Farnost Velké Meziříčí

Právní prohlášení
Římskokatolická farnost Velké Meziříčí prohlašuje, že v elektronické, telefonické a internetové komunikaci vylučuje jakýkoli přímý i nepřímý návrh smlouvy. Smluvní vztahy navazuje zásadně písemnou formou, odsouhlasenou zřizovatelem. Pro případ, že jakákoli elektronická, telefonická a internetová komunikace vykazuje znaky smlouvy, Římskokatolická farnost Velké Meziříčí vylučuje možnost přijetí návrhu smlouvy s jakýmikoli změnami, dodatky či odchylkami. Navržení změn, dodatků či odchylek považuje pouze za nevyžádané sdělení. Do okamžiku uzavření smlouvy řádnou písemnou formou není jakoukoli nabídkou vázána. Výsledky jednání předcházející uzavření smlouvy považuje Římskokatolická farnost Velké Meziříčí za nezávazné. Římskokatolická farnost Velké Meziříčí nenese žádnou odpovědnost za případné ukončení nebo přerušení jednání o smlouvě, a to bez ohledu na jeho důvod. Podmínka platnosti plné moci: I.C.A.I. In caso abusionis invalidum.
nadcházející události
Biblický citát na dnešní den: www.vira.cz
Koho hledáš?
(J 20,15)
Nahoru