Farnost Velké Meziříčí

  1. Úvodní stránka
  2. Pro nové návštěvníky

Pro nové návštěvníky

Kostel VMKostel svatého Mikuláše je každý den otevřen k návštěvě pro modlitbu a rozjímání.

Farní společenství věřících je otevřené pro lidi dobré vůle.

I ten, kdo v životě usiluje o spravedlnost, potřebuje naslouchat evangeliu – zprávě o Ježíšově smrti a vzkříšení, aby neztratil naději, že jeho úsilí má smysl.

nadcházející události
Biblický citát na dnešní den: www.vira.cz
Ježíš je Mesiáš.
(Sk 5,42)
Nahoru