Farnost Velké Meziříčí

  1. Úvodní stránka
  2. Vstup pro farníky

Pro farníky

Farnost je společenstvím křesťanů různého věku, zálib, nálad,... Pravidelně se schází ke společnému naslouchání Božímu slovu, slavení svátostí, aby pak ve světě hlásali Ježíše Krista ukřižovaného a vzkříšeného slovem i skutkem.

Boha nemůžeš nikdy předběhnout v tom, co mu dáváš – v lásce. Ale on nás někdy nechává „vyhrát", protože nás má rád, a tak v nás udržuje stále touhu, nadšení a sportovního ducha.

nadcházející události
Biblický citát na dnešní den: www.vira.cz
Ježíš je Mesiáš.
(Sk 5,42)
Nahoru