Farnost Velké Meziříčí

  1. Úvodní stránka
  2. Děkanství
  3. Měřín

Měřín

Římskokatolická farnost Měřín

Obce farnosti: Blízkov, Chlumek, Dědkov, Černá, Geršov, Jersín, Meziříčko, Milíkov, Měřín, Nová Zhoř, Pavlínov, Pustina

Farní kostel sv. Jana Křtitele

Je nejstarší budovou a velmi vzácnou stavitelskou památkou v Měříně. Postavili ho po roce 1298 mniši třebíčského kláštera řádu sv.Benedikta, kdy bylo v Měříně zřízeno probošství.

Základní části kostela, tj. tři chrámové lodě, tři páry pilířů, příčná loď a románský portál, před nímž byla nízká předsíň, tzv. "ráj", jsou jeho nejstaršími částmi. Nad křížením lodí a nad kůry se vznášela věž, která byla v roce 1738 snesena, neboť hrozilo nebezpečí jejího zřícení. Současná věž pochází z roku 1790 a slouží jako zvonice.

Kostel měl malou půlkruhovou apsidu a dal se dobře obcházet, neboť kolem kostela byl hřbitov ohrazený pevnou zdí.

Půlkruhová apsida byla později nahrazena gotickým presbytářem. Ve stejné době, tj. ve 14.století, přistavěli mniši v gotickém slohu kapli P.Marie. Celková gotická úprava kaple P.Marie byla provedena v letech 1977-78, kdy byly odkryty gotické fresky a jedna renesanční s letopočtem 1575.

Gotickými památkami v presbytáři jsou okna, sanktuárium po levé straně oltáře a kamenný gotický vchod do sakristie

Starobylý portál chrámu je vzácnou památkou. Býval dříve zazděn a objeven byl až po požárech roku 1768 a 1810. Následně byl opraven a určen za hlavní vchod.

Nedělní bohoslužby:  7:45 a 9:15

Kontakt:

Římskokatolická farnost Měřín
594 42 Měřín

R.D.  Josef Havelka, farář
tel: 731402684

nadcházející události
Biblický citát na dnešní den: www.vira.cz
Spravedlivému rovnáš cestu, Pane.
(Iz 26,7)
Nahoru