Farnost Velké Meziříčí

  1. Úvodní stránka
  2. O farnosti
  3. Přehled duchovních správců

Přehled duchovních správců velkomeziříčské farnosti 1317 - 2022

Léta působení

Duchovní správce

Poznámka

1317

Sobek

řeholní bratr - křížovník na Zderaze

1335

Jindřich

řeholní bratr - křížovník na Zderaze

 

Mikuláš

řeholní bratr - křížovník na Zderaze

1362

Jan

řeholní bratr - křížovník na Zderaze

1380-1397

Václav Rod

řeholní bratr - křížovník na Zderaze

1397

Mikuláš

katolický kněz - farář

1418-1424

Mistr Šimon z Tišnova

první hustitský kněz ve městě - farář

1437

Kilian

husitský kněz - farář

1446

Matěj Stárek

husitský kněz - farář

1456

Beneš

husitský kněz - farář

1460

Štěpánek

husitský kněz - farář

1472

Mikuláš z Třebíče

husitský kněz - farář

1502-1506

Jan Thurzo z Bethlenfalvy

katolický kněz - farář

1520-1528

Beneš Oplát z Telče

husitský kněz - farář

1523-1524

Pavel Speratus

husitský kněz - kazatel

1523

Petr Knied

husitský kněz - kazatel

1522

Benedikt

husitský kněz - kazatel

1541

Jan Spissus

husitský kněz - farář

1544-1562

Mikuláš Penthammer Ledecký

husitský kněz - farář

1562

Jiří Horský

husitský kněz - první s děkanským titulem

1571

Jiří Skornický

husitský kněz - děkan

1571-1572

Jan Turek

husitský kněz - děkan

1572-1574

Jehňátko

husitský kněz - děkan

1572-1574

Václav ze Strážku

husitský kněz - děkan

1572-1574

Václav Ledecký

husitský kněz - děkan

1572-1574

Mistr Jakub Kamenický

husitský kněz - děkan

1576-1583

Šimon Haliaeus Žďárský

první děkan horního podkrají brněnského

1584-1591

Matěj Posthumius Táborský

děkan horního podkrají brněnského

1591-1595

Martin Svorník Rychnovský

poslední děkan horního podkrají brněnského působící v Meziříčí

1595-1596

Tomáš Soběslavský

husitský kněz - děkan

1597

Vavřinec Žandovský

husitský kněz - děkan

1593

Martin Mathesius

katolický kněz - kazatel

1597-1599

Mikuláš Sarkander

katolický kněz - děkan, bratr Jana Sarkandera

1599-1601

Jiří Bothon

katolický kněz - děkan

1601-1604

Mikuláš Sarkander

katolický kněz - děkan, bratr Jana Sarkandera

1604

Adam Kalinius

katolický kněz - děkan

1604

Florián Theophilaktus

evangelický kněz - kazatel

1604-1607

Jan Běnčík

katolický kněz - děkan

1608

Daniel Corvinius

evangelický kněz - kazatel

1607-1609

Jeremiáš Kiliades

katolický kněz - děkan

1609-1611

Václav Pilař z Pilchu

katolický kněz - děkan

1612-1614

Jan Šmidelín

evangelický kněz - kazatel

1612

Jiří František Pirus

katolický kněz - děkan

1612-1613

Mikuláš Rex

katolický kněz - děkan

1613-1619

Mikuláš Hrubský

katolický kněz - děkan

1619-1620

Samuel Kosořský

evangelický kněz - děkan

1620-1621

Jakub

evangelický kněz - kazatel

1621

Mikuláš Hrubský

katolický kněz - děkan

1621-1624

Ondřej Orlík z Lažiska

katolický kněz - děkan

1626

Vavřinec Pachelius

katolický kněz - děkan

1628-1631

Jeremiáš Kiliades

katolický kněz - děkan

1633-1638

Jiří František Pirus

katolický kněz - děkan

1640-1641

Václav Mikuláš Humpolecký z Rybenska

katolický kněz - děkan

1641

Jiří Otislav z Kopenic

katolický kněz - děkan

1643-1647

Petr Rumer

katolický kněz - děkan

1647-1652

Ondřej Dirre

katolický kněz - děkan

1653-1655

Jan Petr Petrucius

katolický kněz - děkan

1656-1657

Jakub Vavřek

katolický kněz - děkan

1657-1659

Karel Ignác Alberti

katolický kněz - děkan

1659-1663

Vavřinec Jan Rudavský

katolický kněz - děkan

1663-1664

Jiří Leopold Vidomus z Fridenbergu

katolický kněz - děkan

1665-1666

Petr Parcevič

katolický kněz - děkan

1666-1669

Jakub Zottini

katolický kněz - děkan

1669-1671

Augustin Geller

katolický kněz - děkan

1671-1677

Valentin Aleš Dometius

katolický kněz - děkan

1677-1691

Jan Jindřich Švábenský

katolický kněz - děkan

1691-1694

Pavel František Polach

katolický kněz - děkan

1694-1708

Martin Ignác Michalík

katolický kněz - děkan

1708-1731

Gundaker Ondřej Egkh-Hungersbach

katolický kněz - děkan

1732-1748

Eliáš Libor Roblík

katolický kněz - děkan

1748-1763

Josef Alexius Vařecha

katolický kněz - děkan

1763-1772

František Ignác Schmidt

katolický kněz - děkan

1772-1808

Josef Karel Pahnosta

katolický kněz - děkan

1808-1824

Jakub Příhoda

katolický kněz - děkan

1824-1855

František Heller

katolický kněz - děkan

1855-1863

Jan Hansmann

katolický kněz - děkan

1863-1877

Jan Czeppl

katolický kněz - děkan

1877-1899

Jan Klippl

katolický kněz - děkan

1898-1899

Václav Hlavička

katolický kněz - farář

1899

Antonín Brabenec

katolický kněz - děkan

1899-1921

Karel Pernica

katolický kněz - farář, od r. 1915 děkanem

1921-1924

doc. ThDr. PhDr. Alois Dvořák

katolický kněz - děkan

1924-1925

Josef Opletal

katolický kněz - farář

1925-1939

Josef Skácel

katolický kněz - farář

1939-1958

Bohumil Burian

katolický kněz - farář

1958-1979

Prof. Alois Ambroz

katolický kněz - farář

1979-1990

Ladislav Černý

katolický kněz - farář, od r. 1983 děkanem

1990-2008

Jan Peňáz

katolický kněz - děkan

2008-2015

ThDr. Łukasz Szendzielorz

katolický kněz - děkan

od r. 2015

Mgr. Pavel Šenkyřík

katolický kněz - děkan

od r. 2022

Mgr. Jiří Kaňa

katolický kněz - děkan

Novokněží z farnosti Velké Meziříčí ve XX. a XXI. století 1916

1916 - P. Jaroslav Suk, zemřel 1950
1928 - P. Josef Hlaváč z Velkého Meziříčí, zemřel 1964
1933 - P. Cyril Krejčí z Oslavice, zemřel 1956
1936 - P. Jan Slabý z Velkého Meziříčí, farář v Budišově, zemřel 2003
1938 - P. František Bílek z Velkého Meziříčí, zemřel 1974
1939 - P. Václav Kosour z Osového, zemřel 1981
1940 - P. Jan Požár z Laviček, farář v Blížkovicích, zemřel 1960
1943 - P. Alois Kadlec z Velkého Meziříčí, farář u Matky Boží v Jihlavě, zemřel 2001
- P. Stanislav Havelka, jezuita, zemřel 1980
1945 - P. Jindřich Štěpánek z Laviček, zemřel 1968
1945 - ThDr Josef Bradáč z Velkého Meziříčí, rektor semináře v Olomouci v letech 1970 - 1974, pak odsunut do Vrchoslavic, na odpočinku vypomáhal ve své rodné farnosti, zemřel po dlouhém těžkém utrpení 28.2.1986,

1948 - P. Jiří Bílek z Velkého Meziříčí, dříve Brno-Zábrdovice, zemřel v roce 2010
- P. Alois Michal z Martinic, zemřel 1987
1950 - P. Miloslav Ambrož z Velkého Meziříčí, farář v Koněšíně, zemřel 2000
1994 - P. Jiří Bradáč z Velkého Meziříčí, nyní ve Vladislavi
1999 - P. Serafim Jan Smejkal z Velkého Meziříčí, karmelitán, nyní v Kostelním Vydří

2013 - P. Pavel Kuchyňa, farní vikář v Telči

nadcházející události
Biblický citát na dnešní den: www.vira.cz
My kážeme Krista ukřižovaného.
(1Kor 1,22)
Nahoru