Farnost Velké Meziříčí

  1. Úvodní stránka
  2. Pořad bohoslužeb
  3. Pořad bohoslužeb ve farnostech Velké Meziříčí, Bory a Netín 1.9.2019 - 8.9.2019

Pořad bohoslužeb ve farnostech Velké Meziříčí, Bory a Netín 1.9.2019 - 8.9.2019

Farnost Velké Meziříčí

Neděle 1. 9.

22. v mezidobí/ Světový den za péči o stvoření

7:30

Za farníky

9:00

Za rodinu Nedomovu s prosbou o Boží požehnání a dary Ducha svatého

10:30

Mše svatá se křtem – Ema Konečná

Za živou a + rodinu Štipákovu, Pazderovu, Konečných a Holubovu

18:00

Za + manžela Pavla, dvoje rodiče, prarodiče a duše v očitsci

Pondělí 2. 9.

7:00

Za rodinu Látalovu s prosbou o Boží pomoc a ochranu Panny Marie

14:00

Mše svatá v nemocnici

17:30

Mše svatá Stránecká Zhoř

18:30

Mše svatá Hrbov

Úterý 3. 9.

Památka sv. Řehoře Velikého, papeže

a učitele církve

7:00

Za rodiče Bobkovy, syny Josefa, Vladimíra a Stanislava a živou a + rodinu Bobkovu a duše v očistci

13:30

Pohřební mše svatá: Za + Růženu Rubešovu, roz. Trojanovu

Středa 4. 9.

7:00

Za rodiče Mašterovy, živé a + členy rodiny, rodiče Pospíchalovy a duše

v očistci

8:00

Mše svatá pro putovní svatyňky, po mši svaté setkání ve farním sále

10:00

Mše svatá v DPS

18:00

Mše svatá Oslavice

18:00

Mše svatá Lavičky

Čtvrtek 5. 9.

7:00

Za rodiče Šobovy, celou přízeň a duše v očistci

18:00

Za živou a + rodinu Krčálovu a Adamovskou, Michala Vojtka a duše v očistci

Pátek 6. 9.

1.v měsíci/

Celodenní a celonoční adorace

 

8:00

Za živou a + rodinu Rousovu a Dvořákovu, Boží požehnání, ochranu Panny Marie a duše v očistci

10:30

Domov seniorů

14:00 – 16:00 Svátost smíření

17:00

Za rodiče Dufkovy, Dobrovolných a jejich dceru Annu, Elišku Melicharovu, Františka Kampfa, Jindřicha Egermaiera a živou rodinu

19:00 – 21:00 Svátost smíření

Sobota 7. 9.

1. v měsíci

7:00

Na poděkování za 45. let společného života s prosbou o Boží ochranu a pož.

14:00

Mše svatá Oslavice se žehnáním školy

18:00

Na společný úmysl

1.Za Vlastu a Františka Pejchalovy, sourozence, jejich rodiče a Danu Vostálovu

2.Za Evu a Bohuslava Kolářovy, jejich rodiče a duše v očistci

3.Za Jaroslava Kašpara, jeho rodiče, Josefu a Josefa Morkusovy, jejich rodiče, sourozence a duše v očistci

4.Za + manžela, dvoje rodiče a sourozence, přízeň a na poděkování za 80. let života

Neděle 8. 9.

23. v mezidobí

7:30

Za živou a + rodinu Vlachovu, Kališovu, Vaňkovu, celou přízeň a duše v o.

9:00

Za farníky a ministranty

10:30

Mše svatá pro rodiny s dětmi: Na poděkování za 30. let společného života, rodinu Kotíkovu, Hladíkovu a duše v očistci

18:00

Za rodiče Hugovy, Večeřovy, bratra Jaroslava a tetu Růženu

Farní oznámení

V neděli 1. září v 19:00 na faře bude setkání Spolku Ludmila.

Ve čtvrtek 5. září bude pan děkan i pan kaplan navštěvovat nemocné.

V pátek 6. září v 19:30 na faře setkání skupiny starších biřmovanců.

V sobotu 7. září je I. sobota v Netíně. Autobus pojede v 17:00 od fary ve VM.

V neděli 22. září v Mostištích proběhne farní den. Všichni jste srdečně zváni.

Rozvrh náboženství ve farnosti Velké Meziříčí ve školním roce 2019/2020 najdete na nástěnkách a na internetových stránkách farnosti VM.

Děkanství velkomeziříčské vás zve na pouť do Izraele a Jordánka v termínu 21.4.- 1.5.2020. Bližší informace a kontakt najedete na stránkách farnosti a na nástěnce v kostele pod věží.

Z nedělní liturgie

Když (Ježíš) přišel v sobotu do domu jednoho z předních farizeů, aby tam pojedl, dávali si na něj pozor. On si všiml, jak si hosté vybírají přední místa. Řekl jim tedy toto poučení: „Až budeš od někoho pozván na svatební hostinu, nesedej si na přední místo. Mohl by být od něho pozván někdo vzácnější než ty, a ten, kdo pozval tebe i jeho, by přišel a řekl ti: `Uvolni mu místo!' Tu bys musel s hanbou zaujmout poslední místo. Ale když budeš pozván, jdi si sednout na poslední místo, takže až přijde ten, který tě pozval, řekne ti: `Příteli, pojď si sednout dopředu!' To ti bude ke cti u všech, kteří budou s tebou u stolu. Neboť každý, kdo se povyšuje, bude ponížen, a kdo se ponižuje, bude povýšen.“ Svému hostiteli pak řekl: „Když strojíš oběd nebo večeři, nezvi své přátele, ani bratry, ani příbuzné, ani bohaté sousedy, aby tě snad také nepozvali, a tak by se ti dostalo odměny. Ale když strojíš hostinu, pozvi žebráky a mrzáky, chromé a slepé. A budeš blahoslavený, protože oni ti to nemají čím odplatit. Dostaneš však odměnu při vzkříšení spravedlivých.“ Lk 14,1.7-14

V každém způsobu života se nevyhnutelně objevuje pokušení k tomu, aby člověk ze sebe dělal „šéfa“. Toto pokušení je velmi záludné a vstupuje na scénu velmi často v hávu konání dobra. Když se vkrade do našeho srdce, nezřídka ani nepostřehneme, že se jedná o ponoukání pokušitele, který však postupně člověku podsouvá věci stále více se protivící Kristově pravdě. Jsme lidmi, kteří neustále potřebují sebepotvrzení a chtějí se prosadit za každou cenu. S přibývajícím časem se tak stále více vzdalujeme od pravé moudrosti sestupující shůry.

Karel Foucald jednou slyšel v kázání následující větu, která ho zásadně zasáhla: „Ježíš Kristus zaujal dobrovolně to zcela poslední místo…“  Ježíš byl sice bohatý, ale pro nás se stal chudým, a tak zasáhl kořen zla, které nás tak mocně ovládá: chceme ze sebe dělat bohy.

Bezvýhradná poslušnost Otci, jenž vyslal Ježíše do světa, učinila Krista naprosto svobodným k tomu, aby jednal v náš prospěch a aby dokonce mohl vstupovat do našich srdcí jako skutečný osvoboditel. Jedině díky němu jsme zbavováni otročení každému záchvěvu našeho vlastního chtění a jsme obdarováváni svobodou, která nám umožňuje milovat a obdarovávat ostatní tím, čím jsme zahrnováni.

z knihy Lectio Divina na každý den v roce

........................................................................................................................................................................................................................................................................

Farnost Bory

Neděle 1. 9.

22.v mezidobí

10:00

Poutní mše svatá v Dolních Borech: Za Františka Zikmunda, rodiče Zikmundovy, Kadlecovy, celou rodinu a duše v očistci

Pátek 6. 9.

1. v měsíci

18:00

Dolní Bory: Za Antonína Zeleného, rodiče a rodiče Křížovy

Neděle 8. 9.

22.v mezidobí

9:45

Mše svatá se žehnáním školních aktovek: Za Bohumila Jakubce, dceru Evu a rodiče

 

 Farní oznámení

V pátek 6. září bude pravidelná návštěva nemocných.

V sobotu 7. září je I. sobota v Netíně. Autobus pojede v 16:40 z Borů.Výuka náboženství na základní škole v Borech bude zahájena v pondělí 7. října 2019(1., 2. a 3. třída) a ve středu 9. října(4.,5. a 6. – 9. třída). Rozvrh hodin najdete v nástěnkách a na internetových stránkách farnosti Velké Meziříčí.

..........................................................................................................................................................................................................................................................................

Farnost Netín

Neděle 1. 9.

22.v mezidobí

8:00

Za rodiče Weinhoferovy, dvě dcery a duše v očistci

Pondělí 2. 9.

17:30

Mše svatá Stránecká Zhoř

Pátek 6. 9.

1. v měsíci

18:30

Za rodiče Jamborovy, Svobodovy, vnuka a zetě

Sobota 7. 9.

1. v měsíci

10:30

Svatba Netín: Hynek Trachta – Daniela Neumanová

17:00

Svátost smíření

18:00

Za poutníky

Neděle 8. 9.

23.v mezidobí

8:00

Mše svatá se žehnáním školních aktovek: Za Václava a Ludmilu Cejnkovy a zetě

 

Farní oznámení

V neděli 29. září proběhne v Netíně na faře farní den.Všichni jste srdečně zváni.

..........................................................................................................................................................................................................................................................................

 

nadcházející události
Biblický citát na dnešní den: www.vira.cz
„Já ti pomohu,“ říká Bůh.
(Iz 41,13)
Nahoru