Farnost Velké Meziříčí

  1. Úvodní stránka
  2. Pořad bohoslužeb
  3. Pořad bohoslužeb ve farnostech Velké Meziříčí, Bory a Netín 18.8. - 25.8.2019

Pořad bohoslužeb ve farnostech Velké Meziříčí, Bory a Netín 18.8. - 25.8.2019

Farnost Velké Meziříčí

Neděle 18. 8.

20. v mezidobí

7:30

Na poděkování za společný život a čtyři děti s prosbou za + příbuzné

9:00

Za rodiče Šanderovy a Žundálkovy, + sourozence, vnuka a duše v očistci

18:00

Za Stanislava Krejčího, živou a + rodinu Krejčovu a duše v očistci

Pondělí 19.8.

7:00

Za + rodiče Špačkovy, Aloisii Kubišovu a Boží pomoc a ochranu pro celou rodinu

a duše v očistci

9:30

Pohřební mše svatá: Za + Miloslavu Koštovalovu

14:00

Mše svatá v nemocnici

Úterý 20. 8.

Památka sv.Bernarda, opata

7:00

Za Růženu Šenkovu, manžela, Dagmar Sitařovu a manžela, duše v očistci a celou + přízeň

Středa 21.8.

Památka sv.Pia X., papeže

7:00

Za Boženu Liškovu a Štěpána Bílka

10:00

Mše svatá v DPS

13:00

Pohřební mše svatá: Za + Květu Kavalcovu

18:00

Mše svatá Oslavice

18:00

Mše svatá Lavičky

Čtvrtek 22.8.

Památka Panny Marie Královny

7:00

Za rodinu Palasovu a Švagrovu

Pátek 23. 8.

8:00

Za manžela Emila Homolu, rodiče Josefa a Filipínu Homolovy, rodiče Františka a Marii Nožičkovy a rodiče Vlčkovy

10:30

Domov seniorů

14:00 – 16:00 Svátost smíření

Sobota 24.8.

Svátek sv. Bartoloměje, apoštola

7:00

Za Bohumila a Andělu Sojkovy a duše v očistci

11:00

Svatba VM: Ladislav Kopecký a Jitka Šmídková

18:00

Za Ludvíka Krejčího a za všechny živé a + z jeho rodiny

Neděle 25. 8.

21. v mezidobí

7:30

Za manžela Petra, + rodiče Nebohovy, Mária Čiruli, živé a + příbuzné, duše v očistci a ochranu pro celou rodinu

9:00

Za živou a+ rodinu Rousovu, Pačískovu a Vaňkovu s prosbou o Boží požehnání a ochranu

10:30

Mše svatá pro rodiny s dětmi: Za farníky

18:00

Za Jana Klobásu a živé a + příbuzné

Farní oznámení

V neděli 18. srpna 2019 je hlavní pouť v Netíně. Průvod od kostela ve Velkém Meziříčí vychází v 6:30. Mše svaté budou v 7:30, 9:00 a 11:00. Autobus pojede v 9:45 hodin od fary ve Velkém Meziříčí, přes Lavičky, Závist, Olší nad Oslavou do Netína. Nazpět pak bude odjíždět v 13:30 z Netína. Vypravte prosím družičky

Děkanství velkomeziříčské vás zve na pouť do Izraele a Jordánka v termínu21.4.- 1.5.2020. Bližší informace a kontakt najedete na stránkách farnosti a na nástěnce v kostele pod věží.

DVD z primice P. Jaroslava Mrni si můžete za cenu 100 Kč objednat v úředních hodinách ve farní kanceláři ve Velkém Meziříčí.

Letos po 19. putujeme pěšky na Velehrad. V úterý 20.8. vycházíme v 6:30 ze Špitálku ve Velkém Meziříčí. V sobotu 24.8. pojede autobus na Velehrad – 5:20 z Vídně, 5:25 z Mostišť a 5:30 z VM od Domusu. Pěší poutníci přihlašujte se u Mons. Jana Peňáze(tel: 736529221) a autobusem u paní Marie Musilové(tel: 739 402 874).

 

Z nedělní liturgie

Ježíš řekl svým učedníkům: „Oheň jsem přišel vrhnout na zem, a jak si přeji, aby už vzplanul! V křest mám být ponořen, a jak je mi úzko, než bude vykonán! Myslíte, že jsem přišel dát mír na zemi? Ne, říkám vám, ale rozdělení. Od nynějška totiž bude rozděleno pět lidí v jednom domě: tři proti dvěma a dva proti třem. Budou rozděleni otec proti synovi a syn proti otci, matka proti dceři a dcera proti matce, tchyně proti snaše a snacha proti tchyni.“ Lk 12,49-53

Na prvním setkání je Ježíš jako hasič či uzdravovatel. Obvykle se s Ježíšem člověk nejprve setká jako s uzdravovatelem. Zástupy, které šly za Ježíšem, byly jako žebráci, kteří ho prosili, ba žadonili, aby je uzdravil, daroval jim pokoj a osvobodil je. Mnozí se na něj dívali jako na mága nebo lékaře na pohotovosti. Jiní za ním běželi jen proto, že něco potřebovali a chtěli, aby jim to dal. To je nejběžnější způsob, jak se s Ježíšem zpočátku člověk setká. 

Je na tom snad něco špatného? Ne, ve skutečnosti na tom není nic špatného, i když to není dokonalé! Věděl, že ho ty zástupy lidí následují, protože něco potřebují, a on s nimi měl vždycky soucit a na jejich potřeby reagoval. Kladl na ně ruce, uzdravoval je a osvobozoval od zlých duchů. Ježíš sám nám často říká, abychom klepali, a bude nám otevřeno. Takové je obvykle naše první setkání s Ježíšem.

Při prvním setkání prosí člověk Ježíše o toto či tamto. Při druhém setkání udělá další krok. Už neprosí Ježíše, aby mu něco dal, ale spíš se ho ptá: „Co mám dělat?“  

Při třetím setkání tedy člověk začne cítit potřebu jen být s ním, být s Ježíšem. Jde o to, být s tím, koho milujete; být s Ježíšem a zakoušet jeho přátelství. 

Čtvrtý rozměr, ten nejdokonalejší, je setkání s Ježíšem jako s Pánem mého života. Znamená to odevzdat svůj život do jeho rukou v dokonalé poslušnosti, protože vím, že mě miluje.

Elias Vella, Ruku v ruce s Ježíšem

.........................................................................................................................................................................................................................................................................

 Farnost Bory

Neděle 18. 8.

20. v mezidobí

9:45

Za Pavla Prokopa a rodiče Prokopovy, Hladíkovy a Štegnerovy

Čtvrtek 22.8.

Památka Panny Marie Královny

14:00

Pohřební mše svatá v Dolních Borech: Za + Františka Mahela

Pátek 23. 8.

17:30

Mše svatá v Dolních Borech: Za rodinu Kristovu

Neděle 25. 8.

21. v mezidobí

9:45

Za rodiče Březkovy, syna Františka a jeho manželku, rodiče Večeřovy a celou přízeň

 

Farní oznámení

DVD z primice P. Jaroslava Mrni si můžete za cenu 100 Kč objednat v úředních hodinách ve farní kanceláři ve Velkém Meziříčí.

Letos po 19. putujeme pěšky na Velehrad. V úterý 20.8. vycházíme v 6:30 ze Špitálku ve Velkém Meziříčí. V sobotu 24.8. pojede autobus na Velehrad – 5:15 Dolní Bory. Pěší poutníci přihlašujte se u Mons. Jana Peňáze(tel: 736529221) a autobusem u paní Marie Musilové(tel: 739 402 874).

..........................................................................................................................................................................................................................................................................

Farnost Netín

Neděle 18. 8.

20.v mezidobí/ Poutní slavnost Nanebevzetí Panny Marie

7:30

Za otce Františka Sadílka, Jindřicha Kocmana a všechny netínské farníky

 9:00

Za Stanislava Kutila, dvoje rodiče, Jana Kulhánka, rodiče a celou přízeň

11:00

Za poutníky

Pondělí 19.8.

15:15

Mše svatá: Za poutníky na Velehrad

Pátek 23. 8.

15:00

Pohřební mše svatá: Za + Josefa Peška

18:30

Za rodiče Roseckých, dvě dcery, syna a vnoučata

Neděle 18. 8.

21.v mezidobí

8:00

Za Leopolda Kunčara, manželku, syna a vnuka, rodiče a sourozence

 

Farní oznámení

DVD z primice P. Jaroslava Mrni si můžete za cenu 100 Kč objednat v úředních hodinách ve farní kanceláři ve Velkém Meziříčí.

V sobotu 24.8. pojede autobus na Velehrad – 5:30 z VM od Domusu. Poutníci autobusem přihlašujte se u paní Marie Musilové(tel: 739 402 874) .

..........................................................................................................................................................................................................................................................................

nadcházející události
Biblický citát na dnešní den: www.vira.cz
Doufejte v Hospodina navždy.
(Iz 26,4)
Nahoru