Farnost Velké Meziříčí

 1. Úvodní stránka
 2. Pořad bohoslužeb
 3. Pořad bohoslužeb ve farnostech Velké Meziříčí, Bory a Netín 4.8. - 11.8.2019

Pořad bohoslužeb ve farnostech Velké Meziříčí, Bory a Netín 4.8. - 11.8.2019

Pořad bohoslužeb

Farnost Velké Meziříčí

Neděle 4. 8.

18. v mezidobí

7:30

Za farníky

9:00

Za + Miroslava Homolu, + rodiče a syna, + rodiče Holánovy a syna a Boží pomoc a ochranu pro celou rodinu a duše v očistci

10:30

Mše svatá se křty – Tomáš Josef Bíbr, Viktorie Rabová, Mikuláš Kratochvíl

Za + rodiče Malouškovy, bratra a sestru a Boží ochranu a požehnání pro živé rodiny

a na poděkování za 49. let manželství

11:00

Poutní mše svatá Oslavice

18:00

Za Františka Věžníka, dvoje rodiče, sourozence, duše v očistci a celou přízeň

Pondělí 5.8.

7:00

 Za rodiče Střechovy a Havelkovy, dva vnuky, dva švagry a živou a+  přízeň

14:00

Mše svatá v nemocnici

17:30

Mše svatá Stránecká Zhoř

Úterý 6. 8.

Svátek

Proměnění Páně

7:00

Za syna Vladimíra Pospíšila, živou rodinu Pospíšilovu, Chytkovu, Bradáčovu, Cejnkovu a ochranu Panny Marie

Středa 7.8.

7:00

Za všechny dobrodince farnosti

Čtvrtek 8.8.

Památka sv. Dominika, kněze

7:00

Na poděkování za 55. let společného života

Pátek 9. 8.

Svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže, panny a mučednice, patronky Evropy

8:00

Za rodiče Homolovy a syna Jana a Boží ochranu pro celou rodinu

10:30

Domov seniorů

14:00 – 16:00 Svátost smíření

Sobota 10.8.

Svátek

sv. Vavřince, jáhna

a mučedníka

7:00

Za Miroslava Večeřu, rodiče a rodiče Svobodovy

11:00

Svatba VM: Radim Charvát a Zuzana Prášková

18:00

Za manžela Pavla Vondráčka a syna, rodiče Vondráčkovy, Prokopovy a syna, živé a + z rodiny a na vlastní úmysl

Neděle 11. 8.

19. v mezidobí

7:30

Za živou a + rodinu Kuřátkovu a Novotných a vnuka

9:00

Za farníky

10:30

Za rodinu Syslovu, celou přízeň a duše v očistci

11:00

Poutní mše svatá Závist

18:00

Za Jaroslava Drápelu, Růženu Doležalovu s prosbou o požehnání a Boží ochranu pro celou rodinu

 
 •         V pondělí 12. 8. v 19:00 jste zváni do Špitálku na koncert židovských a křesťanských písní.
 •         V neděli 18. srpna 2019 bude hlavní pouť v Netíně. Autobus pojede v 9:45 hodin

  od fary ve Velkém Meziříčí, přes Lavičky, Závist, Olší nad Oslavou do Netína. Nazpět pak bude odjíždět v 13:30 z Netína.

 •         Děkanství velkomeziříčské vás zve na pouť do Izraele a Jordánka v termínu 21.4.- 1.5. 2020. Bližší informace a kontakt najedete na stránkách farnosti a na nástěnce v kostele pod věží.

Z nedělní liturgie

Někdo ze zástupu požádal Ježíše: „Mistře, řekni mému bratrovi, aby se rozdělil se mnou o dědictví!“ Odpověděl mu: „Člověče, kdo mě ustanovil nad vámi soudcem nebo rozhodčím?“ Potom jim řekl: „Dejte si pozor a chraňte se před každou chamtivostí. Neboť i když má někdo nadbytek, jeho život není zajištěn tím, co má.“ Pověděl jim toto podobenství: „Jednomu bohatému člověku se na poli hojně urodilo. Uvažoval tedy sám pro sebe: `Co udělám? Vždyť už nemám, kam svou úrodu uložit! Tohle udělám,' řekl si, `strhnu své stodoly, vystavím větší a tam složím všechno své obilí i své zásoby. Pak si mohu říci: Máš velké zásoby na mnoho let. Klidně si žij, jez, pij, vesele hoduj!' Bůh mu však řekl: `Blázne, ještě této noci budeš muset odevzdat svou duši; a čí bude to, co jsi nashromáždil?' Tak to dopadá s tím, kdo si hromadí poklady, ale není bohatý před Bohem.“ Lk 12,13-21

Král Damokles chtěl kdysi ukázat jednomu poddanému, který mu záviděl jeho postavení, jak se žije králi. Pozval ho ke stolu a dal mu předložit tučné jídlo. Život u dvoru se zdál tomu člověku stále záviděníhodnější. Ale v jedné chvíli ho král vyzval, aby se podíval nad sebe a co vidí? Nad jeho hlavou visel meč hrotem dolů. Visel jen na koňské žíni! Poddaný naráz zbledl, sousto mu uvázlo v hrdle a celý se roztřásl. Tkkhle žijí králové, s mečem, který jim ve dne v noci visí nad hlavou. Damoklův meč visí nad hlavou všech lidí, nikoho nevyjímaje. Jenomže to nepozorují, veškerou pozornost věnují svému zaměstnání své zábavě. Ježíš říká: „Blázne, ještě této noci budeš muset odevzdat svou duši a čí bude to, co jsi nashromáždil?“

Jmění, domy, pole, peníze a všechny pozemské statky jsou samy v sobě dobré, jsou to Boží dary. „Dobrý je majetek na kterém nelpí hřích“ Sir. 13,30. Boží dary slouží k tomu, abychom mohli žít lidsky a křesťansky, prospívat sobě i druhým lidem, upevňovat vzájemné společenské svazky, žít přikázání lásky. Lakomec shromažďuje jmění bez vyššího cíle. Stačí mu mít a neptá se nač. Rozmařilec užívá jmění jen k tomu, aby si opatřil všechna možná potěšení. Pro prvního jsou peníze jakýmsi bohem, druhému jsou prostředkem k cíli nedůstojnému člověku. Majetek nebo touha po něčem nám může úplně zatemnit mysl. „Každé jmění je od Boha vypůjčené.“

 

Farnost Bory

Neděle 4. 8.

18. v mezidobí

9:45

Za rodiče Karáskovy a syna a živou a + přízeň

11:00

Poutní mše svatá Rousměrov

Pátek 9. 8.

Svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže, panny a mučednice, patronky Evropy

17:30

Mše svatá v Dolních Borech: Za rodiče Štěpánkovy a syna

Neděle 11. 8.

19. v mezidobí

9:45

Za Blaženu a Josefa Markovy, prarodiče Pálkovy a Markovy, rodiče Požárovy, živou a + přízeň a duše v očistci

 

 •         V pondělí 12. 8. v 19:00 jste zváni do Špitálku na koncert židovských a křesťanských písní.
 •         Úřední hodiny o letních prázdninách na faře ve Velkém Meziříčí budou pondělí a středa 8:00 – 9:00 a v pátek 9:00 – 10:00. Dále pak dle telefonické domluvy.

 

Farnost Netín

Neděle 4. 8.

18. v mezidobí

8:00

Za prarodiče Kutilovy a rodiče Pařízkovy

Pondělí 5.8.

17:30

Mše svatá Stránecká Zhoř

Pátek 9. 8.

Svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže, panny a mučednice, patronky Evropy

18:30

Za rodiče Němcovy, bratra Otu, duše v očistci a Boží ochranu pro živou rodinu

Neděle 11. 8.

19. v mezidobí

8:00

Za rodiče Králíčkovy, syna a přízeň

11:00

Poutní mše svatá Závist

 

 •         V pondělí 12. 8. v 19:00 jste zváni do Špitálku na koncert židovských a křesťanských písní.
 •         Úřední hodiny o letních prázdnináchna faře ve Velkém Meziříčí budou pondělí a středa 8:00 – 9:00 a v pátek 9:00 – 10:00. Dále pak dle telefonické domluvy.
nadcházející události
Biblický citát na dnešní den: www.vira.cz
Doufejte v Hospodina navždy.
(Iz 26,4)
Nahoru