Farnost Velké Meziříčí

  1. Úvodní stránka
  2. Pořad bohoslužeb
  3. Pořad bohoslužeb ve farnostech Velké Meziříčí, Bory a Netín 21.7. - 28.7.2019

Pořad bohoslužeb ve farnostech Velké Meziříčí, Bory a Netín 21.7. - 28.7.2019

Farnost Velké Meziříčí

Neděle 21. 7.

16. v mezidobí

7:30

Za živou a + rodinu Kučerovu, rodiče Vaňkovy, syna a dva zetě a duše v očistci

9:00

Za manžela Mariana a syna Petra Kubíčkovy, Jaroslava a Anežku Mejzlíkovy, Janu Mejzlíkovu, rodinu Kubíčkovu a duše v očistci

10:30

Mše svatá pro rodiny s dětmi: Za farníky

11:00

Poutní mše svatá Lhotky

18:00

Za rodiče Josefa a Annu Prachařovy a duše v očistci

Pondělí 22.7.

Svátek sv. Marie Magdalény

7:00

 Za Bohumíra Bradáče, dvoje rodiče a sourozence, zetě Jiřího a duše v očistci

9:00

Pohřební mše svatá: Za + Anežku Dlouhou

14:00

Mše svatá v nemocnici

18:00

Mše svatá Vídeň

Úterý 23. 7.

Svátek sv. Brigity, řeholnice, patronky Evropy

7:00

Za Elišku Tůmovu, její rodiče a sourozence a celou přízeň

Středa 24.7.

7:00

Za rodiny Sedlákovu a Hladíkovu

18:00

Mše svatá Hrbov

19:00

Mše svatá Mostiště

Čtvrtek 25.7.

Svátek sv. Jakuba, apoštola

7:00

Za + dceru, manžela, Boží milosrdenství pro živé a + z rodiny

Pátek 26. 7.

Památka sv. Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie

8:00

Za Annu Sedlákovu a syna Otu, Hedviku Bajerovu, rodiče Motyčkovy

a syna Františka

10:30

Domov seniorů

14:00 – 16:00 Svátost smíření

18:00

Poutní mše svatá Lavičky

Sobota 27. 7.

7:00

Za Františka Šoukala a rodiče

18:00

Za živou a + rodinu Bradáčovu a Zezulovu

Neděle 28. 7.

17. v mezidobí

7:30

Za farníky

9:00

Za živou a + rodinu Neužilovu s prosbou o Boží ochranu pro rodiny dětí

10:30

Mše svatá pro rodiny s dětmi: Za rodiče Doležalovy, syna Pavla a živé z rodiny

11:00

Poutní mše svatá Kúsky

11:30

Poutní mše svatá Osové

18:00

Za Františka Zemana a jeho rodiče a za duše v očistci

Farní oznámení

V červenci a srpnu nebudou večerní mše svaté ve čtvrtek a v pátek.

Úřední hodiny o prázdninách budou pondělí a středa 8:00 – 9:00 a v pátek 9:00 – 10:00. Dále pak dle telefonické domluvy.

Děkanství velkomeziříčské vás zve na pouť do Izraele a Jordánka v termínu 21.4.- 1.5.2020. Bližší informace a kontakt najedete stránkách farnosti a na nástěnce v kostele pod věží.

Z nedělní liturgie

Ježíš přišel do jedné vesnice, kde ho přijala do domu nějaká žena jménem Marta. Měla sestru, která se jmenovala Marie. Ta se posadila Pánu k nohám a poslouchala jeho řeč. Marta měla plno práce s obsluhou. Přistoupila k němu a řekla: „Pane, nezáleží ti na tom, že mě má sestra nechala obsluhovat samotnou? Řekni jí přece, ať mi pomůže!“ Pán jí odpověděl: „Marto, Marto! Děláš si starosti a znepokojuješ se pro mnoho věcí. Ano, jen jedno je třeba. Marie si vybrala nejlepší úděl a ten jí nikdo nevezme.“ Lk 10,38-42

 „V očích Marty modlitba byla ztráta času, taky se jí možná Marie zdála trochu zasněná. Dívat se na Pána jak nějaká užaslá dívenka. Kdo si ji přeje?" A Pán řekne: "To je nejlepší úděl", protože Maria naslouchala Pánu a modlila se srdcem. Pán vlastně říká tak trochu nám, že prvním úkolem v životě je modlitba. Ne však modlitba verbální, papouškování, nýbrž modlitba srdcem: nazíráním Pána, nasloucháním Pána, prosbou k Pánu. Víme, že modlitba činí zázraky.“

 „Marta pracovala. Sloužila, ale nemodlila se.  Proto modlitba, která je pouhou formulí, když nesídlí v srdci, jakož i pesimismus nebo touha po pomstě bez odpuštění, to jsou pokušení, kterých se křesťan musí neustále varovat, aby si vybral „ten nejlepší úděl“.

 „Také my, pokud se nemodlíme, zavíráme Pánu dveře. A nemodlit se, znamená zavírat dveře Pánu, aby nemohl nic dělat. Avšak, modlitba tváří v tvář problému, svízelné situaci či kalamitě, je otevřením dveří Pánu, aby vstoupil, aby věci napravil, protože On to umí zařídit a znovu uspořádat. To je modlitba, totiž otevření dveří Pánu, aby něco mohl učinit. Zavřeme-li dveře, Pán nemůže učinit nic. Mysleme na tuto Marii, která si vybrala nejlepší úděl a ukazuje nám cestu, jak otevírat dveře Pánu.“

papež František, převzato z webu České sekce Radio Vaticana

...............................................................................................................................................................................................................................................

Farnost Bory

Neděle 21. 7.

16. v mezidobí

9:45

Mše svatá v Dolních Borech: Za Anežku Sýkorovu, rodiče Sýkorovy, bratra Františka a rodiče Chylíkovy

Pátek 26. 7.

Památka sv. Jáchyma

a Anny, rodičů Panny Marie

17:30

Mše svatá v Dolních Borech: Za rodiče Zikmundovy

Neděle 28. 7.

17. v mezidobí

9:45

Mše svatá v Dolních Borech: Za Boženu Mičkovu, manžela, rodiče a sourozence

 

 Farní oznámení

 Úřední hodiny o letních prázdninách na faře ve Velkém Meziříčí budou pondělí a středa 8:00 – 9:00 a v pátek 9:00 – 10:00. Dále pak dle telefonické domluvy.

.............................................................................................................................................................................................................................................

Farnost Netín

Neděle 21. 7.

16. v mezidobí

8:00

Za Bohumila Smejkala, rodiče, sourozence, celou přízeň a duše v očistci

Pátek 26. 7.

Památka sv. Jáchyma

a Anny, rodičů Panny Marie

18:30

Za rodiče Mikyskovy, syny, snachy a zetě

Neděle 28. 7.

17. v mezidobí

8:00

Mše svatá se křtem Martin Šoukala

Za Antonína Homolu, manželku a celou živou rodinu

 

Farní oznámení

Úřední hodiny o letních prázdnináchna faře ve Velkém Meziříčí budou pondělí a středa 8:00 – 9:00 a v pátek 9:00 – 10:00. Dále pak dle telefonické domluvy.

...............................................................................................................................................................................................................................................

 

 

nadcházející události
Biblický citát na dnešní den: www.vira.cz
Přestaňte jednat zle.
(Iz 1,16)
Nahoru