Farnost Velké Meziříčí

  1. Úvodní stránka
  2. Pořad bohoslužeb
  3. Pořad bohoslužeb ve farnostech Velké Meziříčí, Bory a Netín 7.7. - 14.7.2019

Pořad bohoslužeb ve farnostech Velké Meziříčí, Bory a Netín 7.7. - 14.7.2019

Farnost Velké Meziříčí

Neděle 7. 7.

14. v mezidobí

7:30

Za farníky

9:00

Za rodiče Slabých, děti a duše v očistci

10:30

Mše svatá se křty – Petr Hintenaus, Thomas Kratochvíl

Za Františka Jašu a živou a + rodinu Jašovu a Dohnalovu

18:00

Za rodiče Michalovy, Střechovy, Hedviku Ambrožovu, jejich sourozence a Boží ochranu pro celou rodinu

Pondělí 8.7.

7:00

 Za Jarmilu Toufarovu, jejího manžela a rodiče, děti přízeň a duše v očistci a Marii Homolovu, jejího manžela, děti, rodiče a celou přízeň

14:00

Mše svatá v nemocnici

17:30

Mše svatá Kochánov

Úterý 9. 7.

7:00

Mše svatá s novokněžským požehnáním( P. Jaroslav Mrňa) Za Andělu Požárovu, sourozence a rodiče Požárovy

9:00

Pohřební mše svatá: Za + Anežku Mejzlíkovu

12:00

Pohřební mše svatá: Za + Miroslava Valentu

Středa 10.7.

7:00

Za Zdeňka Horáka, Růženu Doležalovu, rodinu Horákovu a Lorencovu

10:00

Mše svatá v DPS

18:00

Mše svatá Oslavice s novokněžským požehnáním( P. Jaroslav Mrňa)

Čtvrtek 11.7.

Svátek sv. Benedikta, opata, patrona Evropy

7:00

Na úmysl dárce

18:00

Mše svatá Vídeň s novokněžským požehnáním(P. Jaroslav Mrňa)

Pátek 12. 7.

 

8:00

Za manžela, syna, dvoje rodiče a děti s rodinami

10:30

Domov seniorů

14:00 – 16:00 Svátost smíření

Sobota 13. 7.

7:00

Za Marii Votoupalovu, rodiče, prarodiče a duše v očistci

11:00

Svatba VM: Lukáš Štěpánek – Pavla Krejčová

18:00

Za + Josefa Davida, rodiče a sourozence

Neděle 14. 7.

15. v mezidobí

7:30

Za + rodiče Ďáskovy, syna, dceru a Boží ochranu pro celou rodinu

9:00

Za farníky

10:30

Mše svatá pro rodiny s dětmi: Za prarodiče Škodovy, strýce Ladislava, bratra Luboše a duše v očistci

11:00

Poutní mše svatá Vídeň

11:30

Poutní mše svatá Stránecká Zhoř

18:00

Za rodiče Fňukalovy a Pospíchalovy, manžele Urbánkovy a živou a + přízeň

Farní oznámení

V červenci a srpnu nebudou večerní mše svaté ve čtvrtek a v pátek.

Úřední hodiny o prázdninách budou pondělí a středa 8:00 – 9:00 a v pátek 9:00 – 10:00. Dále pak dle telefonické domluvy.

Děkanství velkomeziříčské vás zve na pouť do Izraele a Jordánka v termínu 21.4.- 1.5.2020. Bližší informace a kontakt najedete na nástěnce v kostele pod věží.

 

Z nedělní liturgie

Pán ustanovil ještě jiných dvaasedmdesát (učedníků), poslal je před sebou po dvou do všech měst a míst, kam chtěl sám přijít, a řekl jim: „Žeň je sice hojná, ale dělníků málo. Proste proto Pána žně, aby poslal dělníky na svou žeň. Jděte! Posílám vás jako ovce mezi vlky. Nenoste měšec, ani mošnu, ani opánky. S nikým se cestou nepozdravujte. Když někde vejdete do domu, napřed řekněte: 'Pokoj tomuto domu!' Bude-li tam člověk hodný pokoje, spočine na něm váš pokoj, jinak se vrátí k vám. V tom domě zůstaňte a jezte a pijte, co vám dají, protože dělník má právo na svou mzdu. Nepřecházejte z domu do domu! Když přijdete do některého města a přijmou vás tam, jezte, co vám předloží, uzdravujte tamější nemocné a říkejte jim: `Přiblížilo se k vám Boží království!' Když přijdete do některého města a nepřijmou vás, vyjděte do jeho ulic a řekněte: `I ten prach, který se nám ve vašem městě přichytil na nohou, vám tu střásáme. To si však pamatujte: Přiblížilo se Boží království!' Říkám vám: Sodomě bude v onen den lehčeji než takovému městu.“ Dvaasedmdesát (učedníků) se vrátilo a s radostí řekli: „Pane, dokonce i zlí duchové se nám podrobují ve tvém jménu!“ Odpověděl jim: „Viděl jsem satana padnout jako blesk z nebe. Dal jsem vám moc šlapat na hady, štíry a (přemáhat) všechnu nepřítelovu sílu a vůbec nic vám nebude moci uškodit. Ale radujte se ani ne tak z toho, že se vám podrobují duchové, spíše se radujte z toho, že vaše jména jsou zapsána v nebi.“

Lk 10,1-12.17-20
Nemělo by se pod vlivem tohoto evangelia jen přemýšlet o tom, že je kněží málo, že je tedy třeba se modlit, aby jich bylo více. Především : nejde o realizaci lidských přání a projektů, ani o budování fungujícího církevního systému, ani o to, zda bude celé území pokryto farami a farnostmi. V tomto evangeliu jde výrazně o to, že v Ježíši přichází Boží království, že on Boží dar osobně přináší a že potřebuje dělníky na to, aby mu připravili cestu, popřípadě spolupracovali s ním na žni. Všechna naše církevní konání (mše, poutě, kázání, zpovídání, atd.) mají svůj základní a nezbytný smysl tehdy a jen tehdy, když v nás připravují cestu Ježíši a jsou spoluúčastna na žni. Negativně: každá církevní i osobní činnost, která zatemňuje, stírá rozdíl mezi dobrem a zlem, která není jasně proti zlu nebo která si libuje sama v sobě a není připravováním cesty Kristu, má sotva své oprávnění, není "dělnickou činností" ve smyslu tohoto evangelia, i kdyby na ní ten člověk padal vysílením. www.pastorace.cz/Kazani/14-nedele-v-mezidobi-c-stul-slova

...............................................................................................................................................................................................................................................

Farnost Bory

Neděle 7. 7.

14. v mezidobí

9:45

Mše svatá v Dolních Borech: Za Cyrila Marka, rodiče Prudkovy, bratra a živou a + přízeň

11:00

Poutní mše svatá Cyrilov

Pátek 12. 7.

17:30

Dolní Bory: Za rodiče Vávrovy, jejich děti s prosbou o Boží požehnání

Neděle 14. 7.

15. v mezidobí

9:45

Mše svatá v Dolních Borech: Za rodinu Ochranovu a Mejzlíkovu, Boží ochranu a požehnání pro celou rodinu

 

 Farní oznámení

Úřední hodiny o letních prázdninách na faře ve Velkém Meziříčí budou pondělí a středa 8:00 – 9:00 a v pátek 9:00 – 10:00. Dále pak dle telefonické domluvy.

...............................................................................................................................................................................................................................................

Farnost Netín

Neděle 7. 7.

14. v mezidobí

8:00

Za rodiče Zemanovy a celou živou a + přízeň

Pondělí 8.7.

17:30

Mše svatá Kochánov

Pátek 12. 7.

18:30

Za rodiče Šobovy, syna, dvě dcery a tři vnučky

Sobota 13. 7.

12:00

Svatba Netín: Michael Polák – Aneta Požárová

Neděle 14. 7.

15. v mezidobí

8:00

Za rodiče Šitkovy, syna a dva vnuky, Bořivoje Buchtu a živou a +  rodinu

11:30

Poutní mše svatá Stránecká Zhoř

 

Farní oznámení

Úřední hodiny o letních prázdnináchna faře ve Velkém Meziříčí budou pondělí a středa 8:00 – 9:00 a v pátek 9:00 – 10:00. Dále pak dle telefonické domluvy.

...............................................................................................................................................................................................................................................

 

nadcházející události
Biblický citát na dnešní den: www.vira.cz
Přestaňte jednat zle.
(Iz 1,16)
Nahoru