Farnost Velké Meziříčí

  1. Úvodní stránka
  2. Pořad bohoslužeb
  3. Pořad bohoslužeb ve farnostech Velké Meziříčí, Bory a Netín 23.06. - 30.06.2024

Pořad bohoslužeb ve farnostech Velké Meziříčí, Bory a Netín 23.06. - 30.06.2024

 Farnost Velké Meziříčí 

Neděle 23. 6.

12. v mezidobí

7:30

Za Josefa Stupku a jeho manželku

9:00

Za dvoje rodiče Říhovy, sourozence, duše v očistci s prosbou o Boží požehnání pro živé rodiny

10:30

Mše svatá pro rodiny s dětmi: Za živou a + rodinu Komínkovu a duše v očistci

11:00

Poutní mše svatá Dolní Radslavice

18:00

Za naše farní společenství

Pondělí 24. 6.

Slavnost Narození sv. Jana Křtitele

7:00

Za rodinu Strašákovu, Rousovu a nemocné dítě

9:00

Pohřební mše svatá: Za + Václava Hosnedla

Úterý 25. 6.

Mše svatá nebude

Středa 26. 6.

7:00

Za Del Sordo a rodinu Burgetovu a Dvořákovu

18:00

Mše svatá Vídeň

18:00

Mše svatá Mostiště

Čtvrtek 27. 6.

7:00

Za + Marii Dvořákovu, její + rodinu a duše v očistci

18:00

Za rody Pohanků a Kujínků, poděkování za svátost manželství a odpuštění hříchů proti Desateru

Pátek 28. 6.

Památka sv. Ireneje, biskupa a mučedníka, učitele církve

8:00

Za + rodiče Bradáčovy, živé rodiny, příbuzné a duše v očistci

14:00 – 16:00 Svátost smíření a výstav NSO

17:00

Za manžela Karla, rodiče Rosovy, živou a + rodinu a duše v očistci

Po mši svaté „Triduum modlitby matek“

Sobota 29. 6.

Slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů, hlavních patronů brněnské dieceze

7:00

Za + rodiče Peňázovy, bratra Bohuslava, celou přízeň, ochranu Panny Marie a duše v očistci

9:30

Pohřební mše svatá ve Špitálku: Za + Jaroslava Dvořáka

11:00

Svatba VM: Martin Zástěra a Eliška Hosnedlová

18:00

Za Marii Práškovu a živou a + rodinu Práškovu a Zezulovu

Po mši svaté „Triduum modlitby matek“

Neděle 30. 6.

13. v mezidobí

7:30

Na poděkování za přijatá dobrodiní, Boží pomoc a ochranu a duše v očistci

9:00

Za živou a + rodinu Polákovu, Nováčkovu a duše v očistci

10:30

Mše svatá pro rodiny s dětmi: Za rodiče Lokvencovy a tři děti, dvoje rodiče z Nadějova a rodiče Janákovy a tři děti z Olší nad Oslavou

11:00

Poutní mše svatá Petráveč

18:00

Za naše farní společenství

Po mši svaté „Triduum modlitby matek“

  

Farní oznámení

Dnes po každé dopolední mši svaté je otevřena farní kavárna, v neděli 30. června bude poslední kavárna před prázdninami a při mši svaté v 7:30 a 9:00 popřejeme o. Bohumilovi Poláčkovi ke 40. výročí kněžské služby.

Setkávání pro maminky s malými dětmi, které bývá každý pátek po ranní mši svaté, už v tomto školním roce nebude. Těšíme se na vás zase po prázdninách!

V sobotu 22. června přijal kněžské svěcení náš nový kaplan Daniel Martinek. Primiční mši svatou bude slavit v sobotu 29. června ve 14:00 v Brně – Husovicích. Více informací najdete na primice.cz, zveme všechny na tuto primici, zájemci o společnou dopravu se ozvěte do farní kanceláře.

V sobotu 29. června ve 14:30 na náměstí v Křižanově zveme na primiční mši svatou otce Milana Pazdery z Křižanova.

V neděli 30. června v 19:00 na faře bude setkání Spolku Ludmila.

Služby lektorů od července do prosince 2024 najdete v nástěnce a na webových stránkách farnosti VM.

Prosíme o květiny z Vašich zahrádek, pokud máte a chcete je dát na výzdobu našeho kostela, můžete je nosit každý pátek během dne do Božího hrobu v kostele, kde jsou připravené kbelíky s vodou.

O letních prázdninách proběhne v našich farnostech pět táborů: „Pátrání s komisařem Vrťapkou“(již je plná kapacita) „Ve jménu královny“ (již plná kapacita) a „Legendy nelhaly“ 14.-20.7. pro děti 10-15 let v Netíně pod vedením Josefa Pokorného a Lucie Chalupové (https://bit.ly/LegendyNelhaly), příměstský tábor „Přífařák“ 29.7-2.8. pro děti z 1.stupně na faře ve Velkém Meziříčí(http://bit.ly/prifarak24) a netábor „(re)START“ 28.-31.8. (http://bit.ly/reStart24) pro všechny mladé 15+

Zveme všechny manželské páry na podzimní kurz Manželských večerů v Křižanově. Jedná se o 8 večerů strávených v páru nad tématy vycházejícími z křesťanských principů (například řešení konfliktů, síla odpuštění, umění komunikace....).  Cena je zvýhodněna při přihlášení do konce června a zahrnuje večeři, nápoje a veškeré materiály. Těšíme se na vás!

Brněnské centrum mládeže zve všechny nejen mladé lidi k účasti na akci GODSUMMER 2024. Při této akci jsou mladí lidé vyzváni k uspořádání nějaké evangelizační události a nebo se zúčastnit evangelizační akce, pořádanou DCM Brno. Po uspořádání akce v rámci GODSUMMER 2024 dostanou pořádající evangelizační merch jako poděkování za jejich službu. Více informací na plakátku v nástěnkách.

 

Nedělní evangelium

Jednoho dne večer vybídl Ježíš své učedníky: „Přeplavme se na druhý břeh!“ Rozpustili tedy zástup a vzali (Ježíše) s sebou, tak jak byl na lodi. Také jiné lodi jely s ním. Tu se strhla velká větrná bouře. Vlny dorážely na loď, a ta se už plnila vodou. On však ležel na zádi lodi na polštáři a spal. Vzbudili ho a řekli mu: „Mistře, je ti jedno, že hyneme?“ Probudil se, pohrozil větru a poručil moři: „Mlč! Buď zticha!“ A vítr ustal a zavládlo úplné ticho. Jim pak řekl: „Proč se bojíte? Pořád ještě nemáte víru?“ Padla na ně bázeň, veliká bázeň, a říkali se mezi sebou: „Kdo to asi je, že ho poslouchá i vítr a moře?“

Mk 4,35-41

.......................................................................................................................................................................................................................

Farnost Bory

Neděle 23. 6.

12. mezidobí

9:45

Za rodinu Vaňkovu, Vlachovu a duše v očistci

Pátek 28. 6.

Památka sv. Ireneje, biskupa a mučedníka, učitele církve

18:00

Svátost smíření a výstav NSO

Vigilie ze slavnosti sv. Petra a Pavla, apoštolů, hlavních patronů brněnské diecéze

18:30

Mše svatá Dolních Borech: Za rodiče Zikmundovy, jejich děti, Josefa Zmeškala a duše v očistci

Neděle 30. 6.

13. mezidobí

9:45

Za Pavla Krejčího, tchána, živou a + přízeň a duše v očistci

 

Farní oznámení

V sobotu 22. června přijal kněžské svěcení náš nový kaplan Daniel Martinek. Primiční mši svatou bude slavit v sobotu 29. června ve 14:00 v Brně – Husovicích. Více informací najdete na primice.cz, zveme všechny na tuto primici, zájemci o společnou dopravu se ozvěte do farní kanceláře.

V sobotu 29. června ve 14:30 na náměstí v Křižanově zveme na primiční mši svatou otce Milana Pazdery z Křižanova. 

O letních prázdninách proběhne v našich farnostech pět táborů: „Pátrání s komisařem Vrťapkou“ (již plná kapacita)  „Ve jménu královny“ (již plná kapacita) a „Legendy nelhaly“ 14.-20.7. pro děti 10-15 let v Netíně pod vedením Josefa Pokorného a Lucie Chalupové (https://bit.ly/LegendyNelhaly), příměstský tábor „Přífařák“ 29.7-2.8. pro děti z 1.stupně na faře ve Velkém Meziříčí(http://bit.ly/prifarak24) a netábor „(re)START“ 28.-31.8. (http://bit.ly/reStart24) pro všechny mladé 15+

Zveme všechny manželské páry na podzimní kurz Manželských večerů v Křižanově. Jedná se o 8 večerů strávených v páru nad tématy vycházejícími z křesťanských principů (například řešení konfliktů, síla odpuštění, umění komunikace....).  Cena je zvýhodněna při přihlášení do konce června a zahrnuje večeři, nápoje a veškeré materiály. Těšíme se na vás!

Brněnské centrum mládeže zve všechny nejen mladé lidi k účasti na akci GODSUMMER 2024. Při této akci jsou mladí lidé vyzváni k uspořádání nějaké evangelizační události a nebo se zúčastnit evangelizační akce, pořádanou DCM Brno. Po uspořádání akce v rámci GODSUMMER 2024 dostanou pořádající evangelizační merch jako poděkování za jejich službu. Více informací na plakátku v nástěnkách.

 ......................................................................................................................................................................................................................

Farnost Netín

Neděle 23. 6.

12. v mezidobí

8:00

Za Jarmilu a Václava Hladíkovy, vnuka Lukáše Hladíka, celou živou a + rodinu a duše v očistci

Pátek 28. 6.

Památka sv. Ireneje, biskupa a mučedníka, učitele církve

Vigilie ze slavnosti sv. Petra a Pavla, apoštolů, hlavních patronů brněnské diecéze

17:30

Za Antonína Koukala, rodiče a rodiče Urbanovy

Neděle 30. 6.

13. v mezidobí

8:00

Za Bohuslava Peška, rodiče Peškovy, Ambrožovy a sourozence

  

Farní oznámení

V sobotu 22. června přijal kněžské svěcení náš nový kaplan Daniel Martinek. Primiční mši svatou bude slavit v sobotu 29. června ve 14:00 v Brně – Husovicích. Více informací najdete na primice.cz, zveme všechny na tuto primici, zájemci o společnou dopravu se ozvěte do farní kanceláře.

V sobotu 29. června ve 14:30 na náměstí v Křižanově zveme na primiční mši svatou otce Milana Pazdery z Křižanova. 

V letních prázdninách proběhne v našich farnostech pět táborů: „Pátrání s komisařem Vrťapkou“ (již plná kapacita)  „Ve jménu královny“ (již plná kapacita) a „Legendy nelhaly“ 14.-20.7. pro děti 10-15 let v Netíně pod vedením Josefa Pokorného a Lucie Chalupové (https://bit.ly/LegendyNelhaly), příměstský tábor „Přífařák“ 29.7-2.8. pro děti z 1.stupně na faře ve Velkém Meziříčí(http://bit.ly/prifarak24) a netábor „(re)START“ 28.-31.8. (http://bit.ly/reStart24) pro všechny mladé 15+

Zveme všechny manželské páry na podzimní kurz Manželských večerů v Křižanově. Jedná se o 8 večerů strávených v páru nad tématy vycházejícími z křesťanských principů (například řešení konfliktů, síla odpuštění, umění komunikace....).  Cena je zvýhodněna při přihlášení do konce června a zahrnuje večeři, nápoje a veškeré materiály. Těšíme se na vás!

Brněnské centrum mládeže zve všechny nejen mladé lidi k účasti na akci GODSUMMER 2024. Při této akci jsou mladí lidé vyzváni k uspořádání nějaké evangelizační události a nebo se zúčastnit evangelizační akce, pořádanou DCM Brno. Po uspořádání akce v rámci GODSUMMER 2024 dostanou pořádající evangelizační merch jako poděkování za jejich službu. Více informací na plakátku v nástěnkách.

.......................................................................................................................................................................................................................

 

nadcházející události
Biblický citát na dnešní den: www.vira.cz
Spravedlivému rovnáš cestu, Pane.
(Iz 26,7)
Nahoru