Farnost Velké Meziříčí

  1. Úvodní stránka
  2. Pořad bohoslužeb
  3. Pořad bohoslužeb ve farnostech Velké Meziříčí, Bory a Netín 23.6. - 30.6.2019

Pořad bohoslužeb ve farnostech Velké Meziříčí, Bory a Netín 23.6. - 30.6.2019

Farnost Velké Meziříčí

Neděle 23. 6.

12. v mezidobí/ Sbírka na bohoslovce

7:30

Za rodiče Vaňkovy, syna, dva zetě, celou přízeň a duše v očistci

9:00

Na poděkování za Boží pomoc a ochranu, živé a + členy našich rodin a duše v očistci

10:30

Mše svatá pro rodiny s dětmi: Za Jana Dvořáka

11:30

Poutní mše svatá Dolní Radslavice

18:00

Za farníky

Pondělí 24.6.

Slavnost Narození sv. Jana Křtitele

7:00

 Za Jaroslava Mejzlíka, Janu Mejzlíkovu, rodiče Studených a duše v očistci

14:00

Mše svatá v nemocnici

18:00

Mše svatá Lavičky

Úterý 25. 6.

7:00

Za rodiče Koštovalovy, syna Jiřího, živou a + rodinu Koštovalovu a + rodinu Vlachovu a Hrbkovu a duše v o.

Středa 26.6.

7:00

Na poděkování za Boží ochranu a pomoc pro celou rodinu, za nemocné a trpící, obrácení hříšnílů a duše v o.

17:00

Mše svatá Mostiště

17:00

Mše svatá Vídeň

Čtvrtek 27.6.

7:00

Za manžela, rodinu Koskovu, Dvořákovu a Rozsívalovu

18:00

17:00 schůzka ministrantů

Za rodiče Stanislava a Martu Chevalierovy, živou a + rodinu a  duše v očistci

Pátek 28. 6.

Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova

7:00

Za + dvoje rodiče, manžela, bratra, živé a + příbuzné, Boží požehnání a ochranu

8:00

Za + manžela Pavla, Boží ochranu pro živou rodinu a duše v očistci

Po mši svaté bude adorace za kněze a svátostné požehnání

13:30

Domov seniorů

14:00 – 16:00 Svátost smíření

17:00

Ke cti Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu a za dar uzdravení a živé víry

Sobota 29. 6.

Slavnost sv. Petra

a Pavla, apoštolů, hl.patronů brněnské dieceze

7:00

Za manžela Pavla Vondráčka a syna, rodiče Vondráčkovy, Prokopovy a syna, živé a + z rodiny a na vlastní úmysl

11:00

Svatba VM: Štěpán Zbožínek – Laděna Vítková

14:00

Primiční mše svatá P. Jaroslava Mrni

16:00

Svatba ve Špitálku: Petr Prachař – Aneta Hazdová

18:00

Za Františka Krejčího a Miloslavu Krejčovu

Neděle 30. 6.

13. v mezidobí

7:30

Za Bohumíra Peňáze a duše v očistci

9:00

Za farníky

10:30

Mše svatá pro rodiny s dětmi: Za živou a + rodinu Rousovu a Dvořákovu, Boží požehnání a ochranu Panny Marie a duše v očistci

11:00

Poutní mše svatá Petráveč

18:00

Za živou a + rodinu Kosourovu a Balákovu, celou přízeň a duše v očistci

Farní oznámení

Ve čtvrtek 27. června od 8:00 bude na faře brigáda na umývání oken a uklid dvora před primicí, prosíme přijďte pomoct.

V pátek 28. června od 8:00 do 11:00 a v sobotu po ranní mši svaté(29. června) bude možné donést na faru koláče na primici.

V sobotu 29. června ve 14:00 v kostele sv. Mikuláše  bude P. Jaroslava Mrňa sloužit primiční mši svatou. Všichni jste srdečně zváni. Sraz ministrantů na primici bude ve 12:00 v kostele.

V neděli 30. června v 19:00 na faře bude setkání Spolku Ludmila.

Úřední hodiny o prázdninách budou pondělí a středa 8:00 – 9:00 a v pátek 9:00 –10:00. Dále pak dle telefonické domluvy.

Od nového školního roku 2019/2020  budou mít žáci 6. – 9. tříd ZŠ výuku náboženství na faře ve Velkém Meziříčí a to od října, ve středu asi ve 14:00.

 

Z nedělní liturgie

Když se Ježíš o samotě modlil a byli s ním jeho učedníci, otázal se jich: „Za koho mě lidé pokládají?“ Odpověděli: „Za Jana Křtitele, jiní za Eliáše a jiní (myslí), že vstal jeden z dávných proroků.“ Zeptal se jich: „A za koho mě pokládáte vy?“ Petr odpověděl: „Za Božího Mesiáše!“ On jim však důrazně přikázal, aby to nikomu neříkali, a dodal, že Syn člověka bude muset mnoho trpět, že bude zavržen od starších, velekněží a učitelů Zákona, že bude zabit a třetího dne že bude vzkříšen. Všem pak řekl: „Kdo chce jít za mnou, ať zapře sám sebe, den co den bere na sebe svůj kříž a následuje mě. Neboť kdo by chtěl svůj život zachránit, ztratí ho, ale kdo svůj život pro mě ztratí, zachrání si ho.“ Lk 9,18-24

Odpor člověka proti Bohu prostupuje celými dějinami. Ježíš se prokazuje jako pravé Boží znamení právě tím, že tento odpor proti Bohu bere na sebe, přitahuje k sobě až po odpor kříže.

Všichni víme, jak velice je dnes Kristus znamením odporu, který platí v posledku Bohu samému. Bůh je znovu a znovu nahlížen jako hranice naší svobody, která musí být odstraněna, aby člověk mohl být cele sám sebou. Bůh a jeho pravda stojí proti nejrůznější lži člověka, jeho egoismu a pýše.

Bůh je láska. Ale lásku lze i nenávidět, tam, kde vyžaduje vystoupit ze sebe samého. Není to blaženě romantický pocit. Vykoupení není wellness, koupel v požitku ze sebe, nýbrž právě osvobození se od zaklíněnosti do „já“. Cenou za toto osvobození je bolest kříže. Proroctví světla a slova o kříži patří dohromady.
Benedikt XVI., Ježíš Nazaretský III. Prolog 

..............................................................................................................................................................................................................................................

Farnost Bory

Neděle 23. 6.

Slavnost Těla a Krve Páně/Boží Tělo/ Sbírka na bohoslovce

9:45

Mše svatá s průvodem Božího Těla: Za celou rodinu Kmentovu

Pondělí 24.6.

Slavnost Narození sv. Jana Křtitele

14:00

Pohřební mše svatá v Horních Borech: Za + Františka Zavadila

Pátek 28. 6.

Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova

18:00

Dolní Bory: Za Pavla Krejčího a živou a + přízeň

Neděle 30. 6.

13. v mezidobí

9:45

Mše svatá v Dolních Borech: Za Jiřího Dvořáka, manželku, dvoje rodičea živou a + přízeň

 

 Farní oznámení

V pondělí 24. června v 17:00 bude brigáda v kostele v Horních Borech – vyklízení kostela před sekáním nové elektroinstalace (nedělní mše svatá 30.06. bude v Dolních Borech).

V sobotu 29. června ve 14:00 v kostele sv. Mikuláše ve Velkém Meziříčí bude P. Jaroslava Mrňa sloužit primiční mši svatou. Všichni jste srdečně zváni.

Úřední hodiny o letních prázdninách na faře ve Velkém Meziříčí budou pondělí a středa 8:00 – 9:00 a v pátek 9:00 – 10:00. Dále pak dle telefonické domluvy.

...............................................................................................................................................................................................................................................

Farnost Netín

Neděle 23. 6.

Slavnost Těla a Krve Páně/Boží Tělo/ Sbírka na bohoslovce

8:00

Mše svatá s průvodem Božího Těla: Za rodiče Bradáčovy z Olší a celou přízeň

Čtvrtek 27.6.

17:30

Mše svatá pro děti: Za Marii Homolovu, manžela a celou živou rodinu

Pátek 28. 6.

Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova

18:30

Za Jiřího Tomana, otce a duše v očistci

Neděle 30. 6.

13. v mezidobí

8:00

Mše svatá se křtem Jáchyma Bartuška

Za rodiče Němcovy, dceru a syna a rodiče Roušovy

 

Farní oznámení

Ve čtvrtek 27. června bude poslední mše svatá pro děti v tomto školním roce, doneste si sebou ovečky, které jste po celý rok sbírali. Po mši svaté zakončíme školní rok na farní zahradě promítáním a táborákem. 

V sobotu 29. června ve 14:00 v kostele sv. Mikuláše ve Velkém Meziříčí bude P. Jaroslava Mrňa sloužit primiční mši svatou. Všichni jste srdečně zváni..

Úřední hodiny o letních prázdnináchna faře ve Velkém Meziříčí budou pondělí a středa 8:00 – 9:00 a v pátek 9:00 – 10:00. Dále pak dle telefonické domluvy.

...............................................................................................................................................................................................................................................

nadcházející události
Biblický citát na dnešní den: www.vira.cz
Přestaňte jednat zle.
(Iz 1,16)
Nahoru