Farnost Velké Meziříčí

  1. Úvodní stránka
  2. Pořad bohoslužeb
  3. Pořad bohoslužeb ve farnostech Velké Meziříčí, Bory a Netín 16.6. - 23.6.2019

Pořad bohoslužeb ve farnostech Velké Meziříčí, Bory a Netín 16.6. - 23.6.2019

Farnost Velké Meziříčí

Neděle 16. 6.

Slavnost Nejsvětější Trojice/v naší farnosti pouť

7:30

Za + manžela, syna, rodiče Pospíšilovy, Kotrbovy, živou a + přízeň a duše v očistci

9:00

Za Bohumilu a Františka Šoukalovy a celou rodinu Šoukalovu a Stočkovu

10:30

Mše svatá pro rodiny s dětmi: Za živou a + rodinu Komínkovu a duše v očistci

18:00

Za farníky

Pondělí 17.6.

7:00

Za Antonína Práška, rodiče Rosovy, živou a + rodinu Práškovu a Cahovu a duše v očistci

13:00

Pohřební mše svatá: Za + Josefa Vodáka

14:00

Mše svatá v nemocnici

Úterý 18. 6.

7:00

Za zemřelé, na které nikdo nepamatuje

Středa 19. 6.

Památka sv. Jana Nepomuckého Neumana, biskupa

7:00

Za rodiče Šobovy, syna, dvě dcery a tři vnučky

18:00

Mše svatá Oslavice

18:00

Mše svatá Hrbov

Čtvrtek 20.6.

Slavnost Těla a Krve Páně/Boží Tělo

7:00

Za Jindřicha Beneše, rodiče Podsedkovy a Boží ochranu pro celou rodinu

10:00

Pohřební mše svatá Mostiště: Za + Pavla Poláka

18:00

17:00 schůzka ministrantů

Za živou a + rodinu Štipákovu, Pazderovu a Konečných

Pátek 21. 6.

Památka sv. Aloise Gonzagy, řeholníka

8:00

Za + P. Františka Marka, celou rodinu Markovu a duše v očistci

13:30

Domov seniorů

14:00 – 16:00 Svátost smíření

17:00

Za + rodiče Chlubnovy, + bratra a švagra a celou živou rodinu

Sobota 22. 6.

7:00

Za rodinu Šebkovu, Peterkovu, Svobodovu a duše v očistci

18:00

Za rodiče Drápelovy, rodinu Drápelovu, Celých a za živé a + z obou rodin

Neděle 23. 6.

12. v mezidobí/ Sbírka na bohoslovce

7:30

Za rodiče Vaňkovy, syna, dva zetě, celou přízeň a duše v očistci

9:00

Na poděkování za Boží pomoc a ochranu, živé a + členy našich rodin a duše v očistci

10:30

Mše svatá pro rodiny s dětmi: Za Jana Dvořáka

11:30

Poutní mše svatá Dolní Radslavice

18:00

Za farníky

Farní oznámení

Ve čtvrtek 20. června v 8:00 ve farním sále bude setkání seniorů na téma „8. přikázání“.

Ve čtvrtek 20. června bude v naší farnosti Boží Tělo. Po večerní mši svaté půjdeme průvodem s dechovou kapelou z kostela do kostela Svatého Kříže (Špitálku). Prosíme, vypravte družičky.

V pátek 21. června ve 20:00 v kostele zveme na Večer chval.

Autobus pro přihlášené v sobotu 22. června do Prahy na kněžské svěcení JaroslavaMrni pojede v 6:00 od fary ve Velkém Meziříčí.

Od nového školního roku 2019/2020  budou mít žáci 6. – 9. tříd ZŠ výuku náboženství na faře ve Velkém Meziříčí a to od října, ve středu asi ve 14:00.

Festival Kefasfest je křesťanský festival pro mládež s bohatým programem plným hudby, sportovních aktivit a kreativních workshopů. Program doplňují výstavy a přednášky na aktuální témata. Akce se uskuteční v prostorách bývalého kláštera Rosa coeli v Dolních Kounicích o víkendu 21. – 23. 6. 2019. Více informací o festivalu a online vstupenky najdete na www.kefasfest.cz a na facebooku www.facebook.com/kefasfest.

 

Z nedělní liturgie

Ježíš řekl svým učedníkům: "Měl bych vám ještě mnoho jiného říci, ale teď byste to nemohli snést. Ale až přijde on, Duch pravdy, uvede vás do celé pravdy. On totiž nebude mluvit sám ze sebe, ale bude mluvit to, co uslyší, a oznámí vám, co má přijít. On mě oslaví, protože z mého vezme a vám to oznámí. Všechno, co má Otec, je moje; proto jsem řekl, že z mého vezme a vám to oznámí."  Jan 16,12-15

Pravdy které vyznáváme, opravdu přijmeme, pochopíme, až je nějak zažijeme. Tady nastává osobní probuzení, začínáme brát Boha vážně. Věřím v Boha, který je důležitý. Víra znamená čin, životní postoj, uspořádání života. Víra je setkání s Bohem, který promlouvá a koná, proměnuje náš každodenní život. Víra nás vede dál na cestě poznání. Vyvrátit osobní zkušenost člověka s Bohem nejde. Je pravda, že v naší víře křestanů, je řada věcí, které nejsou jasně vysvětlitelné. Ale je pravda, že křestanská víra se neodehrává jen v rovině přemýšlení, ale v rovině života.

Augustin napsal dílo o trojjedinosti, v něm vede osovné zápas. Z toho zápasu se vytvořila legenda o tom, že u moře našel chlapce, který si vyhloubil jámu a snažil se do ní mušlí přelít oceán. Když to Augustin viděl uvědomil si, že jako není možné přelít oceán do této jámy, tak není možné pojmout tajemství Boha svým rozumem. Je důležitější tajemství přijmout než tajemství pochopit.

- Přesto zůstáváme povinni se ve víře vzdělávat. Všichni lidé nestudují lékařství, ale všichni lidé se starají o to, aby byli zdraví. Dnešní doba vyžaduje u křesťanů, aby přesněji rozuměli čemu věří a dokázali to obhájit. Dále, aby rozlišili víru od hlouposti.

- Povinnost víru vyznat. Kdo chce nosit víru v srdci stále skrytou, že nic z ní neprozradí v obličeji, v posuncích, ve vnějším chování, ten už ji vůbec nemá. (Sailer)

- Povinnost víru hájit a šířit. Rodiče jsou ve svědomí zavázáni hájit víru v duších svých dětí. Proto se zajímají o jejich četbu, sledují na jaké filmy a zábavy chodí, s kým se přátelí.

..............................................................................................................................................................................................................................................

Farnost Bory

Neděle 16. 6.

Slavnost

Nejsvětější Trojice

9:45

Za Josefa a Žofii Havlíčkovy a dceru Marii

Čtvrtek 20.6.

17:00

Mše svatá pro děti v Horních Borech: Za Jaroslava Bublána, bratra, rodiče a rodinu Chalupovu

Pátek 21. 6.

18:00

Dolní Bory: Za Jaroslava Charváta, rodiče a rodiče Neubaerovy

Neděle 23. 6.

Slavnost Těla a Krve Páně/Boží Tělo/ Sbírka na bohoslovce

9:45

Mše svatá s průvodem Božího Těla: Za celou rodinu Kmentovu

 

Farní oznámení

Ve čtvrtek 20. června bude poslední mše svatá pro děti v tomto školním roce, doneste si sebou ovečky, které jste po celý rok sbírali. Po mši svaté zakončíme školní rok na farní zahradě.

V pátek 21. června ve 20:00 v kostele ve Velkém Meziříčí zveme na Večer chval.

V neděli 23. června na Boží Tělo prosíme o přípravu oltářů a vypravení dužiček.

V pondělí 24. června v 17:00 bude brigáda v kostele v Horních Borech – vyklízení kostela před sekáním nové elektroinstalace (nedělní mše svatá 30.06. bude v Dolních Borech).

Festival Kefasfest je křesťanský festival pro mládež s bohatým programem plným hudby, sportovních aktivit a kreativních workshopů. Program doplňují výstavy a přednášky na aktuální témata. Akce se uskuteční v prostorách bývalého kláštera Rosa coeli v Dolních Kounicích o víkendu 21. – 23. 6. 2019. Více informací o festivalu a online vstupenky najdete na www.kefasfest.cz a na facebooku www.facebook.com/kefasfest

...............................................................................................................................................................................................................................................

Farnost Netín

Neděle 16. 6.

Slavnost

Nejsvětější Trojice

8:00

Mše svatá se křtem Anny Bradáčové

Za Václava a Jarmilu Hladíkovy a celou živou a + rodinu

11:00

Poutní mše svatá Zadní Zhořec

Pátek 21. 6.

18:30

Za dvoje rodiče Urbánkovy a za živou a + rodinu Melicharovu

Neděle 23. 6.

Slavnost Těla a Krve Páně/Boží Tělo/ Sbírka na bohoslovce

8:00

Mše svatá s průvodem Božího Těla: Za rodiče Bradáčovy z Olší a celou přízeň

 

Farní oznámení

V pátek 21. června ve 20:00 v kostele ve Velkém Meziříčí zveme na Večer chval.

V neděli 23. června na Boží Tělo prosíme o přípravu oltářů a vypravení dužiček.

Ve čtvrtek 27. června bude poslední mše svatá pro děti v tomto školním roce, doneste si sebou ovečky, které jste po celý rok sbírali. Po mši svaté zakončíme školní rok na farní zahradě promítáním a táborákem.  

Festival Kefasfest je křesťanský festival pro mládež s bohatým programem plným hudby, sportovních aktivit a kreativních workshopů. Program doplňují výstavy a přednášky na aktuální témata. Akce se uskuteční v prostorách bývalého kláštera Rosa coeli v Dolních Kounicích o víkendu 21. – 23. 6. 2019. Více informací o festivalu a online vstupenky najdete na www.kefasfest.cz a na facebooku www.facebook.com/kefasfest

...............................................................................................................................................................................................................................................

 

 

nadcházející události
Biblický citát na dnešní den: www.vira.cz
Přestaňte jednat zle.
(Iz 1,16)
Nahoru