Farnost Velké Meziříčí

  1. Úvodní stránka
  2. Pořad bohoslužeb
  3. Pořad bohoslužeb ve farnostech Velké Meziříčí, Bory a Netín 19. 11. - 26. 11. 2023

Pořad bohoslužeb ve farnostech Velké Meziříčí, Bory a Netín 19. 11. - 26. 11. 2023

Farnost Velké Meziříčí

Neděle 19. 11.

 

33. v mezidobí/Sbírka na podporu katolických médií

 

7:30

Za naše farní společenství

9:00

Za rodiče Tomanovy, švagrovou a duše v očistci

10:30

Za rodiče Janouškovy, Bartuškovy, + přízeň a duše v očistci

11:30

Křest VM: Štěpánka Kubišová

18:00

Na poděkování za Boží pomoc a ochranu pro rodinu Horkých a živou a + přízeň a duše v očistci

19:00

Večer chval v kostele sv. Mikuláše

Pondělí 20. 11.

7:00

Za + tatínka Bohumila Vlčka, jeho rodiče Antonii a Bohumila Vlčkovy, sestru Anežku a strýce Emila Doležalovy a duše v očistci

Úterý 21. 11.

Památka Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě

Mše svatá nebude

Středa 22. 11.

Památka sv. Cecílie, panny a mučednice

7:00

Za rodiče Malcovy, dva syny a snachu

17:00

Mše svatá Hrbov

17:00

Mše svatá Oslavice

Čtvrtek 23. 11.

7:00

Za živou a + rodinu Mejzlíkovu a Studených a duše v očistci

16:45 schola na faře, setkání ministrantů, 17:00 katecheze pro děti ve farním sále

18:00

Na poděkování za společný život s prosbou o Boží ochranu a požehnání

19:00

Setkání starostů našich farností na faře

Pátek 24. 11.

Památka sv. Ondřeje, kněze a druhů, mučedníků

8:00

Za rodiče Smejkalovy a jejich + děti

14:00 – 16:00 Svátost smíření a výstav NSO

17:00

Za živou a + rodinu Kalinovu a duše v očistci

Děkanátní setkání mládeže. Přihláška: https://1url.cz/@dekanatkoVM.

17:00 mše svatá v kostele sv. Mikuláše, 18:00 program na faře.

Sobota 25. 11.

Památka sv. Kateřiny Alexandrijské, panny a mučednice

7:00

Za rodiče Peňázovy, syna Bohuslava a duše v očistci

18:00

Za Emílii Krejčovu, živou a + rodinu Krejčovu, Kryštofovu, Františka Borůvky a duše v očistci

Neděle 26. 11.

 

Slavnost Ježíše Krista Krále

 

7:30

Za Růženu Šenkovu a její rodinu

9:00

Za naše farní společenství

10:30

Za živou a + rodinu Dvořákovu a Chalupovu s prosbou o Boží požehnání

pro celou rodinu a duše v očistci

11:30

Křty VM: Jiří Štourač, Jakub Hořínek, Roman Novotný a Robin Novotný

18:00

Za Josefa Chylíka, rodiče a sourozence

  

Farní oznámení

Každou neděli dopoledne po všech bohoslužbách zveme na faru do farní kavárny.

Úmysly na mše svaté v roce 2024 zapisujeme v úředních hodinách na faře ve VM.

Ve dnech 19. – 25. listopadu proběhne „Týden modliteb za mládež“. Nezapomínejme se za ně modlit. Více info na plakátku.

V neděli 26. listopadu v 19:00 bude na faře setkání Spolku Ludmila.

Zveme školáky na adventní farní víkend, který proběhne 8. – 10. prosince v Heřmanově. Další informace najdete v plakátku na nástěnce nebo u Petra Bradáče. Přihlašování zde: https://1url.cz/@farnivikendvm2023

Zveme na duchovní obnovu „Seminář život v Duchu“ do komunitního centra v Osové Bítýšce, začínáme 18. ledna 2024, přihlašujte se přes QR kód na plakátku nebo přes odkaz: https://1url.cz/@DuchovniObnovaOB

 

Nedělní liturgie

Ježíš řekl svým učedníkům toto podobenství: „Jeden člověk se chystal na cesty, zavolal si služebníky a svěřil jim svůj majetek. Jednomu dal pět hřiven, druhému dvě a třetímu jednu, každému podle jeho schopností, a odcestoval. Ten, který dostal pět hřiven, hned šel, podnikavě jich využil a vyzískal pět dalších. Stejně i ten, který dostal dvě, vyzískal dvě další. Ale ten, který dostal jednu, šel, vykopal v zemi jámu a peníze svého pána ukryl.
Po delší době se pán těch služebníků vrátil a dal se s nimi do účtování.
Přistoupil ten, který dostal pět hřiven, přinesl s sebou pět dalších a řekl: ‘Pane, pět hřiven jsi mi svěřil, hle – dalších pět jsem vydělal.’ Pán mu řekl: ‘Správně, služebníku dobrý a věrný. Málo jsi spravoval věrně, mnoho ti svěřím. Pojď se radovat se svým pánem.’
Přistoupil i ten, který dostal dvě hřivny, a řekl: ‘Pane, dvě hřivny jsi mi svěřil, hle – další dvě jsem vydělal.’ Pán mu řekl: ‘Správně, služebníku dobrý a věrný. Málo jsi spravoval věrně, mnoho ti svěřím. Pojď se radovat se svým pánem.’
Přistoupil pak i ten, který dostal jednu hřivnu, a řekl: ‘Pane, vím, že jsi tvrdý člověk; sklízíš, kde jsi nesel, a sbíráš, kde jsi nerozsypal. Měl jsem strach, a proto jsem tvou hřivnu ukryl v zemi. Tady máš, co ti patří.’
Pán mu odpověděl: ‘Služebníku špatný a líný! Věděl jsi, že sklízím, kde jsem nesel, a sbírám, kde jsem nerozsypal? Měl jsi tedy moje peníze uložit u směnárníků a já bych si při návratu vyzvedl i s úrokem, co je moje. Vezměte mu tu hřivnu a dejte tomu, který má deset hřiven. Neboť každému, kdo má, bude dáno a bude mít nadbytek. Kdo nemá, tomu bude vzato i to, co má. A tohoto služebníka, který není k ničemu, hoďte ven do temnot. Tam bude pláč a skřípění zubů.’“

Mt 25,14-30

..........................................................................................................................................................................................................................................................................

Farnost Bory

Neděle 19. 11.

33. v mezidobí/Sbírka na podporu katolických médií

9:45

Za Františka Filipa, rodiče, rodiče Michalovy a Boží ochranu

Čtvrtek 23. 11.

17:00

Mše svatá pro děti v Horních Borech: …………………….volný úmysl………………….

Po mši svaté nácvik scholy a ministrantů a po nich program na faře do 18:45

Pátek 24. 11.

Památka sv. Ondřeje, kněze a druhů, mučedníků

18:00

Svátost smíření a výstav NSO

18:30

Dolní Bory: Za rodiče Tomanovy, celou živou a + přízeň a duše v očistci

Neděle 26. 11.

Slavnost Ježíše Krista Krále

9:45

Za živou a + rodinu Mičkovu a Rousovu a duše v očistci

 

Farní oznámení

Zapisujeme v sakristii úmysly na mše svaté na rok 2024.

V neděli 19. listopadu v 19:00 v kostele sv. Mikuláše ve VM zveme na Večer chval.

Ve dnech 19. – 25. listopadu proběhne „Týden modliteb za mládež“, nezapomínejme se za ně modlit. Více info na plakátku.

V pátek 24. listopadu zveme na děkanátní setkání mládeže do Velkého Meziříčí. Začínáme v 17:00 mší svatou v kostele sv. Mikuláše a od 18:00 pokračuje program na faře. Více informací na plakátku v nástěnkách a na webových stránkách farnosti. Přihlaste se můžete přes QR kód nebo přes odkaz https://1url.cz/@dekanatkoVM

Zveme na duchovní obnovu „Seminář život v Duchu“ do komunitního centra v Osové Bítýšce, začínáme 18. ledna 2024, přihlašujte se přes QR kód na plakátku nebo přes odkaz: https://1url.cz/@DuchovniObnovaOB

Zveme školáky na adventní farní víkend, který proběhne 8. – 10. prosince v Heřmanově. Další informace najdete v plakátku na nástěnce nebo u Petra Bradáče. Přihlašování zde: https://1url.cz/@farnivikendvm2023

..........................................................................................................................................................................................................................................................................

Farnost Netín 

Neděle 19. 11.

33. v mezidobí/Sbírka na podporu katolických médií

8:00

Za Mons. Bohuslava Brabce, rodiče, sourozence a celou přízeň

Pátek 24. 11.

Památka sv. Ondřeje, kněze a druhů, mučedníků

17:00

!!!!!!

Za Josefa Horkého a živou a + rodinu

Neděle 26. 11.

Slavnost Ježíše Krista Krále

8:00

Za rodiče Vaňkovy, syna, dva zetě, celou přízeň a duše v očistci

 

Farní oznámení

V neděli 19. listopadu v 19:00 v kostele sv. Mikuláše ve VM zveme na Večer chval.

Ve dnech 19. – 25. listopadu proběhne „Týden modliteb za mládež“, nezapomínejme se za ně modlit. Více info na plakátku.

V pátek 24. listopadu zveme na děkanátní setkání mládeže do Velkého Meziříčí. Začínáme v 17:00 mší svatou v kostele sv. Mikuláše a od 18:00 pokračuje program na faře. Více informací na plakátku v nástěnkách a na webových stránkách farnosti. Přihlaste se přes QR kód nebo přes odkaz https://1url.cz/@dekanatkoVM

Zveme na duchovní obnovu „Seminář život v Duchu“ do komunitního centra v Osové Bítýšce, začínáme 18. ledna 2024, přihlašujte se přes QR kód na plakátku nebo přes odkaz: https://1url.cz/@DuchovniObnovaOB

Zveme školáky na adventní farní víkend, který proběhne 8. – 10. prosince v Heřmanově. Další informace najdete v plakátku na nástěnce nebo u Petra Bradáče. Přihlašování zde: https://1url.cz/@farnivikendvm2023

..........................................................................................................................................................................................................................................................................

 

 

 

 

nadcházející události
Biblický citát na dnešní den: www.vira.cz
My kážeme Krista ukřižovaného.
(1Kor 1,22)
Nahoru