Farnost Velké Meziříčí

  1. Úvodní stránka
  2. Pořad bohoslužeb
  3. Pořad bohoslužeb ve farnostech Velké Meziříčí, Bory a Netín 12. 11. - 19. 11. 2023

Pořad bohoslužeb ve farnostech Velké Meziříčí, Bory a Netín 12. 11. - 19. 11. 2023

Farnost Velké Meziříčí

Neděle 12. 11.

 

32. v mezidobí

 

7:30

Za + Leopolda Skryju, rodiče, sourozence a duše v očistci

9:00

Za sestru Marii, synovce Josefa, rodinu Ondráčkových a duše v očistci

10:30

Za Miroslava Homolu, jeho rodiče, rodiče Holánovy a syna a celou živou a + přízeň Homolovu a Holánovu

11:00

Poutní mše svatá Martinice

18:00

Za naše farní společenství

Pondělí 13. 11.

Památka sv. Anežky České, panny

7:00

Na poděkování celé rodiny a příbuzných, nemocné, trpící, umírající a duše v očistci

Úterý 14. 11.

Mše svatá nebude

Středa 15. 11.

7:00

Za Petra Fričera, Emanuela Zahradníka a Ladislavu Kašparovu

17:00

Mše svatá Kochánov

17:00

Mše svatá Lavičky

Čtvrtek 16. 11.

7:00

Za + Marii Tůmovu, snachu Janu Tůmovu, rodinu Tůmovu a Bártovu a Boží ochranu pro celou rodinu

16:45 schola na faře, setkání ministrantů, 17:00 katecheze pro děti ve farním sále

18:00

Za Václava Vávru, sourozence a duše v očistci

Pátek 17. 11.

Památka sv. Alžběty Uherské, řeholnice

 

8:00

Za svobodu a mír ve světě

14:00 – 16:00 Svátost smíření a výstav NSO

Sobota 18. 11.

Posvěcení římských bazilik sv. Petra

a Pavla

7:00

Za manžele Homolovy, Boží požehnání pro celou rodinu a duše v očistci

18:00

Za rodiče Vondráčkovy, Beranovy a Boží požehnání pro celou rodinu

Neděle 19. 11.

 

33. v mezidobí/Sbírka na podporu katolických médií

 

7:30

Za naše farní společenství

9:00

Za rodiče Tomanovy, švagrovou a duše v očistci

10:30

Za rodiče Janouškovy, Bartuškovy, + přízeň a duše v očistci

11:30

Křest VM: Štěpánka Kubišová

18:00

Na poděkování za Boží pomoc a ochranu pro rodinu Horkých a živou a + přízeň a duše v očistci

  

Farní oznámení

Každou neděli dopoledne po všech bohoslužbách zveme na faru do farní kavárny.

Úmysly na mše svaté v roce 2024 zapisujeme v úředních hodinách na faře ve VM.

V úterý 14. listopadu v 17:00 na faře v Měříně zveme na děkanátní setkání katechetů.

Zveme školáky na adventní farní víkend, který proběhne 8. – 10. prosince v Heřmanově. Další informace najdete v plakátku na nástěnce nebo u Petra Bradáče. Přihlašování zde: https://1url.cz/@farnivikendvm2023.

Ve dnech 19. – 25. listopadu proběhne „Týden modliteb za mládež“. Vzadu v kostele na stolku jsou modlitby za mládež, nezapomínejme se za ně modlit. Více info na plakátku.

 V pátek 24. listopadu zveme na děkanátní setkání mládeže do Velkého Meziříčí. Začínáme v 17:00 mší svatou v kostele sv. Mikuláše a od 18:00 pokračuje program na faře. Více informací na plakátku v nástěnkách a na webových stránkách farnosti. Přihlaste se můžete přes QR kód nebo přes odkaz https://1url.cz/@dekanatkoVM.

Zveme na duchovní obnovu „Seminář život v Duchu“ do komunitního centra v Osové Bítýšce, začínáme 18. ledna 2024, přihlašujte se přes QR kód na plakátku.

Farnost pracuje na úpravě farních webových stránek a plánuje spustit také Instagram farnosti.

Vážení farníci, jménem Charity Žďár nad Sázavou chtěli bychom Vám touto cestou moc poděkovat za zapojení se do dne Štědrosti, který proběhl ve vaší farnosti ve Velkém Meziříčí. Krásné výsledky z Vaší farnosti: Výtěžek z kasičky – 9.101 Kč, sbírka potravin, hygieny – 650 Kg. Veškerá vaše darovaná pomoc je určena pro klienty Charitní záchranné sítě. Vámi vybrané materiální dary tedy poputují maminkám v nouzi, lidem v tíživé životní  situaci, lidem bez domova a lidem ohroženou ztrátou bydlení.

 

Nedělní liturgie

Ježíš řekl svým učedníkům toto podobenství:
„Nebeské království je podobné deseti pannám, které vzaly lampy a vyšly naproti ženichovi. Pět z nich bylo pošetilých a pět prozíravých. Pošetilé vzaly sice lampy, ale nevzaly s sebou olej, prozíravé si však vzaly s lampami také do nádobek olej. Když ženich dlouho nepřicházel, začaly všechny podřimovat a usnuly.
Uprostřed noci se strhl křik: ‘Ženich je tady! Jděte mu naproti!’ Tu všechny ty panny vstaly a začaly si upravovat lampy. Pošetilé prosily prozíravé: ‘Dejte nám trochu oleje, lampy nám dohasínají.’ Ale prozíravé odpověděly: ‘Nemůžeme, nestačilo by pak ani nám, ani vám, dojděte si raději k prodavačům a kupte si.’
Jakmile však odešly nakoupit, přišel ženich a ty připravené vešly s ním na svatbu a dveře se zavřely. Později přišly i ostatní panny a volaly: ‘Pane, pane, otevři nám!’ On však odpověděl: ‘Amen, amen, pravím vám: Neznám vás.’
Bděte tedy, protože neznáte den ani hodinu.“   Mt 25,1-13

 

 

Výzva ke sbírce na sdělovací prostředky

Milé sestry a bratři,

sdělovací prostředky, ať už jsou to tištěná média, rádio, televize či internetové portály, tvoří nedílnou součást našich životů. Díky katolickým médiím jsme pravidelně informováni o dění v církvi doma či ve světě, ale jsou také významným evangelizačním a pastoračním nástrojem.

Česká biskupská konference proto vyhlašuje na 33. neděli v mezidobí, která letos připadá na 19. listopadu, kostelní sbírku, jejíž výtěžek bude určen právě na sdělovací prostředky.

O příspěvek z výnosu sbírky se mohou ucházet media s naddiecézním přesahem, která slouží k hlásání evangelia, katechezi či křesťanské výchově.
O rozdělení výnosu sbírky následně rozhodne plenární zasedání ČBK.

Děkujeme Vám předem za Vaši štědrost a i za tu, kterou jste projevili v minulém roce!

Vaši čeští a moravští biskupové

..........................................................................................................................................................................................................................................................................

Farnost Bory

Neděle 12. 11.

32. v mezidobí

9:45

Svatomartinský průvod vychází od kostela sv. Jiljí v Dolních Borech

10:00

Poutní mše svatá Horní Bory: Za rodinu Fňukalovu, vnučku Marušku

a Františka Beneše

Čtvrtek 16. 11.

17:00

Mše svatá v Horních Borech: Za + rodinu Nedvědovu a duše v očistci

Pátek 17. 11.

Památka sv. Alžběty Uherské, řeholnice

18:00

Svátost smíření a výstav NSO

18:30

Dolní Bory: ………………………………………volný úmysl……………………………

Neděle 19. 11.

33. v mezidobí/Sbírka na podporu katolických médií

9:45

Za Františka Filipa, rodiče, rodiče Michalovy a Boží ochranu

 

Farní oznámení

Děkujeme všem za přípravu a všechny služby při letošní svatomartinské pouti.

Zapisujeme v sakristii úmysly na mše svaté na rok 2024.

V úterý 14. listopadu v 17:00 na faře v Měříně zveme na děkanátní setkání katechetů.

Ve dnech 19. – 25. listopadu proběhne „Týden modliteb za mládež“, nezapomínejme se za ně modlit. Více info na plakátku.

V pátek 24. listopadu zveme na děkanátní setkání mládeže do Velkého Meziříčí. Začínáme v 17:00 mší svatou v kostele sv. Mikuláše a od 18:00 pokračuje program na faře. Více informací na plakátku v nástěnkách a na webových stránkách farnosti. Přihlaste se můžete přes QR kód nebo přes odkaz https://1url.cz/@dekanatkoVM.

Zveme na duchovní obnovu „Seminář život v Duchu“ do komunitního centra v Osové Bítýšce, začínáme 18. ledna 2024, přihlašujte se přes QR kód na plakátku.

Zveme školáky na adventní farní víkend, který proběhne 8. – 10. prosince v Heřmanově. Další informace najdete v plakátku na nástěnce nebo u Petra Bradáče. Přihlašování zde: https://1url.cz/@farnivikendvm2023.

Farnost plánuje spustit Instagram farnosti. Také se pracuje na úpravě stránek farnosti Velké Meziříčí.

 .........................................................................................................................................................................................................................................................................

Farnost Netín

Neděle 12. 11.

32. v mezidobí

8:00

Za Ladislavu Tomanovu, rodiče Tomanovy, Šobovy a za osvobození od zlého pro všechny živé a ++ členy z těchto rodin

Středa 15. 11.

17:00

Mše svatá Kochánov

Pátek 17. 11.

Památka sv. Alžběty Uherské, řeholnice

17:30

Za Marii a Aloise Smejkalovy, dvoje rodiče, rodinu Sklenářovu a živou a + přízeň

Neděle 19. 11.

33. v mezidobí/Sbírka na podporu katolických médií

8:00

Za Mons. Bohuslava Brabce, rodiče, sourozence a celou přízeň

  

Farní oznámení

Zapisování úmyslů na mše svaté v roce 2024 proběhne na faře v Netíně ještě v neděli 12. listopadu po mši svaté.

Ve dnech 19. – 25. listopadu proběhne „Týden modliteb za mládež“, nezapomínejme se za ně modlit. Více info na plakátku.

V pátek 24. listopadu zveme na děkanátní setkání mládeže do Velkého Meziříčí.

Začínáme v 17:00 mší svatou v kostele sv. Mikuláše a od 18:00 pokračuje program na faře. Více informací na plakátku v nástěnkách a na webových stránkách farnosti. Přihlaste se přes QR kód nebo přes odkaz https://1url.cz/@dekanatkoVM.

Zveme na duchovní obnovu „Seminář život v Duchu“ do komunitního centra v Osové Bítýšce, začínáme 18. ledna 2024, přihlašujte se přes QR kód na plakátku.

Zveme školáky na adventní farní víkend, který proběhne 8. – 10. prosince v Heřmanově. Další informace najdete v plakátku na nástěnce nebo u Petra Bradáče. Přihlašování zde: https://1url.cz/@farnivikendvm2023.

Farnost plánuje spustit Instagram farnosti. Také se pracuje na úpravě stránek farnosti Velké Meziříčí.

..........................................................................................................................................................................................................................................................................

 

nadcházející události
Biblický citát na dnešní den: www.vira.cz
My kážeme Krista ukřižovaného.
(1Kor 1,22)
Nahoru