Farnost Velké Meziříčí

  1. Úvodní stránka
  2. Pořad bohoslužeb
  3. Pořad bohoslužeb ve farnostech Velké Meziříčí, Bory a Netín 22.10. - 29.10.2023

Pořad bohoslužeb ve farnostech Velké Meziříčí, Bory a Netín 22.10. - 29.10.2023

Farnost Velké Meziříčí

Neděle 22. 10.

 

29. v mezidobí/misijní neděle/Sbírka na misie

7:30

Za naše farní společenství

9:00

Za + rodiče Václava a Růženu Remsovy a + děti Růženu, Václava a Josefa

10:30

Za Pavla Vodnráčka a syna, dvoje rodiče a bratra, živé a + rodiny a vlastní úmysl

11:30

Křty VM: Rozálie Drápelová a Diana Kuřátková

15:00

Svátost smíření před udělováním svátosti pomazání nemocných

16:00

Mše svatá s udělováním svátosti pomazání nemocných: Za všechny nemocné

/Využijte této příležitosti a doprovoďte své blízké na tuto bohoslužbu/

18:00

Za rodiče Vaňkovy a Sedláčkovy, jejich + sourozence a požehnání pro jejich děti s rodinami

Pondělí 23. 10.

7:00

Za rodinu Požárovu a Gajdošovu

Úterý 24. 10.

Mše svatá nebude

Středa 25. 10.

7:00

Za Bohumíra a Marii Bradáčovy, dceru Marii, jejich rodiče, sourozence, zetě Jiřího a duše v očistci

10:00

Pohřební mše svatá: Za + Jiřího Dočkala

18:00

Mše svatá Vídeň

18:00

Mše svatá Mostiště

Čtvrtek 26. 10.

7:00

Za + rodiče Královy, živé a + příbuzné a duše v očistci

9:00

Zádušní mše svatá VM: Za + Ing. Zdeňka Kurze

Pátek 27. 10.

8:00

Za + manžela, sestru, rodiče, Boží požehnání a ochranu Panny Marie pro syny a jejich rodiny

14:00 – 16:00 Svátost smíření a výstav Nejsvětější svátosti oltářní

17:00

Za rodiče Zachovy, syna Karla, rodinu Ambrožovu a živou a + přízeň

Sobota 28. 10.

Svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů

7:00

Za náš národ a politiky

18:00

Za + rodiče Kříbalovy a Štoksovy a jejich rodiče s prosbou o Boží ochranu pro celou rodinu

Neděle 29. 10.

 

30. v mezidobí

7:30

Za živou a + rodinu Rosovu a Pospíšilovu, celou přízeň, Boží požehnání a duše v očistci

9:00

Za naše farní společenství

10:30

Za živou a + rodinu Přikrylovu, Drápelovu a duše v očistci

11:00

Mše svatá Mostiště: Za všechny zemřelé

/po mši svatá bude pobožnost na hřbitově za všechny zemřelé/

15:00

Pobožnost za zemřelé na hřbitově na Karlově

18:00

Za + rodiče a sourozence a živou a + rodinu Brabcovu a Kadlecovu

 

Farní oznámení

Každou neděli dopoledne po všech bohoslužbách zveme na faru do farní kavárny.

Zveme děti každé pondělí na kopanou a každý pátek na farní kolečko. Více informací na plakátku v nástěnkách a na webu farnosti. Dále pak na Fotbal pro chlapy každou středu od 20:15 v tělocvičně na žluté škole. Zveme další chlapy, podrobnosti u Tomáše Gajdíka nebo zájemci přijďte rovnou.

V Brně 26. října 2023, 18:00 – 21:00, v prostorách BVV proběhne součást koncertního turné GODZONE TOUR – letošní motto „NEBOJTE SE“. Godzone tour je spojením originálního hudebně-tanečního programu, jedinečných příběhů lidí, inovativní video produkce a divadelní show, které se uskuteční v šesti městech Slovenska i České republiky. Je akcí „Nové evangelizace“, která se snaží šířit víru v Ježíše Krista a pomoci lidem docenit to, kdo je Ježíš, co udělal a co stále dělá. Během večerního programu na stadionech a ve sportovních halách vystoupí různí umělci i známá křesťanská uskupení. Vstup na akci je zdarma. Z našeho děkanství budou vypraveny dva autobusy, bližší informace, trasy autobusů a přihlašovací formulář najdete na plakátcích a webových stránkách farnosti VM.

V sobotu 28. října v 9:00 ve farním sále zveme na „Děkanátní setkání lektorů“, na které všechny lektory srdečně zveme. Hostem bude P. Petr Vrbacký. Více info na plakátku.

Pozor změna času: Ze soboty 28. října na neděli 29. října se změní čas na zimní.

Ve čtvrtek 2. listopadu bude místo dětské mše Setkání všech svatých ve farním sále. Děti mohou přijít v kostýmu světce. Program bude zakončen průvodem s lucerničkami a modlitbou v kostele. Více informací na plakátku.

Příprava na biřmování začne v pátek 3. listopadu ve 20:00 ve farním sále a setkání budou každý týden v tomto čase asi na hodinu. Příprava je určena pro středoškoláky a starší. Biřmování bude v roce 2025 na jaře. Přihlašovací formulář najdete na https://forms.gle/SkLUbvoLBPhQoXEA8 nebo si ho můžete vyzvednout v tištěné podobě ve farní kanceláři. V případě dalších dotazů se obraťte na kněze. Všechny farníky prosíme o modlitbu za ty, kdo o přípravě přemýšlí. Lístky s modlitbou si můžete vzít domů.

V neděli 5. listopadu 2023 na faře ve Velkém Meziříčí v době 7:00 – 12:00 proběhne „Den štědrosti aneb neděle pro charitu“, kterou pořádá Oblastní Charita Žďár nad Sázavou. Přinést můžete trvanlivé potraviny, drogerii a stany, spacáky, karimatky a batohy. Více informací na plakátku. Děkujeme.

Nedělní liturgie

Farizeové odešli od Ježíše a uradili se, jak by ho chytili za slovo.
Poslali k němu své učedníky zároveň s herodovci, aby mu řekli: „Mistře, víme, že jsi pravdomluvný a že učíš cestě k Bohu podle pravdy. Nedbáš lidských ohledů, nehledíš totiž na to, čím kdo je. Pověz nám tedy: Co myslíš, je dovoleno platit daň císaři, nebo ne?“
Ježíš prohlédl jejich zlý úmysl a odpověděl: „Co mě pokoušíte, pokrytci? Ukažte mi peníz, kterým se platí daň!“ Podali mu denár.
Zeptal se jich: „Čí je to obraz a nápis?“
Odpověděli: „Císařův.“
Tu jim řekl: „Dávejte tedy, co je císařovo, císaři, a co je Boží, Bohu.“

Mt 22,15-21

..........................................................................................................................................................................................................................................................................

Farnost Bory

Neděle 22. 10.

29. v mezidobí/ misijní neděle/ Sbírka na misie

9:45

Mše svatá s udělováním svátosti pomazání nemocných: Za rodinu Kelnerovu, rodiče Pavelkovy, syna, manželku a rodiče Kujalovy

/Využijte této příležitosti a doprovoďte své blízké na tuto bohoslužbu/

Pátek 27. 10.

Výročí posvěcení kostela v Dolních Borech

18:00

Svátost smíření před Dušičkami a výstav NSO

18:30

Dolní Bory: Za rodiče Lázničkovy, dva syny a živou a + přízeň

Po mši svaté pobožnost za zemřelé na hřbitově v Dolních Borech

Neděle 29. 10.

30. v mezidobí

9:45

Za Aleše a Rudolfa Kučerovy, rodiče Kučerovy, Brendelovy, živou a + přízeň

a duše v očistci

Po mši svaté půjdeme průvodem na hřbitov v Horních Borech, kde vykonáme pobožnost za zemřelé

 

Farní oznámení

Ve středu 25. října v 19:30 na faře v Borech bude setkání pastorační rady farnosti.

V Brně 26. října 2023, 18:00 – 21:00, v prostorách BVV proběhne součást koncertního turné GODZONE TOUR – letošní motto „NEBOJTE SE“ Godzone tour je spojením originálního hudebně-tanečního programu, jedinečných příběhů lidí, inovativní video produkce a divadelní show, které se uskuteční v šesti městech Slovenska i České republiky. Je akcí „Nové evangelizace“, která se snaží šířit víru v Ježíše Krista a pomoci lidem docenit to, kdo je Ježíš, co udělal a co stále dělá. Během večerního programu na stadionech a ve sportovních halách vystoupí různí umělci i známá křesťanská uskupení. Vstup na akci je zdarma. Z našeho děkanství budou vypraveny dva autobusy, bližší informace, trasy autobusů a přihlašovací formulář najdete na plakátcích a webových stránkách farnosti VM.

V sobotu 28. října v 9:00 ve farním sále zveme na „Děkanátní setkání lektorů“, na které všechny lektory srdečně zveme. Hostem bude P. Petr Vrbacký. Více info na plakátku.

Pozor změna času: Ze soboty 28. října na neděli 29. října se změní čas na zimní.

Příprava na biřmování začne v pátek 3. listopadu ve 20:00 ve farním sále a setkání budou každý týden v tomto čase asi na hodinu. Příprava je určena pro středoškoláky a starší. Biřmování bude v roce 2025 na jaře. Přihlašovací formulář najdete na https://forms.gle/SkLUbvoLBPhQoXEA8 nebo si ho můžete vyzvednout v tištěné podobě ve farní kanceláři. V případě dalších dotazů se obraťte na kněze. Všechny farníky prosíme o modlitbu za ty, kdo o přípravě přemýšlí. Lístky s modlitbou si můžete vzít domů.

V neděli 5. listopadu 2023 na faře ve Velkém Meziříčí v době 7:00 – 12:00 proběhne „Den štědrosti aneb neděle pro charitu“, kterou pořádá Oblastní Charita Žďár nad Sázavou. Přinést můžete trvanlivé potraviny, drogerii a stany, spacáky, karimatky a batohy. Více informací na plakátku. Děkujeme.

..........................................................................................................................................................................................................................................................................

Farnost Netín

Neděle 22. 10.

29. v mezidobí/ misijní neděle/ Sbírka na misie

7:00 – 7:50 Svátost smíření před udělováním svátosti pomazání nemocných

8:00

Mše svatá s udělováním svátosti pomazání nemocných: Za Františka Havlíčka a celou přízeň

/Využijte této příležitosti a doprovoďte své blízké na tuto bohoslužbu/

Pátek 27. 10.

17:30

Za Josefa a Věru Dvořákovy, jejich rodiče a živou a + přízeň

Neděle 29. 10.

30. v mezidobí

7:00 – 7:50 Svátost smíření před Dušičkami

8:00

Za Marii Královu, rodiče Bartůňkovy a živou a + rodinu Královu

11:30

Křest Netín: Kristián Dvořák

15:00

Pobožnost za zemřelé na hřbitově

 

Farní oznámení

V neděli 22. října po mši svaté můžete přispět na misie také zakoupením misijního koláče.

V Brně 26. října 2023, 18:00 – 21:00, v prostorách BVV proběhne součást koncertního turné GODZONE TOUR – letošní motto „NEBOJTE SE“ Godzone tour je spojením originálního hudebně-tanečního programu, jedinečných příběhů lidí, inovativní video produkce a divadelní show, které se uskuteční v šesti městech Slovenska i České republiky. Je akcí „Nové evangelizace“, která se snaží šířit víru v Ježíše Krista a pomoci lidem docenit to, kdo je Ježíš, co udělal a co stále dělá. Během večerního programu na stadionech a ve sportovních halách vystoupí různí umělci i známá křesťanská uskupení. Vstup na akci je zdarma. Z našeho děkanství budou vypraveny dva autobusy, bližší informace, trasy autobusů a přihlašovací formulář najdete na plakátcích a webových stránkách farnosti VM.

V sobotu 28. října v 9:00 ve farním sále zveme na „Děkanátní setkání lektorů“, na které všechny lektory srdečně zveme. Hostem bude P. Petr Vrbacký. Více info na plakátku.

Pozor změna času: Ze soboty 28. října na neděli 29. října se změní čas na zimní.

Příprava na biřmování začne v pátek 3. listopadu ve 20:00 ve farním sále a setkání budou každý týden v tomto čase asi na hodinu. Příprava je určena pro středoškoláky a starší. Biřmování bude v roce 2025 na jaře. Přihlašovací formulář najdete na https://forms.gle/SkLUbvoLBPhQoXEA8 nebo si ho můžete vyzvednout v tištěné podobě ve farní kanceláři. V případě dalších dotazů se obraťte na kněze. Všechny farníky prosíme o modlitbu za ty, kdo o přípravě přemýšlí. Lístky s modlitbou si můžete vzít domů.

V neděli 5. listopadu 2023 na faře ve Velkém Meziříčí v době 7:00 – 12:00 proběhne „Den štědrosti aneb neděle pro charitu“, kterou pořádá Oblastní Charita Žďár nad Sázavou. Přinést můžete trvanlivé potraviny, drogerii a stany, spacáky, karimatky a batohy. Více informací na plakátku. Děkujeme.

 

.........................................................................................................................................................................................................................................................................

             

 

nadcházející události
Biblický citát na dnešní den: www.vira.cz
My kážeme Krista ukřižovaného.
(1Kor 1,22)
Nahoru