Farnost Velké Meziříčí

  1. Úvodní stránka
  2. Pořad bohoslužeb
  3. Pořad bohoslužeb ve farnostech Velké Meziříčí, Bory a Netín 08.10. - 15.10.2023

Pořad bohoslužeb ve farnostech Velké Meziříčí, Bory a Netín 08.10. - 15.10.2023

Farnost Velké Meziříčí

 Pořad bohoslužeb

Neděle 8. 10.

 

27. v mezidobí

7:30

Za manžela, dva syny, rodiče Pospíšilovy, Kotrbovy, živou a + přízeň a duše v očistci

9:00

Za živou a + rodinu Stehlíkovu a duše v očistci

10:30

Za naše farní společenství

18:00

Za + Josefa Koloucha, živou a + rodinu a duše v očistci

Pondělí 9. 10.

7:00

Za Lubomíra Strnada, rodiče, bratra a živou a + rodinu Strnadovu a Pospíšilovu

10:00

Pohřební mše svatá: Za + Jana Sedláčka/slouží o. Josef Havelka/

Úterý 10. 10.

Mše svatá nebude

Středa 11. 10.

7:00

Za rodiče Bartošovy

18:00

Mše svatá Kochánov

18:00

Mše svatá Lavičky

Čtvrtek 12. 10.

7:00

Za rodinu Kafkovu, Kosourovu, Turkovu, Žákovu a duše v očistci

16:45 schola na faře, setkání ministrantů, 17:00 katecheze pro děti ve farním sále

18:00

Mše svatá pro děti: Za dvoje rodiče a přízeň, maminku Ludmilu Dvořákovu, duše v očistci a + a živou rodinu Musilovu

Pátek 13. 10.

8:00

Za živé a + členy živého růžence ze Lhotek

14:00 – 16:00 Svátost smíření a výstav Nejsvětější svátosti oltářní

17:00

Za živou a + rodinu Procházkovu a Sojkovu

Sobota 14. 10.

Sobotní památka Panny Marie

7:00

Za Františka a Anežku Bradáčovy, jejich rodiče a děti s rodinami

18:00

Za naše farní společenství

Neděle 15. 10.

 

28. v mezidobí

7:30

Za Boženu Dvořákovu, jejího manžela, rodiče a sourozence

9:00

Za Josefa Doležala, syna Josefa a Boží ochranu pro rodinu Doležalovu a Plodíkovu

10:30

Za Ludmilu a Františka Bártovy a jejich rodiče

18:00

Za Stanislava Jiráka, vnuka Toníka, všechny živé a + příbuzné, na poděkování a vlastní úmysl

 

Farní oznámení

Každou neděli dopoledne po všech bohoslužbách zveme na faru do farní kavárny.

Zveme děti každé pondělí na kopanou a každý pátek na farní kolečko. Více informací na plakátku v nástěnkách a na webu farnosti.

Od října 2023 budou výzdobu našeho kostela zajišťovat čtyři skupinky farnic, rozpis najdete na nástěnce. Děkujeme za dosavadní službu Veronice Dvořákové.

Pozor změna!!! V neděli 15. října v 19:00 v kostele sv. Martina v Horních Borech zveme na Večer chval s chválovým týmem z Velkého Meziříčí.

V sobotu 21. října zveme ministranty na celodenní ministrantský výlet do Třeště. Přihlašujte se na adrese: https://1url.cz/@minivylet2023>.

 V neděli 22. října v 16:00 v kostele sv. Mikuláše bude mše svatá s udělováním svátosti pomazání nemocných, od 15:00 bude možnost svátosti smíření. Využijte této příležitosti a doprovoďte své blízké na tuto bohoslužbu.

V Brně 26. října 2023, 18:00 – 21:00, v prostorách BVV proběhne jeden z koncertního turné GODZONE TOUR – letošní motto „NEBOJTE SE“ Godzone tour je spojením originálního hudebně-tanečního programu, jedinečných příběhů lidí, inovativní video produkce a divadelní show, které se uskuteční v šesti městech Slovenska i České republiky. Je akcí „Nové evangelizace“, která se snaží šířit víru v Ježíše Krista a pomoci lidem docenit to, kdo je Ježíš, co udělal a co stále dělá. Během večerního programu na stadionech a ve sportovních halách vystoupí různí umělci i známá křesťanská uskupení. Vstup na akci je zdarma.Z našeho děkanství budou vypraveny dva autobusy, bližší informace, trasy autobusů a přihlašovací formulář najdete na plakátcích a webových stránkách farnosti VM.

Příprava na biřmování začne v pátek 3. listopadu ve 20:00 ve farním sále a setkání budou každý týden v tomto čase asi na hodinu. Příprava je určena pro středoškoláky a starší. Biřmování bude v roce 2025 na jaře. Přihlašovací formulář najdete na https://forms.gle/SkLUbvoLBPhQoXEA8 nebo si ho můžete vyzvednout v tištěné podobě ve farní kanceláři. V případě dalších dotazů se obraťte na kněze. Všechny farníky prosíme o modlitbu za ty, kdo o přípravě přemýšlí.

V neděli 5. listopadu 2023 na faře ve Velkém Meziříčí v době 7:00 – 12:00 proběhne „Den štědrosti aneb neděle pro charitu“, kterou pořádá Oblastní Charita Žďár nad Sázavou.Přinést můžete trvanlivé potraviny, drogerii a stany, spacáky, karimatky a batohy. Více informací na plakátku. Děkujeme.

Děkujeme všem, kdo přispěli na středeční charitní akci “Koláč pro hospic“, vybralo se celkem 380 000 Kč.

 

Nedělní liturgie

Ježíš řekl velekněžím a starším lidu: „Poslyšte podobenství: Byl jeden hospodář a ten vysázel vinici. Obehnal ji plotem, vykopal v ní jámu pro lis a vystavěl strážní věž, pronajal ji vinařům a vydal se na cesty. Když se přiblížilo vinobraní, poslal k vinařům své služebníky vyzvednout z ní výtěžek. Ale vinaři jeho služebníky popadli, jednoho zbili, druhého zabili, třetího ukamenovali. Hospodář poslal tedy jiné služebníky, ještě ve větším počtu než poprvé, ale naložili s nimi zrovna tak.
Naposled k nim poslal svého syna; myslel si: ‘Na mého syna budou mít ohled.’
Když však vinaři uviděli syna, řekli si mezi sebou: ‘To je dědic. Pojďme, zabijme ho, a jeho dědictví bude naše!’ A popadli ho, vyhnali ven z vinice a zabili. Až pak přijde pán té vinice, co asi s těmi vinaři udělá?“
Odpověděli mu: „Krutě ty zlosyny zahubí a svou vinici pronajme jiným vinařům, kteří mu budou ve svůj čas odvádět výtěžek.“
Ježíš jim řekl: „Nečetli jste nikdy v Písmu: ‘Kámen, který stavitelé odvrhli, stal se kvádrem nárožním. Učinil to Pán a v našich očích je to podivu-hodné’? Proto vám říkám: Vám bude Boží království odňato a bude dáno národu, který ponese jeho ovoce.“

Mt 21,33-43

..........................................................................................................................................................................................................................................................................

Farnost Bory

Neděle 8. 10.

27. v mezidobí

9:45

Za Marii a Josefa Blahovy, dvoje rodiče a bratra a rodinu Blahovu

10:45

Křest Horní Bory: Milan Fňukal

Čtvrtek 12. 10.

17:00

Mše svatá pro děti v Horních Borech: ………………volný úmysl……………………

Po mši svaté nácvik scholy a ministrantů a po nich program na faře

Pátek 13. 10.

18:00

Svátost smíření a výstav NSO

18:30

Dolní Bory: Za Jana Vávru a živé a + z rodiny Vávrovy a Kotíkovy

Neděle 15. 10.

28. v mezidobí

9:45

Za rodiče Dostálovy, dva syny, rodiče Poulovy a živou a + přízeň

19:00

Horní Bory: Večer chval s chválovým týmem z Velkého Meziříčí

 

Farní oznámení

V sobotu 21. října zveme ministranty na celodenní ministrantský výlet do Třeště. Přihlašujte se na adrese: https://1url.cz/@minivylet2023>.

V neděli 22. října při mši svaté v 9:45 bude udělována svátost pomazání nemocných. Příležitost ke svátosti smíření bude ve čtvrtek 19. října přede mší svatou v Horních Borech a v pátek 20. října přede mší svatou v Dolních Borech.  Využijte této příležitosti a doprovoďte své blízké na tuto bohoslužbu.

V Brně 26. října 2023, 18:00 – 21:00, v prostorách BVV proběhne jeden z koncertního turné GODZONE TOUR – letošní motto „NEBOJTE SE“ Godzone tour je spojením originálního hudebně-tanečního programu, jedinečných příběhů lidí, inovativní video produkce a divadelní show, které se uskuteční v šesti městech Slovenska i České republiky. Je akcí „Nové evangelizace“, která se snaží šířit víru v Ježíše Krista a pomoci lidem docenit to, kdo je Ježíš, co udělal a co stále dělá. Během večerního programu na stadionech a ve sportovních halách vystoupí různí umělci i známá křesťanská uskupení. Vstup na akci je zdarma.

Z našeho děkanství budou vypraveny dva autobusy, bližší informace, trasy autobusů a přihlašovací formulář najdete na plakátcích a webových stránkách farnosti VM.

Příprava na biřmování začne v pátek 3. listopadu ve 20:00 ve farním sále a setkání budou každý týden v tomto čase asi na hodinu. Příprava je určena pro středoškoláky a starší. Biřmování bude v roce 2025 na jaře. Přihlašovací formulář najdete na https://forms.gle/SkLUbvoLBPhQoXEA8 nebo si ho můžete vyzvednout v tištěné podobě ve farní kanceláři. V případě dalších dotazů se obraťte na kněze. Všechny farníky prosíme o modlitbu za ty, kdo o přípravě přemýšlí.

V neděli 5. listopadu 2023 na faře ve Velkém Meziříčí v době 7:00 – 12:00 proběhne „Den štědrosti aneb neděle pro charitu“, kterou pořádá Oblastní Charita Žďár nad Sázavou. Přinést můžete trvanlivé potraviny, drogerii a stany, spacáky, karimatky a batohy. Více informací na plakátku. Děkujeme.

 

..........................................................................................................................................................................................................................................................................

Farnost Netín

Neděle 8. 10.

27. v mezidobí

8:00

Za Josefa a Stanislava Zezulovi, Ladislava Zezulu a manželku a celou přízeň

11:30

Křty Netín: Oliver Sklenář a Stella Minaříková

Středa 11. 10.

18:00

Mše svatá Kochánov

Pátek 13. 10.

17:30

Za rodiče Michalovy, Hladíkovy a ochranu a pomoc pro celou živou a + rodinu

Neděle 15. 10.

28. v mezidobí

8:00

Za rodiče Michalovy, Smolíkovy a ochranu a Boží pomoc pro celou přízeň

  

Farní oznámení

V neděli 15. října v 19:00 v kostele sv. Martina v Horních Borech zveme na Večer chval s chválovým týmem z Velkého Meziříčí.

V sobotu 21. října zveme ministranty na celodenní ministrantský výlet do Třeště. Přihlašujte se na adrese: https://1url.cz@mini/vylet2023>.

V neděli 22. října při mši svaté v 8:00 bude udělována svátost pomazání nemocných. Příležitost ke svátosti smíření bude v pátek přede mší svatou 17:00 – 17:25 a v neděli 7:00 – 7:50. Využijte této příležitosti a doprovoďte své blízké na tuto bohoslužbu. 

V Brně 26. října 2023, 18:00 – 21:00, v prostorách BVV proběhne jeden z koncertního turné GODZONE TOUR – letošní motto „NEBOJTE SE“ Godzone tour je spojením originálního hudebně-tanečního programu, jedinečných příběhů lidí, inovativní video produkce a divadelní show, které se uskuteční v šesti městech Slovenska i České republiky. Je akcí „Nové evangelizace“, která se snaží šířit víru v Ježíše Krista a pomoci lidem docenit to, kdo je Ježíš, co udělal a co stále dělá. Během večerního programu na stadionech a ve sportovních halách vystoupí různí umělci i známá křesťanská uskupení. Vstup na akci je zdarma.

Z našeho děkanství budou vypraveny dva autobusy, bližší informace, trasy autobusů a přihlašovací formulář najdete na plakátcích a webových stránkách farnosti VM.

Příprava na biřmování začne v pátek 3. listopadu ve 20:00 ve farním sále a setkání budou každý týden v tomto čase asi na hodinu. Příprava je určena pro středoškoláky a starší. Biřmování bude v roce 2025 na jaře. Přihlašovací formulář najdete na https://forms.gle/SkLUbvoLBPhQoXEA8 nebo si ho můžete vyzvednout v tištěné podobě ve farní kanceláři. V případě dalších dotazů se obraťte na kněze. Všechny farníky prosíme o modlitbu za ty, kdo o přípravě přemýšlí.

V neděli 5. listopadu 2023 na faře ve Velkém Meziříčí v době 7:00 – 12:00 proběhne „Den štědrosti aneb neděle pro charitu“, kterou pořádá Oblastní Charita Žďár nad Sázavou. Přinést můžete trvanlivé potraviny, drogerii a stany, spacáky, karimatky a batohy. Více informací na plakátku. Děkujeme.             

..........................................................................................................................................................................................................................................................................

 

 

 

 

nadcházející události
Biblický citát na dnešní den: www.vira.cz
My kážeme Krista ukřižovaného.
(1Kor 1,22)
Nahoru