Farnost Velké Meziříčí

  1. Úvodní stránka
  2. Pořad bohoslužeb
  3. Pořad bohoslužeb ve farnostech Velké Meziříčí, Bory a Netín 20.08. - 27.08.2023

Pořad bohoslužeb ve farnostech Velké Meziříčí, Bory a Netín 20.08. - 27.08.2023

Farnost Velké Meziříčí 

Neděle 20. 8.

 

20. v mezidobí

7:30

Za + manžela, rodiče, všechny + a živé příbuzné, duše v očistci a Boží ochranu pro celou rodinu

9:00

Na poděkování za dar života, dar manželství a děti

10:30

Za naše farní společenství

11:30

Křty VM: Tereza Čurdová, Natálie Bílková, Nikol Havlátová, Jan Drápela

18:00

Za + Josefa Koloucha, živou a + rodinu a duše v očistci

Pondělí 21. 8.

Památka sv. Pia X., papeže

7:00

Za Bohumila a Květu Kavalcovy a celou živou a + rodinu

10:00

Pohřební mše svatá: Za + Jaroslava Melichara

11:30

Pohřební mše svatá Mostiště: Za + Bohumíra Tomana

Úterý 22. 8.

Památka Panny Marie Královny

Mše svatá nebude

Středa 23. 8.

7:00

Za Emilku Janákovu, manžela, syna a duše v očistci

19:00

Mše svatá Vídeň

Čtvrtek 24. 8.

Svátek

sv. Bartoloměje, apoštola

7:00

Za + Ludmilu Slámovu a její rodinu

Pátek 25. 8.

8:00

Za rodiče Sedlákovy, syna a zetě, živou a + rodinu Sedlákovu a duše v očistci

14:00 – 16:00 Svátost smíření

Sobota 26. 8.

7:00

Za + Evu Charvátovu, manžela a duše v očistci a živou a + rodinu Peškovu

18:00

Za naše farní společenství

Neděle 27. 8.

 

21. v mezidobí

7:30

Za + Annu Dvořákovu, její rodiče a sourozence

9:00

Za živé a + členy rodiny Rousovy, Pačískovy a Vaňkovy s prosbou o Boží pomoc a požehnání a duše v očistci

10:30

Za Marii a Františka Zezulovy, dvoje rodiče a syna Miroslava

18:00

Za Jarmilu Nevěčnou, všechny živé a + z rodiny Nevěčných, Kadelovy, Punčochářovy a na vlastní úmysl

 

Farní oznámení

Náš pan biskup Pavel si přeje, aby v každé farnosti naší diecéze byla pastorační rada farnosti. Proto ve farnosti Velké Meziříčí připravujeme volby do Pastorační rady farnosti 2023, v neděli 27. srpna každý dospělý obdrží informační leták, jak budou volby probíhat.

Děkujeme rodině arménského podnikatele za obnovu kříže u kostela sv. Mikuláše.

Děkujeme všem organizátorům farní chaloupky v Měříně.

Ve čtvrtek 24. srpna v 19:00 v kostele sv. Mikuláše zve Jupiter club ve spolupráci s farností Velké Meziříčí na sborový koncert v rámci velkomeziříčského kulturního léta. Více informací na plakátku v nástěnce v kostele.

Pouť na Velehrad autobusem se koná v sobotu 26. srpna, informace, přihlášky co nejdříve (kvůli dojednání míst v autobuse) u pana jáhna Ladislava Kince, tel. 606948970, záloha na autobus je 300 Kč. Bližší informace k pouti na Velehrad najdete na plakátcích.

Do naší farnosti nastupuje k 1. září jako výpomocný duchovní otec Bohumil Poláček, dosavadní farář ve Velké Bíteši. Do služby bude uveden při bohoslužbách 10. září.

V této souvislosti ustanovil otec biskup našeho jáhna Jiřího Dyčku do služby ve farnosti Nové Město na Moravě.  Rozloučení proběhne v pátek 8. září při mši svaté v 17:00 a po ní na farním dvoře. Při této příležitosti oslaví také o. Jiří, o. Jan a jáhen Jiří své narozeniny.

 

Nedělní evangelium

Ježíš odešel z Genezareta a odebral se do tyrského a sidónského kraje. A tu z toho kraje vyšla jedna kananejská žena a křičela: „Smiluj se nade mnou, Pane, synu Davidův! Moje dcera je krutě posedlá.“ Ale on jí neodpověděl ani slovo.
Jeho učedníci k němu přistoupili a prosili ho: „Pošli ji pryč, vždyť za námi křičí.“
Odpověděl: „Jsem poslán jen k ztraceným ovcím domu izraelského.“
Ona mezitím přišla, klaněla se mu a prosila: „Pane, pomoz mi!“
On jí však odpověděl: „Není správné vzít chléb dětem a hodit ho psíkům.“
Ona řekla: „Ovšem, Pane, jenže i psíci se živí kousky, které padají ze stolu jejich pánů.“
Nato jí řekl Ježíš: „Ženo, jak veliká je tvá víra! Ať se ti stane, jak si přeješ.“ A od té chvíle byla její dcera zdravá.

Mt 15,21-28

..........................................................................................................................................................................................................................................................................

Farnost Bory

Neděle 20. 8.

20. v mezidobí

9:45

Za Marii Prokopovu, celou přízeň a duše v očistci

Sobota 26. 8.

11:00

Svatba Horní Bory: Karel Rozmarín a Martina Filipová

Neděle 27. 8.

21. v mezidobí

9:45

Za rodinu Jakubcovu, Vaverkovu a celou přízeň

 

Farní oznámení

Náš pan biskup Pavel si přeje, aby v každé farnosti naší diecéze byla pastorační rada farnosti. Proto ve farnosti Bory připravujeme volby do Pastorační rady farnosti 2023, v neděli 27. srpna každý dospělý obdrží po mši svaté informační leták, jak budou volby probíhat.

Prosíme o sušení květin do kytiček na pouť v Dolních Borech. Děkujeme.

V neděli 3. září v 10:00 zveme na poutní mši svatou ke cti sv. Jiljí v Dolních Borech. Více informací na plakátku a v dalších ohláškách.

Pouť na Velehrad autobusem se koná v sobotu 26. srpna, informace, přihlášky co nejdříve (kvůli dojednání míst v autobuse) u pana jáhna Ladislava Kince, tel. 606948970, záloha na autobus je 300 Kč. Bližší informace k pouti na Velehrad najdete na plakátcích.

Do farnosti Velké Meziříčí nastupuje k 1. září jako výpomocný duchovní otec Bohumil Poláček, dosavadní farář ve Velké Bíteši. Do služby bude v Borech uveden při bohoslužbě v neděli 3. září.

V této souvislosti ustanovil otec biskup našeho jáhna Jiřího Dyčku do služby ve farnosti Nové Město na Moravě.  Rozloučení proběhne v pátek 8. září při mši svaté v 17:00 ve Velkém Meziříčí a po ní na farním dvoře. Při této příležitosti oslaví také o. Jiří, o. Jan a jáhen Jiří své narozeniny. Všichni jste srdečně zváni.

..........................................................................................................................................................................................................................................................................

Farnost Netín

Neděle 20. 8.

20. v mezidobí

8:00

Za prarodiče Kutilovy a rodiče Pařízkovy

Pondělí 21. 8.

15:15

Mše svatá za účasti poutníků na Velehrad/slouží Mons. Peňáz/

Neděle 27. 8.

21. v mezidobí

8:00

Za Leopolda Kunčara, manželku, jejich rodiče a syna a rodiče Kunčarovy

a Sýkorovy

 

Farní oznámení

Děkujeme všem za všechnu přípravu, pomoc a všechny služby při letošní pouti.

Náš pan biskup Pavel si přeje, aby v každé farnosti naší diecéze byla pastorační rada farnosti. Proto ve farnosti Netín připravujeme volby do Pastorační rady farnosti 2023, v neděli 27. srpna každý dospělý obdrží po mši svaté informační leták, jak budou volby probíhat.

Pouť na Velehrad autobusem se koná v sobotu 26. srpna, informace, přihlášky co nejdříve (kvůli dojednání míst v autobuse) u pana jáhna Ladislava Kince, tel. 606948970, záloha na autobus je 300 Kč. Bližší informace k pouti na Velehrad najdete na plakátcích.

Do farnosti Velké Meziříčí nastupuje k 1. září jako výpomocný duchovní otec Bohumil Poláček, dosavadní farář ve Velké Bíteši. Do služby bude v Netíně uveden při bohoslužbě v neděli 3. září.

V této souvislosti ustanovil otec biskup našeho jáhna Jiřího Dyčku do služby ve farnosti Nové Město na Moravě.  Rozloučení proběhne v pátek 8. září při mši svaté v 17:00 ve Velkém Meziříčí a po ní na farním dvoře. Při této příležitosti oslaví také o. Jiří, o. Jan a jáhen Jiří své narozeniny. Všichni jste srdečně zváni.

..........................................................................................................................................................................................................................................................................

 

nadcházející události
Biblický citát na dnešní den: www.vira.cz
My kážeme Krista ukřižovaného.
(1Kor 1,22)
Nahoru