Farnost Velké Meziříčí

  1. Úvodní stránka
  2. Pořad bohoslužeb
  3. Pořad bohoslužeb ve farnostech Velké Meziříčí, Bory a Netín 06.08. - 13.08.2023

Pořad bohoslužeb ve farnostech Velké Meziříčí, Bory a Netín 06.08. - 13.08.2023

Farnost Velké Meziříčí 

Neděle 6. 8.

Svátek Proměnění Páně

7:30

Za naše farní společenství

9:00

Za Marii Stupkovu a manžela

10:30

Za Marii a Stanislava Šoukalovy, jejich děti s rodinami, rodiče Smejkalovy a Šoukalovy a duše v očistci

11:30

Poutní mše svatá Oslavice

14:00

Poutní mše svatá Závist

18:00

Za Emílii a Stanislava Krejčovy, živou a + rodinu Krejčovu a duše v očistci

Pondělí 7. 8.

7:00

Za + švagrovou Jaroslavu a celou její rodinu

Úterý 8. 8.

Památka sv. Dominika, kněze

Mše svatá nebude

Středa 9. 8.

Svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže, panny a mučednice

7:00

Za + manžela, rodiče, bratra a živou a + rodinu Trojanovu a duše v očistci

18:00

Mše svatá Kochánov

Čtvrtek 10. 8.

Svátek sv. Vavřince, jáhna a mučedníka

7:00

Za Pavla Vondráčka a syna, dvoje rodiče a bratra, živé a + rodiny a vlastní úmysl

Pátek 11. 8.

Památka sv. Kláry, panny

8:00

Za manžela Josefa, rodiče Homolovy a syna Jana a Boží ochranu pro celou rodinu

14:00 – 16:00 Svátost smíření

Sobota 12. 8.

7:00

Za Emanuela Bambulu a rodiče a rodinu Svobodovu a duše v očistci

11:00

Svatba VM: Josef Vašíček a Eliška Dvořáková

18:00

Za rodiče Švábovy, Bartuškovy, živou a + rodinu, Boží požehnání a ochranu Panny Marie

Neděle 13. 8.

 

19. v mezidobí

7:30

Za + manžela, dvoje rodiče, Boží požehnání a ochranu Panny Marie pro celou rodinu a přízeň

9:00

Za + rodiče Syslovy, Kupovy a Boží požehnání pro žijící rodinu Kupovu

Mše svatá v 10:30 nebude

18:00

Za Stanislava Vondráčka, dvoje rodiče, živé a + příbuzné a duše v očistci

  

Farní oznámení

V srpnu nebudou večerní mše svaté ve čtvrtek a pátek.

Úřední hodiny ve farní kanceláři v červenci a srpnu budou v pondělí a ve středu 8:00 – 9:00 a v pátek 9:00 – 10:00, středeční odpolední úřední hodiny nebudou, dále pak dle telefonicky.

V pátek 11. srpna v 17:00 v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Netíně zveme na koncert v podání rodinného souboru Sedlák Virtuosi. Více informací na plakátku.

V neděli 13. srpna bude v Netíně hlavní pouť. Mše svaté budou v 7:30, 9:00 a 11:00. Vypravte prosím družičky. Více informací na plakátku.

Pouť na Velehrad autobusem se koná v sobotu 26. srpna, informace, přihlášky co nejdříve (kvůli dojednání míst v autobuse) u pana jáhna Ladislava Kince, tel. 606948970, záloha na autobus je 300 Kč. Bližší informace k pouti na Velehrad najdete na plakátcích.

Do naší farnosti nastupuje k 1. září jako výpomocný duchovní otec Bohumil Poláček, dosavadní farář ve Velké Bíteši. Do služby bude uveden při bohoslužbách 10. září.

V této souvislosti ustanovil otec biskup našeho jáhna Jiřího Dyčku do služby ve farnosti Nové Město na Moravě.  Rozloučení proběhne v pátek 8. září při mši svaté v 17:00 a po ní na farním dvoře. Při této příležitosti oslaví také o. Jiří, o. Jan a jáhen Jiří své narozeniny.

 

Nedělní evangelium

Ježíš vzal s sebou Petra, Jakuba a jeho bratra Jana a vyvedl je na vysokou horu, aby byli sami. A byl před nimi proměněn: jeho tvář zazářila jako slunce a jeho oděv zbělel jako světlo.
A hle – ukázal se jim Mojžíš a Eliáš, jak s ním rozmlouvají.
Petr se ujal slova a řekl Ježíšovi: „Pane, je dobře, že jsme tady. Chceš-li, postavím tu tři stany: jeden tobě, jeden Mojžíšovi a jeden Eliášovi.“
Když ještě mluvil, zastínil je najednou světlý oblak, a hle – z oblaku se ozval hlas: „To je můj milovaný Syn, v něm jsem si zalíbil; toho poslouchejte!“
Jak to učedníci slyšeli, padli tváří k zemi a velmi se báli.
Ježíš přistoupil, dotkl se jich a řekl: „Vstaňte, nebojte se!“ Pozdvihli oči a neviděli nikoho, jen samotného Ježíše.
Když sestupovali z hory, přikázal jim Ježíš: „Nikomu o tom vidění neříkejte, dokud nebude Syn člověka vzkříšen z mrtvých.“

Mt 17,1-9

..........................................................................................................................................................................................................................................................................

Farnost Bory

Neděle 6. 8.

Svátek Proměnění Páně

9:45

Za Josefa a Blaženu Markovy, prarodiče Markovy a Pálkovy, rodiče Požárovy, živou a + přízeň a duše v očistci

11:00

Poutní mše svatá Rousměrov

Neděle 13. 8.

19. v mezidobí

9:45

Za Růženu a Františka Hladíkovy a živou a + přízeň

 

Farní oznámení

Úřední hodiny ve farní kanceláři ve VM v srpnu budou v pondělí a ve středu 8:00 – 9:00 a v pátek 9:00 – 10:00, středeční odpolední úřední hodiny nebudou, dále pak dle telefonické domluvy.

V pátek 11. srpna v 17:00 v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Netíně zveme na koncert v podání rodinného souboru Sedlák Virtuosi. Více informací na plakátku.

V neděli 13. srpna bude v Netíně hlavní pouť. Mše svaté budou v 7:30, 9:00 a 11:00. Vypravte prosím družičky. Více informací na plakátku. 

Pouť na Velehrad autobusem se koná v sobotu 26. srpna, informace, přihlášky co nejdříve (kvůli dojednání míst v autobuse) u pana jáhna Ladislava Kince, tel. 606948970, záloha na autobus je 300 Kč. Bližší informace k pouti na Velehrad najdete na plakátcích.

Prosíme o sušení květin do kytiček na pouť v Dolních Borech. Děkujeme.

Do farnosti Velké Meziříčí nastupuje k 1. září jako výpomocný duchovní otec Bohumil Poláček, dosavadní farář ve Velké Bíteši. Do služby bude v Borech uveden při bohoslužbě v neděli 3. září. V této souvislosti ustanovil otec biskup našeho jáhna Jiřího Dyčku do služby ve farnosti Nové Město na Moravě.  Rozloučení proběhne v pátek 8. září při mši svaté v 17:00 ve Velkém Meziříčí a po ní na farním dvoře. Při této příležitosti oslaví také o. Jiří, o. Jan a jáhen Jiří své narozeniny. Všichni jste srdečně zváni.

 .........................................................................................................................................................................................................................................................................

Farnost Netín

Neděle 6. 8.

Svátek Proměnění Páně

8:00

Za rodinu Kolouchovu a duše v očistci

14:00

Poutní mše svatá Závist

Středa 9. 8.

Svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže, panny a mučednice

18:00

Mše svatá Kochánov

Pátek 11. 8.

Památka sv. Kláry, panny

17:00

Koncert v podání rodinného souboru Sedlák Virtuosi, na který srdečně zveme

Neděle 13. 8.

19. v mezidobí/v naší farnosti poutní mše svatá Nanebevzetí Panny Marie

7:30

Za otce Františka Sadílka, Jindřicha Kocmana a všechny netínské farníky

9:00

Za Marii Královu a rodiče Bartůňkovy

10:30

Vychází procesí se sochami Panny Marie od černého křížku do kostela

11:00

Za poutníky

Součástí netínské pouti bude od pátku 11. srpna v kapli za kostelem i výstava velkoformátových fotografií zachycující život církve v ČR i zahraničí. Obrazy zachycují různé okamžiky života spojené s prožíváním víry, naděje a lásky. (Člověk a víra).

  

Farní oznámení

Úřední hodiny ve farní kanceláři ve VM v srpnu budou v pondělí a ve středu 8:00 – 9:00 a v pátek 9:00 – 10:00, středeční odpolední úřední hodiny nebudou, dále pak dle telefonické domluvy.

V neděli 13. srpna bude v Netíně hlavní pouť. Mše svaté budou v 7:30, 9:00 a 11:00. Vypravte prosím družičky. Více informací na plakátku.  

Pouť na Velehrad autobusem se koná v sobotu 26. srpna, informace, přihlášky co nejdříve (kvůli dojednání míst v autobuse) u pana jáhna Ladislava Kince, tel. 606948970, záloha na autobus je 300 Kč. Bližší informace k pouti na Velehrad najdete na plakátcích.

Do farnosti Velké Meziříčí nastupuje k 1. září jako výpomocný duchovní otec Bohumil Poláček, dosavadní farář ve Velké Bíteši. Do služby bude v Netíně uveden při bohoslužbě v neděli 3. září. V této souvislosti ustanovil otec biskup našeho jáhna Jiřího Dyčku do služby ve farnosti Nové Město na Moravě.  Rozloučení proběhne v pátek 8. září při mši svaté v 17:00 ve Velkém Meziříčí a po ní na farním dvoře. Při této příležitosti oslaví také o. Jiří, o. Jan a jáhen Jiří své narozeniny. Všichni jste srdečně zváni.

 .........................................................................................................................................................................................................................................................................

 

 

nadcházející události
Biblický citát na dnešní den: www.vira.cz
My kážeme Krista ukřižovaného.
(1Kor 1,22)
Nahoru