Farnost Velké Meziříčí

  1. Úvodní stránka
  2. Pořad bohoslužeb
  3. Pořad bohoslužeb ve farnostech Velké Meziříčí, Bory a Netín 30.07. - 06.08.2023

Pořad bohoslužeb ve farnostech Velké Meziříčí, Bory a Netín 30.07. - 06.08.2023

Farnost Velké Meziříčí 

Neděle 30. 7.

17. v mezidobí

7:30

Za živou a + rodinu Kučerovu, Vaňkovu, syna, dva zetě, celou přízeň a duše v očistci

9:00

Za + rodiče Petra a Annu Zemanovy, bratra Josefa, všechny živé i + z rodiny Zemanovy a Letmajerovy a duše v očistci

10:30

Za + rodiče Pavelcovy a Štouračovy a živou a + rodinu Pavelcovu a Štouračovu

11:00

Poutní mše svatá Kúsky

11:30

Poutní mše svatá Osové

18:00

Za + Josefa Mičína, živou a + přízeň a Boží pomoc a ochranu pro živé členy rodiny

Pondělí 31. 7.

7:00

Za naše farní společenství

9:00

Pohřební mše svatá: Za + Evu Rösslerovu

Úterý 1. 8.

Památka sv. Alfonsa Marie z Liguori, biskupa a uč. církve

Mše svatá nebude

Středa 2. 8.

7:00

Za Slávku Hajnou, jejího manžela a syna

9:00

Pohřební mše svatá: Za + Annu Syslovu

10:00

Mše svatá v DPS

17:30

Mše svatá Stránecká Zhoř

19:00

Mše svatá Hrbov

Čtvrtek 3. 8.

7:00

Za + manželku a rodinu Krejčí

Pátek 4. 8.

Památka sv. Jana Marie Vianneye, kněze/1. v měsíci

8:00

Za + Andělu a Bohuslava Trojanovy, zetě, rodiče a sourozence poté výstav NSO a celodenní a celonoční adorace

14:00 – 16:00 Svátost smíření

19:30 – 21:00 Svátost smíření

Sobota 5. 8.

Posvěcení římské baziliky Panny Marie/1. v měsíci

7:00

Za syna Vladimíra Pospíšila a živou rodinu Pospíšilovu, Chytkovu, Bradáčovu, Cejnkovu, ochranu Panny Marie a duše v očistci

11:00

Svatba VM: Ondřej Hladík a Veronika Nováková

18:00

Na společný úmysl

1.Za + Libora Brožu a živou a + rodinu

2.Za Jaroslava Švomu, Františka Judu a živou a + rodinu Švomovu a Judovu

3.Za dvanáct kněžských povolání

4.Za + paní Zdeňku Kudrnovu, rozenou Liškovu a živou a + rodinu

5.Za + manžela, + rodinu Andělovu a jejich děti s rodinami

6.Za + Jitku Nedomovu

7.Za vnuka Jana Václava Brunera, svěření jeho života do Božích rukou, zdraví, dary Ducha svatého, Boží ochranu a požehnání a ochranu Panny Marie

Neděle 6. 8.

 

Svátek Proměnění Páně

7:30

Za naše farní společenství

9:00

Za Marii Stupkovu a manžela

10:30

Za Marii a Stanislava Šoukalovy, jejich děti s rodinami, rodiče Smejkalovy a Šoukalovy a duše v očistci

11:30

Poutní mše svatá Oslavice

14:00

Poutní mše svatá Závist

18:00

Za Emílii a Stanislava Krejčovy, živou a + rodinu Krejčovu a duše v očistci

  

Farní oznámení

V srpnu nebudou večerní mše svaté ve čtvrtek a pátek.

Úřední hodiny ve farní kanceláři v červenci a srpnu budou v pondělí a ve středu 8:00 – 9:00 a v pátek 9:00 – 10:00, středeční odpolední úřední hodiny nebudou, dále pak dle telefonicky.

Ve čtvrtek 3. srpna nebude pravidelná návštěva nemocných, až v září.

V sobotu 5. srpna zveme na první sobotu v měsíci v Netíně, svátost smíření už od !!!16:00 a mše svatá v 18:00.

V pátek 11. srpna v 17:00 v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Netíně zveme na koncert v podání rodinného souboru Sedlák Virtuosi. Více informací na plakátku.

V neděli 13. srpna bude v Netíně hlavní pouť. Mše svaté budou v 7:30, 9:00 a 11:00, na které bude hlavním celebrantem P. Vojtěch Kodet, OCarm. V 10:30 pak vychází procesí od černého křížku v Netíně do kostela.

V 6:30 vychází pěší poutníci se sochou Panny Marie od kostela ve VM. Autobus letos bude vyjíždět od fary ve VM už v 9:00!!!(kvůli objížďce) a pojede přes Mostiště, Olší, Závist, Lavičky, Stráneckou Zhoř, Měřín se zastávkou u Dřevony, Blízkov do Netína. Zpátky pak bude odjíždět ve 13:30 z Netína po stejné trase. Prosíme vypravte družičky. Děkujeme

Součástí netínské pouti bude i výstava velkoformátových fotografií zachycující život církve v ČR i zahraničí. Obrazy zachycují různé okamžiky života spojené s prožíváním víry, naděje a lásky. (Člověk a víra).

Pouť na Velehrad autobusem se koná v sobotu 26. srpna, informace, přihlášky co nejdříve (kvůli dojednání míst v autobuse) u pana jáhna Ladislava Kince, tel. 606948970, záloha na autobus je 300 Kč.

 

Nedělní evangelium

Ježíš řekl zástupům: „Nebeské království je podobné pokladu ukrytému v poli. Když ho člověk najde, zakryje ho a s radostí nad ním jde, prodá všechno, co má, a to pole koupí.
Nebeské království je také podobné obchodníku, který hledá vzácné perly. A když najde jednu drahocennou perlu, jde, prodá všechno, co má, a koupí ji.
Dále je nebeské království podobné síti, která se spustí do moře a zahrne všechno možné. Když je plná, rybáři ji vytáhnou na břeh, posadí se, co je dobré, vyberou do nádob, co však za nic nestojí, vyhodí. Tak to bude při skonání věku: Vyjdou andělé, oddělí zlé od spravedlivých a hodí je do ohnivé pece. Tam bude pláč a skřípění zubů.
Rozuměli jste tomu všemu?“
Odpověděli: „Ano.“
A on jim řekl: „Proto každý učitel Zákona, který se stal učedníkem nebeského království, je jako hospodář, který ze své bohaté zásoby vynáší věci nové i staré.“

Mt 13,44-52

..........................................................................................................................................................................................................................................................................

Farnost Bory

Neděle 30. 7.

17. v mezidobí

9:45

Za Žofii a Františka Cejnkovy a živou a + přízeň Klusáčkovu

Pátek 4. 8.

Památka sv. Jana Marie Vianneye, kněze/1. v měsíci

18:00

Svátost smíření

18:30

Mše svatá Dolní Bory: Za rodiny Kujalovy a Markovy, dary Ducha svatého a dar zdraví a pokoj duše

Neděle 6. 8.

Svátek Proměnění Páně

9:45

Za Josefa a Blaženu Markovy, prarodiče Markovy a Pálkovy, rodiče Požárovy, živou a + přízeň a duše v očistci

11:00

Poutní mše svatá Rousměrov

 

Farní oznámení

Úřední hodiny ve farní kanceláři ve VM v srpnu budou v pondělí a ve středu 8:00 – 9:00 a v pátek 9:00 – 10:00, středeční odpolední úřední hodiny nebudou, dále pak dle telefonické domluvy.

V pátek 11. srpna v 17:00 v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Netíně zveme na koncert v podání rodinného souboru Sedlák Virtuosi. Více informací na plakátku.

V neděli 13. srpna bude v Netíně hlavní pouť. Mše svaté budou v 7:30, 9:00 a 11:00, na které bude hlavním celebrantem P. Vojtěch Kodet, OCarm. V 10:30 pak vychází procesí od černého křížku v Netíně do kostela.

V 6:30 vychází pěší poutníci se sochou Panny Marie od kostela ve VM. Autobus letos bude vyjíždět od fary ve VM už v 9:00!!!(kvůli objížďce) a pojede přes Mostiště, Olší, Závist, Lavičky, Stráneckou Zhoř, Měřín se zastávkou u Dřevony, Blízkov do Netína. Zpátky pak bude odjíždět ve 13:30 z Netína po stejné trase. Prosíme vypravte družičky. Děkujeme

Součástí netínské pouti bude i výstava velkoformátových fotografií zachycující život církve v ČR i zahraničí. Obrazy zachycují různé okamžiky života spojené s prožíváním víry, naděje a lásky. (Člověk a víra).

Pouť na Velehrad autobusem se koná v sobotu 26. srpna, informace, přihlášky co nejdříve (kvůli dojednání míst v autobuse) u pana jáhna Ladislava Kince, tel. 606948970, záloha na autobus je 300 Kč.

Prosíme o sušení květin do kytiček na pouť v Dolních Borech. Děkujeme.

..........................................................................................................................................................................................................................................................................

Farnost Netín 

Neděle 30. 7.

17. v mezidobí

8:00

Za Stanislava Kutila, syna, dvoje rodiče, Jana Kulhánka, rodiče a sourozence

Středa 2. 8.

17:30

Mše svatá Stránecká Zhoř

Sobota 5. 8.

Posvěcení římské baziliky Panny Marie/1. v měsíci

16:00

!!!!!

Svátost smíření před poutí, využijte prosím této příležitosti

18:00

Za Františka a Andělu Slepičkovy, dvoje rodiče a zetě Stanislava

Neděle 6. 8.

Svátek Proměnění Páně

8:00

Za rodinu Kolouchovu a duše v očistci

14:00

Poutní mše svatá Závist

 

Farní oznámení

Úřední hodiny ve farní kanceláři ve VM v srpnu budou v pondělí a ve středu 8:00 – 9:00 a v pátek 9:00 – 10:00, středeční odpolední úřední hodiny nebudou, dále pak dle telefonické domluvy.

V pátek 11. srpna v 17:00 v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Netíně zveme na koncert v podání rodinného souboru Sedlák Virtuosi. Více informací na plakátku.

V neděli 13. srpna bude v Netíně hlavní pouť. Mše svaté budou v 7:30, 9:00 a 11:00, na které bude hlavním celebrantem P. Vojtěch Kodet, OCarm. V 10:30 pak vychází procesí od černého křížku v Netíně do kostela.

V 6:30 vychází pěší poutníci se sochou Panny Marie od kostela ve VM. Autobus letos bude vyjíždět od fary ve VM už v 9:00!!!(kvůli objížďce) a pojede přes Mostiště, Olší, Závist, Lavičky, Stráneckou Zhoř, Měřín se zastávkou u Dřevony, Blízkov do Netína. Zpátky pak bude odjíždět ve 13:30 z Netína po stejné trase. Prosíme vypravte družičky. Děkujeme

Součástí netínské pouti bude i výstava velkoformátových fotografií zachycující život církve v ČR i zahraničí. Obrazy zachycují různé okamžiky života spojené s prožíváním víry, naděje a lásky. (Člověk a víra).

Pouť na Velehrad autobusem se koná v sobotu 26. srpna, informace, přihlášky co nejdříve (kvůli dojednání míst v autobuse) u pana jáhna Ladislava Kince, tel. 606948970, záloha na autobus je 300 Kč.

..........................................................................................................................................................................................................................................................................

 

nadcházející události
Biblický citát na dnešní den: www.vira.cz
Vezměte. To je mé tělo.
(Mk 14,22)
Nahoru