Farnost Velké Meziříčí

  1. Úvodní stránka
  2. Pořad bohoslužeb
  3. Pořad bohoslužeb ve farnostech Velké Meziříčí, Bory a Netín 16.07. - 23.07.2023

Pořad bohoslužeb ve farnostech Velké Meziříčí, Bory a Netín 16.07. - 23.07.2023

 Farnost Velké Meziříčí

Neděle 16. 7.

15. v mezidobí

7:30

Za naše farní společenství

9:00

Za Františka Doležala, rodiče a bratra (slouží P. Miloslav Čamek)

10:30

Za Františka Jiráka, jeho sestru Marii a rodiče a Teodora Pospíchala a rodiče a Boží ochranu pro celou rodinu

11:00

Poutní mše svatá Vídeň (slouží P. Pavel Šenkyřík)

18:00

Za rodiče Fňukalovy a Pospíchalovy, manžele Urbánkovy a Pokorných,

živou a + přízeň a duše v očistci

Pondělí 17. 7.

7:00

Za + manžela Leopolda, rodiče Kunčarovy, Palečkovy, Blažíčkovy, prarodiče, duše v očistci a celou živou rodinu

Úterý 18. 7.

Mše svatá nebude

Středa 19. 7.

7:00

Za rodiče a celou živou a + rodinu Mitášovu, Kravalovu a přízeň

Čtvrtek 20. 7.

7:00

Za rodinu Dvořákovu, Koskovu a Rozsívalovu a ochranu Panny Marie

Pátek 21. 7.

8:00

Za rodiče Dvořáčkovy a duše v očistci a poděkování pro celou rodinu

14:00 – 16:00 Svátost smíření

Sobota 22. 7.

Svátek sv. Marie Magdaleny

7:00

Za Bohumíra a Marii Bradáčovy, dceru Marii, jejich rodiče, sourozence a zetě Jiřího a duše v očistci

11:00

Svatební obřad (ve Špitálku): Ondřej Chalupa a Silvie Kučerová

18:00

Za rodinu Slabých, děti a jejich rodiny, duše v očistci a na vlastní úmysl

Mši svatou doprovodí latinskými zpěvy Svatomichalská schola z Brna, pod vedením dr. Josefa Gerbricha * Po mši svaté následují zpívané české nešpory (večerní chvály)

Neděle 23. 7.

16. v mezidobí

7:30

Za + rodiče Ďáskovy, syna a dceru, duše v očistci a Boží ochranu pro rodinu

9:00

Za naše farní společenství

10:30

Za rodinu Doležalovu, Vlachovu, celou rodinu Syslovu a duše v očistci

11:15

Poutní mše svatá Lhotky

11:30

Křty VM: Timothy Kadela, Václav Jonáš

18:00

Za rodinu Škodovu, Pospíchalovu, Bartošovu, Fanfrdlovu, pana Simona Pospíchala a živou rodinu

  

Další informace (pro všechny farnosti)

·       Farní kavárna přes prázdniny nebude, znovu se otevře od začátku září.

·        V červenci a srpnu nebudou večerní mše svaté ve čtvrtek a pátek.

·        Úřední hodiny ve farní kanceláři v červenci a srpnu budou v pondělí a ve středu 8:00 – 9:00 a v pátek 9:00 – 10:00, středeční odpolední úřední hodiny nebudou, dále pak dle telefonické domluvy.

·        Zároveň již dopředu avizujeme zahájení školního roku a nové pastorační sezóny, které proběhne v pátek 8. září. V 17:00 bude mše svatá a poté společné setkání na farním dvoře spojené s blahopřáním duchovním a přivítáním nového výpomocného duchovního v našich farnostech, P. Bohumila Poláčka.

____________________________________________________________________________________________________

Farnost Bory

Neděle 16. 7.

15. v mezidobí

9:45

Za rodinu Březkovu, Večeřovu a celou živou a + přízeň a duše v očistci

Neděle 23. 7.

16. v mezidobí

9:45

 Za živou a + rodinu Mičkovu a Rousovu a duše v očistci

____________________________________________________________________________________________________

Farnost Netín 

Neděle 16. 7.

15. v mezidobí

8:00

Za Antonína Homolu, manžela a živou a + rodinu

Pátek 21. 7.

11:00

Svatební obřad: Josef Dvořák a Hana Bartošová (oddává Otec Serafim Smejkal O.Carm.)

Neděle 23. 7.

16. v mezidobí

8:00

Za Petra a Leopolda Kunčarovi, rodiče Vítkovy a Kratochvílovy

 

 

nadcházející události
Biblický citát na dnešní den: www.vira.cz
My kážeme Krista ukřižovaného.
(1Kor 1,22)
Nahoru