Farnost Velké Meziříčí

  1. Úvodní stránka
  2. Pořad bohoslužeb
  3. Pořad bohoslužeb ve farnostech Velké Meziříčí, Bory a Netín 09.07. - 16.07.2023

Pořad bohoslužeb ve farnostech Velké Meziříčí, Bory a Netín 09.07. - 16.07.2023

Farnost Velké Meziříčí 

Neděle 9. 7.

14. v mezidobí

7:30

Za manžela, dva syny, rodiče Pospíšilovy, Kotrbovy, živou a + přízeň a duše v očistci

9:00

Za Jiřinu a Antonína Procházkovy a duše v očistci

10:30

Za všechny + a živé z rodiny Krejčovy a Požárovy, + tetu a duše v očistci

11:15

Poutní mše svatá Stránecká Zhoř

11:30

Křty VM: Filip Navrátil, Lilien Mezerová, Ellie Mezerová a Adéla Blažková

18:00

Za živé a + rodiny Krchňavých, Černých, Kučerovu, Matulovu a duše v očistci

Pondělí 10. 7.

7:00

Za rodinu Palasovu a Nováčkovu

Úterý 11. 7.

Svátek sv. Bernarda, opata, patrona Evropy

Mše svatá nebude

Středa 12. 7.

7:00

Na poděkování za 80. let života s prosbou o Boží ochranu do dalších let

19:00

Mše svatá Hrbov

Čtvrtek 13. 7.

7:00

Na úmysl dárce

Pátek 14. 7.

8:00

Za všechny oběti holokaustu z našich rodin, rodů a farností s prosbou o odpuštění všech hříchů spáchaných proti židům

14:00 – 16:00 Svátost smíření

Sobota 15. 7.

Památka sv. Bonaventury, biskupa a učitele církve

7:00

Za + bratra, rodiče a prarodiče

18:00

Za Josefa Weinhöfera, rodiče a dvě sestry, rodiče Roseckých, dvě dcery a syna, dva vnuky a vnučku, rodiče Tomanovy, syna a zetě a živou a + přízeň

Neděle 16. 7.

15. v mezidobí

7:30

Za naše farní společenství

9:00

Za Františka Doležala, rodiče a bratra

10:30

Za Františka Jiráka, jeho sestru Marii a rodiče a Teodora Pospíchala a rodiče a Boží ochranu pro celou rodinu

11:00

Poutní mše svatá Vídeň

18:00

Za rodiče Fňukalovy a Pospíchalovy, manžele Urbánkovy a Pokorných, živou a + přízeň a duše v očistci

 

Farní oznámení

Farní kavárna přes prázdniny nebude, znovu se otevře od začátku září.

V červenci a srpnu nebudou večerní mše svaté ve čtvrtek a pátek.

Úřední hodiny ve farní kanceláři v červenci a srpnu budou v pondělí a ve středu 8:00 – 9:00 a v pátek 9:00 – 10:00, středeční odpolední úřední hodiny nebudou, dále pak dle telefonické domluvy.

Zároveň již dopředu avizujeme zahájení školního roku a nové pastorační sezóny, které proběhne v pátek 8. září. V 17:00 bude mše svatá a poté společné setkání na farním dvoře spojené s blahopřáním duchovním.

 

Nedělní evangelium

Ježíš se ujal slova a řekl: „Velebím tě, Otče, Pane nebe a země, že když jsi tyto věci skryl před moudrými a chytrými, odhalil jsi je maličkým; ano, Otče, tak se ti zalíbilo.
Všechno je mi dáno od mého Otce. A nikdo nezná Syna, jenom Otec, ani Otce nezná nikdo, jenom Syn a ten, komu to chce Syn zjevit.
Pojďte ke mně, všichni, kdo se lopotíte a jste obtíženi, a já vás občerstvím. Vezměte na sebe mé jho a učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem, a naleznete pro své duše odpočinek. Vždyť mé jho netlačí a mé břemeno netíží.“

Mt 11,25-30

..........................................................................................................................................................................................................................................................................

Farnost Bory

Neděle 9. 7.

14. v mezidobí

9:45

 Za rodinu Křížovu, Eliášovu, živé a + příbuzné a duše v očistci

Neděle 16. 7.

15. v mezidobí

9:45

 Za rodinu Březkovu, Večeřovu a celou živou a + přízeň a duše v očistci

 

Farní oznámení

Úřední hodiny ve farní kanceláři ve VM v červenci a srpnu budou v pondělí a ve středu 8:00 – 9:00 a v pátek 9:00 – 10:00, středeční odpolední úřední hodiny nebudou, dále pak dle telefonické domluvy.

Zároveň již dopředu avizujeme zahájení školního roku a nové pastorační sezóny, které proběhne v pátek 8. září. V 17:00 bude mše svatá v kostele sv. Mikuláše a poté společné setkání na farním dvoře spojené s blahopřáním duchovním.

..........................................................................................................................................................................................................................................................................

Farnost Netín

Neděle 9. 7.

14. v mezidobí

8:00

Za rodiče Šitkovy, syna, zetě, dva vnuky, rodiče Buchtovy a celou živou a + přízeň

11:15

Poutní mše svatá Stránecká Zhoř se žehnáním kříže

Neděle 16. 7.

15. v mezidobí

8:00

Za Antonína Homolu, manžela a živou a + rodinu

 

Farní oznámení

Úřední hodiny ve farní kanceláři ve VM v červenci a srpnu budou v pondělí a ve středu 8:00 – 9:00 a v pátek 9:00 – 10:00, středeční odpolední úřední hodiny nebudou, dále pak dle telefonické domluvy.

Zároveň již dopředu avizujeme zahájení školního roku a nové pastorační sezóny, které proběhne v pátek 8. září. V 17:00 bude mše svatá v kostele sv. Mikuláše a poté společné setkání na farním dvoře spojené s blahopřáním duchovním.

..........................................................................................................................................................................................................................................................................

 

nadcházející události
Biblický citát na dnešní den: www.vira.cz
My kážeme Krista ukřižovaného.
(1Kor 1,22)
Nahoru