Farnost Velké Meziříčí

  1. Úvodní stránka
  2. Pořad bohoslužeb
  3. Pořad bohoslužeb ve farnostech Velké Meziříčí, Bory a Netín 02.07. - 09.07.2023

Pořad bohoslužeb ve farnostech Velké Meziříčí, Bory a Netín 02.07. - 09.07.2023

Farnost Velké Meziříčí 

Neděle 2. 7.

13. v mezidobí

7:30

Za rodiče Peňázovy a syna Bohuslava a duše v očistci

9:00

Na poděkování za přijatá dobrodiní, Boží pomoc a ochranu, víru v rodině a duše v očistci

10:30

Za naše farní společenství

11:30

Poutní mše svatá Petráveč

18:00

Za rodinu Michalovu, Střechovu, Hedviku Ambrožovu, manžele Vondráčkovy a duše v očistci

Pondělí 3. 7.

Svátek sv. Tomáše, apoštola

7:00

Za + rodiče Pospíšilovy, Boží ochranu pro celou rodinu a duše v očistci

Úterý 4. 7.

Památka sv. Prokopa, opata

 

Mše svatá nebude

18:00 Mše svatá Mostiště

Středa 5. 7.

Slavnost sv. Cyrila a Metoděje, patronů Evropy a hl. patronů Moravy

7:30

Za Ladislava Pospíšila, rodiče Marii a Josefa Požárovy, živé a + příbuzné a Boží pomoc a ochranu pro rodinu

9:00

Za + rodiče Vlachovy, Cejpkovy, jejich + sourozence, švagra Josefa, živou a + přízeň a duše v očistci

10:30

Poutní mše svatá Kochánov

Čtvrtek 6. 7.

Mše svatá nebude

Pátek 7. 7.

1. v měsíci/ Celodenní a celonoční adorace

8:00

Za + manžela Karla, rodiče Rosovy a živou a + rodinu

14:00 – 16:00 Svátost smíření

19:30 – 21:00 Svátost smíření

Sobota 8. 7.

7:00

Za živé a + rodiče z rodiny Malouškovy, Boží požehnání a ochranu pro mladé, duše v očistci a na poděkování za 83 let života

11:00

Svatba VM: Lukáš Hubl a Michaela Kaštanová

18:00

Za naše farní společenství

Neděle 9. 7.

14. v mezidobí

7:30

Za manžela, dva syny, rodiče Pospíšilovy, Kotrbovy, živou a + přízeň a duše v očistci

9:00

Za Jiřinu a Antonína Procházkovy a duše v očistci

10:30

Za všechny + a živé z rodiny Krejčovy a Procházkovy a duše v očistci

11:15

Poutní mše svatá Stránecká Zhoř

11:30

Křty VM: Filip Navrátil, Lilien Mezerová, Ellie Mezerová a Adéla Blažková

18:00

Za živé a + rodiny Krchňavých, Černých, Kučerovu, Matulovu a duše v očistci

 

 Farní oznámení

Děkujeme všem za všechny služby, pomoc a organizaci při letošním farním dnu v Mostištích. Zároveň již dopředu avizujeme zahájení školního roku a nové pastorační sezóny, které proběhne v pátek 8. září. V 17:00 bude mše svatá a poté společné setkání na farním dvoře spojené s blahopřáním duchovním.

Farní kavárna přes prázdniny nebude, znovu se otevře od začátku září.

V červenci a srpnu nebudou večerní mše svaté ve čtvrtek a pátek.

Úřední hodiny ve farní kanceláři v červenci a srpnu budou v pondělí a ve středu 8:00 – 9:00 a v pátek 9:00 – 10:00, středeční odpolední úřední hodiny nebudou, dále pak dle telefonické domluvy.

Ve středu 5. a čtvrtek 6. července je státní svátek, proto bude farní kancelář zavřená.

Nedělní evangelium

Ježíš řekl svým apoštolům: „Kdo miluje otce nebo matku víc nežli mne, není mě hoden; kdo miluje syna nebo dceru víc nežli mne, není mě hoden. A kdo nebere svůj kříž a nenásleduje mě, není mě hoden. Kdo nalezne svůj život, ztratí ho, kdo však ztratí svůj život pro mě,

nalezne ho.
Kdo vás přijímá, mne přijímá, a kdo mne přijímá, přijímá toho, který mě poslal.
Kdo přijme proroka, že je to prorok, dostane odměnu jako prorok; kdo se ujme spravedlivého, že je to spravedlivý, dostane odměnu jako spravedlivý; kdo podá třeba jen číši studené vody jednomu z těchto nepatrných, protože je to můj učedník, amen, pravím vám: nepřijde o svou odměnu.“

Mt 10,37-42

..........................................................................................................................................................................................................................................................................

Farnost Bory

Neděle 2. 7.

13. v mezidobí

9:45

 Za Pavla Krejčího, tchána, živou a + přízeň a duše v očistci

11:00

Poutní mše svatá Cyrilov

Středa 5. 7.

Slavnost sv. Cyrila a Metoděje, patronů Evropy a hl. patronů Moravy

9:00

Mše svatá Horní Bory: Za + rodinu Matějíčkovu a Bílkovu

Pátek 7. 7.

1. v měsíci

 

18:00

Svátost smíření

18:30

Mše svatá Dolní Bory: ………………………volný úmysl……………………………………

Neděle 9. 7.

14. v mezidobí

9:45

 Za rodinu Křížovu, Eliášovu, živé a + příbuzné a duše v očistci

 

Farní oznámení

Prosíme Vás, pokud byste měli doma v zahrádce květiny a chtěli je darovat na výzdobu kostela v Horních Borech, obraťte se prosím na paní Březkovou. Děkujeme.

Úřední hodiny ve farní kanceláři Ve VM v červenci a srpnu budou v pondělí a ve středu 8:00 – 9:00 a v pátek 9:00 – 10:00, středeční odpolední úřední hodiny nebudou, dále pak dle telefonické domluvy.

Ve středu 5. a čtvrtek 6. července je státní svátek, proto bude farní kancelář zavřená.

Již dopředu avizujeme zahájení školního roku a nové pastorační sezóny, které proběhne v pátek 8. září. V 17:00 bude mše svatá v kostele sv. Mikuláše a poté společné setkání na farním dvoře spojené s blahopřáním duchovním.

..........................................................................................................................................................................................................................................................................

Farnost Netín

Neděle 2. 7.

13. v mezidobí

8:00

Za rodiče Jamborovy, Svobodovy, dceru, vnuka, zetě a celou přízeň

Středa 5. 7.

Slavnost sv. Cyrila a Metoděje, patronů Evropy a hl. patronů Moravy

10:30

Poutní mše svatá Kochánov: Za Stanislava Marka, rodiče Čermákovy, Markovy a celou přízeň

Neděle 9. 7.

14. v mezidobí

8:00

Za rodiče Šitkovy, syna, dva vnuky, Bořivoje Buchtu a celou živou a + přízeň

11:15

Poutní mše svatá Stránecká Zhoř se žehnáním kříže

 

Farní oznámení

Úřední hodiny ve farní kanceláři ve VM v červenci a srpnu budou v pondělí a ve středu 8:00 – 9:00 a v pátek 9:00 – 10:00, středeční odpolední úřední hodiny nebudou, dále pak dle telefonické domluvy.

Ve středu 5. a čtvrtek 6. července je státní svátek, proto bude farní kancelář zavřená.

Již dopředu avizujeme zahájení školního roku a nové pastorační sezóny, které proběhne v pátek 8. září. V 17:00 bude mše svatá v kostele sv. Mikuláše a poté společné setkání na farním dvoře spojené s blahopřáním duchovním.

..........................................................................................................................................................................................................................................................................

 

nadcházející události
Biblický citát na dnešní den: www.vira.cz
My kážeme Krista ukřižovaného.
(1Kor 1,22)
Nahoru