Farnost Velké Meziříčí

  1. Úvodní stránka
  2. Pořad bohoslužeb
  3. Pořad bohoslužeb ve farnostech Velké Meziříčí, Bory a Netín 25.06. - 02.07.2023

Pořad bohoslužeb ve farnostech Velké Meziříčí, Bory a Netín 25.06. - 02.07.2023

Farnost Velké Meziříčí  

Neděle 25. 6.

12. v mezidobí/Sbírka na bohoslovce a církevní školství

7:30

Za rodiče Vaňkovy, syna, dva zetě, celou přízeň a duše v očistci

9:00

Za Josefa Stupku a jeho manželku

10:30

Za manžela Mariana a syna Petra Kubíčkovy, Jaroslava a Anežku Mejzlíkovy, Janu Mejzlíkovu, živou a + rodinu Kubíčkovu a duše v očistci

11:30

Křty VM: Liviana Hortová, Barbora Maršálková, Valerie Dvořáková a Barbora Klímová

11:15

Poutní mše svatá Dolní Radslavice

15:00 – 18:00 Farní den Mostiště

18:00

Za naše farní společenství

Pondělí 26. 6.

7:00

Za manžela, rodiče Dvořákovy, Koskovy a Rozsívalovy a Boží požehnání

Úterý 27. 6.

Mše svatá nebude

Středa 28. 6.

Památka sv. Ireneje, biskupa a mučedníka

7:00

Za + rodiče, manžela, bratra, živé a + příbuzné a Boží ochranu a požehnání

10:00

Mše svatá v DPS /přesunuto z 5. 7. 2023/

18:00

Mše svatá Vídeň

18:00

Mše svatá Mostiště

Čtvrtek 29. 6.

Slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů, hl. patronů diecéze

8:00!!!!!

Za rodiče Pytnerovy, živou a + rodinu, přízeň a duše v očistci

18:00

Za rodinu Burgetovu a Dvořákovu a za manžela del Sordo

Pátek 30. 6.

8:00

Za dvoje rodiče Říhovy, sourozence, duše v očistci s prosbou o Boží požehnání a ochranu pro živé rodiny

14:00 – 16:00 Svátost smíření a výstav NSO

17:00

Za živou a + rodinu Kozinovu a Doležalovu

Sobota 1. 7.

1. v měsíci

7:00

Za + Josefa Drápelu

11:00

Svatba VM: Tomáš Chvalina a Marie Drlíčková

13:00

Svatba VM: Radomír Sedlák a Lucie Roušová

18:00

Na společný úmysl

1. Za manžele Marii a Josefa Drápelovy, syna, dvoje rodiče a požehnání pro celou rodinu

2.Za dvoje + rodiče, Ludvíka Procházku, + rodiče Uhlířovy, jejich syna a duše v očistci

3.Za manžela Miloslava Chytku a Boží ochranu pro živou rodinu

4.Za dvanáct kněžských povolání

5.Za dar zdraví pro otce Jana Kříže

Neděle 2. 7.

13. v mezidobí

7:30

Za rodiče Peňázovy a syna Bohuslava a duše v očistci

9:00

Na poděkování za přijatá dobrodiní, Boží pomoc a ochranu, víru v rodině a duše v očistci

10:30

Za naše farní společenství

11:30

Poutní mše svatá Petráveč

18:00

Za rodinu Michalovu, Střechovu, Hedviku Ambrožovu, manžele Vondráčkovy a duše v očistci

 

Farní oznámení

Děkujeme všem za pomoc při úterním úklidu fary a děkujeme také všem katechetům za výuku náboženství a za veškerou další pomoc v tomto v letošním školním roce.

V neděli jste opět zváni do farní kavárny ve farním sále po každé dopolední bohoslužbě, přes letní prázdniny kavárna nebude, znovu se otevře od září.

V sakristii je stále ještě k vyzvednutí společná fotka dětí, které letos přistoupili k prvnímu svatému přijímání.

V neděli 25. června se uskuteční farní den v Mostištích. Zveme všechny farníky na společně prožité odpoledne od 15:00. V 15:30 proběhne divadelní představení pro děti od Strýčka Emu. Poté bude připravena soutěž pro všechny generace. Hudba zajištěna. V 18:00 bude závěrečné požehnání. Prosíme o přinesení něčeho slaného nebo sladkého na společný stůl.

V neděli 25. června v 19:00 na faře bude setkání spolku Ludmila.

V úterý 27. června v 17:00 ve farním sále zveme na motivační setkání s katechezí Dobrého pastýře. Setkání je určeno nejen pro katechety, ale i pro rodiče, učitele a vychovatele. Více informací na plakátku. 

Ve čtvrtek 29. června bude pravidelná návštěva nemocných za červenec a v srpnu návštěva nemocných odpadá.

V sobotu 1. července je první sobota v Netíně, v 17:00 svátost smíření a v 18:00 mše svatá.

V létě se bude konat příměstský tábor pro školáky. Proběhne 24. – 28. července na faře ve Velkém Meziříčí. Podrobnosti a přihlášky na plakátku, webu www.1url.cz/@vmtabor , nebo u jáhna Jiřího.

Zveme mladé od 14 let na tábor, který proběhne 8. – 12. srpna. Více informací v přihlášce na https://1url.cz/@mladezvm> , nebo u jáhna Jiřího.

V rámci Dnů lidí dobré vůle na Velehradě, zveme všechny mladé, společenství mladých, ministranty, scholy a rodiny na program Mladí fandí Velehradu, který proběhne 4. 7. 2023 od 14 hodin v areálu ZŠ Velehrad. Více informací na plakátku a sociálních sítích.

Svatební ohlášky: V sobotu 8. července 2023 v kostele sv. Václava v Křižanově hodlají uzavřít svátostné manželství snoubenci: Vít Váša, bytem Radostín nad Oslavou 163 a Natálie Dvořáková, bytem Velké Meziříčí, Františky Stránecké 43.

 

Nedělní evangelium

Ježíš řekl svým apoštolům: „Nebojte se lidí. Nic není tak tajného, že by to nebylo odhaleno, a nic skrytého, že by to nebylo poznáno. Co vám říkám ve tmě, povězte na světle, a co se vám šeptá do ucha, hlásejte ze střech!
A nebojte se těch, kdo zabíjejí tělo – duši zabít nemohou. Spíše se bojte toho, který může zahubit v pekle duši i tělo. Copak se neprodávají dva vrabci za halíř? A ani jeden z nich nespadne na zem bez vědomí vašeho Otce. U vás však jsou spočítány i všechny vlasy na hlavě. Nebojte se tedy: Máte větší cenu než všichni vrabci.
Ke každému, kdo se ke mně přizná před lidmi, i já se přiznám před svým Otcem v nebi; ale každého, kdo mě před lidmi zapře, zapřu i já před svým Otcem v nebi.“ Mt 10,26-33

..........................................................................................................................................................................................................................................................................

Farnost Bory

Neděle 25. 6.

12. v mezidobí/ Sbírka na bohoslovce a církevní školství

9:45

 Za Jiřího Dvořáka, manželku a dvoje rodiče

Čtvrtek 29. 6.

Slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů

16:30!!!!!!

Mše svatá Horní Bory: Za Albínu Vogtovu, syna Luboše a celou přízeň

Pátek 30. 6.

18:00

Svátost smíření a výstav NSO

18:30

Mše svatá v Dolních Borech: Za Pavla Prokopa a rodiče Prokopovy, Hladíkovy a Štegnerovy

Neděle 2. 7.

13. v mezidobí

9:45

 Za Pavla Krejčího, tchána, živou a + přízeň a duše v očistci

11:00

Poutní mše svatá Cyrilov

 

Farní oznámení

V úterý 27. června v 17:00 ve farním sále ve VM zveme na motivační setkání s katechezí Dobrého pastýře. Setkání je určeno nejen pro katechety, ale i pro rodiče, učitele a vychovatele. Více informací na plakátku. 

Ve čtvrtek 29. června bude pravidelná návštěva nemocných už za červenec, v srpnu návštěva nemocných odpadá.

V sobotu 1. července je první sobota v Netíně, v 17:00 svátost smíření a v 18:00 mše svatá.

Prosíme Vás, pokud byste měli doma v zahrádce květiny a chtěli je darovat na výzdobu kostela v Horních Borech, obraťte se prosím na paní Březkovou. Děkujeme.

V létě se bude konat příměstský tábor pro školáky. Proběhne 24. – 28. července na faře ve Velkém Meziříčí. Podrobnosti a přihlášky na plakátku, nebo u jáhna Jiřího.

Zveme mladé od 14 let na tábor, který proběhne 8. – 12. srpna. Více informací v přihlášce na https://1url.cz/@mladezvm> , nebo u jáhna Jiřího.

V rámci Dnů lidí dobré vůle na Velehradě, zveme všechny mladé, společenství mladých, ministranty, scholy a rodiny na program Mladí fandí Velehradu, který proběhne 4. 7. 2023 od 14 hodin v areálu ZŠ Velehrad. Více informací na plakátku a sociálních sítích.

..........................................................................................................................................................................................................................................................................

Farnost Netín

Neděle 25. 6.

12. v mezidobí/ Sbírka na bohoslovce a církevní školství

8:00

Za Bedřicha Svobodu, rodiče, bratry a rodiče Cejnkovy a přízeň

Čtvrtek 29. 6.

14:00

Pohřební mše svatá: Za + Marii Sojkovu

Pátek 30. 6.

17:30

Za rodiče Ambrožovy, jejich syny a duše v očistci

Sobota 1. 7.

1. v měsíci

17:00

Svátost smíření

18:00

Za Bohuslava Peška, rodiče a sourozence

Neděle 2. 7.

13. v mezidobí

8:00

Za rodiče Jamborovy, Svobodovy, dceru, vnuka, zetě a celou přízeň

  

Farní oznámení

V úterý 27. června v 17:00 ve farním sále zveme na motivační setkání s katechezí Dobrého pastýře. Setkání je určeno nejen pro katechety, ale i pro rodiče, učitele a vychovatele. Více informací na plakátku. 

Ve čtvrtek 29. června bude pravidelná návštěva nemocných už za červenec, v srpnu návštěva nemocných odpadá.

V sobotu 1. července je první sobota v Netíně, v 17:00 svátost smíření a v 18:00 mše svatá

V létě se bude konat příměstský tábor pro školáky. Proběhne 24. – 28. července na faře ve Velkém Meziříčí. Podrobnosti a přihlášky na plakátku, nebo u jáhna Jiřího.

Zveme mladé od 14 let na tábor, který proběhne 8. – 12. srpna. Více informací v přihlášce na https://1url.cz/@mladezvm> , nebo u jáhna Jiřího.

V rámci Dnů lidí dobré vůle na Velehradě, zveme všechny mladé, společenství mladých, ministranty, scholy a rodiny na program Mladí fandí Velehradu, který proběhne 4. 7. 2023 od 14 hodin v areálu ZŠ Velehrad. Více informací na plakátku a sociálních sítích.

..........................................................................................................................................................................................................................................................................

 

 

 

 

nadcházející události
Biblický citát na dnešní den: www.vira.cz
My kážeme Krista ukřižovaného.
(1Kor 1,22)
Nahoru