Farnost Velké Meziříčí

  1. Úvodní stránka
  2. Pořad bohoslužeb
  3. Pořad bohoslužeb ve farnostech Velké Meziříčí, Bory a Netín 26.5. - 2.6.2019

Pořad bohoslužeb ve farnostech Velké Meziříčí, Bory a Netín 26.5. - 2.6.2019

Farnost Velké Meziříčí

Neděle 26. 5.

6. velikonoční/ Sbírka na pomoc křesťanům v zemích Blízkého východu

7:30

Za rodiče, děti, celou živou a + přízeň a duše v očistci

9:00

Za rodiče Lokvencovy a jejich děti z Nadějova a duše v očistci a za rodiče Janákovy a jejich děti z Olší nad Oslavou

10:30

Mše svatá pro rodiny s dětmi: Za farníky

11:30

Poutní mše svatá Lavičky

17:00

Májová pobožnost

18:00

Za rodiče Požárovy a bratra Josefa

Pondělí 27.5.

7:00

Za živou a + rodinu Chytkovu, na poděkování za Boží ochranu a pomoc Panny Marie

14:00

Mše svatá v nemocnici

18:00

Mše svatá Lavičky

Úterý 28. 5.

7:00

Za Vladimíra Krejčího a dvoje rodiče

Středa 29. 5.

7:00

Za rodiče Sedlákovy, syna a manželku a jejich syna, P. Eduarda Krejčího a Stanislava Ďáska

10:30

Rozloučení na obřadní síni: + Marcela Hladíková

17:00

Mše svatá Vídeň

18:00

Mše svatá Mostiště

Čtvrtek 30. 5.

Slavnost

Nanebevstoupení

Páně

7:00

Za rodiče Štoksovy, Josefa Musila a duše v očistci

8:00

Za Františka Trojana, živou a + přízeň a duše v očistci

18:00

16:45 nácvik zpěvů – dětská schola,  17:00 schůzka ministrantů

Za + manžela a celou živou a + rodinu Švástovu

Pátek 31. 5.

Svátek Navštívení Panny Marie

8:00

Za rodiče Stanislava a Marii Svobodovy, dceru Ludmilu a Boží ochranu pro rodinu

13:30

Domov seniorů

14:00 – 16:00 Svátost smíření

17:00

Za rodiče Dufkovy, Dobrovolných a jejich dceru Annu, Elišku Melicharovu, Františka Kampfa, Jindřicha Egermaiera a živou rodinu

Sobota 1. 6.

Památka sv. Justina, mučedníka/1.v měsíci

7:00

Za Stanislava Slabého, rodinu Slabých, Lorencovu a Růženu Doležalovu

18:00

Na společný úmysl:

1. Za manžela Antonína Vondráčka, tři bratry a rodiče Vondráčkovy a ochranu Panny Marie pro celou rodinu

2. Za + dceru, rodiče Požárovy a syna, rodinu Špačkovu a Vorlovu a živou a + přízeň

3. Za živé a + členy rodiny Svobodovy a Fiedlerovy

4. Za rodiče Ambrožovy a Vlčkovy a za živou a + rodinu

5. Za Aloise Smejkala, celou živou a + rodinu a duše v očistci

6. Za živou a + rodinu Beranovu, Tučkovu, Sikmundovu, přízeň a duše v očistci

7. Za živé a + rodiny Jašovu, Jelínkovu, Drozdovu a duše v očistci

8. Za dvoje + rodiče a prarodiče, + syna Jana a Boží požehnání pro děti a jejich rodiny

9. Za Františku a Norberta Požárovy, dceru a dva vnuky a duše v očistci

Neděle 2. 6.

7. velikonoční/Den modliteb za sdělovací prostředky

7:30

Za + rodiče Bartuškovy, tři syny a vnučku, za + rodiče Novotných a syna, duše v očistci a Boží ochranu pro celou rodinu

9:00

Za Ladislava Sysla, Jana Badalíka, Josefa Maříka, Albína Póla, Žofii Pólovu, Jaroslava Póla, Jana Netolického, Anny Wunsche a Marii Maříkovu

10:30

Mše svatá se křty Adam Dvořák a Daniel Jan 

Za farníky

18:00

Za Františka Havlíčka, rodiče a rodiče Smejkalovy

Farní oznámení

Dnes v neděli 26. května zveme na Dědkovskou horu na pobožnost za příznivé počasí  a úrodu. Sraz v 15:30 na Dědkovské hoře.

V neděli 26. května v 19:00 na faře bude porada na primici.

V neděli 26. května v 19:00 na faře bude setkání Spolku Ludmila.

V pondělí 27. května v 18:00 v kostele setkání III. řádu Karmelu.

Ve čtvrtek 30. května v 9:00 ve farním sále bude setkání seniorů – 7. přikázání.

V pátek 31. května v 19:30 na faře bude setkání starších i mladších biřmovanců.

V pátek 31. května ve 20:00  začíná v kostele Novéna k Duchu svatému.

 1. června je I. sobota v měsíci v Netíně. Autobus pojede v 17:00 od fary ve VM.

Od nového školního roku 2019/2020  budou mít žáci 6. – 9. tříd ZŠ výuku náboženství na faře ve Velkém Meziříčí a to od října, ve středu asi ve 14:00.

Objednáná DVD z 1. svatého přijímání si můžete vyzvednout ve farní kanceláři v úředních hodinách za cenu 250 Kč.

Autobus pro přihlášené na pouť do Neratova a Králík v úterý 4. června pojede v 7:15 z Lavičky – rozcestí, 7:30 Velké Meziříčí – náměstí u fary a 7:40 z Vídeň.

Z nedělní liturgie

Ježíš řekl svým učedníkům: „Kdo mě miluje, bude zachovávat mé slovo a můj Otec ho bude milovat a přijdeme k němu a učiníme si u něho příbytek. Kdo mě nemiluje, nezachovává moje slova. A (přece) slovo, které slyšíte, není moje, ale mého Otce, který mě poslal. To jsem k vám mluvil, dokud ještě zůstávám u vás. Ale Přímluvce, Duch svatý, kterého Otec pošle ve jménu mém, ten vás naučí všemu a připomene vám všechno ostatní, co jsem vám řekl já. Pokoj vám zanechávám, svůj pokoj vám dávám; ne ten, který dává svět, já vám dávám. Ať se vaše srdce nechvěje a neděsí. Slyšeli jste, že jsem vám řekl: `Odcházím' a `(zase) k vám přijdu.' Kdybyste mě milovali, radovali byste se, že jdu k Otci, neboť Otec je větší než já. Řekl jsem vám to už teď, dříve než se to stane, abyste uvěřili, až se to stane.“ Jan 14,23-29

V hlubokém vztahu k Bohu se rodí v životě člověka láska, pravda, svoboda, modrost. Bez tohoto vztahu se jsou jednotlivá přikázání břemenem, které nás svazují, přináší pochybnosti, působí nespokojenost, vzdor, odpadnutí.

Ježíš zná své učedníky, zná jejich omezení, pochybnost, které vyjadřují navenek, ale i ty co nosí v srdci. Nemají si zoufat. Budou obdarování v plnosti Přímluvcem – Duchem svatým, který je bude vyučovat, bude jim vše připomínat a vést. Znamením tohoto Ducha je pokoj, který se vlévá do srdce. Spory nastávají, ale v Duchu je vždy cesta.

V jednotě s Bohem budu chtít dobro pro sebe i pro ty, kteří jsou mi drazí. Křestanská víra nám přináší pokoj i do skutečnosti smrti která je pro nás vždy těžká.

V jednotě s Bohem život přináší dobré a trvalé ovoce.

...............................................................................................................................................................................................................................................

Farnost Bory

Neděle 26. 5.

6. velikonoční/ Sbírka na pomoc křesťanům v zemích Blízkého východu

9:45

Mše svatá s 1. svatým přijímáním našich dětí

Za Jaroslava Dřímala, rodiny Dřímalovu, Královu, Sedmidubských

a Petra Ženatého

Čtvrtek 30. 5.

Slavnost Nanebevstoupení Páně

17:00

Mše svatá Horní Bory

Pátek 31. 5.

Svátek Navštívení Panny Marie

18:00

Dolní Bory: Za Annu a Františka Kameníkovy, Boženu Zástěrovu, rodinu Zástěrovu a Pospíchalovu

Sobota 1. 6.

Památka sv. Justina, mučedníka/1.v měsíci

11:00

Svatba Dolní Bory: Michal Pol a Jana Kovářová

Neděle 2. 6.

7. velikonoční/Den modliteb za sdělovací prostředky

9:45

Za rodinu Křížovu, Eliášovu, Kučerovu a živé a + příbuzné

11:00

Poutní mše svatá Sklené nad Oslavou

 

 Farní oznámení

V neděli 26. května zveme na Dědkovskou horu na pobožnost za příznivé počasí a úrodu. Sraz v 15:30 na Dědkovské hoře.

 1. června je I. sobota v měsíci v Netíně. Autobus pojede v 16:40 z Borů

...............................................................................................................................................................................................................................................

Farnost Netín

Neděle 26. 5.

6. velikonoční/ Sbírka na pomoc křesťanům v zemích Blízkého východu

8:00

Mše svatá s 1. svatým přijímáním našich dětí

Za Zdeňka Kostečku a rodiče, Františka Lázničku a dvoje rodiče a rodinu Dvořákovu

Středa 29. 5.

Adorační den ve farnosti a modlitby za bohoslovce

13:00

Výstav Nejsvětější Svátosti

18:00

Společná adorace

18:30

Mše svatá za farnost, za nová kněžská povolání a za bohoslovce

Čtvrtek 30. 5.

Slavnost Nanebevstoupení Páně

17:30

Mše svatá pro děti: Za rodiče Krejzlovy a živou a + rodinu

Pátek 31. 5.

Svátek Navštívení Panny Marie

18:30

Za dvoje rodiče Křehlíkovy, dvě dcery, syna, dva zetě a vnuka a rodinu Kanivovu

Sobota 1. 6.

Památka sv. Justina, mučedníka/1.v měsíci

9:00

Svatba Kochánov: Jaromír Chlubna a Alžběta Mikysková

17:00

Svátost smíření

18:00

Za poutníky

Neděle 2. 6.

7. velikonoční/Den modliteb za sdělovací prostředky

8:00

Za rodiče Judovy, děti a vnuky a rodiče Šitkovy a syna

 

Farní oznámení

V neděli 26. května zveme na Dědkovskou horu na pobožnost za příznivé počasí a úrodu. Sraz v 15:30 na Dědkovské hoře.

..................................................................................................................................................................................................

 

nadcházející události
Biblický citát na dnešní den: www.vira.cz
Doufejte v Hospodina navždy.
(Iz 26,4)
Nahoru