Farnost Velké Meziříčí

  1. Úvodní stránka
  2. Pořad bohoslužeb
  3. Pořad bohoslužeb ve farnostech Velké Meziříčí, Bory a Netín 07.05. - 14.05.2023

Pořad bohoslužeb ve farnostech Velké Meziříčí, Bory a Netín 07.05. - 14.05.2023

  Farnost Velké Meziříčí 

Neděle 7. 5.

5. velikonoční

7:30

Za + rodinu Horákovu, Plachetskou a tetu Růženu Bryšovu

9:00

Za živou a + rodinu Šitkovu a Kosourovu, duše v očistci a celou přízeň

10:30

Za manžela, syna Jiřího, rodiče Havlíčkovy, Šoukalovy, živou a + přízeň a duše v očistci

17:00

Májová pobožnost

18:00

Za naše farní společenství

Pondělí 8. 5.

Panny Marie, Prostřednice všech milostí

7:00

Za + rodiče Pospíšilovy, prarodiče, + dva bratry a za dary Ducha svatého

Úterý 9. 5.

Mše svatá nebude

Středa 10. 5.

7:00

Za živou a + rodinu Sukovu, Konečných, za uzdravení a duše v očistci

18:00

Mše svatá Vídeň, po mši svaté pobožnost u památníku padlých

18:00

Mše svatá Kochánov

Čtvrtek 11. 5.

7:00

Za Ferdinanda Hladkého, rodiče, sourozence a duše v očistci

16:45 schola na faře, ministranti v kostele

17:00

Příprava na první svaté přijímání v kostele za účasti rodičů

18:00

Za Josefa Práška, živou a + rodinu Práškovu a Klimešovu

Pátek 12. 5.

8:00

Za manžela, dva syny, rodiče Pospíšilovy, Kotrbovy, živou a + přízeň a duše v očistci

10:00

Pohřební mše svatá: Za + Františka Mejzlíka

Svátost smíření a výstav NSO

17:00

Za Stanislava Vondráčka, dvoje rodiče, živé a + příbuzné a duše v očistci

Sobota 13. 5.

Památka Panny Marie Fatimské

7:00

Za Anežku Bambulovu a rodiče, rodinu Klímovu a duše v očistci

11:00

Svatba VM: Bohuslav Pešek a Lucie Adamovská

18:00

Za naše farní společenství

Neděle 14. 5.

6. velikonoční/Den matek/ Sbírka na pronásledované křesťany vyhlášená ČBK

7:30

Za manžela, syna, živou a + rodinu Konečných, Nebohovu, Markovu a duše v očistci

9:00

Za živou a + rodinu Rosovu a Doležalovu s prosbou o Boží ochranu a duše v očistci

10:30

Za živou a + rodinu Chalupovu a Dvořákovu s prosbou o Boží požehnání pro celou rodinu

11:30

Křty VM: Viktor Hladík, Kryštof Soušek, Dominik Turek, Emílie Balounová, Vilém Misík

11:30

Poutní mše svatá Olší nad Oslavou

12:00

Poutní mše svatá Svařenov

17:00

Májová pobožnost

18:00

Za Antonína Jana, děti, Stanislava Jiráka, všechny živé i příbuzné, vlastní úmysl a duše v očistci

  

Farní oznámení

V neděli jste opět zváni do farní kavárny ve farním sále po každé dopolední bohoslužbě.

V neděli 7. května v 19:00 na faře bude setkání Spolku Ludmila.

Ve čtvrtek 11. května v 8:00 ve farním sále zveme na setkání seniorů.

Ve čtvrtek 11. května v 17:00 v kostele pokračuje příprava na první svaté přijímání.

Trasy a časy autobusů na DSM v Žarošicích pro přihlášené účastníky v sobotu 13. května najdete v nástěnkách a na webových stránkách farnosti Velké Meziříčí. Dopravu hradí farnost.

V neděli 14. května zveme na děkanátní setkání na Dědkovskou horu, kde se budeme modlit a prosit za úrodu a příznivé počasí. Vycházíme v 15:00 od kaple z Dědkova.

V neděli 14. května po všech dopoledních bohoslužbách ve VM věřící opět mohou zakoupením žluté kytičky měsíčku lékařského pomoci onkologickým pacientům v jejich tíživé situaci.

Generální úklid kostela. V pondělí 15. května prosíme o pomoc muže v 18:00 a v úterý 16. května v 17:00 ženy a prosíme o pomoc zvláště pak rodiče dětí, které půjdou letos k prvnímu svatému přijímání.

V neděli 21. května v 10:30 v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně zve otec biskup Pavel na slavnostní mši svatou, kterou bude celebrovat nuncius v České republice Mons. Jude Thadeus Okolo, který navštíví jihomoravskou metropoli.

V závěru školního roku prožije naše farnost několik pastoračně významných událostí – od novény a vigilie k Seslání Ducha Svatého, přes Noc kostelů a slavnost Božího Těla až po letní pouť. Duchovně je propojíme tématem „Sedmi vrchů“: rodina, politika, církev, podnikání, umění, vzdělání a média, s úmyslem, aby se tyto významné společenské oblasti opět otevřely Duchu Svatému a službě dobru. Podrobnosti na letáčku, který si prosím rozeberte.

 

Nedělní evangelium

Ježíš řekl svým učedníkům: „Ať se vaše srdce nechvěje! Věříte v Boha, věřte i ve mne. V domě mého Otce je mnoho příbytků. Kdyby nebylo, řekl bych vám, že odcházím vám připravit místo? A když odejdu a připravím vám místo, zase přijdu a vezmu si vás k sobě, abyste i vy byli tam, kde jsem já. Cestu, kam já jdu, znáte.“
Tomáš mu řekl: „Pane, nevíme, kam jdeš. Jak můžeme znát cestu?“
Ježíš mu odpověděl: „Já jsem cesta, pravda a život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne. Kdybyste znali mne, znali byste i mého Otce. Nyní ho už znáte a viděli jste ho.“
Filip mu řekl: „Pane, ukaž nám Otce – a to nám stačí.“
Ježíš mu odpověděl: „Filipe, tak dlouho jsem s vámi, a neznáš mě? Kdo viděl mne, viděl Otce. Jak můžeš říci: ‘Ukaž nám Otce’? Nevěříš, že já jsem v Otci a Otec je ve mně? Slova, která k vám mluvím, nemluvím sám ze sebe; to Otec, který ve mně přebývá, koná své skutky. Věřte mi, že já jsem v Otci a Otec ve mně. Když nevěříte, věřte aspoň pro ty skutky.
Amen, amen, pravím vám: Kdo věří ve mne, i ten bude konat skutky, které já konám, ba ještě větší bude konat, protože já odcházím k Otci.“

Jan 14,1-12

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Farnost Bory

Neděle 7. 5.

5. velikonoční

9:45

Za hasiče

Čtvrtek 11. 5.

17:00

Mše svatá v Horních Borech: Za Blahoslava Kabrdu, rodiče, rodiče Bradáčovy, Severinovy a Širokých

Pátek 12. 5.

18:00

Svátost smíření a výstav NSO

18:30

Mše svatá v Dolních Borech: Za Jana Vávru a živé a + z rodiny Vávrovy a Kotíkovy

Neděle 14. 5.

6. velikonoční/Sbírka na pronásledované křesťany/Den matek

9:45

Za Ludvíka a Leopoldinu Požárovy, jejich syna Františka, snachu Anežku, prarodiče Požárovy a Hořínkovy, rodiče Markovy, živou a + přízeň a duše v očistci

 

Farní oznámení

Trasy a časy autobusů na DSM v Žarošicích pro přihlášené účastníky v sobotu 13. května najdete v nástěnkách a na webových stránkách farnosti Velké Meziříčí. Dopravu hradí farnost.

V neděli 14. května zveme na děkanátní setkání na Dědkovskou horu, kde se budeme modlit a prosit za úrodu a příznivé počasí. Vycházíme v 15:00 od kaple z Dědkova.

V neděli 21. května v 10:30 v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně zve otec biskup Pavel na slavnostní mši svatou, kterou bude celebrovat nuncius v České republice Mons. Jude Thadeus Okolo, který navštíví jihomoravskou metropoli.

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Farnost Netín 

Neděle 7. 5.

5. velikonoční

8:00

Za rodiče Kudláčkovy a dceru, rodiče Poulovy a Boží požehnání a ochranu

pro celou rodinu

11:15

Křest Vilém Polák

Středa 10. 5.

18:00

Mše svatá Kochánov

Pátek 12. 5.

od 16:45 bude v kostele ministrantská schůzka a v 17:00 na faře Klubíčko pro děti

17:30

Mše svatá pro děti: Za rodiče Štěpánkovy, syna a snachu a rodiče Maršálkovy, dceru a celou přízeň

Po mši svaté na faře pokračuje příprava dětí na první svaté přijímání za účasti rodičů

Neděle 14. 5.

6. velikonoční/Sbírka na pronásledované křesťany/Den matek

8:00

Za Marii Lázničkovu a živou a + přízeň

11:30

Poutní mše svatá Olší nad Oslavou

12:00

Poutní mše svatá Svařenov

  

Farní oznámení

Trasy a časy autobusů na DSM v Žarošicích pro přihlášené účastníky v sobotu 13. května najdete v nástěnkách a na webových stránkách farnosti Velké Meziříčí. Dopravu hradí farnost.

V neděli 14. května zveme na děkanátní setkání na Dědkovskou horu, kde se budeme modlit a prosit za úrodu a příznivé počasí. Vycházíme v 15:00 od kaple z Dědkova.

V neděli 21. května v 10:30 v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně zve otec biskup Pavel na slavnostní mši svatou, kterou bude celebrovat nuncius v České republice Mons. Jude Thadeus Okolo, který navštíví jihomoravskou metropoli.

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

nadcházející události
Biblický citát na dnešní den: www.vira.cz
Náš Bůh nám dopřál, že se naše oči rozjasnily.
(Ezd 9,8)
Nahoru