Farnost Velké Meziříčí

  1. Úvodní stránka
  2. Pořad bohoslužeb
  3. Pořad bohoslužeb ve farnostech Velké Meziříčí, Bory a Netín 16.04. - 23.04.2023

Pořad bohoslužeb ve farnostech Velké Meziříčí, Bory a Netín 16.04. - 23.04.2023

Farnost Velké Meziříčí 

Neděle 16. 4.

2. velikonoční/neděle Božího milosrdenství

7:30

Na poděkování, Boží pomoc a ochranu Panny Marie pro děti a jejich rodiny

9:00

Za živou a + rodinu Kotačkovu a Necidovu, Marcelu a Františka Zemanovy a duše v očistci

10:30

Za naše farní společenství

11:00

Poutní mše svatá v Oslavici

14:30

Cesta světla – velikonoční pobožnost

18:00

Na poděkování za Boží pomoc a ochranu pro rodinu Horkých a živoua + přízeň

19:00

Večer chval v kostele

Pondělí 17. 4.

7:00

Za rodiče Kosourovy, živou a + rodinu, duše v očistci s prosbou o Boží ochranu a požehnání pro celou rodinu

10:00

Pohřební rozloučení v kostele: Za + Alenu Machovu

Úterý 18. 4.

Mše svatá nebude

Středa 19. 4.

7:00

Za rodiče Rosovy, Práškovy a živou a + rodinu Rosovu, Práškovu a Cahovu

10:00

Pohřební mše svatá: Za + Ludvíka Křečka

18:00

Mše svatá Kochánov

18:00

Mše svatá Lavičky

Čtvrtek 20. 4.

 

8:30!!!!!!!

Rekolekční mše svatá: Za rodiče Dobrovolných a živou a + rodinu Doležalovu /mše svatá v 7:00 nebude/

16:45 schola na faře, ministranti v kostele

17:00

Příprava na první svaté přijímání v kostele za účasti rodičů

18:00

Za + manžela Ladislava Prudíka, živou a + rodinu a duše v očistci

Pátek 21. 4.

8:00

Za Jarmilu Helešicovu, Emílii Polávkovu, Boženu Dudkovu a její rodiny

14:00 – 16:00 Svátost smíření a výstav NSO

17:00

Za Josefa Bednáře a + rodiče

Sobota 22. 4.

7:00

Za + rodiče Drlíčkovy s prosbou o Boží ochranu pro celou rodinu

18:00

Za rodiny Zásmětovu, Matouškovu, Holánovu a živou rodinu Holánovu

Neděle 23. 4.

3. velikonoční

7:30

Za naše farní společenství

9:00

Za rodiče Kadlíkovy, sourozence a duše v očistci

10:30

Na poděkování za 50. let života a 25. let společného života s prosbou o Boží požehnání pro celou rodinu

11:00

Poutní mše svatá Mostiště

11:30

Křty VM: Elena Bíbrová, Diana Kupková a Šárka Klímová

18:00

Za rodiče Střechovy, jejich přízeň, pana Gabriela a jeho syna a duše v očistci

 

Farní oznámení

Prosíme přinést do sakristie nebo do farní kanceláře krabičky s postní almužnou.

V neděli 16. dubna 2023 jste opět zváni do farní kavárny ve farním sále po každé dopolední bohoslužbě.

V neděli 16. dubna v 14:30 v kostele zveme na Cestu světla vedenou našimi seniory a večer v 19:00 bude modlitba chval.

V neděli 16. dubna v 17:00 v kostele v Netíně zveme na koncert, který zazní v podání místního chrámového sboru.

Ve čtvrtek 20. dubna v 17:00 v kostele pokračuje příprava na první svaté přijímání. 

U oltáře sv. Anny v boční lodi bude dětský koutek pro rodiče s malými dětmi, k dispozici budou obrázkové křesťanské knížky, o koutek se bude starat Zdislava Waloszková.

Všechny mladé ve věku od dvanácti let srdečně zveme na Diecézní setkání mládeže, které se tentokrát koná 13. května v Žarošicích. V našem děkanátu bude zajištěný společný autobus, informace k němu budou ještě doplněny. Na akci je potřeba se přihlásit přes formulář, který najdete na webu Diecézního setkání a to do 24. dubna. Na setkání se můžete těšit na skvělou atmosféru a hudební doprovod, přednášky, svědectví a společenství skvělých mladých lidí. Více informací můžete najít na nástěnce v kostele, na webu a na sociálních sítích. Těšíme se na každého z vás.

Rozpis lektorů na čtení, kteří se přihlásili, najdete rozepsaný do konce června na nástěnce pod věží a na internetových stránkách farnosti v záložce „Služby ve farnosti“. Od května bude zveřejněn nový seznam pro ty, kdo se už přihlásili i pro nové zájemce. Zveme také další, aby se nebáli ozvat, abychom mohli služby rozšířit. Kontakt naleznete u rozpisů.

V létě se v naší farnosti pořádají tři tábory: 7 DIVŮ SVĚTA S KOCOUREM V BOTÁCH, 30. 7.-5. 8. pro děti od 7 do 10 let pod vedením Evy Dvořákové (přihlašování: https://forms.gle/m9V32kJEFv414e6b7); ZLOČINU NA STOPĚ 9. 7.–14. 7.  pro děti od 10 do 15 let pod vedením Evy Krejzlové (přihlašování: https://forms.gle/SWdN8zE3VhoQWDtd9)  a ZA POKLADEM NILU, 13. 8.-20. 8. pro děti 7 – 13 let pod vedením Petry Tiché a Petra Bradáče (přihlašování: https://1url.cz/@chaloupka2023>).

Zveme rodiny s dětmi na farní víkend, který se uskuteční 12. - 14. května v Hoješíně u Sečské přehrady. Přihlašování a bližší informace u Míši Kazdové, kontakt naleznete na plakátku v nástěnkách a na webu farnosti.

 

Vstupní modlitba

Bože, ty o Velikonocích vždy znovu oživuješ víru svého lidu; prosíme tě: opatruj a upevňuj v nás, cos nám daroval, ať všichni stále hlouběji chápeme, co to pro nás znamená, že jsme byli obmyti křtem, znovuzrozeni z Ducha svatého a vykoupeni krví tvého Syna. Neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého…

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Farnost Bory

Neděle 16. 4.

2. velikonoční/ neděle Božího milosrdenství

9:45

Za Jana Stacha, rodiče Křížovy, dceru, dva syny a jejich manželky

Čtvrtek 20. 4.

16:00

Příprava dětí na první svaté přijímání na faře za účasti rodičů

17:00

Mše svatá pro děti v Horních Borech: Za rodinu Dřímalovu, Dvořákovu

a Chylíkovu

Po mši svaté bude nácvik ministrantů a scholy a pak společný program pro děti do 19:00

Pátek 21. 4.

18:00

Svátost smíření a výstav NSO

18:30

Mše svatá v Dolních Borech: Za rodiče Tomanovy, celou živou a + přízeň

a duše v očistci

Neděle 23. 4.

3. velikonoční

9:45

Za živou a + rodinu Nevrklovu, Stachovu a P. Eduarda Jiřího Krejčího

 

Farní oznámení

Prosíme přinést do sakristie v Horních Borech krabičky s postní almužnou.

V neděli 16. dubna v 17:00 v kostele v Netíně zveme na koncert, který zazní v podání místního chrámového sboru

V neděli 16. dubna v 19:00 v kostele sv. Mikuláše zveme na Večer chval.  

Všechny mladé ve věku od dvanácti let srdečně zveme na Diecézní setkání mládeže, které se tentokrát koná 13. května v Žarošicích. V našem děkanátu bude zajištěný společný autobus, informace k němu budou ještě doplněny. Na akci je potřeba se přihlásit přes formulář, který najdete na webu Diecézního setkání a to do 24. dubna. Na setkání se můžete těšit na skvělou atmosféru a hudební doprovod, přednášky, svědectví a společenství skvělých mladých lidí. Více informací můžete najít na nástěnce v kostele, na webu a na sociálních sítích. Těšíme se na každého z vás.

V létě se v naší farnosti pořádají tři tábory: 7 DIVŮ SVĚTA S KOCOUREM V BOTÁCH, 30. 7.-5. 8. pro děti od 7 do 10 let pod vedením Evy Dvořákové (přihlašování: https://forms.gle/m9V32kJEFv414e6b7); ZLOČINU NA STOPĚ 9. 7.–14. 7.  pro děti od 10 do 15 let pod vedením Evy Krejzlové (přihlašování: https://forms.gle/SWdN8zE3VhoQWDtd9)  a ZA POKLADEM NILU 13. 8.-20. 8. pro děti 7 – 13 let pod vedením Petry Tiché a Petra Bradáče (přihlašování: https://1url.cz/@chaloupka2023>).

Svatební ohlášky: Dne 22. dubna 2023 hodlají uzavřít manželství David Kondýsek a Marie Dostálová, kanonické bydliště Bory, Horní Bory 245 ve farnosti Pyšel.

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Farnost Netín

Neděle 16. 4.

2. velikonoční/ neděle Božího milosrdenství

8:00

Za rodiče Sýkorovy, Smolíkovy, Jana Sýkoru a Františka Pola

17:00

Koncert v kostele v podání místního chrámového sboru

Středa 19. 4.

18:00

Mše svatá Kochánov

Pátek 21. 4.

od 16:45 bude v kostele ministrantská schůzka a v 17:00 na faře Klubíčko pro děti

17:30

Mše svatá pro děti: Za Marii a Bohumila Pejchalovy z Netína

Po mši svaté na faře pokračuje příprava dětí na první svaté přijímání za účasti rodičů

Neděle 23. 4.

3. velikonoční

8:00

Za Zdeňku a Josefa Brabcovy, dvoje rodiče, sourozence a celou přízeň

  

Farní oznámení

Prosíme přinést do sakristie krabičky s postní almužnou.

V neděli 16. dubna v 17:00 v kostele v Netíně zveme na koncert, který zazní v podání místního chrámového sboru

V neděli 16. dubna v 19:00 v kostele sv. Mikuláše zveme na Večer chval.

Všechny mladé ve věku od dvanácti let srdečně zveme na Diecézní setkání mládeže, které se tentokrát koná 13. května v Žarošicích. V našem děkanátu bude zajištěný společný autobus, informace k němu budou ještě doplněny. Na akci je potřeba se přihlásit přes formulář, který najdete na webu Diecézního setkání a to do 24. dubna. Na setkání se můžete těšit na skvělou atmosféru a hudební doprovod, přednášky, svědectví a společenství skvělých mladých lidí. Více informací můžete najít na nástěnce v kostele, na webu a na sociálních sítích. Těšíme se na každého z vás.

V létě se v naší farnosti pořádají tři tábory: 7 DIVŮ SVĚTA S KOCOUREM V BOTÁCH, 30. 7.-5. 8. pro děti od 7 do 10 let pod vedením Evy Dvořákové (přihlašování: https://forms.gle/m9V32kJEFv414e6b7); ZLOČINU NA STOPĚ 9. 7.–14. 7.  pro děti od 10 do 15 let pod vedením Evy Krejzlové (přihlašování: https://forms.gle/SWdN8zE3VhoQWDtd9)  a ZA POKLADEM NILU, 13. 8.-20. 8. pro děti 7 – 13 let pod vedením Petry Tiché a Petra Bradáče (přihlašování: https://1url.cz/@chaloupka2023>).

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

 

 

 

 

nadcházející události
Biblický citát na dnešní den: www.vira.cz
Vezměte. To je mé tělo.
(Mk 14,22)
Nahoru