Farnost Velké Meziříčí

  1. Úvodní stránka
  2. Pořad bohoslužeb
  3. Pořad bohoslužeb ve farnostech Velké Meziříčí, Bory a Netín 02.04. - 10.04.2023

Pořad bohoslužeb ve farnostech Velké Meziříčí, Bory a Netín 02.04. - 10.04.2023

  Farnost Velké Meziříčí 

Neděle 2. 4.

KVĚTNÁ NEDĚLE/ žehnání ratolestí

7:30

Za + manželku Stanislavu, rodinu Hammerovu a Krchňavých a duše v očistci

9:00

Mše svatá s doprovodem místního chrámového sboru: Za rodiče, rodinu Lavických a Celých a duše v očistci

10:30

Za naše farní společenství

14:30

Křížová cesta v kostele pro děti

17:30 – 19:00 Svátost smíření /cizí zpovědníci/

18:00

Za manžela, dvoje rodiče, strýce Cyrila, bratra Josefa s prosbou o Boží požehnání pro celou rodinu

Pondělí 3. 4.

6:30 – 8:00 Svátost smíření /cizí zpovědník/

7:00

Za paní Bohumilu Machátovou

Úterý 4. 4.

6:30 – 8:00 Svátost smíření /cizí zpovědníci/

Mše svatá nebude

Středa 5. 4.

6:30 – 9:00 Svátost smíření /cizí zpovědníci/

7:00

Za rodiče Špačkovy, Aloisii Kubišovu, živou a + rodinu a duše v očistci

10:30

Pohřební mše svatá: Za + Anežku Homolovu

14:00 – 16:00 Svátost smíření /cizí zpovědníci/

Čtvrtek 6. 4.

ZELENÝ ČTVRTEK/ Poslední večeře Páně

18:00

Mše svatá na Památku Večeře Páně:  Za služebníky církve /s doprovodem místního chrámového sboru/

19:30 – 22:00 adorace v Getsemanské zahradě

 

Pátek 7. 4.

VELKÝ PÁTEK/ Den přísného postu

8:00

Breviář - Ranní chvály a modlitba se čtením

15:00

Pobožnost křížové cesty v kostele

18:00

Velkopáteční obřady s pašijemi sv. Jana s doprovodem místního chrámového sboru

19:30

Pobožnost křížové cesty městem ke Třem křížům

19:30 – 22:00 tichá adorace v Božím hrobě

Sobota 8. 4.

BÍLÁ SOBOTA/ velikonoční vigilie

8:00

Breviář - Ranní chvály a modlitba se čtením

9:00 – 20:30 tichá adorace u Božího hrobu /zapisujte se do připraveného archu na stráž u Božího hrobu vzadu na stolku pod kůrem/

21:00

Vigilie vzkříšení: Za všechny pokřtěné /s doprovodem místního chrámového sboru/

Neděle 9. 4.

Slavnost ZMTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ/Hod Boží velikonoční/žehnání pokrmů

7:30

Za naše farní společenství

9:00

Mše svatá s doprovodem místního chrámového sboru: Za Bohumilu a Františka Šoukalovy a živou a + rodinu

10:30

Za rodinu Dvořákovu, Březkovu, celou rodinu Markovu a duše v očistci

18:00

Na poděkování za 85 let života a duše v očistci

Pondělí 10. 4.

v oktávu velikonočním

7:30

Za Josefa Jelínka, manželku Boženu, jejich rodiče a sourozence

9:00

Za rodiče Smejkalovy a syna, rodiče Šanderovy a syny a duše v očistci

 

Farní oznámení

Děkujeme všem za úklid všech kostelů a kaplí před Velikonocemi v našich farnostech.

V neděli 2. dubna v 19:00 na faře bude setkání spolku Ludmila.

V neděli večer, pondělí, úterý a ve středu naposledy můžete využít možnost svátosti smíření dle rozpisu.

Nácvik ministrantů bude na Zelený čtvrtek, Velký pátek a Bílou sobotu vždy hodinu a půl před začátkem obřadů.

Ve čtvrtek 6. dubna nebude příprava na první svaté přijímání. Znovu se sejdeme ve čtvrtek 13. dubna v 17:00 v kostele.

Hrkání na věži kostela bude na Zelený čtvrtek v 18:00, Velký pátek v 6:00, 12:00, 15:00 a 18:00 a Bílou sobotu v 6:00 a 12:00.

V neděli 9. dubna 2023 farní kavárna nebude, znovu se otevře v neděli 16. dubna v obvyklém čase. Místo farní kavárny se můžete před kostelem vzájemně podělit s ostatními o požehnané velikonoční pokrmy.

Sbírky o Velikonocích budou na potřeby farnosti. V neděli 16. dubna v 14:30 v kostele zveme na Cestu světla vedenou našimi seniory a večer v 19:00 bude modlitba chval.

Rozpis lektorů na čtení, kteří se přihlásili, najdete rozepsaný do konce června na nástěnce pod věží a na internetových stránkách farnosti v záložce „Služby ve farnosti“. Od května bude zveřejněn nový seznam pro ty, kdo se už přihlásili i pro nové zájemce. Zveme také další, aby se nebáli ozvat, abychom mohli služby rozšířit. Kontakt naleznete u rozpisů.

 

Nedělní vstupní modliba

Všemohoucí, věčný Bože, tys nám poslal svého Syna: stal se člověkem, ponížil se a byl poslušný až k smrti kříže; dej, ať také my za všech okolností konáme tvou vůli, abychom tvého Syna následovali a měli účast na jeho vzkříšení. Neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého…

 

Velikonoční přání

Požehnané a radostně prožité Velikonoce 2023 Vám všem ze srdce přejí

o. Jiří, o. Jan, jáhen Stanislav a jáhen Jiří.

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Farnost Bory 

Neděle 2. 4.

KVĚTNÁ NEDĚLE/ žehnání ratolestí

9:45

Za Jaromíra Novotného, rodiče, rodiče Vaverkovy a dceru

Po mši svaté svátost smíření

14:00

Pobožnost křížové cesty

Úterý 4. 4.

17:30 – 18:30 Svátost smíření (cizí zpovědník)

Čtvrtek 6. 4.

ZELENÝ ČTVRTEK

17:00

Mše svatá na památku Poslední večeře Páně v Horních Borech: Za všechny služebníky a pomocníky ve farnosti

18:00 – 19:00 adorace v Getsemanské zahradě

Pátek 7. 4.

VELKÝ PÁTEK/ Den přísného postu

15:00

Pobožnost křížové cesty v kostele

17:00

Velkopáteční obřady s pašijemi sv. Jana v Horních Borech

Sobota 8. 4.

BÍLÁ SOBOTA/ velikonoční vigilie

12:00 – 19:00 tichá adorace u Božího hrobu /zapisujte se na připravený arch/

20:00

Vigilie vzkříšení v Horních Borech: Za všechny pokřtěné.

Neděle 9. 4.

Slavnost ZMTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ

9:45

Mše svatá se žehnáním pokrmů: Za rodiče Poulovy, Josefa Dostála a rodiče

Pondělí 10. 4.

v oktávu velikonočním

9:00

Mše svatá v Dolních Borech: Na úmysl dárce

 

Farní oznámení

V pondělí 3. dubna v 16:00 v kostele v Horních Borech prosíme o pomoc a zveme na generální úklid kostela před Velikonocemi.  Děkujeme všem za úklid všech kostelů a kaplí před Velikonocemi v našich farnostech.

Hrkání ve Svatém týdnu bude na Zelený čtvrtek v 18:00, Velký pátek 6:00, 12:00, 15:00 a 18:00 a Bílou sobotu 6:00 a 12:00.

Ministrantské nácviky na Velikonoce budou ve čtvrtek v 15:30, v pátek v 10:30 a v sobotu v 10:00. Velikonoce jsou největší slavnost roku, proto je účast na nácviku nutná k ministrování při liturgii.

Po sobotní vigilii bude následovat před kostelem agapé (pohoštění a sdílení). Můžete každý vzít něco z vašich Velikonočních zásob jídla a cukroví a vzájemně se podělit a pohostit jako farní rodina.

Vzadu za lavicemi je rozpis k Božímu hrobu na Bílou sobotu, prosím, zapisujte se, aby byl někdo přítomen!!!! 

Sbírky o Velikonocích budou na potřeby farnosti. Pán Bůh zaplať za Vaše dary.

 

Nedělní vstupní modliba

Všemohoucí, věčný Bože, tys nám poslal svého Syna: stal se člověkem, ponížil se a byl poslušný až k smrti kříže; dej, ať také my za všech okolností konáme tvou vůli, abychom tvého Syna následovali a měli účast na jeho vzkříšení. Neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého…

 

Velikonoční přání

Požehnané a radostně prožité Velikonoce 2023 Vám všem ze srdce přejí

o. Jiří, o. Jan, jáhen Stanislav a jáhen Jiří.

  ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Farnost Netín

Neděle 2. 4.

KVĚTNÁ NEDĚLE/ žehnání ratolestí

7:00 – 7:50 Svátost smíření

8:00

Za Jaroslava Judu, syny Miroslava a Zdeňka, živou a zemřelou rodinu Judovua Šitkovu 

14:30

Pobožnost křížové cesty

Pondělí 3. 4.

18:00 – 19:00 Svátost smíření /cizí zpovědníci/

Čtvrtek 6. 4.

ZELENÝ ČTVRTEK

18:30

Mše svatá na památku Poslední večeře Páně: Za živé a + služebníky církve

19:30 – 20:30 adorace v Getsemanské zahradě

Pátek 7. 4.

VELKÝ PÁTEK/ Den přísného postu

8:00

Breviář - Ranní chvály a modlitba se čtením (bývalá márnice)

od 9:00 soukromá adorace u Božího hrobu (bývalá márnice) /zapisujte se na připravený arch vzadu v kostele/

14:30

Pobožnost křížové cesty v kostele

15:00

Velkopáteční obřady s pašijemi sv. Jana

20:00 – 8:00 Celonoční čtení Bible (v kostele)

Sobota 8. 4.

BÍLÁ SOBOTA/ velikonoční vigilie

do 15:00 soukromá adorace u Božího hrobu (bývalá márnice)

8:00

Breviář - Ranní chvály a modlitba se čtením (bývalá márnice)

18:30

Vigilie vzkříšení: Za naše farní společenství

Neděle 9. 4.

Slavnost ZMTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ

8:00

Mše svatá se žehnáním pokrmů: Za Marii a Ladislava Holíkovy ze Svařenova, rodiče Beranovy ze Závisti a Lenku Pacalovu z Hrbova

Pondělí 10. 4.

v oktávu velikonočním

8:00

Za Františka Sojku, Miroslava Homolu a celou + a živou přízeň Sojkovu a Homolovu

  

Farní oznámení

Děkujeme všem za úklid všech kostelů a kaplí před Velikonocemi v našich farnostech.

Ministrantské nácviky na Velikonoce budou ve čtvrtek v 18:00, v pátek v 9:00 a v sobotu ve 14:00. Velikonoce jsou největší slavnost roku, proto je účast na nácviku nutná k ministrování při liturgii.

V kostele bude od pátku 7. dubna od 20 hodin večer do soboty 8 hodin ráno probíhat Noční čtení Bible. Po celou noc můžete kdykoliv vstoupit, poslouchat, přemýšlet i odpočívat.

Kostel a kaple budou otevřeny k soukromé adoraci od pátku od 8.00 ráno, kdy začínáme breviářem, až do sobotních 15 hodin odpoledne. Potom začíná příprava na vigilii.

Vzadu za lavicemi je rozpis k Božímu hrobu po půlhodinách, prosím, zapisujte se, aby byl v tuto dobu vždy někdo přítomen!!!

 Po sobotní vigilii bude následovat před kostelem agapé (pohoštění a sdílení). Můžete každý vzít něco z vašich Velikonočních zásob jídla a cukroví a vzájemně se podělit a pohostit jako farní rodina.

Sbírky o Velikonocích budou na potřeby farnosti. Pán Bůh zaplať za Vaše dary.

 

Nedělní vstupní modliba

Všemohoucí, věčný Bože, tys nám poslal svého Syna: stal se člověkem, ponížil se a byl poslušný až k smrti kříže; dej, ať také my za všech okolností konáme tvou vůli, abychom tvého Syna následovali a měli účast na jeho vzkříšení. Neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého…

 

Velikonoční přání

Požehnané a radostně prožité Velikonoce 2023 Vám všem ze srdce přejí

o. Jiří, o. Jan, jáhen Stanislav a jáhen Jiří.

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

 

 

 

nadcházející události
Biblický citát na dnešní den: www.vira.cz
Já, Bůh, ponižuji strom vysoký a povyšuji strom nízký.
(Ez 17,24)
Nahoru