Farnost Velké Meziříčí

  1. Úvodní stránka
  2. Pořad bohoslužeb
  3. Pořad bohoslužeb ve farnostech Velké Meziříčí, Bory a Netín 19.03. - 26.03.2023

Pořad bohoslužeb ve farnostech Velké Meziříčí, Bory a Netín 19.03. - 26.03.2023

Farnost Velké Meziříčí  

Neděle 19. 3.

4. postní

7:30

Za + manžela, živou a + rodinu Kališovu a Vaňkovu, celou přízeň a duše v očistci

9:00

Za Jiřího Šanderu, živou a + rodinu Šanderovu a Smejkalovu a duše v očistci

10:30

Za Josefa, Petra a Růženu Novákovy, Miroslavu Kučerovu a celou živou a + rodinu Novákovu a Rosovu

14:30

Pobožnost křížové cesty v kostele

18:00

Za rodinu Michalovu, Střechovu, Hedviku Ambrožovu, manžele Vondráčkovy a duše v očistci

19:00

Večer chval v kostele

Pondělí 20. 3.

Slavnost sv. Josefa, snoubence Panny Marie

8:00 !!!!

Za Josefa Slabého, živé a + příbuzné a duše v očistci

18:00

Za Josefa Kopečného, rodiče, sourozence a živou a + rodinu

Úterý 21. 3.

Mše svatá ráno nebude

Středa 22. 3.

7:00

Za Vlastimila Smejkala, rodiče, bratra, rodiče Hortovy, dva syny, zetě a duše v očistci

17:00

Mše svatá Oslavice

Čtvrtek 23. 3.

7:00

Za Alenu Suchou a živé a + členy rodiny

16:45 schola na faře, ministranti v kostele

17:00

Příprava dětí v kostele na první svaté přijímání za účasti rodičů

18:00

Mše svatá pro děti: Za živou a + rodinu Valičkovu a Žákovu a na poděkování za 50 a 75 let života

Pátek 24. 3.

8:00

Na poděkování za dar života a za živé a + členy rodiny a duše v očistci

14:00 – 16:00 Svátost smíření a výstav NSO

16:15

Pobožnost křížové cesty v kostele

17:00

Na poděkování za dar života a živou + rodinu Kamanovu a Ryšánovu

Sobota 25. 3.

Slavnost

Zvěstování Páně

7:00

Za + dobrodince Halačkovy a Čápovy a živou + přízeň

18:00

Za Františka Plodíka, živou rodinu, rodiče Vaňkovy a bratra Karla

Neděle 26. 3.

5. postní/ Změna času ze zimního na letní

7:30

Za naše farní společenství

9:00

Za Josefa Doležala, živou a + rodinu Doležalovu a Plodíkovu a duše v očistci

10:30

Za manžela, rodiče Balákovy, Kosourovy, Marii a Antonína Karáskovya duše v očistci

11:30

Křty VM: Viktor Pešek, Hynek Polák, Michal Zeman

14:00!!!!!

Pobožnost křížové cesty v kostele s doprovodem „STABAT MATER“od Antonia Vivaldiho v podání Virtuosi Trebicenses.

Po křížové cestě od 15:00 setkání všech lektorů

18:00

Za Františka Vávru a živou a + rodinu Vávrovu a Krejčovu

 

Farní oznámení

Pozvání do farní kavárny – milí farníci, nestůjte po mši svaté před kostelem a přijďte si do farního sálu vypít šálek kávy, čaje nebo jen tak se pozdravit s ostatními po každé dopolední nedělní mši svaté. Pokud se chcete zapojit s výpomocí, kontaktujte Marii Markovou, tel: 775 530 889.

Ve středu 22. března v 18:00 na faře pokračuje „lectio divina“ na téma „Hodina s Ježíšem a jeho slovem“.

Ve čtvrtek 23. března v 8:00 ve farním sále zveme na setkání seniorů.

Ve čtvrtek 23. března v 17:00 v kostele pokračuje příprava dětí na první svaté přijímání v naší farnosti za účasti rodičů, součástí přípravy bude také mše svatá v 18:00 věnovaná zejména dětem a školákům.

Triduum modliteb matek bude v pátek 24. března po večerní mši svaté v kostele, v sobotu a v neděli po večerní mši svaté na faře.

Ze soboty 25. března na neděli 26. března bude změna času ze zimního na letní.

Rozpis lektorů na čtení, kteří se přihlásili, najdete rozepsaný do konce dubna na nástěnce pod věží a na internetových stránkách farnosti v záložce „Služby ve farnosti“. Od května bude zveřejněn nový seznam pro ty, kdo se už přihlásili i pro nové zájemce. Zveme také další, aby se nebáli ozvat, abychom mohli služby rozšířit. Kontakt naleznete u rozpisů.

V létě se v naší farnosti pořádají tři tábory: 7 DIVŮ SVĚTA S KOCOUREM V BOTÁCH 30.7.-5.8. pro děti od 7 do 10 let pod vedením Evy Dvořákové (přihlašování: https://forms.gle/m9V32kJEFv414e6b7); ZLOČINU NA STOPĚ 9.7.–14.7. pro děti od 10 do 15 let pod vedením Evy Krejzlové (přihlašování: https://forms.gle/SWdN8zE3VhoQWDtd9); a farní chaloupka 13.8.-20.8. pod vedením Petry Tiché a Petra Bradáče.

Zveme rodiny s dětmi na farní víkend, který se uskuteční 12. - 14. května v Hoješíně u Sečské přehrady. Přihlašování a bližší informace u Míši Kazdové, kontakt naleznete na plakátku v nástěnkách a na webu farnosti.

Již nyní Vám nabízíme možnosti svátosti smíření před Velikonocemi v kostele sv. Mikuláše, využijte možností včas si vykonat svátost smíření a nenechávat to na poslední chvíli, zvláště v sobotu 1. dubna dopoledne 8:00 a 11:00 tu bude několik cizích zpovědníků.  Děkujeme.

Předvelikonoční zpověď v kostele sv. Mikuláše ve Velkém Meziříčí 2023

Pátek

31. 03. 2023

7:00 – 9:00

 

14:00 – 16:00

Sobota

01. 04. 2023

6:30 – 7:00

8:00 – 11:00

cizí zpovědníci

17:00 – 19:00

cizí zpovědník

Neděle

02. 04. 2023

   

17:30 – 19:00

cizí zpovědníci

Pondělí

03. 04. 2023

6:30 – 8:00

cizí zpovědník

 

 

Úterý

04. 04. 2023

6:30 – 8:00

cizí zpovědníci

 

 

Středa

05. 04. 2023

6:30 – 9:00

cizí zpovědníci

 

14:00 – 16:00

cizí zpovědníci

 

Nedělní vstupní modlitba

Bože, tys poslal na svět svého Syna a jeho prostřednictvím uskutečňuješ naše vykoupení; oživ víru svého lidu, abychom se s oddanou zbožností připravovali na velikonoční svátky. Prosíme o to skrze tvého Syna…

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Farnost Bory

Neděle 19. 3.

4. postní

9:45

Za rodinu Fňukalovu, vnučku Marušku a Františka Beneše

14:00

Pobožnost křížové cesty

Pondělí 20. 3.

Slavnost sv. Josefa, snoubence Panny Marie

17:00

Mše svatá Horní Bory: Za živou a + rodinu Královu, Zbrankovu, Hedbávných a duše v očistci

Čtvrtek 23. 3.

17:00

Mše svatá Horní Bory: Za Josefa Zástěru, jeho otce a živou + rodinu Vítkovu a Zástěrovu

Pátek 24. 3.

13:00

Pohřební mše svatá Horní Bory: Za + Bohumila Sýkoru

18:00

Svátost smíření a výstav NSO

18:30

Vigilie ze slavnosti Zvěstování Páně v Dolních Borech: Za Viktora Kříže, manželku a zemřelé děti

Neděle 26. 3.

5. postní/Změna času ze zimního na letní

9:45

Za Cyrila Marka, rodiče, bratra, rodiče Prudkovy a živou a + přízeň

14:00

Pobožnost křížové cesty

 

Farní oznámení

V neděli 19. března v 19:00 v kostele sv. Mikuláše zveme na Večer chval.

Ze soboty 25. března na neděli 26. března bude změna času ze zimního na letní.

V létě se v naší farnosti pořádají tři tábory: 7 DIVŮ SVĚTA S KOCOUREM V BOTÁCH 30.7.-5.8. pro děti od 7 do 10 let pod vedením Evy Dvořákové (přihlašování: https://forms.gle/m9V32kJEFv414e6b7); ZLOČINU NA STOPĚ 9.7.–14.7. pro děti od 10 do 15 let pod vedením Evy Krejzlové (přihlašování: https://forms.gle/SWdN8zE3VhoQWDtd9); a farní chaloupka 13.8.-20.8. pod vedením Petry Tiché a Petra Bradáče.

Již nyní Vám nabízíme možnosti svátosti smíření před Velikonocemi, využijte možností včas si vykonat svátost smíření a nenechávat to na poslední chvíli. Budou přítomni i cizí zpovědníci.

 

Předvelikonoční zpověď ve farnosti Bory 2023

Pátek

31. 03. 2023

Dolní Bory

18:00 – 18:30

a pak po mši

Neděle

02. 04. 2023

Horní Bory

po mši svaté

Úterý

04. 04. 2023

Horní Bory

17:30 – 18:30

cizí zpovědník

 

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Farnost Netín

Neděle 19. 3.

4. postní

8:00

Za rodiče Dvořákovy, syny a snachy

14:30

Pobožnost křížové cesty

Pondělí 20. 3.

Slavnost sv. Josefa, snoubence Panny Marie

18:30

…………………………….volný úmysl……………………………………

Středa 22. 3.

15:00

Pohřební mše svatá: Za + Bedřišku Peškovu

Pátek 24. 3.

17:30

Vigilie ze slavnosti Zvěstování Páně: Za Josefa Marka, rodiče a rodinu Chalupovu

Neděle 26. 3.

5. postní/Změna času ze zimního na letní

8:00

Za Jiřinu Pibilovu, manžela a jejich rodiče

14:30

Pobožnost křížové cesty

 

Farní oznámení

V neděli 19. března v 19:00 v kostele sv. Mikuláše zveme na Večer chval.

Ze soboty 25. března na neděli 26. března bude změna času ze zimního na letní.

V létě se v naší farnosti pořádají tři tábory: 7 DIVŮ SVĚTA S KOCOUREM V BOTÁCH 30.7.-5.8. pro děti od 7 do 10 let pod vedením Evy Dvořákové (přihlašování: https://forms.gle/m9V32kJEFv414e6b7); ZLOČINU NA STOPĚ 9.7.–14.7. pro děti od 10 do 15 let pod vedením Evy Krejzlové (přihlašování: https://forms.gle/SWdN8zE3VhoQWDtd9); a farní chaloupka 13.8.-20.8. pod vedením Petry Tiché a Petra Bradáče.

Již nyní Vám nabízíme možnosti svátosti smíření před Velikonocemi, využijte možností včas si vykonat svátost smíření a nenechávat to na poslední chvíli. Budou přítomni i cizí zpovědníci.

 

Předvelikonoční zpověď ve farnosti Netín 2023

Neděle

02. 04. 2023

7:00 – 7:50

Pondělí

04. 04. 2022

18:00 – 19:00

cizí zpovědníci

 ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

nadcházející události
Biblický citát na dnešní den: www.vira.cz
Bůh oživuje mrtvé a volá k bytí to, co není.
(Řím 4,17)
Nahoru