Farnost Velké Meziříčí

  1. Úvodní stránka
  2. Pořad bohoslužeb
  3. Pořad bohoslužeb ve farnostech Velké Meziříčí, Bory a Netín 12.03. - 19.03.2023

Pořad bohoslužeb ve farnostech Velké Meziříčí, Bory a Netín 12.03. - 19.03.2023

 Farnost Velké Meziříčí  

Neděle 12. 3.

3. postní

7:30

Za Josefa Kratochvíla, dvoje rodiče, celou rodinu a duše v očistci

9:00

Za živou a + rodinu Horkých, Mykiskovu, celou přízeň a duše v očistci

10:30

Za naše farní společenství

11:30

Křest VM: Mikuláš Musil a Matyáš Dvořák

14:30

Pobožnost křížové cesty v kostele

18:00

Za P. Josefa Skácela, Annu Skácelovu, manžele Petrlíkovy a duše v očistci

Pondělí 13. 3.

Výroční den zvolení papeže Františka

7:00

Za Marii Coufalovu

Úterý 14. 3.

Mše svatá ráno nebude

Středa 15. 3.

7:00

Za rodinu Kmentovu a její blízké

17:00

Mše svatá Kochánov

18:00

Mše svatá Lavičky

Čtvrtek 16. 3.

7:00

Za všechny živé a zemřelé kněze, kteří ve farnosti působili

16:45 schola na faře, ministranti v kostele, společná setkávání pro maminky s malými dětmi ve farním sál

17:00

Příprava dětí v kostele na první svaté přijímání za účasti rodičů

18:00

Mše svatá pro děti: Za živou a + rodinu Babáčkovu a Střechovu

Pátek 17. 3.

8:00

Za Františka Konečného, syna, dvoje rodiče a duše v očistci

10:30

Pohřební mše svatá: Za + Ludvíka Komínka

14:00 – 16:00 Svátost smíření a výstav NSO

16:15

Pobožnost křížové cesty v kostele

17:00

Za rodiče Požárovy a bratra Josefa a Boží ochranu pro celou rodinu

Sobota 18. 3.

7:00

Za živou a + rodinu Mejzlíkovu a Studených a duše v očistci

18:00

Za naše farní společenství

Neděle 19. 3.

4. postní

7:30

Za + manžela, živou a + rodinu Kališovu a Vaňkovu, celou přízeň a duše v očistci

9:00

Za Jiřího Šanderu, živou a + rodinu Šanderovu a Smejkalovu a duše v očistci

10:30

Za Josefa, Petra a Růženu Novákovy, Miroslavu Kučerovu a celou živou a + rodinu Novákovu a Rosovu

14:30

Pobožnost křížové cesty v kostele

18:00

Za rodinu Michalovu, Střechovu, Hedviku Ambrožovu, manžele Vondráčkovy a duše v očistci

19:00

Večer chval v kostele

 

Farní oznámení

Pozvání do farní kavárny – milí farníci, nestůjte po mši svaté před kostelem a přijďte si do farního sálu vypít šálek kávy, čaje nebo jen tak se pozdravit s ostatními. Zahajujeme právě dnes v neděli 12. března po každé dopolední mši svaté. Pokud se chcete zapojit s výpomocí, kontaktujte Marii Markovou, tel: 775 530 889.

 V úterý 14. března v 17:00 v kostele sv. Václava v Křižanově zveme na pouť Nového Jeruzaléma s otcem Václavem Hejčem.

V úterý 14. března zveme na setkání Modliteb matek, začínáme v 17:00 ve farním sále, 18:15 pak budeme pokračovat v kostele společnou modlitbou. Zveme i nové zájemkyně, více informací najdete na plakátku.  

Ve středu 15. března v 18:00 na faře pokračuje „lectio divina“ na téma „Hodina s Ježíšem a jeho slovem“.

Ve čtvrtek 16. března v 17:00 v kostele pokračuje příprava dětí na první svaté přijímání v naší farnosti za účasti rodičů, součástí přípravy bude také mše svatá v 18:00 věnovaná zejména dětem a školákům.

V neděli 19. března v 19:00 v kostele zveme na Večer chval.

Rozpis lektorů na čtení, kteří se přihlásili, najdete rozepsaný do konce dubna na nástěnce pod věží a na internetových stránkách farnosti v záložce „Služby ve farnosti“. Od května bude zveřejněn nový seznam pro ty, kdo se už přihlásili i pro nové zájemce. Zveme také další, aby se nebáli ozvat, abychom mohli služby rozšířit. Kontakt naleznete u rozpisů.

V neděli 26. března po křížové cestě bude setkání všech lektorů, lektoři obdrží pozvánky!!!

V létě se v naší farnosti pořádají tři tábory: 7 DIVŮ SVĚTA S KOCOUREM V BOTÁCH 30.7.-5.8. pro děti od 7 do 10 let pod vedením Evy Dvořákové (přihlašování: https://forms.gle/m9V32kJEFv414e6b7); ZLOČINU NA STOPĚ 9.7.–14.7. pro děti od 10 do 15 let pod vedením Evy Krejzlové (přihlašování: https://forms.gle/SWdN8zE3VhoQWDtd9); a farní chaloupka 13.8.-20.8. pod vedením Petry Tiché a Petra Bradáče.

Zveme rodiny s dětmi na farní víkend, který se uskuteční 12. - 14. května v Hoješíně u Sečské přehrady. Přihlašování a bližší informace u Míši Kazdové, kontakt naleznete na plakátku v nástěnkách a na webu farnosti.

Informace k Velikonocům: Obřady velikonočního tridua budou letos ve Velkém Meziříčí: Zelený čtvrtek 18:00, Velký pátek 18:00, Velikonoční vigilie 21:00, Neděle Zmrtvýchvstání Páně v pravidelných nedělních časech.

Již nyní Vám nabízíme možnosti svátosti smíření před Velikonocemi v kostele sv. Mikuláše, využijte možností včas si vykonat svátost smíření a nenechávat to na poslední chvíli, zvláště v sobotu 1. dubna dopoledne 8:00 a 11:00 tu bude několik cizích zpovědníků.  Děkujeme.

 

Předvelikonoční zpověď v kostele sv. Mikuláše ve Velkém Meziříčí 2023

Pátek

31. 03. 2023

7:00 – 9:00

 

14:00 – 16:00

Sobota

01. 04. 2023

6:30 – 7:00

8:00 – 11:00

cizí zpovědníci

17:00 – 19:00

cizí zpovědník

Neděle

02. 04. 2023

   

17:30 – 19:00

cizí zpovědníci

Pondělí

03. 04. 2023

6:30 – 8:00

cizí zpovědník

 

 

Úterý

04. 04. 2023

6:30 – 8:00

cizí zpovědníci

 

 

Středa

05. 04. 2023

6:30 – 9:00

cizí zpovědníci

 

14:00 – 16:00

cizí zpovědníci

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Farnost Bory 

Neděle

12. 3.

3. postní

9:45

Za rodinu Kelnerovu, rodiče Pavelkovy, syna, manželku a rodiče Kujalovy

14:00

Pobožnost křížové cesty

Čtvrtek

16. 3.

16:00

Pokračuje příprava dětí na první svaté přijímání na faře za účasti rodičů

17:00

Mše svatá pro děti Horní Bory: Za Aleše a Rudolfa Kučerovy, rodiče Kučerovy a Brendelovy, živou a + přízeň a duše v očistci

Po mši svaté bude nácvik ministrantů a scholy a pak společný program pro děti do 19:00

Pátek 17. 3.

18:00

Svátost smíření a výstav NSO

18:30

Mše svatá Dolní Bory: Za rodiče Jelínkovy, Karla Jelínka, Františka Mahela, rodiče Mahelovy a duše v očistci

Neděle

19. 3.

4. postní

9:45

Za rodinu Fňukalovu, vnučku Marušku a Františka Beneše

14:00

Pobožnost křížové cesty

 

Farní oznámení

V úterý 14. března v 17:00 v kostele sv. Václava v Křižanově zveme na pouť Nového Jeruzaléma s otcem Václavem Hejčem.

V neděli 19. března v 19:00 v kostele sv. Mikuláše zveme na Večer chval.

V létě se v naší farnosti pořádají tři tábory: 7 DIVŮ SVĚTA S KOCOUREM V BOTÁCH 30.7.-5.8. pro děti od 7 do 10 let pod vedením Evy Dvořákové (přihlašování: https://forms.gle/m9V32kJEFv414e6b7); ZLOČINU NA STOPĚ 9.7.–14.7. pro děti od 10 do 15 let pod vedením Evy Krejzlové (přihlašování: https://forms.gle/SWdN8zE3VhoQWDtd9); a farní chaloupka 13.8.-20.8. pod vedením Petry Tiché a Petra Bradáče.

Již nyní Vám nabízíme možnosti svátosti smíření před Velikonocemi, využijte možností včas si vykonat svátost smíření a nenechávat to na poslední chvíli. Budou přítomni i cizí zpovědníci.

 

Předvelikonoční zpověď ve farnosti Bory 2023

Pátek

31. 03. 2023

Dolní Bory

18:00 – 18:30

a pak po mši

Neděle

02. 04. 2023

Horní Bory

po mši svaté

Úterý

04. 04. 2023

Horní Bory

17:30 – 18:30

cizí zpovědník

 

Nedělní vstupní modlitba

Bože, studnice milosrdenství a dobroty, ty nám dáváš příležitost, abychom svou hříšnost léčili modlitbou, postem a štědrostí; pohleď, jak ve svědomí cítíme svou vinu a pokorně se z ní vyznáváme, ukaž na nás své veliké slitování, odpusť nám a pozvedni nás k sobě. Prosíme o to skrze tvého Syna…

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Farnost Netín

Neděle 12. 3.

3. postní

8:00

Za Stanislava Marka, rodiče Čermákovy, Markovy a celou přízeň

14:30

Pobožnost křížové cesty

Středa 15. 3.

17:00

Mše svatá Kochánov

Pátek 17. 3.

od 16:45 bude v kostele ministrantská schůzka a v 17:00 na faře Klubíčko pro děti

17:30

Mše svatá pro děti: Za Josefa Tomana, dvoje rodiče, celou přízeň a duše v očistci

Po mši svaté na faře pokračuje příprava dětí na první svaté přijímání v naší farnosti

Neděle 19. 3.

4. postní

8:00

Za rodiče Dvořákovy, syny a snachy

14:30

Pobožnost křížové cesty

 

 Farní oznámení

V úterý 14. března v 17:00 v kostele sv. Václava v Křižanově zveme na pouť Nového Jeruzaléma s otcem Václavem Hejčem.

V neděli 19. března v 19:00 v kostele sv. Mikuláše zveme na Večer chval.

V létě se v naší farnosti pořádají tři tábory: 7 DIVŮ SVĚTA S KOCOUREM V BOTÁCH 30.7.-5.8. pro děti od 7 do 10 let pod vedením Evy Dvořákové (přihlašování: https://forms.gle/m9V32kJEFv414e6b7); ZLOČINU NA STOPĚ 9.7.–14.7. pro děti od 10 do 15 let pod vedením Evy Krejzlové (přihlašování: https://forms.gle/SWdN8zE3VhoQWDtd9); a farní chaloupka 13.8.-20.8. pod vedením Petry Tiché a Petra Bradáče.

Již nyní Vám nabízíme možnosti svátosti smíření před Velikonocemi, využijte možností včas si vykonat svátost smíření a nenechávat to na poslední chvíli. Budou přítomni i cizí zpovědníci.

 

Předvelikonoční zpověď ve farnosti Netín 2023

Neděle

02. 04. 2023

7:00 – 7:50

Pondělí

04. 04. 2022

18:00 – 19:00

cizí zpovědníci

 

Nedělní vstupní modlitba

Bože, studnice milosrdenství a dobroty, ty nám dáváš příležitost, abychom svou hříšnost léčili modlitbou, postem a štědrostí; pohleď, jak ve svědomí cítíme svou vinu a pokorně se z ní vyznáváme, ukaž na nás své veliké slitování, odpusť nám a pozvedni nás k sobě. Prosíme o to skrze tvého Syna…

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

 

nadcházející události
Biblický citát na dnešní den: www.vira.cz
Bůh oživuje mrtvé a volá k bytí to, co není.
(Řím 4,17)
Nahoru