Farnost Velké Meziříčí

  1. Úvodní stránka
  2. Pořad bohoslužeb
  3. Pořad bohoslužeb ve farnostech Velké Meziříčí, Bory a Netín 05.03. - 12.03.2023

Pořad bohoslužeb ve farnostech Velké Meziříčí, Bory a Netín 05.03. - 12.03.2023

 Farnost Velké Meziříčí  

Neděle 5. 3.

2. postní

7:30

Za Andělu a Bohumila Sojkovy a duše v očistci

9:00

Za rodinu Slabých, duše v očistci a Boží ochranu

10:30

Za naše farní společenství

11:30

Křest VM: Kristýna Vávrová

14:30

Pobožnost křížové cesty v kostele

18:00

Za manžela, rodiče Svobodovy, bratra Jan, pokoj a duše v očistci

Pondělí 6. 3.

7:00

Za + manžela Josefa, dvoje rodiče, jejich rodiče, Martina Žandu, celou živou a + přízeň a duše v očistci

Úterý 7. 3.

Mše svatá ráno nebude

Středa 8. 3.

7:00

Za + manžela Rudolfa a živou a + rodinu Horákovu a Solařovu

17:00

Mše svatá Stránecká Zhoř

17:00

Mše svatá Hrbov

Čtvrtek 9. 3.

7:00

Za manžela a dvoje rodiče, dva syny, sestru Anežku, dva švagry a švagrovou, živou a + přízeň a duše v očistci

16:45 schola na faře, ministranti v kostele, společná setkávání pro maminky s malými dětmi ve farním sál

17:00

Příprava dětí v kostele na první svaté přijímání za účasti rodičů

18:00

Mše svatá pro děti: Za Pavlu Janákovu a rodiče Bernatovy a Janákovy

Pátek 10. 3.

8:00

Za živou a + rodinu Kotkovu, jejich příbuzné, Boží ochranu a pomoc Panny Marie

14:00 – 16:00 Svátost smíření a výstav NSO

16:15

Pobožnost křížové cesty v kostele – pro mládež

17:00

Za + dceru, rodinu Požárovu, Špačkovu a Vorlovu a živou + přízeň

Sobota 11. 3.

7:00

Za + Josefa Zadražila a duše v očistci

18:00

Za rodinu Sedláčkovu, Kašparovu, Módlovu, Koudelovu a Čamkovu a za duše, na které nikdo nepamatuje

Neděle 12. 3.

3. postní

7:30

Za Josefa Kratochvíla, dvoje rodiče, celou rodinu a duše v očistci

9:00

Za živou a + rodinu Horkých, Mykiskovu, celou přízeň a duše v očistci

10:30

Za naše farní společenství

11:30

Křest VM: Mikuláš Musil a Matyáš Dvořák

14:30

Pobožnost křížové cesty v kostele

18:00

Za P. Josefa Skácela, Annu Skácelovu, manžele Petrlíkovy a duše v očistci

  

Farní oznámení

Ve středu 8. března a pak každou další postní středu v 18:00 na faře Vás zve farní synodní skupina na „Hodinu s Ježíšem a jeho slovem“ – lectio divina.

Ve čtvrtek 9. března v 17:00 v kostele pokračuje příprava dětí na první svaté přijímání v naší farnosti za účasti rodičů, součástí přípravy bude také mše svatá v 18:00 věnovaná zejména dětem a školákům.

Zveme mladé na děkanátní setkání vedoucích táborů. Proběhne v sobotu 11. března 2023 9:00 – 12:00 na faře ve VM. Bližší informace na plakátku.

Rozpis lektorů na čtení, kteří se přihlásili, najdete rozepsaný do konce dubna na nástěnce pod věží a na internetových stránkách farnosti v záložce „Služby ve farnosti“. Od května bude zveřejněn nový seznam pro ty, kdo se už přihlásili i pro nové zájemce. Zveme také další, aby se nebáli ozvat, abychom mohli služby rozšířit. Kontakt naleznete u rozpisů.

V létě se v naší farnosti pořádají tři tábory: 7 DIVŮ SVĚTA S KOCOUREM V BOTÁCH 30.7.-5.8. pro děti od 7 do 10 let pod vedením Evy Dvořákové (přihlašování: https://forms.gle/m9V32kJEFv414e6b7); ZLOČINU NA STOPĚ 9.7.–14.7. pro děti od 10 do 15 let pod vedením Evy Krejzlové (přihlašování: https://forms.gle/SWdN8zE3VhoQWDtd9); a farní chaloupka 13.8.-20.8. pod vedením Petry Tiché a Petra Bradáče.

Pozvání do farní kavárny – milí farníci, nestůjte po mši svaté před kostelem a přijďte si do farního sálu vypít šálek kávy, čaje nebo jen tak se pozdravit s ostatními. Zahajujeme v neděli 12. března po každé dopolední mši svaté. Pokud se chcete zapojit s výpomocí, kontaktujte Marii Markovou, tel: 775 530 889.

Informace k Velikonocům: Obřady velikonočního tridua budou letos ve Velkém Meziříčí: Zelený čtvrtek 18:00, Velký pátek 18:00 a Velikonoční vigilie 21:00.

Již nyní Vám nabízíme možnosti svátosti smíření před Velikonocemi v kostele sv. Mikuláše, využijte možností včas si vykonat svátost smíření a nenechávat to na poslední chvíli. Děkujeme. Budou přítomni i cizí zpovědníci.

Předvelikonoční zpověď v kostele sv. Mikuláše ve Velkém Meziříčí 2023

Pátek

31. 03. 2023

7:00 – 9:00

 

14:00 – 16:00

Sobota

01. 04. 2023

6:30 – 7:00

8:00 – 11:00

cizí zpovědníci

17:00 – 19:00

cizí zpovědník

Neděle

02. 04. 2023

   

17:30 – 19:00

cizí zpovědníci

Pondělí

03. 04. 2023

6:30 – 8:00

cizí zpovědník

 

 

Úterý

04. 04. 2023

6:30 – 8:00

cizí zpovědníci

 

 

Středa

05. 04. 2023

6:30 – 9:00

cizí zpovědníci

 

14:00 – 16:00

cizí zpovědníci

 

Nedělní liturgie

Ježíš vzal s sebou Petra, Jakuba a jeho bratra Jana a vyvedl je na vysokou horu, aby byli sami. A byl před nimi proměněn: jeho tvář zazářila jako slunce a jeho oděv zbělel jako světlo. A hle – ukázal se jim Mojžíš a Eliáš, jak s ním rozmlouvají.
Petr se ujal slova a řekl Ježíšovi: „Pane, je dobře, že jsme tady. Chceš-li, postavím tu tři stany: jeden tobě, jeden Mojžíšovi a jeden Eliášovi.“
Když ještě mluvil, najednou je zastínil světlý oblak, a hle – z oblaku se ozval hlas: „To je můj milovaný Syn, v něm mám zalíbení; toho poslouchejte!“ Jak to učedníci uslyšeli, padli tváří k zemi a velmi se báli.
Ježíš přistoupil, dotkl se jich a řekl: „Vstaňte, nebojte se!“ Pozdvihli oči a neviděli nikoho, jen samotného Ježíše.
Když sestupovali z hory, přikázal jim Ježíš: „Nikomu o tom vidění neříkejte, dokud nebude Syn člověka vzkříšen z mrtvých.“

Mt 17,1-9

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Farnost Bory 

Neděle 5. 3.

2. postní

9:45

Za Františka a Marii Zástěrovy, Františku Štěpánkovu a rodiče Jurečkovy

a Zástěrovy

11:00

Křest Horní Bory: Hana Rozmarínová a Karolína Jarošová

14:00

Pobožnost křížové cesty

Čtvrtek 9. 3.

17:00

Mše svatá Horní Bory: Za Jana Karáska a rodiče a živou a + přízeň

Pátek 10. 3.

18:00

Svátost smíření a výstav NSO

18:30

Mše svatá Dolní Bory: Za Arnošta a Annu Kostečkovy a živou a + přízeň

Neděle 12. 3.

3. postní

9:45

Za rodinu Kelnerovu, rodiče Pavelkovy, syna, manželku a rodiče Kujalovy

14:00

Pobožnost křížové cesty

 

Farní oznámení

Zveme mladé na děkanátní setkání vedoucích táborů. Proběhne v sobotu 11. března 9:00 – 12:00 na faře ve VM. Bližší informace na plakátku.

V létě se v naší farnosti pořádají tři tábory: 7 DIVŮ SVĚTA S KOCOUREM V BOTÁCH 30.7.-5.8. pro děti od 7 do 10 let pod vedením Evy Dvořákové (přihlašování: https://forms.gle/m9V32kJEFv414e6b7); ZLOČINU NA STOPĚ 9.7.–14.7. pro děti od 10 do 15 let pod vedením Evy Krejzlové (přihlašování: https://forms.gle/SWdN8zE3VhoQWDtd9); a farní chaloupka 13.8.-20.8. pod vedením Petry Tiché a Petra Bradáče.

Již nyní Vám nabízíme možnosti svátosti smíření před Velikonocemi, využijte možností včas si vykonat svátost smíření a nenechávat to na poslední chvíli. Budou přítomni i cizí zpovědníci.

 

Předvelikonoční zpověď ve farnosti Bory 2023

Pátek

31. 03. 2023

Dolní Bory

18:00 – 18:30

a pak po mši

Neděle

02. 04. 2023

Horní Bory

po mši svaté

Úterý

04. 04. 2023

Horní Bory

17:30 – 18:30

cizí zpovědník

 ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Farnost Netín

Neděle 5. 3.

2. postní

8:00

Mše svatá se křtem Johanky Smejkalové

Za Marii Homolovu, manžela, dvoje rodiče a duše v očistci

14:30

Pobožnost křížové cesty

Středa 8. 3.

17:00

Mše svatá Stránecká Zhoř

Pátek 9. 3.

17:30

Za Jaroslava a Alenu Debefovy a celou rodinu

Neděle 12. 3.

3. postní

8:00

Za Stanislava Marka, rodiče Čermákovy, Markovy a celou přízeň

14:30

Pobožnost křížové cesty

 

Farní oznámení

Zveme mladé na děkanátní setkání vedoucích táborů. Proběhne v sobotu 11. března 9:00 – 12:00 na faře ve VM. Bližší informace na plakátku.

V létě se v naší farnosti pořádají tři tábory: 7 DIVŮ SVĚTA S KOCOUREM V BOTÁCH 30.7.-5.8. pro děti od 7 do 10 let pod vedením Evy Dvořákové (přihlašování: https://forms.gle/m9V32kJEFv414e6b7); ZLOČINU NA STOPĚ 9.7.–14.7. pro děti od 10 do 15 let pod vedením Evy Krejzlové (přihlašování: https://forms.gle/SWdN8zE3VhoQWDtd9); a farní chaloupka 13.8.-20.8. pod vedením Petry Tiché a Petra Bradáče.

Již nyní Vám nabízíme možnosti svátosti smíření před Velikonocemi, využijte možností včas si vykonat svátost smíření a nenechávat to na poslední chvíli. Budou přítomni i cizí zpovědníci.

 

Předvelikonoční zpověď ve farnosti Netín 2023

Neděle

02. 04. 2023

7:00 – 7:50

Pondělí

04. 04. 2022

18:00 – 19:00

cizí zpovědníci

 ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

nadcházející události
Biblický citát na dnešní den: www.vira.cz
Doufejte v Hospodina navždy.
(Iz 26,4)
Nahoru