Farnost Velké Meziříčí

  1. Úvodní stránka
  2. Pořad bohoslužeb
  3. Pořad bohoslužeb ve farnostech Velké Meziříčí, Bory a Netín 19.02. - 26.02.2023

Pořad bohoslužeb ve farnostech Velké Meziříčí, Bory a Netín 19.02. - 26.02.2023

Farnost Velké Meziříčí

Neděle 19. 2.

7. v mezidobí/Sbírka Haléř svatého Petra

7:30

Za živou a + rodinu Střechovu a Havlíčkovu a Boží ochranu a požehnání pro celou rodinu

9:00

Za rodiče Pazderovy, bratra Bohumila a požehnání pro živou rodinu

10:30

Za rodiče Janouškovy, Bartuškovy, živou a + přízeň a duše v očistci

18:00

Na poděkování za 80. let života, za Jiřího a Hedviku Bukovy, + rodiče a Boží pomoc a ochranu pro celou rodinu

19:00

Večer chval v kostele sv. Mikuláše

Pondělí 20. 2

7:00

Za uzdravení Jirky, Lenky, Alekseje, Kristýnky a Jarušky

10:00

Pohřební mše svatá: Za + Josefa Hladíka z Balin 

Úterý 21. 2.

Mše svatá ráno nebude

Středa 22. 2.

Popeleční středa/den přísného postu

7:00 – 9:00 Svátost smíření

8:00

Mše svatá s udělováním popelce: Za + Jiřího Bradáče, + rodiče, sourozence s prosbou o Boží požehnání pro živou rodinu

17:00 – 17:55 Svátost smíření

18:00

Mše svatá s udělováním popelce: Za + rodiče Vávrovy, tři bratry a živé členy rodiny Vávrovy

Čtvrtek 23. 2.

7:00

Za + rodiče Kuchařovy, Novotných, duše v očistci a živou rodinu

18:00

Za živou a + rodinu Dvořákovu a Rousovu, Rudolfa Gubova a Boží požehnání a ochranu Panny Marie

Pátek 24. 2.

8:00

Na poděkování za 44 let společného života a za dar našich dětí a obdržené milosti, které jsme dostaly s prosbou o Boží požehnání a ochranu Panny Marie do dalších let

11:00

Pohřební mše svatá v Mostištích: Za + Adélu Krejčí

14:00 – 16:00 Svátost smíření a výstav NSO

16:15

Pobožnost křížové cesty v kostele

17:00

Za + bratra Antonína Matouška a + rodiče a sourozence

Sobota 25. 2.

7:00

Za + Annu a Anežku Zemanovy, všechny živé a + z rodin Letmajerovy a Zemanovy a duše v očistci

18:00

Za + manžela Pavla, dvoje rodiče, prarodiče a duše v očistci

Neděle 26. 2.

1. postní

7:30

Za naše farní společenství

9:00

Za manžela Josefa a rodinu Dvořákovu a Královu

10:30

Za Marii a Eduarda Oulehlovy

11:30

Křty VM: Ondřej Maloušek a Vít Zahradníček

14:30

Pobožnost křížové cesty v kostele

18:00

Za rodiče Sedláčkovy a Vaňkovy, živou rodinu a ochranu Panny Marie

 

Farní oznámení

Děkujeme všem, kdo se podíleli na přípravě karnevalu pro děti, děkujeme také všem za všechny služby ve farnosti a skautům za úklid betléma.

V neděli 19. února v 19:00 v kostele sv. Mikuláše zveme na Večer chval.

Ve středu 22. února nebudou na faře odpolední úřední hodiny!

Ve čtvrtek 23. února v 8:00 ve farním sále zveme na setkání seniorů.

Zveme školáky na farní víkend, který proběhne 3. – 5. března v Měříně. Další informace najdete v plakátku na nástěnce nebo u jáhna Jiřího. Přihlašování zde: https://1url.cz/@vmvikend2>

Vzadu na stolku je možné si zakoupit „Malý průvodce postní dobou 2023“ za cenu 6 Kč, peníze prosím vhazujte do trezorku u mříže. Děkujeme.

Postní doba je příležitostí si uvědomit, že Pán Ježíš zemřel na kříži za všechny hříšníky a že jedním z hříšníků jsem i já. Hříšnost se nedá vyléčit, ale dá se léčit. Účinnými léky jsou modlitba, půst a štědrost, které však působí jen současně. Postní almužna dává možnost pomáhat potřebným. Vzadu na stolku najdete krabičky na „Postní almužnu 2023“, kterou jako každoročně pořádá Oblastní Charita ve Žďáru nad Sázavou.

Farní synodní skupina Vás zve na „Hodinu s Ježíšem a jeho slovem“ každou postní středu od 1. března v 18:00 na faře ve VM.

Zveme mladé na děkanátní setkání vedoucích táborů. Proběhne v sobotu 11. března 9:00 – 12:00 na faře ve VM. Bližší informace na plakátku.

 

Nedělní liturgie


Ježíš řekl svým učedníkům: „Slyšeli jste, že bylo řečeno: ‘Oko za oko a zub za zub.’ Ale já vám říkám: Neodporujte zlému. Spíše naopak: Když tě někdo udeří na pravou tvář, nastav mu i druhou; a tomu, kdo se chce s tebou soudit a vzít tvé šaty, tomu nech i plášť; a když tě někdo nutí, abys ho doprovázel jednu míli, jdi s ním dvě. Tomu, kdo tě prosí, dej a od toho, kdo si chce od tebe vypůjčit, se neodvracej.
Slyšeli jste, že bylo řečeno: ‘Miluj svého bližního’ a měj v nenávisti svého nepřítele. Ale já vám říkám: Milujte své nepřátele a modlete se za ty, kdo vás pronásledují. Tak budete syny svého nebeského Otce, neboť on dává vycházet svému slunci pro zlé i pro dobré a sesílá déšť spravedlivým i nespravedlivým.
Jestliže tedy milujete ty, kdo milují vás, jakou budete mít odměnu? Copak to nedělají i celníci? A jestliže pozdravujete své bratry, co tím děláte zvláštního? Copak to nedělají i pohané? Vy však buďte dokonalí, jako je dokonalý váš nebeský Otec.“

Mt 5,38-48

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 Farnost Bory

Neděle 19. 2.

7. v mezidobí/ Sbírka Haléř svatého Petra

9:45

Za Jana Stacha, rodiče a dceru

10:45

Křest Horní Bory: Mikuláš Zeman

Středa 22. 2.

Popeleční středa/ den přísného postu

17:00

Mše svatá s udělováním popelce v Horních Borech:  Za živé a + rodiny Královy, Zbrankovy, Hedbávných a duše v očistci

Pátek 24. 2.

18:00

Svátost smíření a výstav NSO

18:30

Mše svatá Dolní Bory: Za Růženu Křížovu, rodiče a přízeň

Neděle 26. 2.

1. postní

9:45

Za rodinu Sedmidubskou a Hedbávnou ze Skleného

14:00

Pobožnost křížové cesty

 

 Farní oznámení

V neděli 19. února v 19:00 v kostele sv. Mikuláše ve VM zveme na Večer chval.

Ve středu 22. února nebudou na faře odpolední úřední hodiny!

Zveme školáky na farní víkend, který proběhne 3. – 5. března v Měříně. Další informace najdete v plakátku na nástěnce nebo u jáhna Jiřího. Přihlašování zde: https://1url.cz/@vmvikend2>

Vzadu na stolku je možné si zakoupit „Malý průvodce postní dobou 2023“ za cenu 6 Kč.  

Postní doba je příležitostí si uvědomit, že Pán Ježíš zemřel na kříži za všechny hříšníky a že jedním z hříšníků jsem i já. Hříšnost se nedá vyléčit, ale dá se léčit. Účinnými léky jsou modlitba, půst a štědrost, které však působí jen současně. Postní almužna dává možnost pomáhat potřebným. Vzadu na stolku najdete krabičky na „Postní almužnu 2023“, kteroujako každoročně pořádá Oblastní Charita ve Žďáru nad Sázavou.

Zveme mladé na děkanátní setkání vedoucích táborů. Proběhne v sobotu 11. března 9:00 – 12:00 na faře ve VM. Bližší informace na plakátku.

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Farnost Netín

Neděle 19. 2.

7. v mezidobí/Sbírka Haléř svatého Petra

8:00

Za rodiče Nebohovy, Nedomovy a živou + rodinu

Středa 22. 2.

Popeleční středa/den přísného postu

18:30

Mše svatá s udělováním popelce: Za Jiřího Bartuška, jeho rodiče a sourozence a duše v očistci

Pátek 24. 2.

17:30

Za rodiče Krejzlovy a celou živou a + přízeň

Neděle 26. 2.

1. postní

8:00

Za živou a + rodinu Bradáčovu z Olší nad Oslavou

14:30

Pobožnost křížové cesty

 

Farní oznámení

V neděli 19. února v 19:00 v kostele sv. Mikuláše ve VM zveme na Večer chval.

Ve středu 22. února nebudou na faře odpolední úřední hodiny.

Zveme školáky na farní víkend, který proběhne 3. – 5. března v Měříně. Další informace najdete v plakátku na nástěnce nebo u jáhna Jiřího. Přihlašování zde: https://1url.cz/@vmvikend2>

Vzadu na stolku je možné si zakoupit „Malý průvodce postní dobou 2023“ za cenu 6 Kč.

Postní doba je příležitostí si uvědomit, že Pán Ježíš zemřel na kříži za všechny hříšníky a že jedním z hříšníků jsem i já. Hříšnost se nedá vyléčit, ale dá se léčit. Účinnými léky jsou modlitba, půst a štědrost, které však působí jen současně. Postní almužna dává možnost pomáhat potřebným. Vzadu na stolku najdete krabičky na „Postní almužnu 2023“, kterou jako každoročně pořádá Oblastní Charita ve Žďáru nad Sázavou.

Zveme mladé na děkanátní setkání vedoucích táborů. Proběhne v sobotu 11. března 9:00 – 12:00 na faře ve VM. Bližší informace na plakátku.

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

 

nadcházející události
Biblický citát na dnešní den: www.vira.cz
Doufejte v Hospodina navždy.
(Iz 26,4)
Nahoru