Farnost Velké Meziříčí

  1. Úvodní stránka
  2. Pořad bohoslužeb
  3. Pořad bohoslužeb ve farnostech Velké Meziříčí, Bory a Netín 19.5. - 26.5.2019

Pořad bohoslužeb ve farnostech Velké Meziříčí, Bory a Netín 19.5. - 26.5.2019

Farnost Velké Meziříčí

 

Neděle 19. 5.

5. velikonoční/ sbírka na charitu

7:30

Za živou a + rodinu Vávrovu nad Tratí a děti s rodinami

9:00

Za Antonína Jana, Stanislava Jiráka a všechny živé a + příbuzné

10:30

Za farníky

11:00

Poutní mše svatá Olší nad Oslavou

11:30

Poutní mše svatá Svařenov

18:00

Za Josefa a Annu Blahovy, rodiče a sourozence, jejich živou rodinu a d.v.o.

Pondělí 20.5.

Památka sv. Klementa Marie Hofbauera, kněze

7:00

Na vlastní úmysl

14:00

Mše svatá v nemocnici

18:00

Mše svatá Mostiště

18:00

Mše svatá Lavičky

Úterý 21. 5.

Svátek Výročí posvěcení katedrály

7:00

Za živou a + rodinu Konečných, Nebohovu a duše v očistci

Středa 22. 5.

7:00

Za Františka Trojana a rodiče a živou a + rodinu Trojanovu a Michalovu

17:00

Mše svatá Oslavice

18:00

Mše svatá Hrbov

Čtvrtek 23. 5.

7:00

Za + Josefa Havelku, jeho + rodiče a sourozence s rodinami a Růženu Smejkalovu a její + rodiče a sourozence s rodinami a duše v očistci

18:00

16:45 nácvik zpěvů – dětská schola,  17:00 schůzka ministrantů

Za živou a + rodinu Práškovu a Klimešovu

Pátek 24. 5.

Noc kostelů

v naší farnosti

8:00

Za rodiče Kosourovy, syna Františka, Annu Kosourovu a Boží ochranu a požehnání pro celou rodinu

13:30

Domov seniorů

14:00 – 16:00 Svátost smíření

17:00

Za nenarozené děti

Sobota 25. 5.

7:00

Za živou a + rodinu Charvátovu a Herinkovu

11:30

Svatba VM: Petr Juračka a Kristýna Vrábelová

18:00

Za + rodiče Annu a Bohumila Šrolerovy

Neděle 26. 5.

6. velikonoční/ Sbírka na pomoc křesťanům v zemích Blízkého východu

7:30

Za rodiče, děti, celou živou a + přízeň a duše v očistci

9:00

Za rodiče Lokvencovy a jejich děti z Nadějova a duše v očistci a za rodiče Janákovy a jejich děti z Olší nad Oslavou

10:30

Za farníky

11:30

Poutní mše svatá Lavičky

17:00

Májová pobožnost

18:00

Za rodiče Požárovy a bratra Josefa

Farní oznámení

Dnes v neděli 19. května odpoledne se na faře sejde mládežnické spolčo.  Faní sál 15:00.

V pátek 24. května zveme na Noc kostelů, otevřou se kostel sv. Mikuláše, kostel Povýšení sv. Kříže(Špitálek) a Kostel Nejsvětější Trojice na Moráni. Začátek v 19:00. Program najdete na vývěskách, na stránkách farnosti a na facebooku.

V neděli 26. května zveme na Dědkovskou horu na pobožnost za příznivé počasí  a úrodu. Sraz v 15:30 na Dědkovské hoře.

V neděli 26. května v 19:00 na faře bude porada na primici.

V neděli 26. května v 19:00 na faře bude setkání Spolku Ludmila.

Od nového školního roku 2019/2020  budou mít žáci 6. – 9. tříd ZŠ výuku náboženství na faře ve Velkém Meziříčí a to od října, ve středu asi ve 14:00.

Zveme děti ve věku 7 – 12 let na křesťanský tábor „S vírou přes moře“, který se uskuteční na faře v Jimramově od 11. do 18. 8. 2019.Informace a přihlášky naleznete vzadu v kostele na stolečku.

Zveme kluky a holky ve věku od 6. do 13. let na farní tábor „Dobrodružství Cyrila a Metoděje“ na faře v Netíně  ve dnech 4. – 9. 8. 2019.Více informací najdete na plakátku v nástěnce a na internetových stránkách farnostiVelké Meziříčí.

 

Z nedělní liturgie

Když (Jidáš) odešel, Ježíš řekl: „Nyní je oslaven Syn člověka a Bůh je oslaven v něm. Je-li Bůh v něm oslaven, oslaví Bůh i jeho v sobě; ano, hned ho oslaví. Dítky, jen krátký čas jsem s vámi. Nové přikázání vám dávám: Milujte se navzájem; jak jsem já miloval vás, tak se navzájem milujte vy. Podle toho všichni poznají, že jste moji učedníci, budete-li mít lásku k sobě navzájem.“ Jan 13,31-33a.34-35

Při večeři je označen zrádce. Ale ani on není z lásky vyloučen. Ježíš mu nabízí to co ostatním. Jidáš má moc odmítnout Pána – v Jidášových rukou je moc stát se synem lži. Tam, kde není víra, kde není přijetí, zůstane Ježíšův dar bezmocný. Bůh miluje, i když je odmítán.

Ježíš učedníkům ukládá přikázání: „Milujte se navzájem, jako jsem já miloval vás“. Nejde jen o to, abychom byli zbožní a korektní. Nejde jen o napodobování Ježíšových projevů lásky, ale o přijetí a žití lásky Ježíšovi. Jidáš Ježíšovu lásku nepřijal. Není to příkaz zvenčí, jak se máme chovat, ale jde o sjednocení vůle Boží a vůlí naši.

Miluji v Bohu a spolu s Bohem i osobu, která mi není příjemná, nebo, kterou dokonce neznám. Tehdy se učím nahlížet druhou osobu ne svýma očima a prostřednictvím mých pocitů, nýbrž na základě toho, jak ji nahlíží Ježíš Kristus. Pak teprve můžeme žít jednotu, v církvi, v rodině, protože Ježíšův přítel je i naším přítelem. Boží vůle pak je moji vůlí. Tento proces je stále na cestě, láska nikdy nesmí být uzavřena, celý život zraje. Tato láska je znamením, že jsme Ježíšovi učedníci.

...............................................................................................................................................................................................................................................

Farnost Bory

Neděle 19. 5.

5. velikonoční/ sbírka na charitu

9:45

Za rodinu Nevrklovu, rodinu Stachovu a P. Jiřího Eduarda Krejčího

Čtvrtek 23. 5.

17:00

Mše svatá pro děti v Horních Borech: Za Anežku a Františka Halačkovy a živé a + z rodiny Zezulovy

Pátek 24. 5.

18:00

Dolní Bory: Za Annu a Arnošta Kostečkovy, rodiče a + přízeň

Neděle 26. 5.

6. velikonoční/ Sbírka na pomoc křesťanům v zemích Blízkého východu

9:45

Mše svatá s 1. svatým přijímáním našich dětí

Za Jaroslava Dřímala, rodiny Dřímalovu, Královu, Sedmidubských a Petra Ženatého

 

Farní oznámení

V sobotu 25. května v 16:00 bude nácvik a zpověď dětí a rodičů před 1. sv. přijímáním.

V neděli 26. května zveme na Dědkovskou horu na pobožnost za příznivé počasí a úrodu. Sraz v 15:30 na Dědkovské hoře.

...............................................................................................................................................................................................................................................

Farnost Netín

Neděle 19. 5.

5. velikonoční/ sbírka na charitu

8:00

Mše svatá se křtem Martina Peška

Za rodiče Poulovy a Šromovy a celou živou a + rodinu

11:00

Poutní mše svatá Olší nad Oslavou

11:30

Poutní mše svatá Svařenov

Pátek 24. 5.

18:30

Za rodiče Nedomovy, Kudláčkovy, dceru a živou a + přízeň

Neděle 26. 5.

6. velikonoční/ Sbírka na pomoc křesťanům v zemích Blízkého východu

8:00

Mše svatá s 1. svatým přijímáním našich dětí

Za Zdeňka Kostečku a rodiče, Františka Lázničku a dvoje rodiče a rodinu Dvořákovu

 

Farní oznámení

V sobotu 25. května v 9:00 bude nácvik a zpověď dětí a rodičů před 1. sv. přijímáním.

V neděli 26. května zveme na Dědkovskou horu na pobožnost za příznivé počasí a úrodu. Sraz v 15:30 na Dědkovské hoře.

...............................................................................................................................................................................................................................................

 

nadcházející události
Biblický citát na dnešní den: www.vira.cz
Já, Bůh, ponižuji strom vysoký a povyšuji strom nízký.
(Ez 17,24)
Nahoru