Farnost Velké Meziříčí

  1. Úvodní stránka
  2. Pořad bohoslužeb
  3. Pořad bohoslužeb ve farnostech Velké Meziříčí, Bory a Netín 05.02. - 12.02.2023

Pořad bohoslužeb ve farnostech Velké Meziříčí, Bory a Netín 05.02. - 12.02.2023

Farnost Velké Meziříčí 

Neděle 5. 2.

5. v mezidobí

7:30

Za + Josefa a Marii Klimešovy

9:00

Za naše farní společenství

10:30

Za Josefa Střechu, rodiče a rodiče Motyčkovy

18:00

Za rodiče Požárovy, Cendelínovy a duše v očistci

Pondělí 6. 2.

Památka sv. Pavla Mikiho a druhů, mučedníků

7:00

Za + rodiče, sestru s manželem a Zdeňku a Jiřinu

Úterý 7. 2.

Mše svatá ráno nebude

Středa 8. 2.

7:00

Za živou a + rodinu Bojanovských, Pánkovu, Břendovu, Dufkovu a duše v očistci

17:00

Mše svatá Kochánov

18:00

Mše svatá Lavičky

Čtvrtek 9. 2.

7:00

Za uzdravení Otýlie Žemličkové, Boží požehnání a ochranu Svaté Rodiny

9:00

Pohřební mše svatá Mostiště: Za + Anežku Trojanovu (9:00 se vychází z kaple ve Vídni a pak ji doprovodíme kostela v Mostištích)

16:45 schola na faře, ministranti v kostele, společná setkávání pro maminky s malými dětmi ve farním sál

18:00

Bohoslužba slova pro děti se svatým přijímáním

Pátek 10. 2.

Památka sv. Scholastiky, panny

8:00

Za živou a + rodinu Komínkovu a Suchánkovu, jejich sourozence a duše v očistci

14:00 – 16:00 Svátost smíření a výstav NSO

17:00

Za Pavla Vondráčka a syna, dvoje rodiče a bratra, živé a + rodiny a vlastní úmysl

Sobota 11. 2.

Památka Panny Marie Lurdské

7:00

Za Františku a Josefa Horkých a rodiny jejich dětí, vnuků a pravnuků

18:00

Za Marii Kadlíkovu, Ladislavu Tomanu a duše v očistci

Neděle 12. 2.

6. v mezidobí

7:30

Za naše farní společenství

9:00

Za Marii a Stanislava Šoukalovy, jejich děti s rodinami, rodiče Smejkalovy a Šoukalovy a duše v očistci

10:30

Za + Ladislava Sysla, Jana Badalika, Josefa Maříka, Albína Póla, Žofii Pólovu, Jaroslava Póla, Jana Netolického, Anny Wunsche a Marii Maříkovu

11:30

Křty VM: Elena Zezulová, Filip Vondrák

18:00

Za rodiče Paclíkovy, Evu a Františku Hronovskou, všechny živé a + z rodiny Paclíkovy, Večeřovy a duše v očistci

 

Farní oznámení

V neděli 5. února v 19:00 na faře bude setkání spolku Ludmila.

Modlitby na úmysly Nového Jeruzaléma v kostele sv. Mikuláše probíhají každý den vždy před ranní mši svatou.

 V neděli 12. února zveme děti na dětský karneval. Proběhne od 14:30 na faře v sále. Více informací na plakátku.

V náboženství žáci 3. ročníků dostali v uplynulém týdnu informační dopis k prvnímu svatému přijímání s termíny přípravy, víkendovky pro děti, první svaté zpovědi a samotné slavnosti prvního svatého přijímání. Pokud někdo dopis nedostal nebo v případě dalších dotazů se obracejte na farní kancelář ve Velkém Meziříčí.

Připravujeme rozpis lektorské služby při nedělních mších svatých v kostele sv. Mikuláše, zájemci o čtení na sobotní večer, neděle v 7:30 a neděle večer zapisujte se vzadu pod kůrem na stolku na připravené archy.

Setkání seniorů ve farním sále ve VM bude tentokrát až 23. února v 8:00.

Matice velehradská prosí své členy, aby uhradili členský příspěvek u paní Milady Burianové. Děkujeme.

 

Nedělní liturgie

Ježíš řekl svým učedníkům: „Vy jste sůl země. Jestliže však sůl ztratí chuť, čím bude osolena? K ničemu se už nehodí, než aby se vyhodila ven a lidé po ní šlapali.
Vy jste světlo světa. Nemůže se skrýt město položené na hoře. A když se svítilna rozsvítí, nestaví se pod nádobu, ale na podstavec, takže svítí všem v domě. Tak ať vaše světlo svítí lidem, aby viděli vaše dobré skutky a velebili vašeho Otce v nebesích.“

Mt 5,13-16

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Farnost Bory

Neděle 5. 2.

5. v mezidobí

9:45

Za živou a + rodinu Kadlecovu a duše v očistci

Čtvrtek 9. 2.

17:00

Mše svatá pro děti v Horních Borech: ………………volný úmysl……………………

Po mši svaté bude nácvik ministrantů a scholy a pak společný program pro děti do 19:00.

Pátek 10. 2.

Památka sv. Scholastiky, panny

18:00

Svátost smíření a výstav NSO

18:30

Mše svatá Dolní Bory: Za živou a + rodinu Kučerovu, Kovaříkovu, Kubíkovu, Vencálkovu a sestru Anežku

Neděle 12. 2.

6. v mezidobí

9:45

Za rodiče Halačkovy a živou a + rodinu Zezulovu

 

Farní oznámení

Obrázky s modlitbou za nová povolání se budou rozdávat po mši svaté při východu z kostela. Nezapomínejme ve svých modlitbách na kněze a na nová kněžská povolání.

V náboženství žáci 3. ročníků dostali v uplynulém týdnu informační dopis k prvnímu svatému přijímání s termíny přípravy, víkendovky pro děti, první svaté zpovědi a samotné slavnosti prvního svatého přijímání. Pokud někdo dopis nedostal nebo v případě dalších dotazů se obracejte na farní kancelář ve Velkém Meziříčí. 

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Farnost Netín

 Pořad bohoslužeb

Neděle 5. 2.

5. v mezidobí

8:00

Na poděkování za 70 let života

Středa 8. 2.

17:00

Mše svatá Kochánov

Pátek 10. 2.

Památka sv. Scholastiky, panny

17:30

Za rodiče Michalovy, Hladíkovy a ochranu a pomoc pro celou živou a + rodinu

Neděle 12. 2.

6. v mezidobí

8:00

Za Ladislavu Tomanovu, rodiče Tomanovy, Šobovy a za osvobození od zlého

  

Farní oznámení

Obrázky s modlitbou za nová povolání se budou rozdávat po mši svaté při východu z kostela. Nezapomínejme ve svých modlitbách na kněze a na nová kněžská povolání.

Prosíme rodiče dětí, které půjdou letos v Netíně k prvnímu svatému přijímání a ještě si nevyzvedly informační dopis s termíny příprav, víkendovky, první svaté zpovědi a samotné slavnosti prvního svatého přijímání, ať si příjdou po mši svaté do sakristie. V případě dalších dotazů se obracejte na farní kancelář ve Velkém Meziříčí. 

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

 

nadcházející události
Biblický citát na dnešní den: www.vira.cz
Bůh oživuje mrtvé a volá k bytí to, co není.
(Řím 4,17)
Nahoru