Farnost Velké Meziříčí

  1. Úvodní stránka
  2. Pořad bohoslužeb
  3. Pořad bohoslužeb ve farnostech Velké Meziříčí, Bory a Netín 15.01. - 22.01.2023

Pořad bohoslužeb ve farnostech Velké Meziříčí, Bory a Netín 15.01. - 22.01.2023

Farnost Velké Meziříčí 

Neděle 15. 1.

2. v mezidobí

 

7:30

Za živou + rodinu Šitkovu a Kosourovu, celou přízeň a duše v očistci

9:00

Za rodiče, živou a + rodinu a duše v očistci

10:30

Za naše farní společenství

11:30

Křest VM: Zdeněk Nevrtal

18:00

Za + rodiče Prachařovy a Čermákovy, + syna Jana, duše v očistci s prosbou o požehnání a ochranu pro celou rodinu.

19:00

Večer chval v kostele

Pondělí 16. 1.

7:00

Za dar zdraví a Božího požehnání pro celou rodinu

Úterý 17. 1.

Památka sv. Antonína, opata

Mše svatá ráno nebude

Středa 18. 1.

Památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů

7:00

za Albínu Kosourovu, manžela, syna a dceru a za duše v očistci

17:00

Mše svatá Oslavice

19:00

Ekumenická bohoslužba v kostele sv. Mikuláše spojená s modlitbami za jednotu křesťanů

Čtvrtek 19. 1.

7:00

Za + Annu Pavlíkovu, její živou a + rodinu a duše v očistci

18:00

16:45 schola na faře, ministranti v kostele, společná setkávání pro maminky s malými dětmi ve farním sál

Za Květoslavu a Vladimíra Peškovy a živou a + rodinu

Pátek 20. 1.

8:00

Na úmysl dárce

14:00 – 16:00 Svátost smíření a výstav NSO

17:00

Na poděkování za 70 let života s prosbou o Boží pomoc a ochranu

Sobota 21. 1.

Památka sv. Anežky, panny a mučednice

7:00

Za Vladimíra a Emílii Polákovy, jejich rodiče a děti s rodinami

18:00

Za naše farní společenství

Neděle 22. 1.

3. v mezidobí/ Neděle Božího slova/Sbírka na Bibli vyhlášená ČBK

7:30

Za + manžela, sestru, dvoje rodiče, Boží požehnání a ochranu Panny Marie pro rodiny Derahovu, Dobrovolných, Maškovu a duše v očistci

9:00

Za živou a + rodinu Nováčkovu, Polákovu a duše v očistci

10:30

Za rodinu Oulehlovu, Boučkovu s požehnáním pro nové rodiny a duše

v očistci

18:00

Za dvoje rodiče, bratra, švagra, švagrovou a jejího tatínka a duše v očistci

  

Farní oznámení

V úterý během celého roku nebudou bývat ranní mše svaté v 7:00!!!!!

Úřední hodiny ve farní kanceláři v roce 2023: Pondělí 8:00 – 10:00, středa 8:00 – 10:00 a 15:00 – 17:00 a pátek 9:00 – 11:00(úterý a čtvrtek je neúřední den).

Modlitby na úmysly Nového Jeruzaléma v kostele sv. Mikuláše probíhají každou středu vždy před ranní mši svatou.

Děkujeme všem organizátorům, vedoucím skupinek a koledníkům, kteří se v těchto dnech zapojili do letošní Tříkrálové sbírky, kterou pořádá Charita ČR, a děkujeme také všem dárcům.

Oblastní charita Žďár nad Sázavou Vás srdečně zve v neděli 15. ledna v 17 hodin v kostele sv. Kunhuty v Novém Městě na Moravě, který je poděkováním všem dárcům, koledníkům a podporovatelům Tříkrálové sbírky v okrese Žďár nad Sázavou. Zazní při něm písně žďárské chválové kapely El_worship. 

Ve dnech od 18. do 25. ledna je týden modliteb za jednotu křesťanů. Ve středu 18. ledna v 19:00 zveme do kostela sv. Mikuláše na ekumenickou bohoslužbu a v pátek 20. ledna v 19:00 na ekumenickou bohoslužbu do Husova domu.

 

Nedělní liturgie

Na druhý den Jan viděl Ježíše, jak jde k němu, a řekl: „Hle, beránek Boží, který snímá hříchy světa! To je ten, o kterém jsem řekl: ‘Po mně přijde ten, který má větší důstojnost, neboť byl dříve než já.’ Ani já jsem ho neznal, ale proto jsem přišel křtít vodou, aby byl zjeven izraelskému národu.“
A Jan vydal svědectví: „Viděl jsem, jak Duch sestoupil jako holubice z nebe a zůstal na něm. Ani já jsem ho neznal, ale ten, který mě poslal křtít vodou, mi řekl: ‘Na koho uvidíš sestupovat Ducha a zůstávat na něm, to je ten, který křtí Duchem svatým.’
A já jsem to viděl a dosvědčuji: To je Syn Boží.“

Jan 1,29-34

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Farnost Bory

Neděle 15. 1.

2. v mezidobí

9:45

Za Stanislava Ďáska, sestru Janu a jejich rodiče

Čtvrtek 19. 1.

17:00

Mše svatá Horní Bory: Za rodiče Blahovy, bratra Jana, celou přízeň a duše v očistci

Pátek 20. 1.

18:00

Svátost smíření a výstav NSO

18:30

Mše svatá Dolní Bory: Za Anežku a Ladislava Sukovy, jejich rodiče, sourozence, duše v očistci a Boží ochranu pro celou rodinu

Neděle 22. 1.

3. v mezidobí/Božího slova/ Sbírka na Bibli

9:45

Za Pavla Prokopa, rodiče Prokopovy, Hladíkovy a Štegnerovy

11:00

Křest Horní Bory: Tereza Dvořáková

 

Farní oznámení

V kostele v Horních Borech je k vyzvednutí rozpis lektorů na rok 2023. Děkujeme za Vaši službu.

Děkujeme všem organizátorů, vedoucím skupinek a koledníkům, kteří se v těchto dnech zapojili do letošní Tříkrálové sbírky, kterou pořádá Charita ČR, a děkujeme také všem dárcům.

Oblastní charita Žďár nad Sázavou Vás srdečně zve v neděli 15. ledna v 17 hodin v kostele sv. Kunhuty v Novém Městě na Moravě, který je poděkováním všem dárcům, koledníkům a podporovatelům Tříkrálové sbírky v okrese Žďár nad Sázavou. Zazní při něm písně žďárské chválové kapely El_worship. 

 Úřední hodiny ve farní kanceláři ve VM v roce 2023: Pondělí 8:00 – 10:00, středa 8:00 – 10:00 a 15:00 – 17:00 a pátek 9:00 – 11:00 (úterý a čtvrtek je neúřední den).

V neděli 15. ledna v 19:00 v kostele sv. Mikuláše zveme na Večer chval.

Ve dnech od 18. do 25. ledna je týden modliteb za jednotu křesťanů. Ve středu 18. ledna v 19:00 zveme do kostela sv. Mikuláše na ekumenickou bohoslužbu a v pátek 20. ledna v 19:00 na ekumenickou bohoslužbu do Husova domu ve Velkém Meziříčí.

Příprava na první svaté přijímání ve farnosti Bory v roce 2023 bude probíhat jednou za 14 dní před dětskou mší ve čtvrtek za účasti dětí i rodičů. Příprava bude zahájena ve čtvrtek 9. března 2023 v 16:00 na faře a v 17:00 mší svatou pro děti. Po mši zveme děti na program na faru. Součástí přípravy bude i společný víkend s dětmi z našich ostatních farností. První svaté přijímání je naplánované na neděli 28. května 2023.

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Farnost Netín

Neděle 15. 1.

2. v mezidobí

8:00

Za Marii Kunčarovu, manžela, jejich sourozence, syna a rodiče Sýkorovy a Kunčarovy

Středa 18. 1.

Památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů

15:00

Pohřební mše svatá: Za + Jiřího Pokorného

Pátek 20. 1.

17:30

Mše svatá pro děti: Za Bohumila Trojana/ od 16:45 bude v kostele ministrantská schůzka a v 17:00 v kapli Klubíčko pro děti.

Neděle 22. 1.

3. v mezidobí/ Božího slova/ Sbírka na Bibli

8:00

Za rodiče Mičkovy, syna Františka a celou živou a + přízeň

 

Farní oznámení

Děkujeme všem organizátorům, vedoucím skupinek a koledníkům, kteří se v těchto dnech zapojili do letošní Tříkrálové sbírky, kterou pořádá Charita ČR, a děkujeme také všem dárcům.

Oblastní charita Žďár nad Sázavou Vás srdečně zve v neděli 15. ledna v 17 hodin v kostele sv. Kunhuty v Novém Městě na Moravě, který je poděkováním všem dárcům, koledníkům a podporovatelům Tříkrálové sbírky v okrese Žďár nad Sázavou. Zazní při něm písně žďárské chválové kapely El_worship. 

Úřední hodiny ve farní kanceláři ve VM v roce 2023: Pondělí 8:00 – 10:00, středa 8:00 – 10:00 a 15:00 – 17:00 a pátek 9:00 – 11:00 (úterý a čtvrtek je neúřední den).

V neděli 15. ledna v 19:00 v kostele sv. Mikuláše zveme na Večer chval.

Ve dnech od 18. do 25. ledna je týden modliteb za jednotu křesťanů. Ve středu 18. ledna v 19:00 zveme do kostela sv. Mikuláše na ekumenickou bohoslužbu a v pátek 20. ledna v 19:00 na ekumenickou bohoslužbu do Husova domu ve Velkém Meziříčí.

Příprava na první svaté přijímání ve farnosti Netín v roce 2023 bude probíhat jednou za 14 dní v pátek za účasti dětí i rodičů. Příprava bude zahájena v pátek 3. března 2023 v 17:30 mší svatou pro děti v kostele a po ní bude pokračovat na faře. Součástí přípravy bude i společný víkend s dětmi z našich ostatních farností. První svaté přijímání je naplánované na neděli 21. května 2023.

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

nadcházející události
Biblický citát na dnešní den: www.vira.cz
Bůh oživuje mrtvé a volá k bytí to, co není.
(Řím 4,17)
Nahoru