Farnost Velké Meziříčí

  1. Úvodní stránka
  2. Pořad bohoslužeb
  3. Pořad bohoslužeb ve farnostech Velké Meziříčí, Bory a Netín 25.12.2022 - 08.01.2023

Pořad bohoslužeb ve farnostech Velké Meziříčí, Bory a Netín 25.12.2022 - 08.01.2023

Farnost Velké Meziříčí  

Neděle 25. 12.

Slavnost NAROZENÍ PÁNĚ

 

7:30

Za + Františku a Dušana Hrušeckých, Rudolfa Gubova a Jiřího a Jaroslava Dvořákovy a spásu jejich duší

9:00

Za + rodiče, bratry, švagrovou, duše v očistci, poděkování s prosbou o Boží požehnání

10:30

Za město a obce naší farnosti

15:30

Koncert skupiny GENEZE

18:00

Za + Leopolda, rodiče Kunčarovy, Palečkovy, Blažíčkovy, prarodiče, duše v očistci a celou živou rodinu

Pondělí 26. 12.

Svátek sv. Štěpána, prvomučedníka

7:30

Za Věru a Bedřicha Staňkovy, dvoje rodiče a duše v očistci

9:00

Za rodiče Střechovy, celou přízeň, pana Gabriela a jeho syna a duše v očistci

18:00

Vánoční koncert vokálně instrumentálního souboru „FF ENSEMBLE“

Úterý 27. 12.

Svátek sv. Jana evangelisty

Mše svatá ve VM nebude

Středa 28. 12.

Svátek sv. Mláďátek, mučedníků

Mše svatá ve VM nebude

17:00

Mše svatá Lavičky/slouží P. Michal Seknička/

Čtvrtek 29. 12.

Mše svatá ve VM nebude

Pátek 30. 12.

Svátek Svaté Rodiny, Ježíše, Marie a Josefa

8:00

Za živou a + rodinu Matznerovu

9:00

Poutní mše svatá ve Vídni

10:00

Pohřební mše svatá: Za + Václava Štipáka

Sobota 31. 12.

16:00

Na poděkování za uplynulý rok /žehnání vína

23:00

Adorace na zakončení roku (do 23:45)

Neděle 1. 1. 2023

Slavnost Matky Boží, Panny Marie

7:30

Za naše farní společenství a mír ve světě

9:00

Za dobrodince a donátory našich farností

10:30

Za živou a + rodinu Procházkovu, Boží vedení, ochranu, požehnání a d. v o.

18:00

Za živou a + rodinu Konečných, Nemeškalovu s prosbou o Boží ochranu

Pondělí 2. 1.

7:00

Na úmysl dárce

Úterý 3. 1.

Nejsvětějšího Jména Ježíš

Mše svatá nebude

Středa 4. 1.

7:00

Na úmysl dárce

10:00

Mše svatá v DPS

17:00

Mše svatá Stránecká Zhoř

17:00

Mše svatá Hrbov

Čtvrtek 5. 1.

7:00

Za dvoje rodiče Královy, živé a + příbuzné a na úmysl dárce

18:00

16:45 schola na faře, společná setkávání pro maminky s malými dětmi ve farním sále

Bohoslužba slova s požehnáním tříkrálovým koledníkům

Pátek 6. 1.

Slavnost Zjevení Páně/ 1. v měsíci /Celodenní a celonoční adorace

8:00

Mše svatá s žehnáním vody, křídy a kadidla: Na poděkování za uzdravování syna Radka s prosbou o jeho uzdravení a požehnání celé rodině

14:00 – 16:00 Svátost smíření

17:00

Mše svatá s žehnáním vody, křídy a kadidla: ZaPavla Vondráčka a syna, dvoje rodiče, bratra, živé a + rodiny a vlastní úmysl

19:30 – 21:00 Svátost Smíření

Sobota 7. 1.

1. v měsíci

7:00

Za živou a + rodinu Mejzlíkovu, Peškovu, Charvátovu a Herinkovu

18:00

Na společný úmysl

1. Za + rodiče Čermákovy, + syna Jana, živou a + rodinu Čermákovu a d. v o.

2. Za Zdeňka Obršlíka

3. Za + manžela Jana Cejnka, rodiče Pejchalovy, Boží ochranu a Danu Vostalovu

4. Za uzdravení a Boží požehnání pro nemocnou maminku

Neděle 8. 1.

Svátek Křtu Páně

7:30

Za + manžela, dvoje rodiče, Boží požehnání a ochranu Panny Marie pro celou rodinu a přízeň

9:00

Za naše farní společenství

10:30

Za vnoučka Vítečka, Jiřího Bradáče a Františka Beneše

18:00

Za + Simona Pospíchala

 

Farní oznámení

Děkujeme všem za všechny služby a pomoc o vánočních svátcích.

Sbírky o vánočních svátcích budou na provoz naší farnosti.

V nástěnkách a na webových stránkách farnosti VM najdete vánoční a novoroční bohoslužby v celém našem děkanství.

Místní charita hledá vedoucí skupinek a koledníky na Tříkrálovou sbírku 2023. V případě zájmu o tuto službu se obracejte na Pavlu Kamanovou – mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.  nebo na messengeru a whatsappu.

Úřední hodiny ve farní kanceláři ve VM ve dnech 27. – 31. prosince 2022 nebudou, znovu se farní kancelář otevře od 2. ledna 2023.

Ve čtvrtek 29. prosince proběhne ministrantské odpoledne.

V neděli 1. ledna 2023 v 15:15 ve farní kanceláři bude spolek Ludmila.

V neděli 1. ledna 2023 v 16:00 v kostele sv. Mikuláše zveme na koncert zvláště pomocníky ve farnosti a jejich rodiny, a tímto jim chceme poděkovat za jejich službu a pomoc.

Ve středu 4. ledna (pan děkan) a ve čtvrtek 5. ledna 2023 bude návštěva nemocných.

V sobotu 7. ledna bude první sobota v Netíně v 16:00, od 15:00 svátost smíření.

 

Nedělní liturgie

Na počátku bylo Slovo, a to Slovo bylo u Boha, a to Slovo byl Bůh. To bylo na počátku u Boha. Všechno povstalo skrze ně a bez něho nepovstalo nic, co jest. V něm byl život a ten život byl světlem lidí. To světlo svítí v temnotě a temnota ho nepohltila.
Byl člověk poslaný od Boha, jmenoval se Jan. Přišel jako svědek, aby svědčil o tom světle, aby všichni uvěřili skrze něho. On sám nebyl tím světlem, měl jen svědčit o tom světle.
Bylo světlo pravé, které osvěcuje každého člověka; to přicházelo na svět. Na světě bylo a svět povstal skrze ně, ale svět ho nepoznal. Do vlastního přišel, ale vlastní ho nepřijali.
Všem, kdo ho přijali, dal moc stát se Božími dětmi, těm, kdo věří v jeho jméno, kdo se zrodili ne z krve, ani z vůle těla, ani z vůle muže, ale z Boha.
A Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Viděli jsme jeho slávu, slávu, jakou má od Otce jednorozený Syn, plný milosti a pravdy.
Jan o něm vydával svědectví a volal: „To je ten, o kterém jsem řekl: ‘Ten, který přijde po mně, má větší důstojnost, neboť byl dříve než já.’“

Všichni jsme dostali z jeho plnosti, a to milost za milostí. Neboť Zákon byl dán skrze Mojžíše, milost a pravda přišly skrze Ježíše Krista. Boha nikdo nikdy neviděl. Jednorozený Bůh, který spočívá v náručí Otcově, ten o něm podal zprávu.

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Farnost Bory

Neděle 25. 12.

Slavnost NAROZENÍ PÁNĚ

9:45

Mše svatá v Horních Borech: Na úmysl dárce

Pondělí 26. 12.

Svátek sv. Štěpána, prvomučedníka

9:45

Mše svatá v Dolních Borech: Za Pavla Krejčího a tchána a živou a + přízeň

Pátek 30. 12.

Svátek Svaté Rodiny, Ježíše, Marie a Josefa

Mše svatá nebude

Sobota 31. 12.

Mše svatá nebude

Neděle 1. 1. 2023

Slavnost Matky Boží, Panny Marie

9:45

Mše svatá v Horních Borech: Za Boží požehnání

Čtvrtek 5. 1.

17:00

Mše svatá Horní Bory: Za rodinu Kaštanovu, Říhovu, Vondráčkovu, dary Ducha svatého a duše v očistci

Pátek 6. 1.

Slavnost Zjevení Páně/ 1. v měsíci

18:00

Svátost smíření a výstav NSO

18:30

Mše svatá s žehnáním vody, křídy a kadidla Dolní Bory: -----volný úmysl------

Neděle 8. 1.

Svátek Křtu Páně

9:45

Na úmysl dárce

 

Farní oznámení

Děkujeme všem za všechny služby a pomoc o vánočních svátcích.

V nástěnkách a na webových stránkách farnosti VM najdete rozpis předvánoční svátosti smíření 2022 a také vánoční a novoroční bohoslužby v celém našem děkanství.

Sbírky o vánočních svátcích budou na provoz naší farnosti.

V neděli 25. prosince v kostele sv. Mikuláše ve VM zveme v 15:30 na Koncert skupiny GENEZE a v pondělí 26. prosince v 18:00 na Vánoční koncert vokálně instrumentálního souboru „FF ENSEMBLE“.

Úřední hodiny ve farní kanceláři ve VM ve dnech 27. – 31. prosince 2022 nebudou, znovu se farní kancelář otevře od 2. ledna 2023.

Příprava na první svaté přijímání ve farnosti Bory v roce 2023 bude probíhat jednou za 14 dní před dětskou mší ve čtvrtek za účasti dětí i rodičů. Příprava bude zahájena ve čtvrtek 9. března 2023 v 16:00 na faře a v 17:00 mší svatou pro děti. Po mši zveme děti na program na faru. Součástí přípravy bude i společný víkend s dětmi z našich ostatních farností. První svaté přijímání je naplánované na neděli 28. května 2023.

Ve středu 4. ledna 2023 bude návštěva nemocných.

V sobotu 7. ledna bude první sobota v Netíně v 16:00, od 15:00 svátost smíření.

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Farnost Netín

Neděle 25. 12.

Slavnost NAROZENÍ PÁNĚ

8:00

Za dvoje rodiče, prarodiče, bratra a pana děkana Jaroslava Maxu

Pondělí 26. 12.

Svátek sv. Štěpána, prvomučedníka

8:00

Za rodiče Lázničkovy z Olší a celou přízeň

Pátek 30. 12.

Svátek Svaté Rodiny, Ježíše, Marie a Josefa

Mše svatá nebude

17:00

Vánoční koncert v podání místního chrámového sboru a skupina Weget, výtěžek koncert bude věnovaný na hospic Vysočina

/před koncertem bude žehnání vína/

Sobota 31. 12.

Mše svatá nebude

Neděle 1. 1. 2023

Slavnost Matky Boží, Panny Marie

8:00

Za naše farní společenství, dobrodince a donátory naší farnosti

Středa 4. 1.

17:00

Mše svatá Stránecká Zhoř

Pátek 6. 1.

Slavnost Zjevení Páně/ 1. v měsíci

17:30

Mše svatá pro děti s žehnáním vody, křídy a kadidla: Za Lubomíra Vondráčka, rodiče a celou živou přízeň

od 16:45 bude v kostele ministrantská schůzka a v 17:00 v kapli Klubíčko pro děti.

Sobota 7. 1.

1. v měsíci

15:00

Svátost smíření

16:00

Za Marii Pejchalovu, manžela, snachu, dvoje rodiče a živou a + rodinu

Neděle 8. 1.

Svátek Křtu Páně

8:00

Za rodiče Horkých a živou a + přízeň

 

Farní oznámení

Děkujeme všem za všechny služby a pomoc o vánočních svátcích.

V nástěnkách a na webových stránkách farnosti vánoční a novoroční bohoslužby v celém našem děkanství.

Sbírky o vánočních svátcích budou na provoz naší farnosti.V neděli 25. prosince v kostele sv. Mikuláše ve VM zveme v 15:30 na Koncert skupiny GENEZE a v pondělí 26. prosince v 18:00 na Vánoční koncert vokálně instrumentálního souboru „FF ENSEMBLE“.

Úřední hodiny ve farní kanceláři ve VM ve dnech 27. – 31. prosince 2022 nebudou, znovu se farní kancelář otevře od 2. ledna 2023.

Příprava na první svaté přijímání ve farnosti Netín v roce 2023 bude probíhat jednou za 14 dní v pátek za účasti dětí i rodičů. Příprava bude zahájena v pátek 3. března 2023 v 17:30 mší svatou pro děti v kostele a po ní bude pokračovat na faře. Součástí přípravy bude i společný víkend s dětmi z našich ostatních farností. První svaté přijímání je naplánované na neděli 21. května 2023.

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

 

 

 

 

 

 

nadcházející události
Biblický citát na dnešní den: www.vira.cz
Bůh oživuje mrtvé a volá k bytí to, co není.
(Řím 4,17)
Nahoru