Farnost Velké Meziříčí

  1. Úvodní stránka
  2. Pořad bohoslužeb
  3. Pořad bohoslužeb ve farnostech Velké Meziříčí, Bory a Netín 18.12.2022 - 01.01.2023

Pořad bohoslužeb ve farnostech Velké Meziříčí, Bory a Netín 18.12.2022 - 01.01.2023

 Farnost Velké Meziříčí 

Neděle 18. 12.

4. adventní

7:30

Za živou a + rodinu Sittovu, Pospíšilovu a duše v očistci

9:00

Za Jiřího Šanderu, Josefa a Ludmilu Smejkalovy a syna, duše v očistci

a ochranu a pomoc Panny Marie pro celou rodinu

10:30

Mše svatá s přinesením Betlémského světla: Za rodinu Doležalovu a Vlachovu a duše v očistci

18:00

Za rodiče Marii a Josefa Jašovy a živé a + členy rodiny Jašovy a Bílkovy

19:00

Večer chval v kostele

Pondělí 19. 12.

7:00

Za živou a + rodinu Dvořákovu a Rousovu, Rudolfa Gubova a Boží požehnání a ochranu Panny Marie

Úterý 20. 12.

7:00

Za manžela, rodiče Kubišovy, Vondráčkovy, celou rodinu, duše v očistci a manžela a syna, rodiče Klobásovy a duše v očistci

Středa 21. 12.

6:00

Rorátní mše svatá: Za sestru Rosenbergerovu

7:00

Na dobrý úmysl

Čtvrtek 22. 12.

7:00

Za + manžela Stanislava Štěpánka, + rodiče a sourozence

Pátek 23. 12.

6:00

Rorátní mše svatá: Za děti a mládež, po mši svaté snídaně na faře pro děti a mládež a jejich rodiny

8:00

Za Blaženu Hladkou, rodiče, sourozence a duše v očistci

14:00 – 16:00 Svátost smíření a výstav NSO

Večerní mše svatá nebude

Sobota 24. 12.

Štědrý den

16:00

Mše svatá pro rodiny s dětmi: Za rodiny našich farností

22:00

Půlnoční mše svatá: Za mír ve světě

Neděle 25. 12.

Slavnost

NAROZENÍ PÁNĚ

 

7:30

Za + Františku a Dušana Hrušeckých, Rudolfa Gubova a Jiřího a Jaroslava Dvořákovy a spásu jejich duší

9:00

Za + rodiče, bratry, švagrovou, duše v očistci, poděkování s prosbou o Boží požehnání

10:30

Za město a obce naší farnosti

15:30

Koncert skupiny GENEZE

18:00

Za + Leopolda, rodiče Kunčarovy, Palečkovy, Blažíčkovy, prarodiče, duše v očistci a celou živou rodinu

Pondělí 26. 12.

Svátek sv. Štěpána, prvomučedníka

7:30

Za Věru a Bedřicha Staňkovy, dvoje rodiče a duše v očistci

9:00

Za rodiče Střechovy, celou přízeň, pana Gabriela a jeho syna a duše v očistci

18:00

Vánoční koncert vokálně instrumentálního souboru „FF ENSEMBLE“

Úterý 27. 12.

Svátek sv. Jana evangelisty

Mše svatá ve VM nebude

Středa 28. 12.

Svátek sv. Mláďátek, mučedníků

Mše svatá ve VM nebude

17:00

Mše svatá Lavičky/slouží P. Michal Seknička/

Čtvrtek 29. 12.

Mše svatá ve VM nebude

Pátek 30. 12.

Svátek Svaté Rodiny, Ježíše, Marie a Josefa

8:00

Za živou a + rodinu Matznerovu

9:00

Poutní mše svatá ve Vídni

Sobota 31. 12.

16:00

Na poděkování za uplynulý rok /žehnání vína

Neděle 1. 1. 2023

Slavnost Matky Boží, Panny Marie

7:30

Za naše farní společenství a mír ve světě

9:00

Za dobrodince a donátory našich farností

10:30

Za živou a + rodinu Procházkovu, Boží vedení, ochranu, požehnání

a duše v očistci

18:00

Za živou a + rodinu Konečných, Nemeškalovu s prosbou o Boží ochranu

 

Farní oznámení

V nástěnkách a na webových stránkách farnosti VM najdete rozpis předvánoční svátosti smíření 2022 a také vánoční a novoroční bohoslužby v celém našem děkanství.

Místní charita hledá vedoucí skupinek a koledníky na Tříkrálovou sbírku 2023. V případě zájmu o tuto službu se obracejte na Pavlu Kamanovou – mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.   nebo na messengeru a whatsappu.

Sbírky o vánočních svátcích budou na provoz naší farnosti.

Úřední hodiny ve farní kanceláři ve VM ve dnech 27. – 31. prosince 2022 nebudou, znovu se farní kancelář otevře od 2. ledna 2023.

Ve čtvrtek 29. prosince proběhne ministrantské odpoledne.

Příprava na první svaté přijímání ve farnosti Velké Meziříčí v roce 2023 bude probíhat vždy ve čtvrtek za účasti dětí i rodičů. Příprava bude společná a bude zahájena ve čtvrtek 2. března 2023 v 17:00 v kostele (a pak každý následující čtvrtek) a v 18:00 mše svatá pro děti.  První svaté přijímání je naplánované na neděli 21. května 2023. Bližší informace a přihlášku na první svaté přijímání pak rodiče dostanou během ledna formou informačního dopisu.

Kdo z mladých se chce v létě účastnit světových dní mládeže v Lisabonu, jako levnější varianta vyjde si teď koupit letenky individuálně nebo po malých skupinách a přihlásit se přes sekci pro mládež a v přihlášce označit doprava vlastní. A zároveň se prosím nahlaste otci Janovi. Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

FOND PULS přichází s nabídkou pomoci v době energetické krize. PULS pomůže farnostem částkou 1.000 Kč za každého donátora, který se registruje od 1. 10. do 31. 12. 2022. Rádi Vám s přihlášením pomůžeme.

 

Svátost smíření před Vánocemi 2022

 

18. 12. 2022

Neděle

 

17:30 – 19:00

19. 12. 2022

Pondělí

6:30 – 8:00

 

20. 12. 2022

Úterý

6:30 – 8:00

 

21. 12. 2022

Středa

6:00 – 8:00

14:00 – 16:00

22. 12. 2022

Čtvrtek

6:30 – 9:00

14:00 – 16:00

23. 12. 2022

Pátek

6:30 – 9:00

14:00 – 16:00

  

Nedělní liturgie

S narozením Ježíše Krista to bylo takto: Jeho matka Maria byla zasnoubena s Josefem. Ale dříve než spolu začali bydlet, ukázalo se, že počala z Ducha svatého. Protože její muž Josef byl spravedlivý a nechtěl ji vydat pohaně, rozhodl se tajně se s ní rozejít.
Když už to chtěl udělat, zjevil se mu ve snu anděl Páně a řekl: „Josefe, synu Davidův, neboj se k sobě vzít svou manželku Marii. Vždyť dítě, které počala, je z Ducha svatého. Porodí syna a dáš mu jméno Ježíš; on totiž spasí svůj lid od hříchů.“
To všechno se stalo, aby se naplnilo, co řekl Pán ústy proroka: „Hle, panna počne a porodí syna a dají mu jméno Emanuel“, to znamená „Bůh s námi“.
Když se Josef probudil ze spánku, udělal, jak mu anděl Páně přikázal: vzal svou ženu k sobě.

Mt 1,18-24

 

Požehnané a radostné Vánoční svátky všem přeje o. Jiří, o. Jan a jáhnové o. Stanislav a o. Jiří.

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Farnost Bory 

Neděle 18. 12.

4. adventní

9:45

Za rodiče Zikmundovy, Bohumila Jakubce, sestru Evu a celou živou a + rodinu 

Po mši svaté možnost svátosti smíření

Úterý 20. 12.

9:30

Pohřební mše svatá Horní Bory: Za + Boženu Dostálovu

17:30 – 18:30 Svátost smíření v Horních Borech/cizí zpovědníci/

Sobota 24. 12.

Štědrý den

16:00

Půlnoční mše svatá v Horních Borech: Za rodiny ve farnosti

Neděle 25. 12.

Slavnost

NAROZENÍ PÁNĚ

9:45

Mše svatá v Horních Borech: Na úmysl dárce

Pondělí 26. 12.

Svátek sv. Štěpána, prvomučedníka

9:45

Mše svatá v Dolních Borech: Za Pavla Krejčího a živou a + přízeň

Pátek 30. 12.

Svátek Svaté Rodiny, Ježíše, Marie a Josefa

Mše svatá nebude

Sobota 31. 12.

Mše svatá nebude

Neděle 1. 1. 2023

Slavnost Matky Boží, Panny Marie

9:45

Mše svatá v Horních Borech: Za Boží požehnání

 

Farní oznámení

V nástěnkách a na webových stránkách farnosti VM najdete rozpis předvánoční svátosti smíření 2022 a také vánoční a novoroční bohoslužby v celém našem děkanství.

Sbírky o vánočních svátcích budou na provoz naší farnosti.

V neděli 18. prosince v 19:00 v kostele sv. Mikuláše zveme na Večer chval.

V pondělí 19. prosince zveme na společný úklid kostela v Horních Borech, děkujeme všem za pomoc.

V neděli 25. prosince v kostele sv. Mikuláše ve VM zveme v 15:30 na Koncert skupiny GENEZE a v pondělí 26. prosince v 18:00 na Vánoční koncert vokálně instrumentálního souboru „FF ENSEMBLE“.

Úřední hodiny ve farní kanceláři ve VM ve dnech 27. – 31. prosince 2022 nebudou, znovu se farní kancelář otevře od 2. ledna 2023.

Kdo z mladých se chce v létě účastnit světových dní mládeže v Lisabonu, jako levnější varianta vyjde si teď koupit letenky individuálně nebo po malých skupinách a přihlásit se přes sekci pro mládež a v přihlášce označit doprava vlastní. A zároveň se prosím nahlaste otci Janovi. Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Příprava na první svaté přijímání ve farnosti Bory v roce 2023 bude probíhat jednou za 14 dní před dětskou mší ve čtvrtek za účasti dětí i rodičů. Příprava bude zahájena ve čtvrtek 9. března 2023 v 16:00 na faře a v 17:00 mší svatou pro děti. Po mši zveme děti na program na faru. Součástí přípravy bude i společný víkend s dětmi z našich ostatních farností. První svaté přijímání je naplánované na neděli 28. května 2023.

FOND PULS přichází s nabídkou pomoci v době energetické krize. PULS pomůže farnostem částkou 1.000 Kč za každého donátora, který se registruje od 1. 10. do 31. 12. 2022. Rádi Vám s přihlášením pomůžeme.

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Farnost Netín

Neděle 18. 12.

4. adventní

7:00 – 7:50 Svátost smíření

8:00

Za Václava a Jarmilu Hladíkovy, vnuka Lukáše a celou živou a + rodinu

Pondělí 19. 12.

18:00 – 19:00 Svátost smíření/cizí zpovědníci/

Pátek 23. 12.

18:30

Za Ladislavu Tomanovu

Sobota 24. 12.

Štědrý den

21:00

Půlnoční mše svatá: Za farnost, mír a pokoj ve světě

Neděle 25. 12.

Slavnost

NAROZENÍ PÁNĚ

8:00

Za dvoje rodiče, prarodiče, bratra a pana děkana Jaroslava Maxu

Pondělí 26. 12.

Svátek sv. Štěpána, prvomučedníka

8:00

Za rodiče Lázničkovy z Olší a celou přízeň

Pátek 30. 12.

Svátek Svaté Rodiny, Ježíše, Marie a Josefa

Mše svatá nebude

17:00

Vánoční koncert v podání místního chrámového sboru a skupina Weget, výtěžek koncert bude věnovaný na hospic Vysočina

/před koncertem bude žehnání vína/

Sobota 31. 12.

Mše svatá nebude

Neděle 1. 1. 2023

Slavnost Matky Boží, Panny Marie

8:00

Za naše farní společenství a dobrodince a donátory naší farnosti

  

Farní oznámení

V neděli 18. prosince se od 8:45 v Netíně uskuteční „Jarmark domácích výrobků, jehož výtěžek bude věnován na Hospic Vysočina.

V neděli 18. prosince v 19:00 v kostele sv. Mikuláše zveme na Večer chval.

V nástěnkách a na webových stránkách farnosti VM najdete rozpis předvánoční svátosti smíření 2022 a také vánoční a novoroční bohoslužby v celém našem děkanství.

Betlémské světlo v kostele v Netíně si bude možné odnést v pátek 23. prosince po mši svaté a v sobotu 24. prosince 2022, kdy bude kostel otevřen od 10:00 – 15:00 hodin.

Sbírky o vánočních svátcích budou na provoz naší farnosti.

V neděli 25. prosince v kostele sv. Mikuláše ve VM zveme v 15:30 na Koncert skupiny GENEZE a v pondělí 26. prosince v 18:00 na Vánoční koncert vokálně instrumentálního souboru „FF ENSEMBLE“.

Úřední hodiny ve farní kanceláři ve VM ve dnech 27. – 31. prosince 2022 nebudou, znovu se farní kancelář otevře od 2. ledna 2023.

Kdo z mladých se chce v létě účastnit světových dní mládeže v Lisabonu, jako levnější varianta vyjde si teď koupit letenky individuálně nebo po malých skupinách a přihlásit se přes sekci pro mládež a v přihlášce označit doprava vlastní. A zároveň se prosím nahlaste otci Janovi. Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Příprava na první svaté přijímání ve farnosti Netín v roce 2023 bude probíhat jednou za 14 dní v pátek za účasti dětí i rodičů. Příprava bude zahájena v pátek 3. března 2023 v 17:30 mší svatou pro děti v kostele a po ní bude pokračovat na faře. Součástí přípravy bude i společný víkend s dětmi z našich ostatních farností. První svaté přijímání je naplánované na neděli 21. května 2023.

FOND PULS přichází s nabídkou pomoci v době energetické krize. PULS pomůže farnostem částkou 1.000 Kč za každého donátora, který se registruje od 1. 10. do 31. 12. 2022. Rádi Vám s přihlášením pomůžeme.

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

nadcházející události
Biblický citát na dnešní den: www.vira.cz
Bůh oživuje mrtvé a volá k bytí to, co není.
(Řím 4,17)
Nahoru