Farnost Velké Meziříčí

  1. Úvodní stránka
  2. Pořad bohoslužeb
  3. Pořad bohoslužeb ve farnostech Velké Meziříčí, Bory a Netín 11.12. - 18.12.2022

Pořad bohoslužeb ve farnostech Velké Meziříčí, Bory a Netín 11.12. - 18.12.2022

 Farnost Velké Meziříčí 

Neděle 11. 12.

3. adventní

7:30

Za naše farní společenství

9:00

Za živou a + rodinu Štipákovu, Pazderovu, Konečných a duše v očistci

10:30

Za rodinu Kazdovu, Syslovu a Dvořákovu

11:30

Křty VM: Pavlína Psohlavcová, Tereza Havlíčková, Hynek Švihálek

18:00

Za Josefa Chylíka, jeho rodiče a sourozence

Pondělí 12. 12.

7:00

Za manžela a syna a zemřelou a živou rodinu

14:30

Pohřební mše svatá: Za + Jaroslavu Brodskou

17:00

Mše svatá Kochánov

17:30

Mše svatá Stránecká Zhoř – zámek

18:00

Mše svatá Lavičky

Úterý 13. 12.

Památka sv. Lucie, panny a mučednice

7:00

Za Boží ochranu a požehnání pro Karla a Ivu

Středa 14. 12.

Památka sv. Jana od Kříže, kněze a učitele církve

6:00

Rorátní mše svatá: Za nemocnou osobu

7:00

Za rodinu Tomkovu, Křížovu, Čermákovu a Malouškovu

17:00

Mše svatá Oslavice

 

17:00

 

Mše svatá Vídeň

Čtvrtek 15. 12.

7:00

Na úmysl dárce

18:00

16:45 schola na faře, ministranti v kostele, společná setkávání pro maminky s malými dětmi ve farním sále

Na úmysl dárce

Pátek 16. 12.

6:00

Rorátní mše svatá: Za křestní a biřmovací kmotry

8:00

Za manžela, dva syny, rodiče Pospíšilovy, Kotrbovy, živou a + přízeň a duše v očistci

14:00 – 17:00 Svátost smíření a výstav NSO

Večerní mše svatá nebude

Sobota 17. 12.

7:00

Za + manžela Ladislava, rodiče Kadlecovy a Drápelovy, živé a + členy jejich rodin a duše v očistci

18:00

Za Vladimíra a Miluši Kružíkovy a Boží ochranu pro celou rodinu

Neděle 18. 12.

4. adventní

7:30

Za živou a + rodinu Sittovu, Pospíšilovu a duše v očistci

9:00

Za Jiřího Šanderu, Josefa a Ludmilu Smejkalovy a syna, duše v očistci a ochranu a pomoc Panny Marie pro celou rodinu

10:30

Mše svatá s přinesením Betlémského světla: Za rodinu Doležalovu a Vlachovu a duše v očistci

18:00

Za rodiče Marii a Josefa Jašovy a živé a + členy rodiny Jašovy a Bílkovy

19:00

Večer chval v kostele

  

Farní oznámení

V neděli 11. prosince v 17:00 v kostele v Netíně srdečně zveme na Adventní koncert. Více informací na plakátku v nástěnkách a na webových stránkách farnosti.

V sobotu 17. prosince v 17:00 v kostele sv. Martina v Horních Borech zveme na Adventní koncert.

V sobotu 17. prosince v 19:00 bude nácvik ministrantů v kostele.,

V nástěnkách a na webových stránkách farnosti VM najdete rozpis předvánoční svátosti smíření 2022 v celém našem děkanství.

Příprava na první svaté přijímání ve farnosti Velké Meziříčí v roce 2023 bude probíhat vždy ve čtvrtek za účasti dětí i rodičů. Příprava bude společná a bude zahájena ve čtvrtek 2. března 2023 v 17:00 v kostele (a pak každý následující čtvrtek) a v 18:00 mše svatá pro děti.  První svaté přijímání je naplánované na neděli 21. května 2023. Bližší informace a přihlášku na první svaté přijímání pak rodiče dostanou během ledna formou informačního dopisu.

FOND PULS přichází s nabídkou pomoci v době energetické krize. PULS pomůže farnostem částkou 1.000 Kč za každého donátora, který se registruje od 1. 10. do 31. 12. 2022. Rádi Vám s přihlášením pomůžeme.

 

Předvánoční zpověď v kostele sv. Mikuláše 2022

16. 12. 2022

Pátek

6:30 – 9:00

14:00 – 17:00

cizí zpovědník

17. 12. 2022

Sobota

6:30 – 7:00

17:00 – 19:00

18. 12. 2022

Neděle

 

17:30 – 19:00

cizí zpovědník

19. 12. 2022

Pondělí

6:30 – 8:00

cizí zpovědník

 

20. 12. 2022

Úterý

6:30 – 8:00

cizí zpovědník

 

21. 12. 2022

Středa

6:00 – 8:00

cizí zpovědník

14:00 – 16:00

cizí zpovědníci

22. 12. 2022

Čtvrtek

6:30 – 9:00

cizí zpovědník

14:00 – 16:00

cizí zpovědníci

23. 12. 2022

Pátek

6:30 – 9:00

cizí zpovědník

14:00 – 16:00

cizí zpovědníci

  

Farní oznámení

Jan Křtitel slyšel ve vězení o Kristových činech. Poslal tedy k němu své učedníky s dotazem: „Ty jsi ten, který má přijít, anebo máme čekat jiného?“ Ježíš jim odpověděl: „Jděte a oznamte Janovi, co slyšíte a vidíte: Slepí vidí, chromí chodí, malomocní jsou očišťováni, hluší slyší, mrtví vstávají, chudým se hlásá radostná zvěst. A blahoslavený, kdo se nade mnou nepohorší.“
Když odcházeli, začal Ježíš mluvit k zástupům o Janovi: „Co jste vyšli na poušť vidět? Snad rákos zmítaný větrem? Nebo co jste vyšli vidět? Člověka oblečeného do jemných šatů? Ti, kdo nosí jemné šaty, jsou přece v královských palácích. Co jste tedy vyšli vidět? Proroka? Ano, říkám vám, víc než proroka. To je ten, o němž je psáno: ‘Já posílám svého posla před tvou tváří, aby připravil cestu před tebou.’ Amen, pravím vám: Mezi těmi, kdo se narodili ze ženy, nepovstal nikdo větší než Jan Křtitel. Ale i ten nejmenší v nebeském království je větší než on.“  Mt 11,2-11

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Farnost Bory 

Neděle 11. 12.

3. adventní

9:45

Za Josefa Dohnala, rodiče Hladíkovy, sestry, rodiče Vencálkovy, syna a příbuzné

11:00

Křest Horní Bory: Beáta Matoušková

Čtvrtek 15. 12.

17:00

Mše svatá pro děti v Horních Borech: Za Cyrila Marka, rodiče, rodiče Prudkovy, bratra a živou a + přízeň

Po mši svaté bude nácvik ministrantů a scholy a pak společný program pro děti do 19:00

Pátek 16. 12.

17:00 – 18:00 Výstav NSO a svátost smíření

18:00

Mše svatá Dolní Bory: Za živou a + rodinu Kubíkovu, Špačkovu, Kučerovu, Kovaříkovu a Vencálkovu

Sobota 17. 12.

17:00

Adventní koncert v kostele v Horních Borech

Neděle 18. 12.

4. adventní

9:45

Za rodiče Zikmundovy, Bohumila Jakubce, sestru Evu a celou živou a + rodinu

 

Farní oznámení

V neděli 11. prosince v 17:00 v kostele v Netíně srdečně zveme na Adventní koncert. Více informací na plakátku v nástěnkách a na webových stránkách farnosti.

V sobotu 17. prosince v 17:00 v kostele sv. Martina v Horních Borech zveme na Adventní koncert.

V nástěnkách a na webových stránkách farnosti VM najdete rozpis předvánoční svátosti smíření 2022 v celém našem děkanství.

V sakristii v kostele v Horních Borech se zapisují úmysly na mše svaté na celý rok 2023, prosím k zapsanému úmyslu do kalendáře připište své telefonní číslo. Děkujeme.

FOND PULS přichází s nabídkou pomoci v době energetické krize. PULS pomůže farnostem částkou 1.000 Kč za každého donátora, který se registruje od 1. 10. do 31. 12. 2022. Rádi Vám s přihlášením pomůžeme.

 

Předvánoční zpověď ve farnosti Bory 2022 

16. 12. 2022

Pátek

Dolní Bory

17:00 – 18:00

18. 12. 2022

Neděle

Horní Bory

po mši svaté

20. 12. 2022

Úterý

Horní Bory

17:30 – 18:30

cizí zpovědníci

 

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Farnost Netín 

Neděle 11. 12.

3. adventní

8:00

Za Marii Královu a rodiče Bartůňkovy

17:00

Adventní koncert v Netíně

Pondělí 12. 12.

17:00

Mše svatá Kochánov

17:00

Mše svatá Stránecká Zhoř – zámek

Pátek 16. 12.

18:30

Za rodiče Němcovy a dceru Marii

Sobota 17. 12.

6:00

Rorátní mše svatá především pro děti a poté společná snídaně

19:00

Čtení Bible v Netíně přes celou noc

Neděle 18. 12.

4. adventní

8:00

Za Václava a Jarmilu Hladíkovy, vnuka Lukáše a celou živou a + rodinu

 

Farní oznámení

V sobotu 17. prosince v 17:00 v kostele sv. Martina v Horních Borech zveme na Adventní koncert.

V neděli 18. prosince se od 8:45 v Netíně uskuteční „Jarmark domácích výrobků, jehož výtěžek bude věnován na Hospic Vysočina.

V nástěnkách a na webových stránkách farnosti Netín najdete rozpis předvánoční svátosti smíření 2022 v celém našem děkanství.

FOND PULS přichází s nabídkou pomoci v době energetické krize. PULS pomůže farnostem částkou 1.000 Kč za každého donátora, který se registruje od 1. 10. do 31. 12. 2022. Rádi Vám s přihlášením pomůžeme.

 

Předvánoční zpověď ve farnosti Netín 

18. 12. 2022

   Neděle

   7:00 – 7:50

 

19. 12. 2022

   Pondělí

 18:00 – 19:00

  cizí zpovědníci

 ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

nadcházející události
Biblický citát na dnešní den: www.vira.cz
My kážeme Krista ukřižovaného.
(1Kor 1,22)
Nahoru