Farnost Velké Meziříčí

  1. Úvodní stránka
  2. Pořad bohoslužeb
  3. Pořad bohoslužeb ve farnostech Velké Meziříčí, Bory a Netín 04.12. - 11.12.2022

Pořad bohoslužeb ve farnostech Velké Meziříčí, Bory a Netín 04.12. - 11.12.2022

Farnost Velké Meziříčí 

Neděle 4. 12.

2. adventní/v naší farnosti pouť k sv. Mikuláši

7:30

Za naše farní společenství

9:00

Za + rodiče Pavelcovy a Štouračovy a živou a + rodinu Pavelcovu a Štouračovu

10:30

Na poděkování za 40. let manželství a živou a + rodinu Vávrovu a Hladíkovu

14:00

Program pro děti v kostele: divadlo, zpívání a přijde i sv. Mikuláš

16:00

Koncert kontrabasového orchestru v kostele sv. Mikuláše, na který srdečně zveme

18:00

Za dvoje + rodiče, přízeň a duše v očistci

Pondělí 5. 12.

7:00

Za + tatínka Bohumila Vlčka, jeho rodiče, + sestru Anežku a strýce Emila a duše v očistci

16:00

Mše svatá Stránecká Zhoř, po mši svaté přijde sv. Mikuláš

17:00

Mše svatá Hrbov

Úterý 6. 12.

Památka sv. Mikuláše, biskupa

7:00

Za Boží požehnání, ochranu a vše potřebné pro Domácí hospic sv. Mikuláše ve Velkém Meziříčí

Středa 7. 12.

Památka sv. Ambrože, biskupa a učitele církve

6:00

Rorátní mše svatá: Za mládež děkanátu

7:00

Za + rodiče Smejkalovy a Bartošovy

10:00

Mše svatá v DPS (9:00 svátost smíření před Vánocemi)

17:00

Mše svatá Lavičky

Čtvrtek 8. 12.

Slavnost Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu

7:00

Za rodiče Hortovy, dva syny, dvě snachy, zetě, rodiče Smejkalovy a syna a duše v očistci

17:00

Mše svatá Mostiště (přesunuto ze 7. 12. 2022)

18:00

16:45 schola na faře, ministranti v kostele, společná setkávání pro maminky s malými dětmi ve farním sále

Za Stanislava Krejčího, živou a + rodinu Krejčovu a duše v očistci

Pátek 9. 12.

6:00

Rorátní mše svatá: Za kmotřence křestní i biřmovací

8:00

Za rodinu Schreiberovu, Šmídovu a Kopeckou

14:00 – 16:00 Svátost smíření a výstav NSO

17:00

Za živou a + rodinu Kohoutovu a Němcovu, duše v očistci s prosbou o Boží ochranu a požehnání pro celé rodiny

Sobota 10. 12.

7:00

Za + Boženu Peňázovu, syna Bohuslava, + Miroslava Horkého, živou a + rodinu Horkých, celou přízeň a duše v očistci

18:00

Za rodiče Slabých, děti a duše v očistci

Neděle 11. 12.

3. adventní

7:30

Za naše farní společenství

9:00

Za živou a + rodinu Štipákovu, Pazderovu, Konečných a duše v očistci

10:30

Za rodinu Kazdovu, Syslovu a Dvořákovu

11:30

Křty VM: Pavlína Psohlavcová, Tereza Havlíčková, Hynek Švihálek

18:00

Za Josefa Chylíka, jeho rodiče a sourozence

 

Farní oznámení

Poděkování dětí, které se zúčastnily farního víkendu v Heřmanově: „Moc děkujeme všem vedoucím, jáhnu Jirkovi a panu kaplanovi Janovi za organizaci a čas, který nám věnovali. Moc se nám to líbilo!“ (Barborka)

Oblastní charita Žďár nad Sázavou také děkuje všem, kteří v „Den štědrosti“ a to v neděli 27. listopadu ve farním sále přispěli 200 kg materiální pomoci všeho druhu. Více informací na plakátku v nástěnkách.  

Ve čtvrtek 8. prosince v 8:00 ve farním sále zveme na setkání seniorů.

V neděli 11. prosince v 17:00 v kostele v Netíně srdečně zveme na Adventní koncert. Více informací na plakátku v nástěnkách a na webových stránkách farnosti.

Ve farní kanceláři v úředních hodinách zapisujeme úmysly na mše svaté na rok 2023.

Na nástěnce a na internetu najdete plakátek s přehledem chystaných akcí na advent. FOND PULS přichází s nabídkou pomoci v době energetické krize. PULS pomůže farnostem částkou 1.000 Kč za každého donátora, který se registruje od 1. 10. do 31. 12. 2022. Rádi Vám s přihlášením pomůžeme.

 

Nedělní liturgie

V té době vystoupil Jan Křtitel a kázal v judské poušti: „Obraťte se, neboť se přiblížilo nebeské království.“ Jan byl totiž ten, o němž řekl prorok Izaiáš: „Hlas volajícího na poušti: Připravte cestu Páně, vyrovnejte mu stezky!“

Jan měl na sobě oděv z velbloudí srsti a kolem boků kožený pás, živil se kobylkami a medem divokých včel. Tehdy vycházel k němu Jeruzalém, celé Judsko a celý kraj kolem Jordánu, dávali se od něho křtít v řece Jordánu a přitom vyznávali své hříchy.

Když však viděl, že k jeho křtu přichází mnoho farizeů a saduceů, řekl jim: „Zmijí plemeno, kdo vám ukázal, jak uniknout trestu, který už hrozí? Přinášejte tedy ovoce hodné obrácení. Nemyslete si, že můžete říkat: ‘Naším otcem je Abrahám!’, neboť vám říkám: Bůh může oživit tyhle kameny a Abrahámovi z nich udělat děti. Sekera je už přiložena ke kořenu stromů; každý strom, který nenese dobré ovoce, bude poražen a hozen do ohně. Já vás sice křtím vodou, abyste se obrátili. Ale ten, který má přijít po mně, je mocnější než já; jemu nejsem hoden ani opánky přinést. On vás bude křtít Duchem svatým a ohněm. V ruce má lopatu a pročistí obilí na svém mlatě. Pšenici uloží na sýpce, plevy však bude pálit ohněm neuhasitelným.“

Mt 3,1-12

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Farnost Bory

Neděle 4. 12.

2. adventní

9:45

Za Josefa Dostála, bratra a rodiče

Na závěr mše svaté příjde sv. Mikuláš

Pátek 9. 12.

17:30

Výstav NSO a svátost smíření

18:00

Mše svatá Dolní Bory: Za Františka Zikmunda, rodiče a sourozence, rodiče Kostelencovy, syny a duše v očistci

Neděle 11. 12.

3. adventní

9:45

Za Josefa Dohnala, rodiče Hladíkovy, sestry, rodiče Vencálkovy, syna a příbuzné

11:00

Křest Horní Bory: Beáta Matoušková

 

Farní oznámení

V neděli 11. prosince v 17:00 v kostele v Netíně srdečně zveme na Adventní koncert. Více informací na plakátku v nástěnkách a na webových stránkách farnosti.

V sakristii v kostele v Horních Borech se zapisují úmysly na mše svaté na celý rok 2023, prosím k zapsanému úmyslu do kalendáře připište své telefonní číslo. Děkujeme.

FOND PULS přichází s nabídkou pomoci v době energetické krize. PULS pomůže farnostem částkou 1.000 Kč za každého donátora, který se registruje od 1. 10. do 31. 12. 2022. Rádi Vám s přihlášením pomůžeme.

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Farnost Netín 

Neděle 4. 12.

2. adventní

8:00

Za rodiče Kudláčkovy, Nebohovy, jejich sourozence a živou a + přízeň

Na závěr mše svaté příjde sv. Mikuláš

Pondělí 5. 12.

16:00

Mše svatá Stránecká Zhoř, po mši svaté přijde sv. Mikuláš

Čtvrtek 8. 12.

Slavnost Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu

17:30

Mše svatá pro děti: Za rodiče Drápelovy, Jašovy a Kolouchovy

od 16:45 bude v kostele ministrantská schůzka a v 17:00 v kapli Klubíčko pro děti.

Pátek 9. 12.

18:30

Za Aloise Prušu, sestru a dvoje rodiče

Neděle 11. 12.

3. adventní

8:00

Za Marii Královu a rodiče Bartůňkovy

 

Farní oznámení

V neděli 11. prosince v 17:00 v kostele v Netíně srdečně zveme na Adventní koncert. Více informací na plakátku v nástěnkách a na webových stránkách farnosti.

V sobotu 17. prosince zveme především děti na roráty a poté na společnou snídani.

FOND PULS přichází s nabídkou pomoci v době energetické krize. PULS pomůže farnostem částkou 1.000 Kč za každého donátora, který se registruje od 1. 10. do 31. 12. 2022. Rádi Vám s přihlášením pomůžeme.

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

 

 

nadcházející události
Biblický citát na dnešní den: www.vira.cz
My kážeme Krista ukřižovaného.
(1Kor 1,22)
Nahoru