Farnost Velké Meziříčí

  1. Úvodní stránka
  2. Pořad bohoslužeb
  3. Pořad bohoslužeb ve farnostech Velké Meziříčí, Bory a Netín 27.11. - 04.12.2022

Pořad bohoslužeb ve farnostech Velké Meziříčí, Bory a Netín 27.11. - 04.12.2022

 Farnost Velké Meziříčí 

Neděle 27. 11.

1.adventní/žehnání adventních věnců

7:30

Za P. Josefa Martináska (20. výročí úmrtí)

9:00

Za Miroslava Homolu, Boží pomoc a ochranu pro celou rodinu a na vlastní úmysl

10:30

Za rodiče Janouškovy, Bartuškovy, živou a + rodinu s prosbou o Boží požehnání a ochranu Panny Marie

18:00

Za Jaromíra Kratochvíla, dvoje + rodiče, + švagra a Petra Muchovy a Boží ochranu pro celou rodinu

Pondělí 28. 11.

7:00

Za farníky

17:00

Mše svatá Oslavice  

18:00

Mše svatá Lavičky

18:00

Mše svatá a setkání III. řádu Karmelu

Úterý 29. 11.

7:00

Za + bratra a duše v očistci

Středa 30. 11.

Svátek sv. Ondřeje, apoštola

6:00

Rorátní mše svatá

7:00

Za Bohumila Brunera s prosbou o přijetí svátostí, živou a + rodinu Brunerovu a duše v očistci

17:00

Mše svatá Mostiště

Čtvrtek 1. 12.

7:00

Za Marii a Františka Brabcovy, Boží požehnání pro celou rodinu a duše v očistci

17:00

Mše svatá Vídeň – přesunuto z 30.11.2022

18:00

16:45 schola na faře, ministranti v kostele, společná setkávání pro maminky s malými dětmi ve farním sále

Za živou a + rodinu Němcovu a Drápelovu

Pátek 2. 12.

1. v měsíci/ Celodenní a celonoční adorace

6:00

Rorátní mše svatá

8:00

Za rodiče Štoksovy a Josefa Musila

10:00

Pohřební mše svatá: Za + Marii Požárovu

14:00 – 16:00 Svátost smíření

17:00

Za P. Antonína Dudu a jeho rodinu a rodinu Konopovu

19:00

Duchovní obnova pro mládež – sál na faře

19:00 – 21:00 Svátost smíření

Sobota 3. 12.

Památka sv. Františka Xaverského, kněze/ 1. v měsíci

7:00

Za živou a + rodinu Teplých

9:00 – 12:00 Adventní duchovní obnova naší farnosti na téma: Cesta Adventem s Pannou Marií/ 9:00 – 1. přednáška, 10:30 – 2. přednáška, 11:30 Mše svatá

18:00

Za Ladislava Pospíšila, Josefa Požára, živé a + příbuzné a Boží pomoc a ochranu pro celou rodinu

Neděle 4. 12.

2. adventní/v naší farnosti pouť k sv. Mikuláši

7:30

Za naše farní společenství

9:00

Za + rodiče Pavelcovy a Štouračovy a živou a + rodinu Pavelcovu a Štouračovu

10:30

Na poděkování za 40. let manželství a živou a + rodinu Vávrovu a Hladíkovu

14:00

Program pro děti v kostele: divadlo, zpívání a přijde i sv. Mikuláš

16:00

Koncert kontrabasového orchestru v kostele sv. Mikuláše

18:00

Za dvoje + rodiče, přízeň a duše v očistci

  

Farní oznámení

Děkujeme za pomoc s vypráním ministrantských obleků.

Ve farní kanceláři v úředních hodinách zapisujeme úmysly na mše svaté na rok 2023.

V neděli 27. listopadu od 7:00 do 12:00 ve farním sále ve Velkém Meziříčí proběhne „Den štědrosti a dobrých skutků“, který organizuje Charita Žďár nad Sázavou. Přispět můžete trvanlivými potravinami, drogerií a dále pak stany, spacáky, karimatky a batohy – vše v dobrém stavu. Bližší informace najdete v nástěnkách a na webových stránkách farnosti.

V neděli 27. listopadu v 19:00 na faře bude setkání spolku Ludmila.

Ve čtvrtek 1. prosince bude pravidelná návštěva nemocných už před Vánocemi.

V sobotu 3. prosince srdečně zveme do kostela na duchovní obnovu farnosti na téma: „Cesta Adventem s Pannou Marií“, kterou povede otec Jaroslav Sojka, náš bývalý pan kaplan. Program obnovy: 9:00 první přednáška, 10:30 druhá přednáška a 11:30 mše svatá. Zároveň ve farním sále bude program pro děti – tvoření perníčků.

V sobotu 3. prosince je první sobota v Netíně, 15:00 svátost smíření a 16:00 mše svatá.

Vzadu na stolku je možné zakoupit tradiční „Průvodce adventem“ za cenu 10 Kč. Peníze vhazujte do trezorku u mříže. Děkujeme.

Na nástěnce a na internetu najdete plakátek s přehledem chystaných akcí na advent.

FOND PULS přichází s nabídkou pomoci v době energetické krize. PULS pomůže farnostem částkou 1.000 Kč za každého donátora, který se registruje od 1. 10. do 31. 12. 2022. Rádi Vám s přihlášením pomůžeme.

 

Nedělní liturgie

Ježíš řekl svým učedníkům: „Až přijde Syn člověka, bude to právě tak jako v době Noemově: Jako totiž v době před potopou lidé jedli a pili, ženili se a vdávaly až do dne, kdy Noe vstoupil do archy, a nic netušili, až přišla potopa a všechny zachvátila, právě tak to bude, až přijde Syn člověka.

Tehdy budou dva na poli: jeden z nich bude vzat, druhý ponechán; dvě budou mlít na obilném mlýnku: jedna bude vzata, druhá ponechána.

Bděte tedy, protože nevíte, který den váš Pán přijde. Uvažte tohle: Kdyby hospodář věděl, v kterou noční dobu přijde zloděj, jistě by byl vzhůru a nedovolil by mu prokopat se do domu. Proto i vy buďte připraveni, neboť Syn člověka přijde v hodinu, kdy se nenadějete.“

Mt 24,37-44

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Farnost Bory

Neděle 27. 11.

1. adventní

9:45

Mše svatá s žehnáním adventních věnců: Za Josefa a Žofii Havlíčkovy a dceru Marii

Čtvrtek 1. 12.

17:00

Mše svatá pro děti v Horních Borech: Za Františku Zajícovou, duše v očistci a celou rodinu

Po mši svaté bude nácvik ministrantů a scholy a pak společný program pro děti do 19:00.

Pátek 2. 12.

17:30

Výstav NSO a svátost smíření

18:00

Mše svatá Dolní Bory: Za Jindřicha Fňukala a rodiče

Sobota 3. 12.

6:00

Rorátní mše svatá v Horních Borech

Neděle 4. 12.

2. adventní

9:45

Za Josefa Dostála, bratra a rodiče

 

Farní oznámení

V sakristii v kostele v Horních Borech se zapisují úmysly na mše svaté na celý rok 2023, prosím k zapsanému úmyslu do kalendáře připište své telefonní číslo. Děkujeme.

Ve čtvrtek 1. prosince bude pravidelná návštěva nemocných už před Vánocemi.

V sobotu 3. prosince srdečně zveme do kostela sv. Mikuláše ve VM na duchovní obnovu farnosti na téma: „Cesta Adventem s Pannou Marií“, kterou povede otec Jaroslav Sojka, náš bývalý pan kaplan. Program obnovy: 9:00 první přednáška, 10:30 druhá přednáška a 11:30 mše svatá. Zároveň ve farním sále bude program pro děti – tvoření perníčků.

FOND PULS přichází s nabídkou pomoci v době energetické krize. PULS pomůže farnostem částkou 1.000 Kč za každého donátora, který se registruje od 1. 10. do 31. 12. 2022. Rádi Vám s přihlášením pomůžeme.

Rorátní mše bude zvlášť zaměřená pro děti a školáky. Vezměte si s sebou lucerničky. Po mši bude společná snídaně z toho, co kdo přineseme.

Průvodce Adventem 2022 můžete zakoupit za cenu 10 Kč.

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Farnost Netín

Neděle 27. 11.

1. adventní

8:00

Mše svatá s žehnáním adventních věnců: Za Mons. Bohuslava Brabce, sourozence a celou přízeň

Pátek 2. 12.

1. v měsíci

18:30

Za rodiče Markovy, Homolovy a celou živou a + rodinu

Sobota 3. 12.

Památka sv. Františka Xaverského, kněze/ 1. v měsíci

15:00

Svátost smíření

16:00

Za poutníky

Neděle 4. 12.

2. adventní

8:00

Za rodiče Kudláčkovy, Nebohovy, jejich sourozence a živou a + přízeň

 

Farní oznámení

FOND PULS přichází s nabídkou pomoci v době energetické krize. PULS pomůže farnostem částkou 1.000 Kč za každého donátora, který se registruje od 1. 10. do 31. 12. 2022. Rádi Vám s přihlášením pomůžeme.

V sobotu 3. prosince srdečně zveme do kostela sv. Mikuláše ve VM na duchovní obnovu farnosti na téma: „Cesta Adventem s Pannou Marií“, kterou povede otec Jaroslav Sojka, náš bývalý pan kaplan. Program obnovy: 9:00 první přednáška, 10:30 druhá přednáška a 11:30 mše svatá. Zároveň ve farním sále bude program pro děti – tvoření perníčků.

Průvodce Adventem 2022 můžete zakoupit za cenu 10 Kč.

V neděli 11. prosince v 17:00 v kostele v Netíně srdečně zveme na Adventní koncert. Více informací na plakátku v nástěnkách a na webových stránkách farnosti.

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

 

 

 

 

nadcházející události
Biblický citát na dnešní den: www.vira.cz
Ježíš je Mesiáš.
(Sk 5,42)
Nahoru