Farnost Velké Meziříčí

  1. Úvodní stránka
  2. Pořad bohoslužeb
  3. Pořad bohoslužeb ve farnostech Velké Meziříčí, Bory a Netín 20.11. - 27.11.2022

Pořad bohoslužeb ve farnostech Velké Meziříčí, Bory a Netín 20.11. - 27.11.2022

Farnost Velké Meziříčí 

Neděle 20. 11.

Slavnost Ježíše Krista Krále

7:30

Za žijící a + členy rodiny Navrátilovy, Žáčkovy a Kopuletých a duše v očistci

9:00

Za rodiče Tomanovy, švagrovou a živou a + rodinu Tomanovu

10:30

Za Ludmilu a Františka Bártovy a jejich rodiče

11:30

Křty VM: Nikolas Hugo, Stela Sýkorová, Emily Petrová, Patricie Petrová

18:00

Za naše farní společenství

19:00

Večer chval

Pondělí 21. 11.

Památka Zasvěcení Panny Marie

v Jeruzalémě

7:00

Za živou a + rodinu Hajátkovu, Charvátovu, Herinkovu a duše v očistci

17:30

Mše svatá Stránecká Zhoř – zámek

18:00

Mše svatá Hrbov

Úterý 22. 11.

Památka sv. Cecílie, panny a mučednice

7:00

Za rodiče Malcovy a dva syny

Středa 23. 11.

ČERVENÁ STŘEDA

7:00

Za děti a Lenku

17:00

Mše svatá Mostiště

17:00

Mše svatá Vídeň

19:00

Ekumenická modlitba za pronásledované křesťany ve Špitálku

Čtvrtek 24. 11.

Památka sv. Ondřeje, kněze a druhů, mučedníků

7:00

Za rodinu Zezulovu, Dřímalovu a Švomovu

14:00

Pohřební mše svatá:Za + Marii Polovu z Mostišť

18:00

16:45 schola na faře, ministranti v kostele, společná setkávání pro maminky s malými dětmi ve farním sále

Za + rodiče Doležalovy a živé a + děti

Pátek 25. 11.

8:00

Za Růženu Šenkovu a její rodinu

14:00 – 16:00 Svátost smíření a výstav NSO

17:00

Za živou a + rodinu Kalinovu, přízeň a duše v očistci

Sobota 26. 11.

7:00

Za rodinu Kališovu a duše v očistci

18:00

Za rodiče Smejkalovy, Tribulovy, manžele Vlčkovy a + bratra Josefa

Neděle 27. 11.

1.adventní/žehnání adventních věnců

7:30

Za P. Josefa Martináska (20. výročí úmrtí)

9:00

Za Miroslava Homolu, Boží pomoc a ochranu pro celou rodinu a na vlastní úmysl

10:30

Za rodiče Janouškovy, Bartuškovy, živou a + rodinu s prosbou o Boží požehnání a ochranu Panny Marie

18:00

Za Jaromíra Kratochvíla, dvoje + rodiče, + švagra a Petra Muchovy a Boží ochranu pro celou rodinu

 

Farní oznámení

Ve farní kanceláři v úředních hodinách zapisujeme úmysly na mše svaté na rok 2023.

V  neděli 20. listopadu v 19:00 v kostele sv. Mikuláše zveme na Večer chval.

Ve středu 23. listopadu/ČERVENÁ STŘEDA/ v 19:00 ve Špitálku zveme na ekumenickou pobožnost za pronásledované křesťany na celém světě.

V neděli 27. listopadu od 7:00 do 12:00 ve farním sále ve Velkém Meziříčí proběhne „Den štědrosti a dobrých skutků“, který organizuje Charita Žďár nad Sázavou. Přispět můžete trvanlivými potravinami, drogerií a dále pak stany, spacáky, karimatky a batohy – vše v dobrém stavu. Bližší informace najdete v nástěnkách a na webových stránkách farnosti.

Vzadu na stolku je možné zakoupit tradiční „Průvodce adventem“ za cenu 10 Kč. Peníze vhazujte do trezorku u mříže. Děkujeme.

Zveme školáky na farní víkend, který proběhne 25. – 27. listopadu v Heřmanově. Další informace najdete v plakátku na nástěnce nebo u jáhna Jiřího. Přihlašování zde: www.1url.cz/@vmvikend

FOND PULS přichází s nabídkou pomoci v době energetické krize. PULS pomůže farnostem částkou 1.000 Kč za každého donátora, který se registruje od 1. 10. do 31. 12. 2022. Rádi Vám s přihlášením pomůžeme.

Na nástěnce a na internetu najdete plakátek s přehledem chystaných akcí na advent.

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 Farnost Bory 

Neděle 20. 11.

Slavnost Ježíše Krista Krále

9:45

Za Josefa Mičku, manželku, rodiče, sourozence a duše v očistci

Pátek 25 11.

9:00

Pohřební mše svatá v Horních Borech: Za + Boženu Buchtovu

17:30

Výstav NSO a svátost smíření

18:00

Mše svatá Dolní Bory: Za Mons. Josefa Poula a jeho sourozence a rodiny Markovy a Kujalovy

Neděle 27. 11.

1. adventní

9:45

Mše svatá s žehnáním adventních věnců: Za Josefa a Žofii Havlíčkovy a dceru Marii

 

Farní oznámení

V sakristii v kostele v Horních Borech se zapisují úmysly na mše svaté na celý rok 2023, prosím k zapsanému úmyslu do kalendáře připište své telefonní číslo. Děkujeme.

V neděli 20. listopadu v 19:00 v kostele sv. Mikuláše zveme na Večer chval.

Ve středu 23. listopadu/ČERVENÁ STŘEDA/ v 19:00 ve Špitálku ve Velkém Meziříčí zveme na ekumenickou pobožnost za pronásledované křesťany na celém světě.

Zveme školáky na farní víkend, který proběhne 25. – 27. listopadu v Heřmanově. Další informace najdete v plakátku na nástěnce nebo u jáhna Jiřího.

FOND PULS přichází s nabídkou pomoci v době energetické krize. PULS pomůže farnostem částkou 1.000 Kč za každého donátora, který se registruje od 1. 10. do 31. 12. 2022. Rádi Vám s přihlášením pomůžeme.

Průvodce Adventem 2022 můžete zakoupit za cenu 10 Kč.

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Farnost Netín 

Neděle 20. 11.

Slavnost Ježíše Krista Krále

8:00

Za rodiče Vaňkovy, dva zetě, celou přízeň a duše v očistci

Pondělí 21. 11.

Památka Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě

17:30 

Mše svatá Stránecká Zhoř - zámek

Čtvrtek 24. 11.

Památka sv. Ondřeje, kněze a druhů, mučedníků

17:30

Mše svatá pro děti: Za rodinu Roseckých a duše v očistci

/od 17:00 bude v kostele ministrantská schůzka a v kapli Klubíčko pro děti/

Pátek 25. 11.

18:30

Za Josefa Horkého a živou a + přízeň

Neděle 27. 11.

1. adventní

8:00

Mše svatá s žehnáním adventních věnců: Za Mons. Bohuslava Brabce, sourozence a celou přízeň

 

 Farní oznámení

V neděli 20. listopadu v 19:00 v kostele sv. Mikuláše zveme na Večer chval.

Ve středu 23. listopadu/ČERVENÁ STŘEDA/ v 19:00 ve Špitálku ve Velkém Meziříčí zveme na ekumenickou pobožnost za pronásledované křesťany na celém světě.

Zveme školáky na farní víkend, který proběhne 25. – 27. listopadu v Heřmanově. Další informace najdete v plakátku na nástěnce nebo u jáhna Jiřího.

FOND PULS přichází s nabídkou pomoci v době energetické krize. PULS pomůže farnostem částkou 1.000 Kč za každého donátora, který se registruje od 1. 10. do 31. 12. 2022. Rádi Vám s přihlášením pomůžeme.

Průvodce Adventem 2022 můžete zakoupit za cenu 10 Kč.

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

nadcházející události
Biblický citát na dnešní den: www.vira.cz
Ježíš je Mesiáš.
(Sk 5,42)
Nahoru