Farnost Velké Meziříčí

  1. Úvodní stránka
  2. Pořad bohoslužeb
  3. Pořad bohoslužeb ve farnostech Velké Meziříčí, Bory a Netín 12.5. - 19.5.2019

Pořad bohoslužeb ve farnostech Velké Meziříčí, Bory a Netín 12.5. - 19.5.2019

Farnost Velké Meziříčí

 

Neděle 12. 5.

4. velikonoční/ v naší farnosti

1. svaté přijímání/ Den modliteb za povolání k duchovnímu stavu

7:30

Za rodiče Černých a Havlíčkovy, sestru Marii a Boženu a za živou a + rodinu

9:00

Za farníky

10:30

Mše svatá s 1. svatým přijímáním našich dětí

Za + rodiče Kratochvílovy, na poděkování za 79. let života zetě Františka,živé a + příbuzné, + Jiřího Kudrnu a rodiče a duše v očistci

17:00

Májová pobožnost

18:00

Za Stanislava Vondráčka, dvoje rodiče, tři bratry, švagra, vnuka Jana a duše v očistci

Pondělí 13.5.

7:00

Za + a žijící členy rodiny Navrátilovy, Žáčkovy, Pečínkovy a duše v očistci

10:00

Pohřební mše svatá: Za + Jiřího Pařízka

14:00

Mše svatá v nemocnici

17:30

Mše svatá Kochánov

18:30

Mše svatá Lavičky

Úterý 14. 5.

Svátek sv. Matěje, apoštola

7:00

Za + Václava Vávru, + rodiče a bratra Josefa

Středa 15. 5.

7:00

Za dvoje rodiče, bratra, švagra, švagrovou, duše v očistci a celou přízeň

10:00

Mše svatá v DPS

17:00

Mše svatá Vídeň

18:00

Mše svatá Oslavice

Čtvrtek 16. 5.

Svátek sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka,

hlav. patrona Čech

7:00

Za třídu 8.A. gymnázia Velké Meziříčí a za úšpešné složení maturitní zkoušky

18:00

16:45 nácvik zpěvů – dětská schola,  17:00 schůzka ministrantů 

Na poděkování a za živé a + členy rodiny Doležalovy

Pátek 17. 5.

8:00

Za vnuka Davida s prosbou o Boží ochranu a pomoc pro celou rodinu a duše v očistci

10:00

Pohřební mše svatá: Za + Marii Dohnalovu

13:30

Domov seniorů

14:00 – 16:00 Svátost smíření

17:00

Za Karla Kunčara, rodiče Blažíčkovy a Palečkovy, prarodiče, duše v očistci a za celou živou rodinu

Sobota 18. 5.

7:00

Za Ladislava Kadlece, rodiče Kadlecovy a Drápelovy , živé a + členy jejich rodin a duše v očistci

11:00

Křty dětí – Pavel Wasserbauer, Františka Morawitz

18:00

Za Stanislava Malce, dvoje rodiče a duše v očistci

Neděle 19. 5.

5. velikonoční/ sbírka na charitu

7:30

Za živou a + rodinu Vávrovu nad Tratí a děti s rodinami

9:00

Za Antonína Jana, Stanislava Jiráka a všechny živé a + příbuzné

10:30

Za farníky

11:00

Poutní mše svatá Olší nad Oslavou

11:30

Poutní mše svatá Svařenov

17:00

Májová pobožnost

18:00

Za Josefa a Annu Blahovy, rodiče a sourozence, jejich živou rodinu a d.v.o.

Farní oznámení

Autobus na Nový Jeruzalém v úterý 14. května 2019 pojedev  16:40 z Vídně, 16:45 z Mostišť, 16:50 z Velkého Meziříčí od starého domova důchodců a 16:55 z Lavičky – rozcestí.

V pátek 17. května v 19:30 ve farním sále pokračuje příprava na biřmování pro mladší skupinu.

V sobotu 18. 5. se uskuteční děkanátní setkání mladých v Měříně, více informací na nastěnce a internetových stránkách, je třeba se přihlásit.

Zveme děti ve věku 7 – 12 let na křesťanský tábor „S vírou přes moře“, který se uskuteční na faře v Jimramově od 11. do 18. 8. 2019.Informace a přihlášky naleznete vzadu v kostele na stolečku.

Zveme kluky a holky ve věku od 6. do 13. let na farní tábor „Dobrodružství Cyrila a Metoděje“ na faře v Netíně  ve dnech 4. – 9. 8. 2019.Více informací najdete na plakátku v nástěnce a na internetových stránkách farnostiVelké Meziříčí.

Z nedělní liturgie

Ježíš řekl: „Moje ovce slyší můj hlas; já je znám a ony jdou za mnou. Já jim dávám věčný život. Nezahynou navěky a nikdo mi je nevyrve z rukou. Můj otec, který mi je dal, je větší než všichni a z Otcových rukou je nemůže vyrvat nikdo. Já a Otec jedno jsme.“ Jan 10,27-30

Naslouchat Ježíši, nechat se vést je zárukou, že se nebudme zaplétat do malicherností a strachů tohoto světa. Ježíš nokoho neopouští, to člověk opouští Boha. Následování přináší pokoj v boji s pokušením. Když přijde pokušení, tak je třeba to přijmout jako výzvu , kterou musíme řešit. On je vždy větší než jakékoli zlo. Nebudu podléhat zbytečným strachům. „nezahynou na věky a nikdo mi je nevyrve z rukou“.

Jsme předurčení k vítězství - být optimisty. Když nasbírám rány, je třeba vědět, že:  „Vítězům se hojí rány rychleji“.

Smolař – pesimista, v každé situaci, kde se mu nedaří získat oč usiloval, naříká: „Ach, kdybych tuto činnost vůbec nezačínal…, Kdybych si já nevzal/a takovou ženskou, chlapa, kde jsem dnes mohl být…“

Vítěz – optimista, si naopak řekne: toto se mi nepodařilo, protože jsem do toho nedal vše…, musím jít znovu s větší přípravou. Být vítězem znamená umět si poradit s životem a jeho úkoly… S úspěchem je také spojeno být moudrý: ani v případě úspěchu nepodléhat pýše a sebeuspokojení.

Optimismus není romantické gesto, je to způsob pohledu na události – vidět v situaci výzvu.

Psychologie nám říká, že je možné se naučit tomuto pohledu a nahradit naučenou bezmocnost a beznaděj.

Následování Ježíše, Dobrého pastýře, nám přináší klid a svobodu.

.............................................................................................................................................................................................................................................

Farnost Bory

Neděle 12. 5.

4. velikonoční

9:45

Mše svatá s představením dětí před 1. svatým přijímáním

Za Františka Filipa, rodiče, rodiče Michalovy a duše v očistci

Pátek 17. 5.

18:00

Dolní Bory: Za rodiče Novotných, Ambrožovy, živou a + přízeň a Stanislava Jašu

Sobota 18. 5.

11:00

Svatba Dolní Bory: Matoušek Adam – Křížová Lucie

Neděle 19. 5.

5. velikonoční/ sbírka na charitu

9:45

Za rodinu Nevrklovu, rodinu Stachovu a P. Jiřího Eduarda Krejčího

  

Farní oznámení

V neděli 12. května, to je dnes  v 10:45 v kostele bude další katecheze pro rodiče dětí, které půjdou k 1. svatému přijímání.

Autobus na Nový Jeruzalém pojede v úterý 14. května v 16:40 z Vídně.

V pátek 17. května bude návštěva nemocných.

V sobotu 18. 5. se uskuteční děkanátní setkání mladých v Měříně, více informací na nastěnce a internetových stránkách, je třeba se přihlásit.

Zveme kluky a holky ve věku od 6. do 13. let na farní tábor „Dobrodružství Cyrila a Metoděje“ na faře v Netíně  ve dnech 4. – 9. 8. 2019.Více informací najdete na plakátku v nástěnce a na internetových stránkách farnostiVelké Meziříčí.

...............................................................................................................................................................................................................................................

Farnost Netín

Neděle 12. 5.

4. velikonoční

8:00

Mše svatá s představením dětí před 1. svatým přijímáním

Za Leopolda Kunčara, syna Petra, rodiče Kunčarovy a Vítkovy

Pondělí 13. 5.

17:30

Mše svatá Kochánov

Čtvrtek 16. 5.

Svátek sv. Jana Nepomuckého,

kněze a mučedníka

17:30

Mše svatá pro děti: Za rodinu Pokornou a Poulovu a živou a + přízeň

Pátek 17. 5.

18:30

Na poděkování za 70. let života

Neděle 19. 5.

5. velikonoční/ sbírka na charitu

8:00

Mše svatá se křtem Martina Peška Za rodiče Poulovy a Šromovy a celou živou a + rodinu

11:00

Poutní mše svatá Olší nad Oslavou

11:30

Poutní mše svatá Svařenov

 

Farní oznámení

Autobus na Nový Jeruzalém pojede v úterý 14. květnav 17:10 z Netína.

Ve čtvrtek 16. května v 16:15 na faře pokračuje příprava na první svaté přijímání a v 18:15 další katecheze pro rodiče dětí, které půjdou ke svatému přijímání.

V sobotu 18. 5. se uskuteční děkanátní setkání mladých v Měříně, více informací na nastěnce a internetových stránkách, je třeba se přihlásit.

Zveme kluky a holky ve věku od 6. do 13. let na farní tábor „Dobrodružství Cyrila a Metoděje“ na faře v Netíně  ve dnech 4. – 9. 8. 2019. Více informací najdete na plakátku v nástěnce a na internetových stránkách. 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

nadcházející události
Biblický citát na dnešní den: www.vira.cz
Anděl Páně v noci otevřel dveře žaláře.
(Sk 5,19)
Nahoru