Farnost Velké Meziříčí

  1. Úvodní stránka
  2. Pořad bohoslužeb
  3. Pořad bohoslužeb ve farnostech Velké Meziříčí, Bory a Netín 13.11. - 20.11.2022

Pořad bohoslužeb ve farnostech Velké Meziříčí, Bory a Netín 13.11. - 20.11.2022

Farnost Velké Meziříčí 

Neděle 13. 11.

33. v mezidobí/ Sbírka na podporu katolických médií vyhlášená ČBK

7:30

Za + Leopolda Skryju, rodiče, sourozence a duše v očistci

9:00

Za naše farní společenství

10:30

Za živou a + rodinu Dvořákovu a Chalupovu s prosbou o Boží požehnání a duše v očistci

11:00

Poutní mše svatá Martinice

11:30

Křty VM: Damian Večeřa a Tomáš Hrabálek

18:00

Za živou a + rodinu Rybovu, + Vladislavu Čermákovu a duše v očistci

Pondělí 14. 11.

7:00

Za živou a + rodinu Mejzlíkovu, Studených a duše v očistci

10:00

Pohřební mše svatá v Mostištích: Za + Miroslava Vávru

13:00

Pohřební mše svatá: Za + Hanu Coufalovu

17:00

Mše svatá Oslavice

18:00

Mše svatá Kochánov

Úterý 15. 11.

7:00

Za rodiče Práškovy, Rosovy, živou a + rodinu Práškovu, Rosovu a Cahovu a duše v očistci

Středa 16. 11.

7:00

Za rodiče Sedlákovy, syna Františka, Vladimíra Klímu a duše v očistci

10:00

Pohřební mše svatá: Za + Boženu Hammerovu

17:00

Mše svatá Vídeň

Čtvrtek 17. 11.

Památka sv. Alžběty Uherské, řeholnice

7:00

Za svobodu ve světě

17:00

Mše svatá Lavičky (přesunuto z 16. 11. 2022)

Pátek 18. 11.

Posvěcení římských bazilik svatých apoštolů Petra a Pavla

8:00

Za živou a + rodinu Šitkovu a Kosourovu, celou přízeň a duše v očistci

14:00 – 16:00 Svátost smíření a výstav NSO

17:00

Za Václava Vávru a živou a + rodinu a duše v očistci

Sobota 19. 11.

7:00

Za Emílii Krejčovu a živou a + rodinu Krejčovu, Kryštofovu a Františka Borůvky

18:00

Za rodiče Beranovy, Vondráčkovy a syna a Boží požehnání pro celou rodinu

Neděle 20. 11.

Slavnost Ježíše Krista Krále

7:30

Za žijící a + členy rodiny Navrátilovy, Žáčkovy a Kopuletých a duše v očistci

9:00

Za rodiče Tomanovy, švagrovou a živou a + rodinu Tomanovu

10:30

Za Ludmilu a Františka Bártovy a jejich rodiče

11:30

Křty VM: Nikolas Hugo, Stela Sýkorová, Emily Petrová, Patricie Petrová

18:00

Za naše farní společenství

19:00

Večer chval

 

Farní oznámení

V pondělí 14. listopadu ve farní kanceláři (8:00 – 10:00) a pak v dalších dnech v úředních hodinách začínáme zapisovat úmysly na mše svaté na rok 2023.

Ve čtvrtek 17. listopadu nebude večerní dětská mše svatá ani setkání maminek, schůzka ministrantů a schola.

V pátek 18. listopadu zveme na děkanátní společenství mládeže. Je určeno pro mladé od 15 let, kteří se chtějí scházet a růst ve vztahu k Ježíši. Začátek v 19:00 na faře. Další informace u jáhna Jiřího.

V tomto týdnu se koná týden modliteb za mládež. Další informace na plakátku nástěnce. V naší farnosti se připojíme v přímluvách a v nedělním večeru chval.

V  neděli 20. listopadu v 19:00 v kostele sv. Mikuláše zveme na Večer chval.

Zveme školáky na farní víkend, který proběhne 25. – 27. listopadu v Heřmanově. Další informace najdete v plakátku na nástěnce nebo u jáhna Jiřího. Přihlašování zde: www.1url.cz/@vmvikend

 

Nedělní liturgie

Když někteří mluvili o chrámu, jakými krásnými kameny a pamětními dary je ozdoben, řekl Ježíš: „Přijdou dny, kdy z toho, co vidíte, nezůstane kámen na kameni, všechno bude rozbořeno.“
Zeptali se ho: „Mistře, kdypak se to stane? A jaké bude znamení, že to už nastává?“
Odpověděl: „Dejte si pozor, abyste se nenechali svést! Mnozí lidé totiž přijdou pod mým jménem a budou říkat: ‘Já jsem to!’ a ‘Ten čas je tady!’ Nechoďte za nimi! Až pak uslyšíte o válkách a vzpourách, neděste se, neboť to se musí stát napřed, ale nebude hned konec.“
Potom jim řekl: „Povstane národ proti národu a království proti království, budou velká zemětřesení, na různých místech hlad a mor, hrozné úkazy a velká znamení na nebi.
Ale před tím vším vztáhnou na vás ruce, budou vás pronásledovat, vydávat synagogám na soud a do vězení, budou vás předvádět před krále a vladaře pro mé jméno. To vám dá příležitost k svědectví.
Vezměte si tedy k srdci toto: Nepřipravujte se předem, jak se hájit. Vždyť já vám dám výmluvnost i moudrost, které nedovedou odolat ani odporovat žádní vaši protivníci.
Budete zrazováni i od vlastních rodičů a sourozenců, příbuzných a přátel, a některé z vás usmrtí. Budete pro jméno mé ode všech nenáviděni. Ale ani vlas z hlavy se vám neztratí. Trpělivostí zachráníte svou duši.“

Lk 21,5-19

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Farnost Bory

Neděle 13. 11.

33. v mezidobí/Sbírka na podporu katolických médií

9:45

Za rodinu Fňukalovu, vnučku Marušku a Františka Beneše

Pátek 18. 11.

Posvěcení římských bazilik svatých apoštolů Petra a Pavla

17:30

Výstav NSO a svátost smíření

18:00

Mše svatá Dolní Bory: Za rodinu Kaštanovu, Říhovu, zemřelé a dary Ducha svatého

Neděle 20. 11.

Slavnost Ježíše Krista Krále

9:45

Za Josefa Mičku, manželku, rodiče, sourozence a duše v očistci

 

Farní oznámení

Od neděle 13. listopadu se v sakristii v kostele v Horních Borech začnou zapisovat úmysly na mše svaté na celý rok 2023, prosím k zapsanému úmyslu do kalendáře připište své telefonní číslo. Děkujeme.

Ve čtvrtek 17. listopadu nebude mše svatá pro děti ani schůzka ministrantů.

V pátek 18. listopadu zveme na děkanátní společenství mládeže. Je určeno pro mladé od 15 let, kteří se chtějí scházet a růst ve vztahu k Ježíši. Začátek v 19:00 na faře. Další informace u jáhna Jiřího.

V neděli 20. listopadu v 19:00 v kostele sv. Mikuláše zveme na Večer chval.

Zveme školáky na farní víkend, který proběhne 25. – 27. listopadu v Heřmanově. Další informace najdete v plakátku na nástěnce nebo u jáhna Jiřího. Přihlašování zde: www.1url.cz/@vmvikend

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Farnost Netín

Neděle 13. 11.

33. v mezidobí/Sbírka na podporu katolických médií

8:00

Za Petra Judu a dvoje rodiče

Pondělí 14. 11.

18:00

Mše svatá Kochánov

Pátek 18. 11.

Posvěcení římských bazilik svatých apoštolů Petra a Pavla

18:30

Za rodiče Brabcovy, rodiče Kujalovy a syna Oldřicha

Neděle 20. 11.

Slavnost Ježíše Krista Krále

8:00

Za rodiče Vaňkovy, dva zetě, celou přízeň a duše v očistci

  

Farní oznámení

V pátek 18. listopadu zveme na děkanátní společenství mládeže. Je určeno pro mladé od 15 let, kteří se chtějí scházet a růst ve vztahu k Ježíši. Začátek v 19:00 na faře. Další informace u jáhna Jiřího.

V neděli 20. listopadu v 19:00 v kostele sv. Mikuláše zveme na Večer chval.

Zveme školáky na farní víkend, který proběhne 25. – 27. listopadu v Heřmanově. Další informace najdete v plakátku na nástěnce nebo u jáhna Jiřího. Přihlašování zde: www.1url.cz/@vmvikend

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

 

 

nadcházející události
Biblický citát na dnešní den: www.vira.cz
My kážeme Krista ukřižovaného.
(1Kor 1,22)
Nahoru