Farnost Velké Meziříčí

  1. Úvodní stránka
  2. Pořad bohoslužeb
  3. Pořad bohoslužeb ve farnostech Velké Meziříčí, Bory a Netín 30.10. - 6.11.2022

Pořad bohoslužeb ve farnostech Velké Meziříčí, Bory a Netín 30.10. - 6.11.2022

Farnost Velké Meziříčí  

Neděle 30. 10.

31. v mezidobí

7:30

Za živou a + rodinu Přibylovu, Drápelovu a duše v očistci

9:00

Na poděkování za dar života a živou a + rodinu Rosovu a Pospíšilovu, celou přízeň, Boží požehnání a duše v očistci

10:30

Za Pavla Vondráčka a syna, dvoje rodiče a bratra, živé a + rodiny a na vlastní úmysl

11:00

Mše svatá Mostiště: Za naše farní společenství /po mši svaté pobožnost na hřbitově za zemřelé

15:00

Dušičková pobožnost na hřbitově Karlov

18:00

Za živou a + rodinu Michalovu, Střechovu, Hedviku Ambrožovu, manžele Vondráčkovy, Boží ochranu pro celou rodinu a na poděkování za 50 let společného života s prosbou o Boží požehnání do dalších let

Pondělí 31. 10.

7:00

Za uzdravení vnučky a na úmysl dárce

9:30

Pohřební mše svatá: Za + Andělu Tomanovu

Úterý 1. 11.

Slavnost Všech svatých

6:30 – 9:00 a 17:00 – 17:50 Svátost smíření

7:00

Za manžela Karla, nenarozené děti a dvoje rodiče

8:00

Za + rodinu Kršňákovu a sourozence

18:00

Za + Jiřího Bradáče, děti a jejich rodiny a šťastnou hodinu smrti

Středa 2.11.

Vzpomínka na všechny věrné zemřelé

6:30 – 9:00 a 17:00 – 17:50 Svátost smíření

7:00

Za všechny zemřelé

8:00

Na úmysl svatého Otce

15:00

Mše svatá na Moráni: Za všechny zemřelé /po mši svaté pobožnost na starém hřbitově/

18:00

Za Františka Dvořáka z Vídně

Čtvrtek 3. 11.

7:00

Za + manžela Pavla, + členy rodiny Doležalovy, Špačkovy, Pavla Horníčka, Kadlecovy a duše v očistci

18:00

16:45 schola na faře, ministranti v kostele, společná setkávání pro maminky s malými dětmi ve farním sále

Za + Karla Čadu a živou a + rodinu Čadovu a Jakubcovu

Pátek 4. 11.

Památka sv. Karla Boromejského, biskupa/1. v měsíci/Celodenní a celonoční adorace

8:00

Za + manžela, dvoje rodiče, Boží požehnání a ochranu Panny Marie pro rodinu a celou přízeň

14:00 – 16:00 Svátost smíření

17:00

Za Ivanu Ambrožovu

19:00 – 21:00 Svátost smíření

Sobota 5. 11.

1. v měsíci

7:00

Za živou a + rodinu Chmelovu a Zemanovu, celou přízeň, děti, vnoučata a duše v očistci

18:00

Na společný úmysl

1. Za živou a + rodinu Švábovu a Bartuškovu, sestru s manželem, synovce a tři neteře

2. Za živou a + rodinu Kotíkovu, Hladíkovu, Šitkovu, Kučerovu a duše v očistci

3. Za rodiče Dočkalovy

4. Za uzdravení nemocné sestry a švagra a celé jejich rodiny

5. Na poděkování za 45 let manželství s prosbou o Boží požehnání pro děti a jejich rodiny

Neděle 6. 11.

32. v mezidobí

7:30

Za naše farní společenství

9:00

Za sestru Marii, synovce Josefa, rodinu Ondráčkovu a duše v očistci

10:30

Za Aloise Rozmarina, jeho rodiče, duše v očistci s prosbou o Boží požehnání pro živé rodiny

11:30

Křty VM: Julie Hermany, Jonáš Krča, Matyáš Skryja

18:00

Za rodinu Dvořákovu a Fňukalovu, rodiče Brabcovy, živou a + přízeň a duše v očistci

 

Farní oznámení

V neděli 30. října v 19:00 na faře bude setkání spolku Ludmila.

Ve středu 2. listopadu nebudou na faře ve VM odpolední úřední hodiny.

Ve čtvrtek 3. listopadu bude pravidelná návštěva nemocných.

V sobotu 5. listopadu je první sobota v měsíci v Netíně, mše svatá je již v zimním čase a to v 16:00, svátost smíření od 15:00.

V sobotu 5. listopadu pojedeme na výlet s ministranty do Moravského krasu, pojedeme společně autobusem. Přihlášky a informace u Petra Bradáče.

Ve Fotoateliéru paní Bradáčové je již možnost si vybrat a zakoupit fotky z biřmování ve Velkém Meziříčí i v Netíně.

V pátek 4. listopadu zveme na společenství mládeže. Je určeno zvláště pro všechny biřmované a ty, kteří se chtějí scházet a růst ve vztahu k Ježíši. Začátek v 19:00 na faře. Další informace u jáhna Jiřího.

Na konci listopadu chystáme farní víkend pro děti. Proběhne 25. – 27. listopadu v Heřmanově. Zveme všechny školáky. Bližší informace připravujeme.

Odpustky pro duše v očistci: 1. listopadu odpoledne a 2. listopadu po celý den je možnost při návštěvě jakéhokoli kostela získat plnomocné odpustky, přivlastnitelné duším v očistci. Kromě tří obvyklých podmínek (svátost smíření, svaté přijímání, modlitba na úmysl sv. Otce) je podmínka pomodlit se při návstěvě kostela modlitbu Páně a vyznání víry.

Od 1. do 8. listopadu je možno získat po splnění tří obvyklých podmínek denně plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci, navštívi-li někdo hřbitov a pomodlí se třeba jen v duchu za zemřelé. V ostatních dnech lze takto získat odpustky částečné.

 

Nedělní liturgie

Ježíš vešel do Jericha a procházel jím. Byl tam jistý člověk, jmenoval se Zacheus. Byl to vrchní celník, velmi bohatý. Rád by uviděl Ježíše, jak vypadá, ale nemohl, protože tam bylo plno lidí a on byl malé postavy. Běžel napřed a vylezl na fíkovník, aby ho uviděl, protože tudy měl procházet.
Když Ježíš přišel k tomu místu, podíval se nahoru a řekl mu: „Zachee, pojď rychle dolů: dnes musím zůstat v tvém domě.“ On rychle slezl dolů a s radostí ho přijal. Všichni, jakmile to uviděli, reptali a říkali: „Vešel jako host k hříšníkovi!“
Zacheus se zastavil a řekl Pánu: „Polovici svého majetku, Pane, dám chudým, a jestli jsem někoho o něco ošidil, nahradím mu to čtyřnásobně!“
Ježíš mu řekl: „Dnes přišla do tohoto domu spása. Vždyť i on je potomek Abrahámův. Syn člověka přišel hledat a zachránit, co zahynulo.“ Lk 19,1-10

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Farnost Bory

Neděle 30. 10.

31. v mezidobí

9:45

Za Rudolfa a Aleše Kučerovy a rodiče Kučerovy a Brendelovy, živou a + přízeň a duše v očistci

Po mši svaté dušičková pobožnost na hřbitově v Horních Borech

Úterý 1. 11.

Slavnost Všech svatých

16:30 – 16:55 Svátost smíření

17:00

Mše svatá Horní Bory: Za Josefa Zástěru a jeho otce a živou a + rodinu Vítkovu a Zástěrovu

Středa 2. 11.

Vzpomínka na všechny věrné zemřelé

16:30 – 16:55 Svátost smíření

17:00

Mše svatá Horní Bory: Za Antonína Němce, Ludvíka Večeřu, rodinu Dostálovu, Němcovu, Večeřovu a Boží ochranu pro celou rodinu

Čtvrtek 3. 11.

17:00

Mše svatá pro děti Horní Bory: Za Františka Kameníka a jeho rodiče, rodinu Pospíchalovu a Boženu Zástěrovu. Po mši svaté bude nácvik ministrantů a scholy a pak společný program pro děti do 19:00.

Pátek 4. 11.

Památka sv. Karla Boromejského, biskupa/1. v měsíci

17:30

Výstav NSO a svátost smíření

18:00

Mše svatá Dolní Bory: Za rodiče Lázničkovy, dva syny, celou přízeň a duše v očistci

Neděle 6. 11.

32. v mezidobí

9:30

Svatomartinský průvod vychází od obecního úřadu

9:45

Poutní mše svatá Horní Bory: Za Františka Filipa, rodiče Filipovy, Michalovy a Boží ochranu

 

Farní oznámení

Ve středu 2. listopadu nebudou na faře ve VM odpolední úřední hodiny.

Ve čtvrtek 3. listopadu bude pravidelná návštěva nemocných.

V pátek 4. listopadu zveme na společenství mládeže do Velkého Meziříčí. Je určeno zvláště pro všechny biřmované a ty, kteří se chtějí scházet a růst ve vztahu k Ježíši. Začátek v 19:00 na faře. Další informace u jáhna Jiřího.

V sobotu 5. listopadu od 16:00 v kostele v Horních Borech proběhne předpouťový úklid kostela, kdo můžete pomoct, tak prosím přijďte.

V sobotu 5. listopadu je první sobota v měsíci v Netíně, mše svatá je již v zimním čase a to v 16:00, svátost smíření od 15:00.

V sobotu 5. listopadu pojedeme na výlet s ministranty do Moravského krasu, pojedeme společně autobusem. Pro více informací nebo přihlášení pište kaplanovi na email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Odpustky pro duše v očistci: 1. listopadu odpoledne a 2. listopadu po celý den je možnost při návštěvě jakéhokoli kostela získat plnomocné odpustky, přivlastnitelné duším v očistci. Kromě tří obvyklých podmínek (svátost smíření, svaté přijímání, modlitba na úmysl sv. Otce) je podmínka pomodlit se při návstěvě kostela modlitbu Páně a vyznání víry.

Od 1. do 8. listopadu je možno získat po splnění tří obvyklých podmínek denně plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci, navštívi-li někdo hřbitov a pomodlí se třeba jen v duchu za zemřelé. V ostatních dnech lze takto získat odpustky částečné.

Na konci listopadu chystáme farní víkend pro děti. Proběhne 25. – 27. listopadu v Heřmanově. Zveme všechny školáky. Bližší informace připravujeme

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Farnost Netín

Neděle 30. 10.

31. v mezidobí

7:00 – 7:50 Svátost smíření před Dušičkami

8:00

Mše svatá se křtem Marka Večeři

Za rodiče Michalovy, Smolíkovy a ochranu a pomoc pro celou živou a + rodinu

15:00

Dušičková pobožnost na hřbitově

Úterý 1. 11.

Slavnost Všech svatých

18:00 – 18:25 Svátost smíření

18:30

Za rodinu Pokornou, Poulovu a Annu Šopíkovu

Středa 3. 11.

Vzpomínka na všechny věrné zemřelé

18:00 – 18:25 Svátost smíření

18:30

Za všechny zemřelé

Pátek 4. 11.

Památka sv. Karla Boromejského, biskupa/1. v měsíci

18:30

Za rodiče Štěpánkovy a Novákovy a Jarmilu Novákovu

Sobota 5. 11.

1. v měsíci

15:00

Svátost smíření

16:00

!!!!!!!

Za poutníky

Neděle 6. 11.

32. v mezidobí

8:00

Za manželku Věru Chalupovu, rodiče Čermákovy a Chalupovy a dva bratry a sestru

  

Farní oznámení

Ve středu 2. listopadu nebudou na faře ve VM odpolední úřední hodiny.

V sobotu 5. listopadu je první sobota v měsíci, mše svatá je již v zimním čase a to v 16:00, svátost smíření od 15:00.

V sobotu 5. listopadu pojedeme na výlet s ministranty do Moravského krasu, pojedeme společně autobusem. Pro více informací nebo přihlášení pište kaplanovi na email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Odpustky pro duše v očistci: 1. listopadu odpoledne a 2. listopadu po celý den je možnost při návštěvě jakéhokoli kostela získat plnomocné odpustky, přivlastnitelné duším v očistci. Kromě tří obvyklých podmínek (svátost smíření, svaté přijímání, modlitba na úmysl sv. Otce) je podmínka pomodlit se při návstěvě kostela modlitbu Páně a vyznání víry.

Od 1. do 8. listopadu je možno získat po splnění tří obvyklých podmínek denně plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci, navštívi-li někdo hřbitov a pomodlí se třeba jen v duchu za zemřelé. V ostatních dnech lze takto získat odpustky částečné.

V pátek 4. listopadu zveme na společenství mládeže do Velkého Meziříčí.  Je určeno zvláště pro všechny biřmované a ty, kteří se chtějí scházet a růst ve vztahu k Ježíši. Začátek v 19:00 na faře. Další informace u jáhna Jiřího.

Na konci listopadu chystáme farní víkend pro děti. Proběhne 25. – 27. listopadu v Heřmanově. Zveme všechny školáky. Bližší informace připravujeme.

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

 

 

nadcházející události
Biblický citát na dnešní den: www.vira.cz
My kážeme Krista ukřižovaného.
(1Kor 1,22)
Nahoru