Farnost Velké Meziříčí

  1. Úvodní stránka
  2. Pořad bohoslužeb
  3. Pořad bohoslužeb ve farnostech Velké Meziříčí, Bory a Netín 23.10. - 30.10.2022

Pořad bohoslužeb ve farnostech Velké Meziříčí, Bory a Netín 23.10. - 30.10.2022

Farnost Velké Meziříčí 

Neděle 23. 10.

30. v mezidobí/ Sbírka na misie/ Misijní neděle

7:30

Za Marii a Josefa Davidovy

9:00

Na poděkování Bohu za obdržené dary s prosbou o Boží požehnání a ochranu Panny Marie do dalších let

10:30

Na poděkování za 70 let života s prosbou o Boží pomoc a požehnání pro rodinu Rousovu a duše v očistci

11:30

Křty VM: Ondřej Homola, Matěj Štěpánek

15:00

Svátost smíření před udělováním pomazání nemocných

16:00

Mše svatá s udělováním svátosti pomazaní nemocných: Za všechny nemocné

18:00

Za farníky

Pondělí 24. 10.

7:00

Za Marii a Jana Němečkovy, syna Jana, živou a + přízeň a duše v očistci

Úterý 25. 10.

7:00

Za Bohumila a Květu Kavalcovy a celou živou a + rodinu

9:30

Pohřební mše svatá: Za + Leopolda Palečka

Středa 26.10.

7:00

Za + rodiče Královy, živé a + příbuzné a duše v očistci

10:00

Pohřební mše svatá Lavičky: Za + Miroslava Kosoura

18:00

Mše svatá Oslavice

18:00

Mše svatá Vídeň

Čtvrtek 27. 10.

7:00

Za Marii a Bohumíra Bradáčovy, jejich rodiče, zetě Jiřího a duše v očistci

18:00

Za + rodiče a sourozence a živou + rodinu Brabcovu a Kadlecovu

Pátek 28. 10.

Svátek sv. Šimona

a Judy, apoštolů

8:00

Za náš národ

11:00

Svatba VM: Tomáš Pelíšek a Kamila Obršlíková

14:00 – 16:00 Svátost smíření před Dušičkami a výstav NSO

Večerní mše svatá nebude

Sobota 22. 10.

Památka bl. Marie Restituty Kafkové, panny a mučednice

7:00

Za rodinu Gajdošovu a Požárovu

18:00

Za rodiče Bradáčovy, rodinu Bradáčovu a Homolovu

Neděle 30. 10.

31. v mezidobí

7:30

Za živou a + rodinu Přibylovu, Drápelovu a duše v očistci

9:00

Na poděkování za dar života a živou a + rodinu Rosovu a Pospíšilovu, celou přízeň, Boží požehnání a duše v očistci

10:30

Za Pavla Vondráčka a syna, dvoje rodiče a bratra, živé a + rodiny a na vlastní úmysl

11:00

Mše svatá Mostiště: Za farníky /po mši svaté pobožnost na hřbitově za zemřelé

15:00

Dušičková pobožnost na hřbitově Karlov

18:00

Za živou a + rodinu Michalovu, Střechovu, Hedviku Ambrožovu, manžele Vondráčkovy, Boží ochranu pro celou rodinu a na poděkování za 50 let společného života s prosbou o Boží požehnání do dalších let

 

 Farní oznámení

Svátost nemocných se bude udělovat v neděli 23. října v 16:00 při mši svaté v kostele sv. Mikuláše, od 15:00 bude možnost přijmout svátost smíření.

Ve čtvrtek 27. října od 8:00 ve farním sále zveme na setkání seniorů.

Ve čtvrtek 27. října bude v 11:00 v Osové Bítýšce v kostele jako host Miloš Doležal, který bude mít přednášku jak pro mladé, tak pro všechny zájemce o P. Josefu Toufarovi.

Ze soboty 29. října na neděli 30. října se mění čas na zimní.

V sobotu 5. listopadu pojedeme na výlet s ministranty do Moravského krasu, zajištujeme společně cestu autobusem. Přihlášky a informace u Petra Bradáče.

Ve Fotoateliéru paní Bradáčové je již možnost si vybrat a zakoupit fotky z biřmování ve Velkém Meziříčí i v Netíně.

Vzadu na stolku pod kůrem je krabička, do které můžete vhazovat svoje prosby, za které se bude modlit místní společenství.

 

Nedělní liturgie

Některým lidem, kteří si na sobě zakládali, že jsou spravedliví, a ostatními pohrdali, řekl Ježíš toto podobenství: „Dva lidé šli do chrámu, aby se modlili; jeden byl farizeus a druhý celník.
Farizeus se postavil a modlil se v duchu takto: ‘Bože, děkuji ti, že ne-jsem jako ostatní lidé: lupiči, podvodníci, cizoložníci nebo i jako támhleten celník. Postím se dvakrát za týden, odvádím desátky ze všech svých příjmů.’ Celník však zůstal stát vzadu a neodvažoval se ani pozdvihnout oči k nebi, ale bil se v prsa a říkal: ‘Bože, buď milostiv mně hříšnému!’
Říkám vám: Celník se vrátil domů ospravedlněn, ne však farizeus. Neboť každý, kdo se povyšuje, bude ponížen, a kdo se ponižuje, bude povýšen.“

Lk 18,9-14

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Farnost Bory

Neděle 23. 10.

30. v mezidobí/Sbírka na misie

9:45

Mše svatá s udělováním svátosti pomazání nemocných: Za rodiče Dostálovy, dva syny a celou rodinu

Pátek 28. 10.

Svátek sv. Šimona

a Judy, apoštolů/

Výročí posvěcení kostela Dolní Bory

17:00!!!!!!

Výstav NSO a svátost smíření před Dušičkami

18:00

Mše svatá k Výročí posvěcení kostela v Dolních Borech: …….volný úmysl……..

Po mši svaté dušičková pobožnost za zemřelé na hřbitově v Dolních Borech

Neděle 30. 10.

31. v mezidobí

9:45

Za Rudolfa a Aleše Kučerovy a rodiče Kučerovy a Brendelovy, živou a + přízeň a duše v očistci

Po mši svaté dušičková pobožnost na hřbitově v Horních Borech

 

Farní oznámení

Ve čtvrtek 27. října bude v 11:00 v Osové Bítýšce v kostele jako host Miloš Doležal, který bude mít přednášku jak pro mladé, tak pro všechny zájemce o P. Josefu Toufarovi.

Ze soboty 29. října na neděli 30. října se mění čas na zimní.

V sobotu 5. listopadu pojedeme na výlet s ministranty do Moravského krasu, zajištujeme společně cestu autobusem. Pro více informací nebo přihlášení pište kaplanovi na email:   Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Farnost Netín

Neděle 23. 10.

30. v mezidobí/

Sbírka na misie

7:00 - 7:50 Svátost smíření před udělováním svátosti pomazání nemocných

8:00

Mše svatá s udělováním svátosti pomazání nemocných: Za Františka Havlíčka a celou přízeň

Čtvrtek 27. 10.

10:00

Pohřební mše svatá: Za + Danu Pejchalovu

14:00

Pohřební mše svatá Stránecká Zhoř: Za + Anežku Doležalovu

17:30

Za Josefa, Ladislava a Stanislava Zezulovy a na úmysl dárce

Pátek 28. 10.

Svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů

18:30

Za Josefa Horkého a živou a + rodinu

Neděle 30. 10.

31. v mezidobí

7:00 – 7:50 Svátost smíření před Dušičkami

8:00

Mše svatá se křtem Marka Večeři : Za rodiče Michalovy, Smolíkovy a ochranu a pomoc pro celou živou a + rodinu

15:00

Dušičková pobožnost na hřbitově

  

Farní oznámení

Ve čtvrtek 27. října bude v 11:00 v Osové Bítýšce v kostele jako host Miloš Doležal, který bude mít přednášku jak pro mladé, tak pro všechny zájemce o P. Josefu Toufarovi.

Ze soboty 29. října na neděli 30. října se mění čas na zimní.

Ve Fotoateliéru paní Bradáčové je již možnost si vybrat a zakoupit fotky z biřmování ve Velkém Meziříčí i v Netíně.

V sobotu 5. listopadu pojedeme na výlet s ministranty do Moravského krasu, zajištujeme společně cestu autobusem. Pro více informací nebo přihlášení pište kaplanovi na email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.  

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

nadcházející události
Biblický citát na dnešní den: www.vira.cz
My kážeme Krista ukřižovaného.
(1Kor 1,22)
Nahoru