Farnost Velké Meziříčí

  1. Úvodní stránka
  2. Pořad bohoslužeb
  3. Pořad bohoslužeb ve farnostech Velké Meziříčí, Bory a Netín 16.10. - 23.10.2022

Pořad bohoslužeb ve farnostech Velké Meziříčí, Bory a Netín 16.10. - 23.10.2022

Farnost Velké Meziříčí 

Neděle 16. 10.

29. v mezidobí

7:30

Na poděkování s prosbou o Boží ochranu a požehnání pro celou rodinu

9:00

Za farníky

10:30

Za rodinu Horkých a Boží pomoc a ochranu

11:30

Křty VM: Amálie Marková, Jakub David, Dominika Náplavová, Albert Pátek

18:00

Za Annu a Josefa Blahovy, jejich rodiče a sourozence, živou rodinu a duše v očistci

19:00

Večer chval v kostele sv. Mikuláše

Pondělí 17. 10.

Památka sv. Ignáce z Antiochie, biskupa a mučedníka

7:00

Za živou a + rodinu Peškovu a duše v očistci

17:30

Mše svatá Stránecká Zhoř – zámek

18:30

Mše svatá Lavičky

Úterý 18. 10.

Svátek sv. Lukáše, evangelisty

7:00

Za + rodiče Syslovy a rodinu Kupovu a Boží ochranu a požehnání pro celou rodinu

Středa 19.10.

7:00

Za rodiče Chytkovy a Krčálovy, jejich rodiče a sourozence a duše v očistci

18:00

Mše svatá Hrbov

18:00

Mše svatá Mostiště

Čtvrtek 20. 10.

7:00

Na poděkování s prosbou o Boží požehnání a ochranu Panny Marie pro celou rodinu a za dar života

18:00

16:45 schola na faře, ministranti v kostele, společná setkávání pro maminky s malými dětmi ve farním sále

Za Ludmilu Juránkovu a živou a + rodinu Dvořáčkovu, Kazdovu, Juránkovu a duše v očistci

Pátek 21. 10.

8:00

Za rodiče Tomáše a Hedviku Hladíkovy z Kadolce a živou a + rodinu Panáčkovu, Hladíkovu a Štěpánkovu a duše v očistci

14:00 – 16:00 Svátost smíření a výstav NSO

17:00

Na poděkování za dar společného života s prosbou o Boží ochranu a požehnání do dalších let

Sobota 22. 10.

7:00

Na poděkování za 45 let společného života s prosbou o ochranu Panny Marie a Boží požehnání pro děti a jejich rodiny

9:00 – 12:00 setkání lektorů našeho děkanátu ve Špitálku

11:00

Svatba VM: Miloš Hromek a Anna Drápelová

18:00

Za Stanislava Jiráka, vnuka Toníka Jana, všechny živé a + příbuzné, na poděkování a na vlastní úmysl

Neděle 23. 10.

30. v mezidobí/ Sbírka na misie/ Misijní neděle

7:30

Za Marii a Josefa Davidovy

9:00

Na poděkování Bohu za obdržené dary s prosbou o Boží požehnání a ochranu Panny Marie do dalších let

10:30

Na poděkování za 70 let života s prosbou o Boží pomoc a požehnání

pro rodinu Rousovu a duše v očistci

11:30

Křty VM: Ondřej Homola, Matěj Štěpánek

15:00

Svátost smíření před udělováním pomazání nemocných

16:00

Mše svatá s udělováním svátosti pomazaní nemocných: Za všechny nemocné

18:00

Za farníky

 Farní oznámení

V neděli 16. října v 19:00 v kostele sv. Mikuláše zveme na Večer chval.

Od pátku 7. října opět začal sportovní kroužek pro děti “Farní kolečko“.  Zveme všechny děti ve věku cca od 5 – 11 let. Kroužek se bude konat vždy v pátek v čase 15:45 – 16:45 hodin v tělocvičně ZŠ Sokolovská.

V sobotu 22. října od 9:00 do 12:00 ve Špitálku ve Velkém Meziříčí se koná děkanátní setkání lektorů, hostem a přednášejícím bude P. Petr Karas, farář z Dolních Bojanovic. Zveme všechny ty, kteří při mši svaté čtou čtení.

Svátost nemocných se bude udělovat v neděli 23. října v 16:00 při mši svaté v kostele sv. Mikuláše, od 15:00 bude možnost přijmout svátost smíření.

Zveme zvláště mladé na Godzone tour, které proběhne v pondělí 24. října večer v Praze. Jedná se o moderní evangelizační program. Doprava bude zajištěna společně. Další informace a přihlášky u jáhna Jiřího.

V sobotu 5. listopadu pojedeme na výlet s ministranty do Moravského krasu, zajištujeme společně cestu autobusem.

Vzadu na stolku pod kůrem je krabička, do které můžete vhazovat svoje prosby, za které se bude modlit místní společenství.

 

Nedělní liturgie

Navazujeme na 17. kapitolu Lukášova evangelia, kde byla řeč o víře. Našemu úryvku předcházelo slovo o příchodu Syna člověka na konci věků (17,20-37). Náš text je teoretickým příkladem ukazujícím na význam vytrvalosti v modlitbě, vdova totiž neměla žádný právní status v tehdejší společnosti, neměla zastání.

Ježíš vypravoval svým učedníkům podobenství, že je třeba stále se modlit a neochabovat: „V jednom městě byl soudce, Boha se nebál a na lidi nedal.
Byla v tom městě i vdova, chodila k němu a říkala: ‘Zastaň se mě proti mému odpůrci!’ Ale on dlouhou dobu nechtěl.
Potom si však řekl: ‘I když se Boha nebojím a na lidi nedám, přece se té vdovy zastanu, protože mě obtěžuje; jinak sem bude ustavičně chodit a mě trápit.’“
A Pán řekl: „Slyšte, co říká ten nespravedlivý soudce! A Bůh by se nezastal svých vyvolených, kteří k němu volají ve dne v noci, a nechal by je dlouho čekat?
Říkám vám, že se jich rychle zastane! Ale nalezne Syn člověka na zemi víru, až přijde?“ Lk 18,1-8

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Farnost Bory

Neděle 16. 10.

29. v mezidobí

9:45

Za rodinu Kelnerovu, rodiče Pavelkovy, syna a manželku a rodiče Kujalovy

Čtvrtek 20. 10.

16:00 – 16:50 Svátost smíření před udělováním svátosti pomazání nemocných Horní Bory

17:00

Mše svatá pro děti Horní Bory: Za Jarmilu a Oldřicha Vaňkovy a syna

Pátek 21. 10.

17:00!!!!!!

Výstav NSO a svátost smíření před udělováním svátosti pomazání nemocných

18:00

Mše svatá Dolní Bory: Za Miroslava Pola a živou a + rodinu Polovu a Hortovu

Neděle 23. 10.

30. v mezidobí/Sbírka na misie

9:45

Mše svatá s udělováním svátosti pomazání nemocných: Za rodiče Dostálovy, dva syny a celou rodinu

 

Farní oznámení

V neděli 16. října v 19:00 v kostele sv. Mikuláše zveme na Večer chval.

Po čtvrteční mši svaté pro děti bude v kostele v Horních Borech setkání a nácvik ministrantů.

V sobotu 22. října od 9:00 do 12:00 ve Špitálku ve Velkém Meziříčí se koná děkanátní setkání lektorů, hostem a přednášejícím bude P. Petr Karas, farář z Dolních Bojanovic. Zveme všechny ty, kteří při mši svaté čtou čtení.

Zveme zvláště mladé na Godzone tour, které proběhne v pondělí 24. října večer v Praze. Jedná se o moderní evangelizační program. Doprava bude zajištěna společně. Další informace a přihlášky u jáhna Jiřího.

V sobotu 5. listopadu pojedeme na výlet s ministranty do Moravského krasu, zajištujeme společně cestu autobusem.

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Farnost Netín 

Neděle 16. 10.

29. v mezidobí

8:00

Za Annu a Josefa Ekslerovy a celou přízeň

Pondělí 17. 10.

Památka sv. Ignáce z Antiochie, biskupa a mučedníka

17:30

Mše svatá Stránecká Zhoř - zámek

Pátek 21. 10.

18:00

Svátost smíření před udělováním svátosti pomazání nemocných

18:30

Za Alenku Debefovu a celou rodinu

Neděle 23. 10.

30. v mezidobí/Sbírka na misie

7:00 - 7:50 Svátost smíření před udělováním svátosti pomazání nemocných

8:00

Mše svatá s udělováním svátosti pomazání nemocných: Za Františka Havlíčka a celou přízeň

 

Farní oznámení

V neděli 16. října v 19:00 v kostele sv. Mikuláše zveme na Večer chval.

V sobotu 22. října od 9:00 do 12:00 ve Špitálku ve Velkém Meziříčí se koná děkanátní setkání lektorů, hostem a přednášejícím bude P. Petr Karas, farář z Dolních Bojanovic. Zveme všechny ty, kteří při mši svaté čtou čtení.

Zveme zvláště mladé na Godzone tour, které proběhne v pondělí 24. října večer v Praze. Jedná se o moderní evangelizační program. Doprava bude zajištěna společně. Další informace a přihlášky u jáhna Jiřího.

V sobotu 5. listopadu pojedeme na výlet s ministranty do Moravského krasu, zajištujeme společně cestu autobusem.

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

 

 

 

nadcházející události
Biblický citát na dnešní den: www.vira.cz
My kážeme Krista ukřižovaného.
(1Kor 1,22)
Nahoru