Farnost Velké Meziříčí

  1. Úvodní stránka
  2. Pořad bohoslužeb
  3. Pořad bohoslužeb ve farnostech Velké Meziříčí, Bory a Netín 02.10. - 09.10.2022

Pořad bohoslužeb ve farnostech Velké Meziříčí, Bory a Netín 02.10. - 09.10.2022

Farnost Velké Meziříčí 

Neděle 2. 10.

27. v mezidobí

7:30

Za farníky

9:00

Za rodiny Janíkovu, Řezníčkovu a Bachrovu

10:30

Za Boženu a Aloise Neubauerovy, dvoje rodiče a duše v očistci

11:30

Křty VM: Sofie Fadrusová, Květa Burianová, Žaneta Charvátová a Tobiáš Král

18:00

Za Zdeňka Mejzlíka a celou rodinu

Pondělí 3. 10.

7:00

Za + bratra Josefa a Ladislava, rodiče a duše v očistci

18:00

Mše svatá Stránecká Zhoř

18:00

Mše svatá Hrbov

Úterý 4. 10.

Památka sv. Františka z Assisi

7:00

Za rodiče Střechovy, celou přízeň, pana Gabriela a jeho syna a duše v očistci

Středa 5.10.

7:00

Za rodiče Košábkovy, Slabých, živé a + příbuzné a duše v očistci

10:00

Mše svatá v DPS

18:00

Mše svatá Mostiště

18:00

Mše svatá Lavičky

Čtvrtek 6. 10.

7:00

Za Boží požehnání pro oblastní charitu Žďár nad Sázavou, její pracovníky, uživatele a dobrodince

18:00

16:45 schola na faře, ministranti v kostele, společná setkávání pro maminky s malými dětmi ve farním sále

Za + tatínka Bohumila Vlčka, jeho rodiče, + tetu Anežku, + strýce Emila Vlčka a duše v očistci

Pátek 7. 10.

Památka Panny Marie Růžencové/ 1. v měsíci/Celodenní a celonoční adorace

8:00

Za Bohumila Smejkala, dvoje rodiče, živou a + rodinu, celou přízeň a duše v očistci

14:00 – 16:00 Svátost smíření

17:00

Za Františka a Anežku Bradáčovy a jejich děti s rodinami

19:00 – 21:00 Bohoslužba smíření a zpověď pro biřmovance, jejich rodiny, kmotry před biřmováním a také pro všechny farníky

Sobota 8. 10.

Sobotní památka Panny Marie

7:00

Za živé a + členy živého růžence ze Lhotek

10:00

Mše svatá s udělováním svátosti biřmování: Za biřmovance

18:00

Za farníky

Neděle 9. 10.

28. v mezidobí

7:30

Za manžela, dva syny, rodiče Pospíšilovy, Kotrbovy, živou a + přízeň a duše v očistci

9:00

Za Josefa Doležala, syna Josefa a Boží ochranu pro rodinu Doležalovu a Plodíkovu

10:30

Za živé a + členy rodiny Ráčkovy a Vokounovy a duše v očistci

18:00

Za živou a + rodinu Stehlíkovu a duše v očistci

 

Farní oznámení

V neděli 2. října 2022 v 19:00 na faře bude setkání Spolku Ludmila.

Ve středu 5. října proběhne akce „Koláč pro hospic“ pro domácí hospic Barborka oblastní charity Žďár nad Sázavou.

Ve čtvrtek 6. října bude pravidelná návštěva nemocných.

Od pátku 7. října opět začne sportovní kroužek pro děti “Farní kolečko“.  Zveme všechny děti ve věku cca od 5 – 11 let. Kroužek se bude konat vždy v pátek v čase 15:45 – 16:45 hodin v tělocvičně ZŠ Sokolovská.

Nedělní liturgie

Apoštolové prosili Pána: „Dej nám více víry!“
Pán řekl: „Kdybyste měli víru jako hořčičné zrnko a řekli této moruši: ‘Vyrvi se i s kořeny a přesaď se do moře!’, poslechla by vás.
Když někdo z vás má služebníka a ten orá nebo pase, řekne mu snad, až se vrátí z pole: ‘Hned pojď a sedni si ke stolu’? Spíše mu přece řekne: ‘Připrav mi večeři, přepásej se a obsluhuj mě, dokud se nenajím a nenapiji. Potom můžeš jíst a pít ty.’ Děkuje snad potom tomu služebníkovi, že udělal, co mu bylo přikázáno?
Tak i vy, až uděláte všechno, co vám bylo přikázáno, řekněte: ‘Jsme jenom služebníci. Udělali jsme, co jsme byli povinni udělat.’

Lk 17,5-10

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Farnost Bory

Neděle 2. 10.

27. v mezidobí

9:45

Za rodiče Květoslavu a Františka Svobodovy, jejich syna Františka a živou

a + rodinu Svobodovu a Klusáčkovu

Čtvrtek 6. 10.

17:00

Mše svatá pro děti Horní Bory: Za rodinu Zástěrovu, Kališovu, živou a + přízeň a duše v očistci

Pátek 7. 10.

Památka Panny Marie Růžencové/

1. v měsíci/

17:30

Výstav NSO a svátost smíření

18:00

Mše svatá Dolní Bory: Za rodinu Dostálovu, Šulovu, Čejkovu a duše v očistci

Neděle 9. 10.

28. v mezidobí

9:45

Za rodinu Ochranovu, Mejzlíkovu, Blažkovu a Boží požehnání pro celou rodinu

 

Farní oznámení

Ve středu 5. října proběhne ve Velkém Meziříčí akce „Koláč pro hospic“ pro domácí hospic Barborka oblastní charity Žďár nad Sázavou.

Ve čtvrtek 6. října bude pravidelná návštěva nemocných.

Po čtvrteční mši svaté pro děti bude v kostele v Horních Borech setkání a nácvik ministrantů. Program bude vždy na hodinu.

Ohlášky snoubenců:

Dne 8. října 2022 ve farním kostele v Měříně si udělí svátost manželství Mgr. Pavel Zikmund z Borů a Marie Zachová z Pavlínova.

Dne 22. října 2022 si ve farním kostele na Velkém Újezdě u Jemnice udělí svátost manželství Lukáš Kříž z Borů a Mgr. Marie Vaňurová z Radotic.

Pokud by byla někomu známá nějaká překážka v uzavření zamýšleného manželství, je povinen to ohlásit duchovnímu správci.

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Farnost Netín

Neděle 2. 10.

27. v mezidobí

8:00

Za Josefa Šitku, rodiče a živou a + přízeň

11:30

Křest Žaneta Marie Pejchalová

Pondělí 3. 10.

18:00

Mše svatá Stránecká Zhoř

Pátek 7. 10.

Památka Panny Marie Růžencové/

1. v měsíci/

18:30

Za Františka Jůdu, dvoje rodiče, sourozence, Jaroslava Švomu a Josefa Černého

Neděle 9. 10.

28. v mezidobí

8:00

Za Petra a Leopolda Kunčarovy, rodiče Vítkovy a Kratochvílovy

 

Farní oznámení

Děkujeme všem, kdo se jakýmkoli způsobem podíleli na přípravě letošního farního dne.

Ve středu 5. října proběhne ve Velkém Meziříčí akce „Koláč pro hospic“ pro domácí hospic Barborka oblastní charity Žďár nad Sázavou.

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

nadcházející události
Biblický citát na dnešní den: www.vira.cz
My kážeme Krista ukřižovaného.
(1Kor 1,22)
Nahoru