Farnost Velké Meziříčí

  1. Úvodní stránka
  2. Pořad bohoslužeb
  3. Pořad bohoslužeb ve farnostech Velké Meziříčí, Bory a Netín 04.09. - 11.09.2022

Pořad bohoslužeb ve farnostech Velké Meziříčí, Bory a Netín 04.09. - 11.09.2022

Farnost Velké Meziříčí 

Neděle 4. 9.

23. v mezidobí

7:30

Za farníky

9:00

Na poděkování za dar života a Boží požehnání s prosbou o Boží milosti do dalších let

10:30

Mše svatá s požehnání do nového školního roku: Za ministranty, školáky, studenty a jejich učitele, katechety a vychovatele

(při mši svaté proběhne žehnání aktovek školákům)

11:30

Obnova manželského slibu při výročí 60. let společného života pro manžele Karla a Alenu Vidlákovy a Karla a Boženu Krejčovy

18:00

Za rodiče Smejkalovy a syna, rodiče Šanderovy a syny a duše v očistci

Pondělí 5. 9.

7:00

Za manžela, živou a + rodinu Pavlasovu a Michalovu a duše v očistci

11:00

Pohřební mše svatá: Za + zemřelou Marii Perničkovu

17:30

Mše svatá Stránecká Zhoř

18:00

Mše svatá Hrbov

Úterý 6. 9.

 7:00

Za + rodiče Mašterovy a Pospíchalovy s prosbou o Boží ochranu a požehnání pro celou rodinu a duše v očistci

Středa 7. 9.

7:00

Za rodiče Dufkovy, Dobrovolných a jejich dceru Annu, paní Elišku Melicharovu, pana Františka Kampfa, pana Jindřicha Egermaiera a živou rodinu

10:00

Mše svatá v DPS

18:00

Mše svatá Vídeň

18:00

Mše svatá Oslavice

Čtvrtek 8. 9.

Svátek Narození Panny Marie

7:00

Za + manžela a živou a + rodinu

18:00

Za + Františka Salaše a rodiče Emílii a Františka Salašovy

Pátek 9. 9.

8:00

Za živou + rodinu Komínkovu a Suchánkovu a duše v očistci

14:00 – 16:00 Svátost smíření a výstav NSO

17:00

Na poděkování s prosbou o Boží milosrdenství a ochranu Panny Marie pro rodiny našich dětí i nás a dary Ducha svatého

Sobota 10. 9.

7:00

Za živou a + rodinu Šebkovu, Peterkovu a Svobodovu

11:00

Svatba VM: Zdeněk Prokop a Barbora Hořínková

18:00

Za + manžela Pavla, + členy rodiny Doležalovy a Špačkovy duše v očistci

Neděle 11. 9.

24. v mezidobí

7:30

Za rodiče Hugovy, Večeřovy, bratra Jaroslava a tetu Růženu

9:00

Za farníky

10:30

Na poděkování

11:30

Křty VM: Viktorie Františka Pavlišová, Klára Andělová, Monika Čermáková

12:30

Žehnání hasičského auta na hřišti v Mostištích

18:00

Za Terezii Střechovu, Scholastiku Kuklovu, Františka Anděla, Milana Kašpara a duše v očistci

 

 Farní oznámení

Rozvrh hodin náboženství ve školách ve školním roce 2022/2023 najdete na internetových stránkách farnosti a v nástěnkách. Druhý stupeň základních škol bude mít náboženství společně ve středy v 14:00 na faře.

Od 1. září rozšiřujeme úřední hodiny ve farní kanceláři ve VM: Pondělí 8:00 – 10:00, Středa 8:00 – 10:00 a 15:00 – 17:00, Pátek 9:00 – 11:00.

V neděli 4. září odpoledne proběhne v Brně Benefiční koncert na podporu salesiánských misií v Bulharsku. Více informací na plakátku.

V  pátek 9. září v 19:30 na faře ve VM pokračuje příprava na biřmování. Samotné biřmování bude v sobotu 8. října.

Skauti z Velkého Meziříčí Vás všechny srdečně zvou 9. – 11. září na tradiční dobročinnou kavárnu s názvem „Káva od srdce“ ve farním sále ve VM, jejíž výtěžek bude věnován malému Honzíkovi z VM. Otevírací doba je v pátek 16:00 – 23:00, sobota 9:00 – 23:00 a neděle 9:00 – 17:00.

Od čtvrtka 15. září začínají opět pravidelné dětské mše svaté v 18:00. Přede mší svatou zveme děti do scholy – sraz 16:45 na faře, na ministrantské schůzky – sraz 17:00 před kostelem. A také nově otevíráme vždy od 16:45 farní sál pro společná setkávání – zvláště pro maminky s malými dětmi.

V neděli 18. září při mši svaté v 9:00 poděkujeme za úrodu.

Zveme navečer chval, který proběhne v neděli 18. září v 19:00 v kostele.

 

Nedělní liturgie

Ježíše cestou doprovázely velké zástupy. Obrátil se k nim a řekl: „Když někdo přichází ke mně a neklade svého otce, svou matku, ženu, děti, bratry a sestry – ano, i sám sebe – až na druhé místo, nemůže být mým učedníkem.
Kdo nenese svůj kříž a nejde za mnou, nemůže být mým učedníkem.
Když někdo z vás chce stavět věž, nesedne si napřed a nespočítá náklady, jestli má dost na dokončení stavby? Kdyby totiž položil základy a nestačil ji dokončit, vysmáli by se mu všichni, kdo by to viděli, a říkali by: ‘Tenhle člověk se pustil do stavby, ale nemohl ji dokončit.’
Nebo když má některý král vytáhnout proti jinému králi, aby s ním vedl válku, nesedne si napřed a neuvažuje, jestli se může s deseti tisíci vojáků utkat s tím, kdo proti němu táhne s dvaceti tisíci? Jestliže na to nestačí, vyšle posly, dokud je ten druhý král ještě daleko, a žádá o podmínky míru.
Tak ani žádný z vás, kdo se nezřekne všeho, co má, nemůže být mým učedníkem.“

Lk 14,25-33

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Farnost Bory

Neděle 4. 9.

23. v mezidobí

10:00

Poutní mše svatá v Dolních Borech s poděkováním za úrodu a s požehnáním do nového školního roku: Za Marii Prokopovu a rodiče

(při mši svaté proběhne žehnání aktovek školákům)

Čtvrtek 8. 9.

Svátek Narození Panny Marie

17:00

Mše svatá Horní Bory: Za rodiče Zelených a rodinu Křížovu

Pátek 9. 9.

17:30

Výstav NSO a svátost smíření

18:00

Mše svatá Dolní Bory: Za živé a + rodiny Vávrovy a Kotíkovy s prosbou o Boží pomoc, ochranu a požehnání

Neděle 11. 9.

24. v mezidobí

9:45

Za Stanislava Beneše, snachu Evu, rodiče a duše v očistci

 

Farní oznámení

Děkujeme všem, kdo se jakýmkoliv způsobem podíleli na přípravě a průběhu letošní pouti, Pán Bůh zaplať za jakoukoliv pomoc.

Od 1. září rozšiřujeme úřední hodiny ve farní kanceláři ve VM: Pondělí 8:00 – 10:00, Středa 8:00 – 10:00 a 15:00 – 17:00, Pátek 9:00 – 11:00.

V  pátek 9. září v 19:30 na faře ve VM pokračuje příprava na biřmování.

Rozvrh hodin náboženství ve školách a na faře ve školním roce 2022/2023 najdete na internetových stránkách farnosti VM a ve vývěskách v kostelech.

Skauti z Velkého Meziříčí Vás všechny srdečně zvou 9. – 11. září na tradiční dobročinnou kavárnu s názvem „Káva od srdce“ ve farním sále ve VM, jejíž výtěžek bude věnován malému Honzíkovi z VM. Otevírací doba je v pátek 16:00 – 23:00, sobota 9:00 – 23:00 a neděle 9:00 – 17:00.

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Farnost Netín 

Neděle 4. 9.

23. v mezidobí

8:00

Mše svatá s požehnání do nového školního roku: Za Václava Cejnka a rodiče

(při mši svaté proběhne žehnání aktovek školákům)

Pondělí 5. 9.

17:30

Mše svatá Stránecká Zhoř

Pátek 9. 9.

18:30

Za rodiče Bartošovy a Průšovy a Boží ochranu celé rodině

Neděle 11. 9.

24. v mezidobí

11:00!!!!!!!

Za rodiče Němcovy, dceru a syna a rodiče Roušovy

 

Farní oznámení

Od 1. září rozšiřujeme úřední hodiny ve farní kanceláři ve VM: Pondělí 8:00 – 10:00, Středa 8:00 – 10:00 a 15:00 – 17:00, Pátek 9:00 – 11:00.

V  pátek 9. září v 19:30 na faře ve VM pokračuje příprava na biřmování.

Skauti z Velkého Meziříčí Vás všechny srdečně zvou 9. – 11. září na tradiční dobročinnou kavárnu s názvem „Káva od srdce“ ve farním sále ve VM, jejíž výtěžek bude věnován malému Honzíkovi z VM. Otevírací doba je v pátek 16:00 – 23:00, sobota 9:00 – 23:00 a neděle 9:00 – 17:00.

V neděli 11. září 2022 bude mše svatá výjimečně v 11:00. Otec Jiří musí, jako děkan, v Budišově uvést nového faráře, Otce Petra Baláta.  Děkujeme za pochopení.

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

nadcházející události
Biblický citát na dnešní den: www.vira.cz
Ježíš je Mesiáš.
(Sk 5,42)
Nahoru