Farnost Velké Meziříčí

  1. Úvodní stránka
  2. Pořad bohoslužeb
  3. Pořad bohoslužeb ve farnostech Velké Meziříčí, Bory a Netín 21.08. - 28.08.2022

Pořad bohoslužeb ve farnostech Velké Meziříčí, Bory a Netín 21.08. - 28.08.2022

Farnost Velké Meziříčí 

Neděle 21. 8.

21. v mezidobí

7:30

Za manžela Ludvíka Kuřátka, dvoje rodiče a vnuka

9:00

Za farníky

10:30

Za rodinu Střechovu, Krejzovu, Ambrožovu, Boží požehnání pro jejich žijící rodiny a duše v očistci

18:00

Za dvoje rodiče, bratra, švagra, švagrovou a jejího tatínka a ochranu pro celou rodinu

Pondělí 22. 8.

Památka Panny Marie Královny

7:00

Za vyřešení problémů v rodině

17:30

Mše svatá Stránecká Zhoř – zámek

18:00

Mše svatá Oslavice

Úterý 23. 8.

 7:00

Za rodinu Palasovu a Nováčkovu

Středa 24. 8.

Svátek

sv. Bartoloměje, apoštola

7:00

Za mládež, celý svět, národ a vlast, za obrácení hříšníků, za lhostejné, umíněné, zoufalé, rouhající se a nešťastné a za kamarádky s rodinami, přízeň a duše v očistci

17:30

Mše svatá Hrbov

17:00

Mše svatá Vídeň

18:00

Mše svatá Mostiště

Čtvrtek 25. 8

7:00

Za Boží milosrdenství pro živé a + z rodiny

9:30

Pohřební mše svatá: Za + Ludvíka Mateju

Pátek 26. 8.

8:00

Za + Andělu a Bohuslava Trojanovy, zetě, rodiče a sourozence

10:30

Svatba VM:  Michal Prudek - Iveta Pospíšilová

14:00 – 16:00 Svátost smíření a výstav NSO

Sobota 27. 8.

Památka

sv. Moniky

7:00

Na vlastní úmysl

9:00

Pohřební mše svatá Mostiště: Za + Zdeňka Peška

10:30

Svatba VM: Rostislav Navrátil – Veronika Chylíková

12:00

Svatba VM: Jan Hejl – Kristýna Jágriková

14:00

Křest VM: Vít Hladík

18:00

Za Jarmilu Nevěčnou, všechny živé a + z rodiny Nevěčných, Kadelovy, Punčochářovy a na vlastní úmysl

Neděle 28. 8.

22. v mezidobí

7:30

Za + Annu Dvořákovu, sourozence a rodiče 

Po mši svaté novokněžské požehnání P. Jana Kříže

9:00

Za živé a + členy rodiny Rousovy, Pačískovy, Vaňkovy a Malouškovy, na poděkování za udělená dobrodiní s prosbou o Boží pomoc a požehnání

Po mši svaté novokněžské požehnání P. Jana Kříže

10:30

Za Ludvíka Krejčího, jeho rodiče a celou + a živou přízeň

Po mši svaté novokněžské požehnání P. Jana Kříže

11:30

Křty VM: Klára Marková

18:00

Za Jaroslava Drápelu, Růženu Doležalovu, rodinu Lorencovu s prosbou o Boží ochranu a požehnání pro celou rodinu

 

Farní oznámení

Už po 22. putujeme pěšky na Velehrad. Pěší poutníci vycházejí v úterý 23. srpna v 6:30 od Špitálku, autobus na Velehrad pak pojede v sobotu 27. srpna. Zájemci o autobusovou dopravu na pouť na Velehrad, ať se přihlašují u pana jáhna Kince na tel: 606 948 970.                                                                                                                                

V neděli 18. září při mši svaté v 9:00 poděkujeme za úrodu. Prosíme o přípravu klásků a kytiček.

Farnost Křižanov srdečně zve v sobotu 27. srpna od 16:00 na farní zahradě v Křižanově nejen rodiny s dětmi na již 16. ročník Středověkého podvečeru se svatou Zdislavou. Program najdete na plakátku v nástěnce a na webových stránkách farnosti VM.

 

Nedělní liturgie 

Ježíš se ubíral od města k městu, od vesnice k vesnici, učil a pokračoval v cestě do Jeruzaléma.
Někdo se ho zeptal: „Pane, je málo těch, kdo budou spaseni?“
Řekl jim na to: „Usilujte o to, abyste vešli těsnými dveřmi! Říkám vám: Mnoho se jich bude snažit vejít, ale nebudou moci. Jakmile se pán domu zvedne a zavře dveře, a vy zůstanete venku a začnete tlouci na dveře a volat: ‘Pane, otevři nám!’, odpoví vám: ‘Neznám vás, odkud jste.’ Tu začnete říkat: ‘Vždyť jsme s tebou jedli a pili a učil jsi u nás na ulicích!’
Ale on vám odpoví: ‘Nevím, odkud jste. Pryč ode mě, všichni jste páchali nepravosti!’ Tam bude pláč a skřípění zubů, až uvidíte, jak Abrahám, Izák, Jakub a všichni proroci jsou v Božím království, ale vy budete vyhnáni ven. A přijdou od východu a od západu, od severu a od jihu a zaujmou místo u stolu v Božím království.
Ano, jsou poslední, kteří budou prvními, a jsou první, kteří budou posledními.“

Lk 13,22-30

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Farnost Bory

Neděle 21. 8.

21. v mezidobí

9:45

Za Bohumila Jakubce, dceru Evu a celou živou a + rodinu

Pátek 26. 8.

16:30

Výstav NSO a svátost smíření

17:00

Mše svatá Dolní Bory

Neděle 28. 8.

22. v mezidobí

9:45

Za Marii a Josefa Bláhovy, dvoje rodiče, bratra Josefa a rodinu Bláhovu

 

Farní oznámení

Už po 22. putujeme pěšky na Velehrad. Pěší poutníci vycházejí v úterý 23. srpna v 6:30 od Špitálku, autobus na Velehrad pak pojede v sobotu 27. srpna. Zájemci o autobusovou dopravu na pouť na Velehrad, ať se přihlašují u pana jáhna Kince na tel: 606 948 970.

Farnost Křižanov srdečně zve v sobotu 27. srpna od 16:00 na farní zahradě v Křižanově nejen rodiny s dětmi na již 16. ročník Středověkého podvečeru se svatou Zdislavou. Program najdete na plakátku v nástěnce a na webových stránkách farnosti VM.

V neděli 4. září v 10:00 v Dolních Borech zveme na poutní mši svatou s poděkováním za úrodu.  Průvod vychází v 9:45 od kostela sv. Martina (ministranti, rodiče, děti) a 9:50 od obecního úřadu (hasiči a ministranti). Prosíme zástupce obcí o přípravu dožínkových věnců a kytiček z klásku.

 ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Farnost Netín

Neděle 21. 8.

21. v mezidobí

8:00

Za rodiče Králíčkovy a syna, Žváčkovy a jejich rodiče

Pondělí 22. 8.

Památka Panny Marie Královny

14:00

Pohřební mše svatá: Za + Marii Dvořákovu

15:15

Mše svatá Netín: Za poutníky na Velehrad

17:30

Mše svatá Stránecká Zhoř – zámek

Středa 24. 8.

Svátek sv. Bartoloměje, apoštola

9:00

Pohřební mše svatá: Za + Josefa Koloucha

Pátek 26. 8.

18:30

Za rodinu Pařízkovu a prarodiče Kutilovy

Neděle 28. 8.

22. v mezidobí

8:00

Za Leopolda Kunčara, manželku, syna Leoše, vnuka Petra a přízeň

 

Farní oznámení

Už po 22. putujeme pěšky na Velehrad. Pěší poutníci vycházejí v úterý 23. srpna v 6:30 od Špitálku, autobus na Velehrad pak pojede v sobotu 27. srpna. Zájemci o autobusovou dopravu na pouť na Velehrad ať se přihlašují u pana jáhna Kince na tel: 606 948 970.                                                                                                                                

Farnost Křižanov srdečně zve v sobotu 27. srpna od 16:00 na farní zahradě v Křižanově nejen rodiny s dětmi na již 16. ročník Středověkého podvečeru se svatou Zdislavou. Program najdete na plakátku v nástěnce a na webových stránkách farnosti VM. 

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

 

nadcházející události
Biblický citát na dnešní den: www.vira.cz
My kážeme Krista ukřižovaného.
(1Kor 1,22)
Nahoru