Farnost Velké Meziříčí

  1. Úvodní stránka
  2. Pořad bohoslužeb
  3. Pořad bohoslužeb ve farnostech Velké Meziříčí, Bory a Netín 14.08. - 21.08.2022

Pořad bohoslužeb ve farnostech Velké Meziříčí, Bory a Netín 14.08. - 21.08.2022

Farnost Velké Meziříčí

Neděle 14. 8.

20. v mezidobí

7:30

Za + Miroslava Zezulu z Hrbova

9:00

Za + rodiče Čtveráčkovy, dva bratry, živou a + přízeň a duše v očistci

10:30 mše svatá nebude

18:00

Za Emílii a Stanislava Krejčovy, živou a + rodinu Krejčovu a duše v očistci

Pondělí 15. 8.

Slavnost Nanebevzetí Panny Marie

7:00

Na poděkování za dar života, Boží požehnání pro živou rodinu a duše v očistci

Úterý 16. 8.

 7:00

Bohoslužba slova se svatým přijímáním

Středa 17. 8.

7:00

Za + Růženu Šenkovu, manžela, dceru, zetě a duše v očistci

18:00

Mše svatá Oslavice

18:00

Mše svatá Lavičky

Čtvrtek 18. 8

7:00

Za rodiče Špačkovy, Aloisii Kubišovu, duše v očistci a Boží ochranu pro celou rodinu

Pátek 19. 8.

8:00

Za manžela, dva syny, rodiče Pospíšilovy, Kotrbovy, živou a + přízeň a duše v očistci

14:00 – 16:00 Svátost smíření a výstav NSO

Sobota 20. 8.

Památka sv. Bernarda, opata

7:00

Za syna a manžela a živou a + rodinu

14:00

Svatba VM: David Drápela a Nikol Davidová

18:00

Za rodiče Annu a Bohumila Šrolerovy

Neděle 21. 8.

21. v mezidobí

7:30

Za manžela Ludvíka Kuřátka, dvoje rodiče a vnuka

9:00

Za farníky

10:30

Za rodinu Střechovu, Krejzovu, Ambrožovu, Boží požehnání pro jejich žijící rodiny a duše v očistci

18:00

Za dvoje rodiče, bratra, švagra, švagrovou a jejího tatínka a ochranu pro celou rodinu

  

Farní oznámení

Úřední hodiny v  srpnu na faře ve VM budou: Pondělí a středa 8:00 – 9:00, pátek 9:00 – 10:00. Dále pak po telefonické domluvě.

V neděli 14. srpna srdečně zveme na hlavní pouť do Netína. Mše svaté budou v 7:30, 9:00 a 11:00. Pěší poutníci vycházejí v 6:30 od kostela ve VM.  Autobus pojede v 9:45 od fary ve VM přes Lavičky, Závist, Olší do Netína a zpátky pak v 13:30 z Netína. Vypravte prosím družičky. V 10:30 od Černého kříže v Netíně vycházíme společně s kapelou všichni průvodem ke kostelu. V 12:00 v kostele v Netíně bude udělovat novokněžské požehnání P. Jan Kříž, kaplan z VM.Kdo by měl zájem jít v kroji, kontaktujte prosím paní Radku Uchytilovou – tel: 605 489 638, kroje budou možné vyzvednout přímo u paní Uchytilové nebo v neděli ráno před odchodem.

Už po 22. putujeme pěšky na Velehrad. Pěší poutníci vycházejí v úterý 23. srpna v 6:30 od Špitálku, autobus na Velehrad pak pojede v sobotu 27. srpna. Zájemci o autobusovou dopravu na pouť na Velehrad ať se přihlašují u pana jáhna Kince na tel: 606 948 970.                                                                                                                                

 

Nedělní liturgie

 Nepřišel jsem dát mír, ale rozdělení.

Ježíš řekl svým učedníkům: „Oheň jsem přišel vrhnout na zem, a jak si přeji, aby už vzplanul! V křest mám být ponořen, a jak je mi úzko, než bude vykonán! Myslíte, že jsem přišel dát mír na zemi? Ne, říkám vám, ale rozdělení. Od nynějška totiž bude rozděleno pět lidí v jednom domě: tři proti dvěma a dva proti třem. Budou rozděleni otec proti synovi a syn proti otci, matka proti dceři a dcera proti matce, tchyně proti snaše a snacha proti tchyni.“  Lk 12,49-53

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Farnost Bory

Neděle 14. 8.

20. v mezidobí

9:45

Za Růženu a Františka Hladíkovy a živou a + přízeň

Pondělí 15. 8.

Slavnost Nanebevzetí Panny Marie

17:30

Mše svatá v Horních Borech: Za rodiče Mrázkovy, syna, tetu, celou přízeň

a duše v očistci

Pátek 19. 8.

16:30

Výstav NSO a svátost smíření

17:00

Mše svatá Dolní Bory: Za Jana Vávru, rodiče a sourozence a Boží požehnání pro celou rodinu

Neděle 21. 8.

21. v mezidobí

9:45

Za Bohumila Jakubce, dceru Evu a celou živou a + rodinu

 

Farní oznámení

Úřední hodiny v srpnu na faře ve VM budou: Pondělí a středa 8:00 – 9:00, pátek 9:00 – 10:00. Dále pak po telefonické domluvě.

V neděli 14. srpna srdečně zveme na hlavní pouť do Netína. Mše svaté budou v 7:30, 9:00 a 11:00. V 10:30 od Černého kříže v Netíně vycházíme společně s kapelou všichni průvodem ke kostelu. V 12:00 v kostele v Netíně bude udělovat novokněžské požehnání P. Jan Kříž, kaplan z VM.

Už po 22. putujeme pěšky na Velehrad. Pěší poutníci vycházejí v úterý 23. srpna v 6:30 od Špitálku, autobus na Velehrad pak pojede v sobotu 27. srpna. Zájemci o autobusovou dopravu na pouť na Velehrad ať se přihlašují u pana jáhna Kince na tel: 606 948 970.         

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Farnost Netín 

Neděle 14. 8.

20. v mezidobí/ v naší farnosti poutní slavnost Nanebevzetí Panny Marie

7:30

Mše svatá v kostele: Za otce Františka Sadílka, otce Jindřicha Kocmana a všechny netínské farníky

9:00

Mše svatá v poutním areálu v zahradě: Za Marii Královu a rodiče Bartůňkovy

10:30

Poutní procesí se sochami Panny Marie vychází od Černého Kříže

11:00

Mše svatá v poutním areálu v zahradě: Za poutníky

12:00

Novokněžské požehnání v kostele – P. Jan Kříž, kaplan z Velkého Meziříčí

Pondělí 15. 8.

Slavnost Nanebevzetí Panny Marie

18:30

Za Ladislavu Tomanovu, rodiče Tomanovy, rodiče Šobovy a za osvobození od zlého pro všechny živé i zemřelé z těchto rodin

Pátek 19. 8.

18:30

Za Janu Kupčíkovu, rodinu a Boží požehnání

Neděle 21. 8.

21. v mezidobí

8:00

Za rodiče Králíčkovy a syna, Žváčkovy a jejich rodiče

 

 Farní oznámení

Děkuji všem, kdo se jakýmkoliv způsobem zapojili do příprav letošní pouti.

Už po 22. putujeme pěšky na Velehrad. Pěší poutníci vycházejí v úterý 23. srpna v 6:30 od Špitálku, autobus na Velehrad pak pojede v sobotu 27. srpna. Zájemci o autobusovou dopravu na pouť na Velehrad ať se přihlašují u pana jáhna Kince na tel: 606 948 970.   

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................                                                                                                                            

                                                                                                                      

 

 

nadcházející události
Biblický citát na dnešní den: www.vira.cz
My kážeme Krista ukřižovaného.
(1Kor 1,22)
Nahoru